W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa biPobieranie 47.49 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar47.49 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGIOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

OPRAC. EWA BIŃKIEWICZ


51 poz.
MOTYW PATRIOTYZMU I WALKI O WOLNOŚĆ OJCZYZNY W LITERATURZE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


LITERATURA PODMIOTU

(Wybrane utwory, w których występuje motyw patriotyzmu i walka o wolność ojczyzny)
BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Elegia o chłopcu polskim

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil : Z głową na karabinie

BRATNY Roman : Kolumbowie. Rocznik dwudziesty

BRONIEWSKI Władysław : Bagnet na broń

BRONIEWSKI Władysław : Co mi tam troski

GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons : Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

HEMAR Marian : Moja ojczyzna

KOCHANOWSKI Jan : O dobrej sławie

KOCHANOWSKI Jan : O cnocie (z tomu „Pieśni” – Pieśń XII, ks. II)

KOCHANOWSKI Jan : O spustoszeniu Podola [pieśń] (Z tomu „Pieśni”– Pieśń V, ks. II )

KOCHANOWSKI Jan : Odprawa posłów greckich

KONOPNICKA Maria : Rota

KRASICKI Ignacy : Hymn do miłości ojczyzny

MICKIEWICZ Adam : Dziady. Cz. 3

MICKIEWICZ Adam : Konrad Wallenrod

MICKIEWICZ Adam : Pan Tadeusz

MICKIEWICZ Adam : Reduta Ordona

NIEMCEWICZ Julian Ursyn : Powrót posła

ORZESZKOWA Eliza : Gloria victis

ORZESZKOWA Eliza : Nad Niemnem

PRUS Bolesław : Lalka

PRZYBOŚ Julian : Póki my żyjemy

SIENKIEWICZ Henryk : Latarnik

SIENKIEWICZ Henryk : Krzyżacy

SIENKIEWICZ Henryk : Potop

SKARGA Piotr : Kazania sejmowe ( Kazanie wtóre. O miłości ku Ojczyźnie)

SŁOWACKI Juliusz : Grób Agamemnona

SŁOWACKI Juliusz : Kordian

SLOWACKI Juliusz : Sowiński w okopach Woli

SŁOWACKI Juliusz : Testament mój

SOFOKLES : Antygona

SZEKSPIR William : Makbet

SZCZYPIORSKI Andrzej : Początek

TUWIM Julian : Kwiaty polskie

TYRTEUSZ : Rzecz to piękna

WYBICKI Józef : Pieśń legionów polskich we Włoszech

ŻEROMSKI Stefan : Przedwiośnie

ŻEROMSKI Stefan : Syzyfowe prace

ŻEROMSKI Stefan : Wierna rzeka

LITERATURA PRZEDMIOTU
BURSZTYŃSKA Halina : „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej // W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej. – Wyd. nowe poszerz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – S. 75-90

Sygnatura: 90923, 95861
CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. – Warszawa : "Skrypt", cop. 2003. – S. 247-257 : Ojczyzna / patriotyzm

Sygnatura: 92353 Czyt.

Sygnatura: 39011 P Filia w Tomaszowie Maz.

Sygnatura: 28044 [wyd. z 2002 r.] Filia w Bełchatowie
CHWIN Stefan : Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza (w. 596-629) // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie. Cz. 2 / pod red. Władysława Dynaka i Aleksandra Wita Labudy. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. – S. 102-116

Sygnatura: 86449 W

Sygnatura: 26774 Filia w Bełchatowie
DOPART Bogusław : Adam Mickiewicz – Dziady // W: Lektury polonistyczne : Oświecenie – romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S. Gruchały. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1997. – S. 161-208

Sygnatura: 85159

Sygnatura: 26062 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 31386 Filia w Radomsku
DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabela : Szkolny słownik motywów literackich. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Wydawnictwo KRAM, 1998. – S. 224-233 : Miłość do ojczyzny

Sygnatura: 85316 Czyt.
ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [aut. haseł Barbara Włodarczyk i in. ; red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. – Kraków : Wydawnictwo „GREG”, 2006. – S. 605-615 : Pan Tadeusz

Sygnatura: 93570 Czyt.
ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. – Kraków : Wydawnictwo „GREG”, 2005. – S. 224-230 : Dziady. Cz. 3 ; S. 371-372 : Hymn do miłości ojczyzny ; S. 780-785 : Pan Wołodyjowski ; S. 843-848 : Potop ; S. 881-886 : Przedwiośnie ; S. 1059-1060 : Testament mój

Sygnatura: 93571 Czyt.
"Fraszki", "Pieśni", "Treny" Jana Kochanowskiego / oprac. Teodor Farent . – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. – (Biblioteczka Opracowań ; 34). – S. 22-26 : Patriotyczny apel w Pieśni V – O spustoszeniu Podola przez Tatarów

Sygnatura: 96480

FRYDRYSZAK Zygmunt : „Polska powstanie, by żyć…” O poezji legionowej 1914-1918 // W: O literaturze i filozofii : problemy, twórcy, dzieła / pod red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka ; Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyńska Szkoła Wyższa. – Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1999. – S. 294-309Sygnatura: 87990

Sygnatura: 32489 Filia w Radomsku
GOTOWE prezentacje maturalne : liceum, technikum / aut. Teresa Bojczewska, Agnieszka Nawrot, Anna Popławska. – Kraków : Wydawnictwo „GREG” [2008?]. – S. 140-142 : Jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny dramatopisarze wybranych epok

Sygnatura: 96596

Sygnatura: 28976 Filia w Opocznie

Sygnatura: 41023 Filia w Tomaszowie Maz.
JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 2. – Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999. – S. 153-171 : Motyw patrioty

Sygnatura: 93687

Sygnatura: 27405 [wyd. z 2000 r.] Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 39202 [wyd. z 2002 r.] Filia w Tomaszowie Maz.
KLIMOWICZ Mieczysław : Oświecenie. – Wyd. 9. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – (Wielka Historia Literatury Polskiej). – S. 451-497 : Poezja patriotyczna i rewolucyjna. Franciszek Zabłocki, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Jasiński

Sygnatura: 93136"Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. – (Biblioteczka Opracowań ; nr 32)

Sygnatura: 96478LEKSYKON lektur szkolnych / [aut. haseł Alicja Badowska i in.]. – Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, 2005. – S. 200-202 : Hymn do miłości ojczyzny ; S. 233-267 : Adam Mickiewicz ; S. 325-338 : Eliza Orzeszkowa ; S. 504-512 : Przedwiośnie

Sygnatura: 92877 Czyt.
ŁUGOWSKA Jolanta : Powstańcy i ich wódz. Fragment opowiadania „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie. Cz. 2 / pod red. Władysława Dynaka i Aleksandra Wita Labudy. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. – S. 390-402

Sygnatura: 86449 W

Sygnatura: 26774 Filia w Bełchatowie
MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Poezja : interpretacje. – Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006. – (Nowa Matura. Język Polski). – S. 59-61 : Hymn do miłości ojczyzny ; S. 183-187 : Z głową na karabinie

Sygnatura: 94075
MARKIEWICZ Henryk : Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969

Sygnatura: 4988 B
MIĘDZY literaturą a historią : z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w. / pod red. Eugenii Łoch ; aut. Jan Adamowski [i in.]. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986

Sygnatura: 60715

Sygnatura: 21179 Filia w Bełchatowie
NOWACKA Teresa : Dwudziestolecie międzywojenne. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : "Verbum", 1996. – (Streszczenia, problematyka – lektury szkoły średniej). – S. 5-24 : Stefan Żeromski – Przedwiośnie

Sygnatura: 83612
NOWACKA Teresa : Młoda Polska. – Wyd. 3. – Warszawa : "Verbum", 1996. – (Streszczenia, problematyka – lektury szkoły średniej). – S. 91-102 : Stefan Żeromski – Wierna rzeka

Sygnatura: 83611
NOWACKA Teresa : Od Starożytności do Oświecenia. – Wyd. 3. – Warszawa : "Verbum", 1996. –(Streszczenia, problematyka – lektury szkoły średniej). – S. 100-107 : Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich ; S. 108-115 : Piotr Skarga – Kazania sejmowe

Sygnatura: 83609
NOWACKA Teresa : Pozytywizm. – Wyd. 2. – Warszawa : "Verbum", 1995. – (Streszczenia, problematyka – lektury szkoły średniej). – S. 35-52 : Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem ; S. 53-56 : Eliza Orzeszkowa – Gloria victis ; S. 77-100 : Bolesław Prus - Lalka

Sygnatura: 79285
NOWACKA Teresa : Romantyzm. – Wyd. 3. – Warszawa : "Verbum", 1996. – (Streszczenia, problematyka - lektury szkoły średniej). – S. 49-58 : Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod ; S. 59-80 : Adam Mickiewicz – Dziady. Cz. III ; S. 81-102 : Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz ; S. 125-141 : Juliusz Słowacki – Kordian ; S. 159-162 : Juliusz Słowacki – Grób Agamemnona ; S. 163-164 : Juliusz Słowacki – Testament mój

Sygnatura: 83610
ORZESZKOWA Eliza : Opowiadania i nowele / oprac. Monika Głogowska. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2007. – (Lektura z Opracowaniem). – S. 142-148 : Gloria victis (r. 1863)

Sygnatura: 95859
PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum. –Kraków : Wydawnictwo „GREG”, [2007]. – S. 156-158 : Gloria victis

Sygnatura: 96590
"Poezje" Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. – (Biblioteczka Opracowań ; nr 47). – S. 20-23 : Grób Agamemnona ; S. 24-26 : Testament mój ; S. 31-33 : Sowiński w okopach Woli)

Sygnatura: 96491

RURAWSKI Józef, BIAŁA Alina : Lektury szkolne A-Z dla klas VII-VIII : autorzy, utwory, terminy. – Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” : Wydawnictwo GRAF-PUNKT, 1996. – S. 11-12 : Z głową na karabinie ; S. 19-20 : Bagnet na broń ; S. 64 : Rota ; S. 66-67 : Hymn do miłości ojczyzny ; S. 84-86 : Reduta Ordona ; S. 136-137 : LatarnikSygnatura: 82664
SIENKIEWICZ Henryk : Wybór nowel : notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie / oprac. Anna Popławska. – Kraków : Wydawnictwo „GREG”, 2005. – (Wydanie z opracowaniem. Lektura). – S. 184-188 : Latarnik

Sygnatura: 93598
WIERZCHOŁOWSKA Danuta : Literacki zapis walk o Lwów w roku 1918 // W: "Odrodzona i Niepodległa" – w literaturze : praca zbiorowa / pod red. Władysława Magnuszewskiego. – Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1992. – S. 63-74

Sygnatura: 81108
TERMER Janusz : Leksykon : 155 najważniejszych książek świata. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. – S. 173-175 : Nad Niemnem ; S. 196-198 : Pan Tadeusz

Sygnatura: 90715 Czyt.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
CHOWANIEC Urszula : O narodzie i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 40-49
CHRZĄSTOWSKA Bożena : Polskość a europejskość // Polonistyka. – 2004, nr 9, dod. nr 2 (listopad), s. 8-11

Patriotyzm. Sposoby mówienia o Polsce i Polakach.


DROGA Katarzyna : Uporządkowanie wiedzy o romantyzmie w Europie // Cogito. – 2007, nr 16, dod. "Matura" s. 70-75

Najważniejsi twórcy – Johann Wolfgang Goethe i George Gordon Byron oraz kluczowe tematy – miłość, walka o wolność i podróż.


DROGA Katarzyna, PIETRZYKOWSKA Agnieszka, FEDOROWICZ Agnieszka : Odprawa posłów greckich – renesansowa koncepcja państwa i obywatela. – (Język polski : renesans ; [cz.] 3) // Cogito. – 2003, nr 1, dod. s. 9-11

Omówienie problematyki patriotyzmu w utworach Jana Kochanowskiego.


GÓRNIAK Agnieszka : Co dalej z polskością? // Dekada Literacka. – 1997, nr 2/3, s. 6-7, 11
HYMN do miłości ojczyzny" – głos Krasickiego w sprawie patriotyzmu. – (Język Polski w Liceum ; [cz.] 16) // Cogito. – 2003, nr 6, dod. s. 16
NOWICKA-JEŻOWA, Alina : Jana Kochanowskiego myśli o wolności // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 1, s. 93-104
PRZYBYŁA Wiesław : Oświeceniowy patriotyzm i "Hymn" Krasickiego w szkolnym otoczeniu // Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 4, s. 16-26
RATAJCZAK Wiesław : Nasz współczesny, dziewiętnastowieczny patriotyzm // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 12-15

Przedstawienie kształtowania się polskiego patriotyzmu w literaturze od XIX w.


TEMAT patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny // Cogito. – 2003, nr 21, s. 85-87

WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

WYDAWNICTWA ZWARTE
NAWROCKI Witold : Patrioci i wrogowie : stereotypy Polaków i Niemców w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. – Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2002

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
ALEKSANDROWICZ Bartłomiej P. : Liryka czarnego patriotyzmu // Pogranicza. – 2000, nr 5, s. 71-76
CHWIN Stefan : Wyobraźnia i duch miejsca // Tytuł. – 1997, nr 3/4, s. 6-21
GÓRSKI Konrad : Patriotyzm i nacjonalizm // Akant. – R. 9, nr 11 (2006), s. 1, 8-9
JANION Maria : Pożegnanie z Polską : jeszcze Polska nie umarła... // Krytyka Polityczna. – Nr 6 (2004)], s. 140-151
JODEŁKA-BURZECKI, T. : ,,Powiedziałam o tym Ojczyźnie...'' // Kierunki. – 1989, nr 5, s. 1, 9

Motyw patriotyczny w poezji K. Iłłakowiczówny.


KOPIŃSKI Aleksander : "Cienie rycerzy" i "polskie flaczki" : uwagi o patriotyzmie w literaturze wojennej i współczesnej // Arcana. – 2007, nr 1, s. 144-154
MENZ Mariusz : Patriotyzm – ale jaki? // Problemy Humanistyki. – Nr 13 (2007), s. 113-124
REJMAN Zofia : Żale, sny i smutki – o poezji patriotycznej 1795 roku // Napis. – Seria 3 (1997), s. 101-113
SOCHOŃ Jan : Literatura jako "miejsce patriotyczne" // Warszawskie Studia Teologiczne. – T. 20, [cz.] 1 (2007), s. 255-264
WOŹNIAKIEWICZ-DZIADOSZ Maria : Wyznawca – romantyczny wzorzec codziennego patriotyzmu // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae,. – Vol. 12/13 (1994/1995), s. 1-12

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl

: radomsko bk -> zestawienia%20gotowe
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa bi
zestawienia%20gotowe -> Terapia poznawczo-behawioralna
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> Komputer na lekcjach języka polskiego
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia%20gotowe -> Zaburzenia psychiczne
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna