W brzegu I podstawa opracowaniaPobieranie 20.67 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar20.67 Kb.
OPIS TECHNICZNY DO PROGRAMU

KONSERWATORSKIEGO DLA ELEWACJI

KAMIENIC PRZY UL. DŁUGA 9-11

W BRZEGUI PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Wizje lokalne

3. Inwentaryzacja fotograficzna

4. Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa.

II PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są elewacje dwóch kamienic przy ul. Długiej 9-11 w Brzegu. Elewacje w chwili obecnej są w stanie stosunkowo dobrym. Jedynie powłoka malarska jest miejscami złuszczona i wypłukana co zasadniczo wpływa na estetyczny odbiór obu budynków.

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu nowej kolorystyki, programu naprawczego i zabezpieczającego bogaty detal architektoniczny kamienicy wschodniej oraz przynajmniej częściowe odtworzenie detalu w kamienicy zachodniej.

II HISTORIA
Parcele wytyczone w okresie lokacji w połowie XIII w., w późniejszych wiekach dzielone i ponownie łaczone. Pierwotna zabudowa nietrwała. Kamienice murowane wzniesiono prawdopodobnie już u schyłku średniowiecza. Według widoku F.B. Wernhera w miejscu tym w połowie XVIII w. stały jednokondygnacyjne kamienice o układzie szczytowym, przy czym jedna z nich, zachodnia miała formę dwuszczytową. U schyłku XIX w. kamienicę wschodnią gruntownie przebudowano. Uzyskała ona formę taką jaką posiada dziś, z bogatą fasadą o cechach neoklasycystycznych i neomanierystycznych. W tym samym czasie w miejscu kamienicy zachodniej w dalszym ciągu stała dwuszczytowa kamienica mieszczańska o bogatej, późnobarokowej fasadzie. Dopiero w latach 20 XX w. rozebrano ją i wybudowano w tym miejscu wielką kamienicę o cechach modernistycznych, z mocno zgeometryzowanym detalem architektonicznym charakterystycznym dla brzeskiego budownictwa tego okresu. Oba budynki przetrwały w niezmienionym kształcie do początku lat 80 XX w., kiedy to podjęto remont kapitalny wszystkich kamienic stojących na tym odcinku ul. Długiej. W trakcie remontu wymieniono stropy i schody na żelbetowe, zlikwidowano stylowe witryny. Powstał małozróżnicowany ciąg elewacji, które w większości pozbawiono detalu architektonicznego. Wyjątek stanowi tu kamienica wschodnia, gdzie bogaty detal poddano zabiegom renowacyjnym – nie dotyczy to jednak parteru, który został całkowicie przekształcony. W przyziemiu obu kamienic utworzono lokal gastronomiczny, obie funkcjonalnie połączono poprzez wspólną klatkę schodową. Elewacje tylne obu budynków otrzymały formę zbliżoną do współczesnych bloków mieszkalnych.
III OPIS

Usytuowane w obrębie historycznego śródmieścia, w zabudowie zwartej południowej pierzei ul. Długiej, naprzeciw kościoła św. Mikołaja. Obie czterokondygnacyjne z częściowo użytkowym poddaszem, przykryte dachem kombinowanym – od frotu stroma połać przykryta dachówką karpiówką, w głębi dach pulpitowy o niewielkim nachyleniu połaci.


Fasada (pn.) kamienicy wschodniej - czteroosiowa, podzielona gzymsami miedzykondygnacyjnymi. – w zwieńczeniu wydatny okap podparty modylonami, miedzy którymi rozety. W przyziemiu dwie prostokątne, współczesne witryny. Na wyższych kondygnacjach okna prostokątne w dekoracyjnych oprawach - na1 piętrze w formie aediculi o hermowych pilastrach z kobiecymi popiersiami, dźwigających trójkątne przyczółki, poniżej cokoliki o płaskorzeźbionej dekoracji i plastyczne girlandy; na 2 piętrze w profilowanych opaskach, z odcinkami gzymsów w partii nadproży, wspartymi na konsolkach, nad gzymsami antropomorficzna dekoracja rzeźbiarska, poniżej pary girland; na 3 piętrze w profilowanych, uszatych opaskach.
Fasada (pn.) kamienicy zachodniej – pięcioosiowa, z trójkątnym wykuszem na osi środkowej, obejmującym 1, 2 i 3 piętro. W partii dachu duża, prostokątna facjata. Witryny, okna oraz drzwi prostokątne. W zwieńczeniu prosty, uskokowy gzyms,
Elewacja pd. – ujednolicona, dla obu kamienic, z nieznacznym uskokiem akcentującym dawny podział na dwa budynki. Na odcinku kamienicy zachodniej trzy osie okienne, z balkonami na osi zachodniej, i niewielkimi okienkami na osi wschodniej. Na odcinku kamienicy wschodniej dwie osie – na osi zachodniej balkony, na wsch. okna. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne.

IV BUDOWA TECHNOLOGICZNA


1. Elewacje
Obie kamienice wzniesione z cegły prasowanej, w dolnych partiach ścian również strychowanej, obustronnie otynkowane. W fasadzie kamienicy wschodniej tynk gładki wapienny. Wystrój architektoniczny wykonany technikami tynkarskimi i sztukatorskimi. Techniką ciągnioną z tynku wapiennego wykonano gzymsy międzykondygnacyjne i nadokienne oraz opaski okien. Dekorację rzeźbiarską oraz pozostały detal o skomplikowanym rysunku wykonano jako odlewy gipsowe: girlandy, hermy, płycinny z dekoracją roślinną, fryz pod okapem, modyliony i rozetki okapu, a także znajdujący się pod nimi fryz. Sam okap wykonano z drewna.

Fasadę kamienicy wschodniej, a także oba segmenty elewacji tylnej pokryto gładkim tynkiem cementowo-wapiennym.

Stolarki okienne od frontu współczesne, skrzynkowe z przechodzącym ślemieniem, niektóre w ostatnich latach wymienione na PCV. W elewacji tylnej współczesne okna zespolone. Stolarki drzwiowe współczesne. Balustrady balkonów proste, spawane ze stalowych prętów i płaskowników.
Pierwotna kolorystyka
Z wykonanych odkrywek wynika, że fasada kamienicy wschodniej pierwotnie nie była malowana – posiadała naturalny kolor tynku oraz pokryty wapnem detal gipsowy. Po remoncie w latach 80 XX w. pomalowano ją monochromatycznie farbą emulsyjną w kolorze bieli przełamanej w kierunku szarości, z lekkim odcieniem ugru. Parter ponownie malowano w latach 90 XX w. w kolorze jasnobłękitnym. W tym samym czasie cokół od frontu wyłożono płytkami ceramicznymi naśladującymi wątek ceglany.

Na fasadzie kamienicy zachodniej w trakcie ostatniego remontu w całości wymieniono tynk, – zatem ustalenie pierwotnej kolorystyki nie jest możliwe. Pomalowano ją jasną farba emulsyjną w delikatnym odcieniu oranżu. Pasy poziome, w miejscach skutych gzymsów pomalowano na biało.


V STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ.
Ogólnie obie kamienice utrzymane w stanie dobrym. W ostatnich latach przeprowadzono remont dachu. Nie był on jednak konsekwentny, gdyż nie dokonano naprawy blacharki wokół okna strychowego. Detal architektoniczny w fasadzie kamienicy wschodniej kompletny. W nielicznych miejscach widoczne ubytki, szczególnie w elementach gipsowych. W niektórych fragmentach widoczne również niezbyt udane naprawy przeprowadzone w trakcie ostatniego remontu, dotyczy to głównie (ale nie tylko) detali ciągnionych. W pozostałych elewacjach nie widać ubytków tynków. Powłoki malarskie wypłowiałe, gdzieniegdzie złuszczone i wypłukane przez deszcz. Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie w kilku miejscach zaatakowane korozją - dziurawe.

VI PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE1. Tynki gładkie i wyprawy sztukatorskie
Po ustawieniu rusztowań w pierwszej kolejności należy przeprowadzić badania metodą opukiwania jakości zespolenia tynków (w tym dekoracji wykonanej w tynku) z podłożem. Tynki „głuche” należy skuć do cegły. Zakłada się, że skuciu ulegnie nie więcej niż 5% tynków. W dalszej kolejności elewacje powinny zostać zmyte wodą pod ciśnieniem nieprzekraczającym 50 barów. Resztki złuszczonej farby usunąć mechanicznie przy pomocy szpachelek i szczotek. Bogaty detal architektoniczny w fasadzie kamienicy wschodniej oczyścić przy pomocy skalpeli, aż do ujawnienia się właściwego rysunku. W elewacji tej uzupełnienia tynków gładkich, jak i profilowanych wykonać z zaprawy Kalk Maschinenputz MK1 firmy Qick-Mix na obrzutce z wapna trasowego Sto Tubag Trasskalck w proporcji 1:3 z piaskiem o grubej frakcji (1-2 mm). W pozostałych elewacjach uzupełnienia tynków gładkich wykonać standardową zaprawą wapienno-cementową w proporcji 1:1:6. Uzupełnienia w detalu gipsowym wykonać używając gipsu ceramicznego GC-4. W przyziemiu obu fasad ukształtować boniowania według dołączonego wzoru graficznego. W fasadzie kamienicy zachodniej odtworzyć podziały gzymsami również według dołączonego wzoru graficznego. Profile wykonać metodą ciągnioną z zaprawy wapiennej Kalk Maschinenputz MK1 firmy Qick Mix. Wcześniej należy przygotować rdzeń wykonany z haków, prętów oraz drutu stalowego. Ponadto należy odtworzyć konsolę w „podniebieniu” wykusza w formie odwróconego ostrosłupa. Do jej wykonania zastosować konstrukcję systemu Rabitza – stalowe kątowniki przymocować kołkami rozporowymi do stropu wykusza1, do kątowników dospawać pręty stalowe o średnicy 8 mm, w układzie pionowym i poziomym, całość obciągnąć cięto-ciagnioną i otynkować. Całość elewacji zagruntować preparatem Putzgrund MT firmy Keim. Gładkie i profilowane powierzchnie w fasadzie kamienicy wschodniej zatrzeć warstwą nieprzekraczającą 1 mm masą wyrównującą Universalputz firmy Keim. Gładkie powierzchnie pozostałych elewacji wyrównać masą Rekord firmy Atlas. Całość elewacji zagruntować preparatem Porosilverdinnung firmy Keim. Elewacje malować farbami krzemianowymi Grenital firmy Keim według dołączonego wzoru graficznego.
2. Inne czynności
W połaciach ceramicznych fasad obu kamienic w połaciach dachowych wymienić dachówki zachowując ich istniejący układ. Drewniany okap fasady kamienicy wschodniej oczyścić szczotkami drucianymi i papierem ściernym z pozostałości łuszczącej się farby i malować farbą Aidol HK Lasur firmy Remmers w kolorze jasnego dębu. Balustrady balkonów oczyścić z łuszczącej się farby, zabezpieczyć farbą antykorozyjną i malować farbami ftalowymi. Drewniane stolarki odczyścić metodą opalania, następnie malować na biało farbą ftalową. W fasadach założyć nowe rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie, w elewacji tylnej tylko obróbki blacharskie. Stosować blachę tytanowo-cynkową.

W fasadzie fasady kamienicy wschodniej należy wymienić blaszane opierzenie wnęki okna strychowego – stosować blachę tytan-cynk. Opierzenie obu wnęk okiennych w połaci dachowej pomalować farbą ftalową o barwie zbliżonej do koloru 2 w tabeli kolorów.

Luty 2008 mgr inż. Barbara Wojciechowska

mgr Jerzy Skarbek

1 Może się okazać, że krawędzie stropu wykusza wykonane są ze stalowych belek i przykręcenie kątowników na kołki rozporowe będzie niemożliwe. Wówczas kątowniki dospawać do odczyszczonych stopek belek.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna