W piotrkowie trybunalskm multimedialne centrum informacji I promocji praca pedagoga szkolnegoPobieranie 22.85 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar22.85 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKM

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI


PRACA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte
GRAJEWSKA Grażyna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych. [T.1]. – Wyd. 2 zm. – Zielona Góra : PEKW „Gaja”, 2002

Sygn. 90924, 96367, 96368

Filia Tomaszów 40216 (Wyd. 3 zm. z 2007 r.)
JUNDZIŁŁ Irena : Rola zawodowa pedagoga szkolnego. – Warszawa : WSiP, 1980

Sygn. 47022, 59608 W

Filia Bełchatów 16831, 16832

Filia Radomsko 24370
SAŁASIŃSKI Mirosław, BADZIUKIEWICZ Beata : Vademecum pedagoga szkolnego. – Warszawa : WSiP, 2003

Sygn. 90913 W, 92278

Filia Bełchatów 29086, 29087

Filia Radomsko 33918 (Wyd. z 3 z 2005 r.)

Filia Tomaszów 39324, 39325
Artykuły z czasopism
ADAMUS Bożena : Z doświadczeń pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 46-50
ANIELSKA Agnieszka, WRÓBLEWSKA Violetta : Lepiej zapobiegać, niż leczyć // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 37-39

Program „Relaksowanie i wyciszanie z wykorzystaniem muzykoterapii” dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej, realizowany przez pedagoga szkolnego i wychowawczynię świetlicy w celu zapobieżenia aktom przemocy szkolnej.


ANIELSKA Agnieszka, WRÓBLEWSKA Violetta : Miejsce pedagoga w świetlicy // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 6, s. 67-68

Zakres kompetencji pedagoga szkolnego


BEDNARSKA Elżbieta : Mój warsztat pracy jako pedagoga –terapeuty // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 1, s. 38-42
BODANKO Anatol : Pedagog szkolny w szkole zawodowej. – Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 3, s. 20-22
BORUCKA Anna, KOCOŃ Katarzyna : Interwencja w szkole // Remedium. – 2003, nr 7/8, s. 10-13
CZARNECKA Małgorzata : Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 35-37

Sposoby przeciwdziałania agresji w szkole. Praca pedagoga


CZERWIEŃSKI Paweł : Pedagog to nie niańka do dzieci // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 18-20

Zawód pedagog


DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA Iwona : Relacje między pedagogiem a dzieckiem i jego rodziną w terapii pedagogicznej // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 4, s. 24-27
DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Pedagog w szkole // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1, s. 24-31
DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Postrzeganie roli i miejsca pedagoga w środowisku szkolnym // Kwartalnik Edukacyjny. – 2001, nr 2, s. 36-43
GŁOSEK Sławomira : Z doświadczeń pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 9-13
GRABIEC Mariusz : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 7, s. 41-44
GRAD Krystyna : Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego // Nowa Szkoła. – 2003, nr 3, s. 25-30

Główne elementy modelu pracy pedagoga szkolnego. W załącznikach formularze: Karta podopiecznego; Arkusz diagnostyczny dla wychowawców klas; Arkusz obserwacyjny ucznia.


GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta : Rola i zadania pedagoga szkolnego. [Cz. I-III] // Remedium. – 2003, nr 9, s. 8-9; nr 10, s. 10-11; 2004, nr 1, s. 8-9
ILNICKA Renata : Pomocna rola pedagoga szkolnego // Gazeta Szkolna. – 2003, nr 20, s. 21
KIJOWSKA Iwona : Nauczmy się rozwiązywania konfliktów // Nowe w Szkole. – 2003, nr 7/8, s. 38, 39, 40, 41, 42
KRUSZEWSKI Krzysztof : Pedagoga pochwała reklam telewizyjnych // Ruch Pedagogiczny. – 2001, nr 3/4 , s. 7-12
LUTY Małgorzata : Pakty i umowy o nieagresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 42-44

Udział pedagoga szkolnego w zapobieganiu agresji i przemocy w szkole podstawowej.


ŁAGODZIŃSKA Iwona : Profilaktyka w szkole – z perspektywy pedagoga // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10/11, s. 7-11

Szkolny Program Profilaktyki – podstawy prawne, zasady konstruowania i ewaluacji. Doświadczenia pedagoga szkolnego.


MATYJAS Bożena : Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16-19
MATYJAS Bożena : Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 4, s. 45-48
MICHNIK Gabriela : Praca pedagoga w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 31-34
PODLEŚNA Iwona : Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, dod. s. I-II

Pomoc pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu problemu ucznia zagrożonego uzależnieniem.


PRZEKWAS Barbara : Jak pracować z trudną klasą : z doświadczeń zawodowych pedagoga szkolnego // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 20, s. 13
PURA Maria : Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 44-45
RATAJCZAK Ilona : Doskonalenie procesów wychowawczych w gimnazjum zadaniem dla pedagoga szkolnego // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 12, s. 8-9
ROGACZEWSKA Iwona : Program wspomagania dziecka i rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 40-42

Studium indywidualnego przypadku w programie pomocy kompleksowej.


SŁOMA Małgorzata : Nowa rola pedagoga szkolnego // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 44-47
SOROKOSZ Irena : Zajęcia psychoedukacyjne // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7/8, s. 6-8

Działania pedagoga szkolnego


SOWIECKA-WÓJTOWICZ Irena : Jak rozmawiam z rodzicami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 51-53

Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami.


SZANIECKA Barbara : Rozpoznawanie i rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 36-42

Praca pedagoga szkolnego z uczniem, któremu potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka. Opis przypadku.


SZANIECKA Barbara : Zadania pedagoga szkolnego w edukacji dorosłych – program działań interwencyjnych pedagoga szkolnego związanych z zapobieganiem niskiej frekwencji w Liceum Handlowym dla Dorosłych w trybie wieczorowym. Cz. 1-2 // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 3, s. 22-24 ; nr 4, s. 25-28
SZCZYGIEŁ Beata : Szczególna rola pedagoga szkolnego // Kierowanie Szkołą . – 1999/2000, nr 10, s. 3
ŚWINIARSKA Jolanta : Analiza przypadku wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 46- 50
WEISS Magdalena : Profilaktyka – sposób na nudę? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 46-47
WULCZYŃSKA Edyta : Dbam o zaspokojenie potrzeb ucznia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 40-42

Przedstawienie pracy pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie. Zadania, funkcje, dokumenty pracy.


ZIEMNIEWICZ Marcin : Kto winny? : czyli o przemocy w szkole // Niebieska Linia. – 2003, nr 3, s. 34-35

Rola szkoły i pedagoga szkolnego w przeciwdziałaniu agresji wśród uczniów.


ZIERKIEWICZ Edyta : Rola pedagoga szkolnego z punktu widzenia pedagogiki krytycznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 3, s. 21-26
ŻABICKA Krystyna, ŻABICKI Wiktor : Jak być pedagogiem szkolnym? // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 9, s. 62-63


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna