W tym tygodniu I- piątek, sobota miesiąca, a za tydzień niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu V DPobieranie 45.64 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar45.64 Kb.
Czy wiesz że...
v W  tym  tygodniu  I- piątek, sobota miesiąca, a za tydzień niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu

v Do chorych w naszej parafii udamy się przed Świętami Wielkanocnymi

v Rekolekcje  Wielkopostne  odbędą  się  w  naszej  parafii  w 
dniach  15-17  kwietnia  i  zakończą  się  Niedzielą  Palmową?

v Nauki  Rekolekcyjne  wygłosi  dyrektor  Radia  Katolickiego  -  ks.  Kan.  Sławomir  Kapitan?Myśli sprawdzone
Należy   swe,szczęście  dzielić,  by  je  mnożyć***  Wspomnienia  -  to  dywidendy,  które  płaci życie *** Rozpieszczając dziecko,  gotujesz  zmartwienia  jego matce.Bóg  zapłać  za  ofiary  św.  Szymona  i  Judy  Tadeusza:

Jan Krzesiak ul. Siedlecka – 100 zł.

Bóg  zapłać  za  ofiary  na  kwiaty  do  Grobu  Pańskiego:

KRK z Nowego Pawłowa zel. Ireny Krasuskiej – 100 zł.

KRK z Werchlisia zel. Anny Caruk – 80 zł.

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski tel. Ks. Dziekan

(083)341-30-11 lub 602 511 389:Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010Numer 13 27.03.11


Rzymskokatolicka Parafia

Trójcy

Świętej

W Janowie Podlaskim

III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU
Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-15.19b-26.39a,40-42

Dzisiejszy Stół Słowa Bożego w pytaniach:

1. Z  jakiej  niewoli  Mojżesz  prowadził  Lud Wybrany?

2.Jakiego  znaku  i  na jakiej  skale  dokonał Mojżesz?

3.Jak  nazwał  to  miejsce?

4.Przez  Kogo  jest  rozlana  miłość  w  naszych sercach?

5. Przy  jakiej  studni  spoczął Pan  Jezus?

6.Jakiej narodowości  była  kobieta  prosząca  o  wodę?
Czym  żyje  parafia  Trójcy św.  w  Janowie?

Biskup Siedlecki Zbiginiew Kiernikowski - Wskazania dla duszpasterzy Diecezji Siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów  9. Jeśli chodzi o sakrament bierzmowania, proszę duszpasterzy i katechetów, by robili wszystko, co w ich mocy w celu przygotowania młodzieży do tego sakramentu. Jeżeli jednak widać obojętność ze strony rodziców i jednocześnie brak dobrej woli ze strony kandydata, to lepiej nie dopuścić do przyjęcia sakramentu, niż przedstawić go wbrew czy mimo jego woli i ze świadomością braku zainteresowania ze strony jego rodziców czy opiekunów (por. kan. 889 § 2).
10. Normalnym i zwyczajnym miejscem udzielania sakramentów jest parafia, na terenie której mieszka dana osoba. Sakramenty bowiem są udzielane we wspólnocie Kościoła konkretyzującego się w lokalnej wspólnocie wierzących. Sakramenty też budują tę wspólnotę. Udzielanie i przyjmowanie sakramentów nie jest sprawą prywatną, lecz dokonuje się w odniesieniu do wspólnoty. Chrzest winien być udzielany dzieciom w sposób uroczysty na wyznaczonych wcześniej liturgiach, aby parafianie, jako wspólnota wiary, mogli przyjąć każdego nowego członka i dzielić radość z jego rodzicami. Podobnie I Komunia św. i bierzmowanie powinny mieć miejsce we własnych parafiach. Dopuszczalne są jedynie uzasadnione wyjątki. Te, w razie nieporozumień, powinny być konsultowane w Kurii. Śluby z zasady winny odbywać się w parafii jednego z nupturientów (kan. 1115; por. Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, 36). Przeprowadzenie rozeznania i zawarcie małżeństwa w innej parafii może być dopuszczone na prośbę nupturientów tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli przemawiają za tym poważne racje. Stosowne upoważnienie dla proboszcza takiej parafii musi być wydane przez ordynariusza miejsca lub proboszcza jednej ze stron (Instrukcja, 38).       (C.d.n.  w N-rze  14)Do sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
1. Wojciech Butkiewicz, kawaler, zam. Wygoda 18/2, par. tut. i Anna Gawlik, panna, zam. w Kielcach ul. Piłsudskiego 6/6 par. Królowej Jadwigi

2. Michał Jakoniuk, kawaler, zam. w Serpelicach, par. Św. Piotra i Pawła w Serpelicach i Gabriela Szewczuk, panna, zam. w Ostrowie, par. tut.Dzień

Godz.

                    Intencje                  

Poniedziałek

07.00

+ Jerzy (r.), Stanisław, Karolina, Wiktor, Stanisław, Anna zr. Borsuków – Zofia Bartoszuk

18.00

+ Adela i Antoni Caruk – greg.;
+ Bronisław Stefaniuk (11 r.) - rodzina

Wtorek

07.00

+ Stanisław Jadczak (30 dz.) – rodzina;
+ Barbara Sawczuk (30 dz.) - rodzina

18.00

+ Adela i Antoni Caruk – greg.; + Katarzyna (r.), Waleria (r.) zr. Szymczuków, Kopytiuków – Halina Kopytiuk

Środa

 

 07.00

 + Helena, Adolf, Jan, Klemens, Helena, Zygmunt, Karol zr. Wawryniuków, Gryglasów; + Rodziców i rodziców chrzestnych – Bogusław Walczuk

18.00

+ Adela i Antoni Caruk – Zakończenie Mszy Św. greg.;
+ Ludwik Tychmanowicz – syn Jerzy

Czwartek

7.00

+ Stanisław, Weronika, Barbara, Wacław zr. Chwesiuków – Stanisław Chwesiuk

18.00

+ Bolesławę, Józef zr. Laszuków, Wojciech, Krystyna zr. Wyszogrodzkich – Józef Laszuk; Dz – błag. w 25 r. ślubu Elżbiety i Leszka Hordyjewicz - małżonkowie

Piątek

Droga Krzyżowa godz. 16.00

 

I piątek07.00

+ Zbigniew Bieńkowski (30 dz.) – rodzina; + Marian
(19 r.) zr. Maślewskich, Matoszuków, Dymińskich - żona

18.00

+ Marianna (8 r.), Jan, Aleksandra, Jerzy zr. Trochimiuków – dzieci; + Michał Pisaruk (6 r.), synów
i rodziców z obu stron, Sławomir, Teresa - rodzina

Sobota

 

I sobota miesiąca07.00

+ Włodzimierz Zr. Murawskich – Józefa Murawska;
+ Kazimierz Czerko – rodzina; + Marianna (r.), Paweł (r.) zr. Strzelec – Jan Strzelec

18.00

+ Marianna (r.), Jan, Janina, Jan Zr. Kozłów, Dorofiejuków – rodzina; + Piotr Makarewicz - rodzina

Niedziela

 

IV niedziela wielkiego postuGorzkie Żale godz. 11.30

8.00

+ Bolesław (r.), Leokadia, Edward, Henrykę – Anna Czyżak; + Julian (10 r.), Romuald, Wiktoria, Dominik, Teodor, dziadków z obu stron – Kazimiera Caruk

9.30

+ Ireneusz Sołoducha (2 r.) – mama z rodziną;
+ Stanisław Gładuniuk (1 r.) - rodzina

11.30

Za parafian; + Julian, Marianna, Celina, Jerzy – Jan Tarasiuk; + Kazimierz Mochnacz (1 r.) - żona

18.00

+ Anna Szewczuk (30 dz.) – rodzina;
+ Zygmunt Owerko - rodzina

 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna