W kategoriach: recytatorskiejPobieranie 28.4 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.4 Kb.
Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

w Jarosławiu

Urząd Miasta w Jarosławiu

ZAPRASZA GIMNAZJALISTÓW

DO UDZIAŁU

W VII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE


SACRUM W LITERATURZE”
W KATEGORIACH: • RECYTATORSKIEJ

 • PLASTYCZNEJ

Patronat honorowy:Jego Ekscelencja Ks. Bp Adam Szal

Podkarpacki Kurator Oświaty – Stanisław Rusznica

Burmistrz Miasta Jarosławia – Janusz Dąbrowski
______________
CELE KONKURSU:

 • Uwrażliwienie młodzieży na wartości duchowe

 • Rozbudzanie zainteresowań literaturą religijną

 • Rozwijanie wyobraźni twórczej

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania swych przeżyć poprzez działalność plastyczną

 • Rozwijanie kultury języka

REGULAMIN KONKURSU


„SACRUM W LITERATURZE”
Kategoria recytatorska


 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych.

 • Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (wiersz lub fragment prozy) z literatury polskiej lub obcej.

 • Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

 • Kryteria oceny:

  • dobór repertuaru;

  • interpretacja;

  • kultura słowa;

  • ogólny wyraz artystyczny.

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.

 • Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu najwyżej dwóch recytatorów.

 • Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.
 • Konkurs jest trzystopniowy.

 • Etap I – wyłonienie 30 najlepszych recytatorów po przesłuchaniu nagrań na taśmie magnetofonowej lub płycie CD.

 • Etap II – recytacje połączone z warsztatami dla uczestników (osoby, które zakwalifikują się do tego etapu zostaną powiadomione
  o terminie eliminacji).

 • Etap III – finał konkursu – wezmą w nim udział osoby wyróżnione w II etapie.


Zgłoszenia (na załączonej karcie) wraz z nagraniami recytacji na kasetach magnetofonowych lub płytach CD prosimy przesyłać do dnia 27 I 2006 r.

na adres:


Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

ul. Głęboka 1, 37-500 Jarosław


Kontakt: s. Felicyta - tel. (0-16) 623-06-50 lub 621-74-57, kom. 0-605-159-344

sfelicyta@op.pl


 • Uwaga! Organizator nie odsyła kaset i płyt nadesłanych na konkurs. Można je będzie odebrać w sekretariacie szkoły po zakończeniu konkursu.


Finał konkursu odbędzie się dnia 31 III 2006 r.
w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

REGULAMIN KONKURSU


„SACRUM W LITERATURZE”

Kategoria plastyczna


 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych.

 • Uczestnicy konkursu wykonują prace, do których inspiracją były utwory literackie o tematyce religijnej (z literatury polskiej lub obcej).

 • Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek lub grafika.

 • Format pracy: A1, A2, A3 lub A4.

 • Każda praca powinna być dokładnie opisana (na odwrocie):

 • Kryteria oceny prac:

  • interpretacja tematu;

  • wartości estetyczne.

 • Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury.

 • Wykonawcy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.

 • Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.


Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń (w załączeniu) prosimy przesyłać

do dnia 15 II 2006 r. na adres:
Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek

ul. Głęboka 1, 37-500 Jarosław
kontakt: s. Róża – tel. (0-16) 623-06-50 lub 621-74-57, kom. 0-605-159-344

niepokal@jaroslaw.pl

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz zostaną zaproszeni

wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu,

które odbędzie się 31 III 2006 r.

w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.
KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU

W VII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

SACRUM W LITERATURZE”

KATEGORIA RECYTATORSKA

(prosimy wypełniać wyraźnie drukowanymi literami i przesłać


do 27 I wraz z nagraniem konkursowym
na kasecie magnetofonowej lub płycie CD)


 1. Imię i nazwisko …………………………………………….....

 2. Klasa ………………….. 3. Wiek ……………………………

 1. Nazwa i adres szkoły, telefon, e-mail …………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

5. Autor i tytuł przygotowanego utworu ………………………….

………………………………………………………………………

6. Przewidywany czas recytacji …………………………………..


 1. Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………...

……………………………

Podpis opiekuna

Pieczątka szkoły


KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU

W VII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

SACRUM W LITERATURZE”

KATEGORIA PLASTYCZNA

(prosimy wypełniać wyraźnie drukowanymi literami


i przesłać wraz z pracą konkursową do 15 II)


 1. Imię i nazwisko …………………………………………….....

 2. Klasa ………………….. 3. Wiek ……………………………

4. Nazwa i adres szkoły, telefon, e-mail …………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

5. Autor i tytuł utworu, który był inspiracją do pracy konkursowej ……………………………………….…………………………….

………………………………………………………………………

6. Tytuł pracy …………………………………………………… 1. Technika ……………………………………………………..

 2. Imię i nazwisko opiekuna ……………………………….......

……………………………Podpis opiekuna


Pieczątka szkoły


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna