W seminarium pt. „Business Angels oraz fundusze typu seed capital i venture capital jako alternatywne źródła finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych”Pobieranie 9.36 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.36 Kb.


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

w seminarium pt. „Business Angels oraz fundusze typu seed capital i venture capital jako alternatywne źródła finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych”

Lublin, dnia 17 lutego 2006 roku

Niniejszym zgłaszam udział następujących osób w seminarium:
  1. ........................................................................................................................................

imię i nazwisko, stanowisko

2. ..........................................................................................................................................

imię i nazwisko, stanowisko

.......................................................................................................................................................

Nazwa przedsiębiorstwa

.......................................................................................................................................................

adres, tel., fax, e-mail
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie zgłoszenia do dnia 15 lutego br.

na nr fax: 81 53 45 002. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Informujemy, że przesłanie przez Państwa zgłoszenia oznacza wpisanie wskazanych w nim osób na listę uczestników spotkania. Organizatorzy nie potwierdzają faktu wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku braku pewności, czy zgłoszenie dotarło w terminie lub czy jest czytelne prosimy o telefoniczne uzyskanie potwierdzenia w naszym biurze (tel. 81 53 45 002).

W przypadku rezygnacji z udziału w seminarium prosimy o pisemne zgłoszenie tego faktu do dnia 16.02.2006 roku. Dzięki temu inne zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z zaproszenia. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji i nie wzięcia udziału w Forum, zgłoszone przedsiębiorstwo/instytucja zostanie obciążone kosztami w wysokości 100 zł od zgłoszonej osoby.

OŚWIADCZENIE


Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi warunkami uczestnictwa w konferencji i je akceptuję. Jednocześnie oświadczam, że posiadam następujący nr NIP ..................................................i zezwalam Lubelskiej Fundacji Rozwoju Agencji Rozwoju Regionalnego na wystawienie faktury bez mojego podpisu*

....................................................................................................................................................

miejscowość, data pieczęć firmowa podpis i pieczątka

* dotyczy w przypadku nie poinformowania o rezygnacji z udziału w seminarium do dnia 16.02.2006 roku

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna