W katowicachPobieranie 7.71 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.71 Kb.

ZK/I/0932/2/08

Pan


Andrzej Kondziołka

Wójt Gminy Zebrzydowice

Urząd Gminy Zebrzydowice

ul. Ks. A. Janusza 6

34-525 Zebrzydowice
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Katowice, maj 2008 r.

W KATOWICACH

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

000514259

Informacja pokontrolna


W ramach przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych z budżetu państwa w roku 2006 i 232007 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania pn.:


- odbudowa-naprawa ul. Dworcowej i Wodnej w Zebrzydowicach

- odbudowa-naprawa ul. Zamkowej w Zebrzydowicach

- remont ujęcia przepompowni TOM w Kończycach Małych ul. Staropolska.

- przebudowa mostu na rzece Piotrówce w km 17+730 w ciągu ul. Chmielnej w Gminie Zebrzydowice


nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z powyższym odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

ZASTĘPCA DYREKTORA


Andrzej Szczeponek


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna