W ielospecjalistyczny szpital samodzielny publicznyPobieranie 38.66 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar38.66 Kb.

W

IELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLIDLA DZIECI FAIR PLAY

CENTRALA (068) 38-82-100 ADRES:

DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359 ul. Chałubińskiego 7

GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068)38-82-358 67-100 Nowa Sól

Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351 REGON 97074733


 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281 NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 15.04.2013rZnak sprawy: DZP-280-43/13


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.”


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
W załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia” w Pakiecie I Zadaniu 2 wprowadza
się następujące zmiany:


jest:

L. p

Określenie

Jedn. miary

Ilość

UwagiTemocylina-30

opakowanie

5

opakowanie po 50 krążkówErtapenem -10

opakowanie

50

opakowanie po 50 krążkówBacteroides fragilis ATCC25285

sztuka

50

liofilizatClostridium sporogenes ATCC 19404

sztuka

25

liofilizatMueller Hinton czekoladowy

sztuka

200


BCYE agar z wankomycyna i kolistyna

sztuka

100

płytki, opakowanie 10-20 sztukSzkiełka do kontroli jakości zestawu do barwienia prątków typu BBL AFB Slide

opakowanie

1

probówki 5 mlTemocylina-30

opakowanie

5

1 opakowanie= 50 szkiełek


Winno być:

L. p

Określenie

Jedn. miary

Ilość

UwagiTemocylina-30

opakowanie

5

opakowanie po 50 krążków

2.

Ertapenem -10

opakowanie

50

opakowanie po 50 krążków

3.

Bacteroides fragilis ATCC25285

szt

50

liofilizat

4.

Clostridium sporogenes ATCC 19404

szt

25

liofilizat

5.

Mueller Hinton czekoladowy

szt

200

opakowanie po 10-20 płytek

6.

BCYE agar z wankomycyna i kolistyna

szt

100

płytki, opakowanie 10-20 sztuk

7.

Szkiełka do kontroli jakości zestawu do barwienia prątków typu BBL AFB Slide

opakowanie

1

1 opakowanie= 50 szkiełek


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna