W ykaz skróTÓWPobieranie 153.92 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar153.92 Kb.Poznań2015

Informator rejestruje filmy DVD – szkoleniowe i publicystyczne – zgromadzone w Bibliotece Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego.

Zawiera opisy bibliograficzne 178 filmów. W celu ułatwienia zainteresowanym dotarcia do wybranych pozycji w każdym opisie podano (obok sygnatury) informację o miejscu przechowywania i udostępniania poszczególnych tytułów.

Całość uzupełniono wykazem skrótów wprowadzonych do opisów bibliograficznych.W

YKAZ SKRÓTÓW


aut. – autor

b.m. – bez miejsca

b.w. – bez wydawcy

cm – centymetr

cop. – copyright

cz. – część

cz.-b. – czarno-biały

DVD – Digital Video Disc Digital Versatile Disc

dźw. – dźwiękowy

i in. – i inni

kier. – kierownik

kolor. – kolorowy

koment. – komentarz

konsult.. – konsultacja

min – minuta

nr – numer

ob. – obiekt

oprac. – opracował, opracowanie

realiz. – realizacja

red. – redakcja, redaktor

reż. – reżyser, reżyseria

s – sekunda

s. – stronica

scen. – scenariusz

sygn. – sygnatura

tv – telewizyjny

współpr. – współpraca

wyd. – wydanie

zdj. – zdjęcia

1. AGRESJA

AGRESJA w ruchu drogowym ; Droga krzyżami znaczona / scen. i reż. Bolesław Parulski ; Dowództwo Wojsk Lądowych. - [B.m. : b.w., 199?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (36, 59 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000597 (ob. nr 1)


2. AK

AK : armia podziemna / realiz. Józef Gębski. - Warszawa : Fundacja Filmowa Armii Krajowej, 2003. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000124 (ob. nr 2)
3. AMERICAN

AMERICAN Military English Course General Military Topics / Defense Language Institute English Language Center. - Texas : Lackland Air Force Base, [200?]. – 1 dysk optyczny [DVD] (33 min 14 s) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000812 (ob. nr 1)
4. ARMIA

ARMIA Krajowa na Kresach (Wołyń) : kryptonim " Pożoga" : (dramat wołyński 1939-1945) / reż. Wincenty Ronisz ; zdjęcia Grzegorz Borowski. - Warszawa : Fundacja Filmowa Armii Krajowej, 1998. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000145 (ob. nr 2)
5. AUTOPREZENTACJA

AUTOPREZENTACJA Narodowych Sił Zbrojnych : film reklamowy. - Poznań, 2011. – 1 dysk optyczny [DVD] (2:36 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000631 (ob. nr 1)
6. BĄDŹ

BĄDŹ czujny nie zaśnij / scen. i reż. Bolesław Parulski ; Dowództwo Wojsk Lądowych. - [B.m.] : Studio Filmowe Marcin Formela, [199?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (18,33 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000601 (ob. nr 1)
7. BEZZAŁOGOWA

BEZZAŁOGOWA przeprawa czołgów pod wodą / realiz. Jan Chodkiewicz. - Warszawa : Mavo, 1993. - 1 dysk optyczny [DVD] (35 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/636 - DVD/638, DVD/000920 (ob. nr 1)
8. BHP DLA

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013.- 1 płyta wiz. [DVD] (48 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/001002 (ob. nr 1)
9. BHP PRZY

BHP przy narzędziach o napędzie elektrycznym i pneumatycznym / oprac. Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2011]. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000624 (ob. nr 1)
10. BHP PRZY

BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych / oprac. Krzysztof Meyer. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2005].- 1 płyta wiz. [DVD] (35 min) : dźw., kolor.

Sygnatura: DVD/001008 (ob. nr 1)
11. BHP PRZY

BHP przy pracach magazynowych / oprac. Leszek Skuza, Halina Piskorska Wojciechowska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2011]. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000627
12. BHP PRZY

BHP przy ręcznych pracach transportowych / konsult. Dariusz Smoliński. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2013]. - 1 płyta wiz. [DVD] (15 min 37 s) : dźw., kolor.

Sygnatura: DVD/001009 (ob. nr 1)
13. BHP PRZY

BHP przy ręcznych pracach transportowych / oprac. Leszek Skuza, Halina Wojciechowska-Piskorska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2011]. - 1 dysk optyczny [DVD] (33 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000628 (ob. nr 1)
14. BHP W

BHP w gastronomii / oprac. Elżbieta Długokęcka. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2011]. - 1 dysk optyczny [DVD] (35 min) : dźw., kolor. ; 12 cm

Sygn.: DVD/000626 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000091 (ob. nr 2)


15. BROOMFIELD, NICK

BITWA o Irak : miej zdanie / Nick Broomfield. - Warszawa : Mayfly, cop. 2010. – 1 dysk optyczny [DVD ] (93 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000617 (ob. nr 1)
16. BUDOWA

BUDOWA i użytkowanie czołgu T-72. - Praga : Czechosłowacki Armandi Film ; Warszawa : Czołówka, 1980-1981. - 2 dyski optyczne [DVD] DVD 1: Czołg T-72 ; T 72 podwozie ; T-72 system powietrza / scen. Vlastimil Fiala. - 1980. - 1 dysk optyczny [DVD] (19, 41, 42 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/639 - DVD/641, DVD/000921(ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000125 (ob. nr 2)


17. BUDOWA

BUDOWA i użytkowanie czołgu T-72. - Praga : Czechosłowacki Armandi Film ; Warszawa : Czołówka, 1980-1981. - 2 dyski optyczne [DVD] DVD 2: T-72 sprzęt elektryczny / scen. Vlastimil Fiala, Antoni Rokita, Jan Chodkiewicz. - 1981. - 1 dysk optyczny [DVD] (39, 25, 34 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/642 - DVD/644, DVD/000922 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000126 (ob. nr 2)


18. BUDOWA

BUDOWA zapór inżynieryjnych i przygotowanie niszczeń w obronie / scen. Marian Tomaszewski ; reż. Edward Wojtara. - Warszawa : [b.w.], 1993. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000127 (ob. nr 2)
19. BUDOWAĆ

BUDOWAĆ bezpiecznie : przykłady nieprawidłowości oraz dobrych praktyk na placach budowy / Stefan Kiesz i in. - Bydgoszcz : Państwowa Inspekcja Pracy, 2005. - 1 dysk optyczny [DVD] (7 min): dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000531 (ob. nr 1)
20. BWP PRZYGOTOWANIE

BWP przygotowanie uzbrojenia do strzelania ; Szkolenie w prowadzeniu ognia z bojowego wozu piechoty. Cz. 1-3 ; BWP przygotowanie uzbrojenia po strzelaniu / oprac. wersji polskiej Jan Mierzanowski. - Warszawa : Czołówka, 1993. - 1 dysk optyczny [DVD] (33, 30, 27, 20, 13 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/924 - DVD/925, DVD/645 - DVD/646 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000128 (ob. nr 2)


21. BYTOWANIE

BYTOWANIE zwiadowców / scen. i konsultacja Waldemar Figiel ; reż. Stefan Karliński. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 1997- DVD 1: . - 1997. - 1 dysk optyczny [DVD] (40 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/647 - DVD/653 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 129 - DVD 130 (ob. nr 2)


22. CENTRUM

CENTRUM Szkolenia Wojsk Lądowych : Drawsko / Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa : KABART FILM, [2006?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (47 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000525 (ob. nr 1)
23. CORELDRAW

CorelDraw : kompendium projektanta stron internetowych.- [B.m.] : Grafoteka, cop. 2011.- 1 płyta wiz. [DVD] (651 min).

Sygnatura: DVD 000216 (ob. nr 2)
24. CORELDRAW

CorelDraw wnikliwie od podstaw : interfejs, tworzenie obiektów, rysunek, efekty. [Cz.] 1- [B.m.] : Grafoteka, [20-].- 1 płyta wiz. [DVD] (647 min).

Sygnatura: DVD 000214 (ob. nr 2)
25. CORELDRAW

CorelDraw wnikliwie od podstaw : kolor, style, interakcyjne narzędzia, tekst, druk. [Cz.] 2.- [B.m.] : Grafoteka, [20-].- 1 płyta wiz. [DVD] (711 min).

Sygnatura: DVD 000215 (ob. nr 2)

26. CZOŁGI

CZOŁGI bojowe państw obcych / Biuro Studiów i Analiz Wojskowych Służb Informacyjnych. - Warszawa : Wojskowe Służby Informacyjne, 1993. - 1 dysk optyczny [DVD] (29 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/654 - DVD/655, DVD/000928 (ob. nr 1)


27. CZYNNIKI

CZYNNIKI szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy / oprac. Andrzej Uzarczyk, Wojciech Zabiegała ; współprac. Bogdan Przygocki. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009. - 1 dysk optyczny [DVD] (49 min) : dźw., kolor. Sygn.: DVD/000625 (ob. nr 1)


28. CZYNNIKI

CZYNNIKIi szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy : hałas / konsult. Bogdan Rączkowski- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013.- 1 płyta wiz. [DVD] (28 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/001003 (ob. nr 1)
29. CZYNNIKI

CZYNNIKI szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy : mikroklimat gorący / konsult. Bogdan Rączkowski- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2014.- 1 płyta wiz. [DVD] (16 min 34 s) : dźw., kolor.

Sygn. DVD/001004 (ob. nr 1)
30. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy : mikroklimat zimny / konsult. Bogdan Rączkowski- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2014]. - 1 płyta wiz. [DVD] (17 min 45 s). : dźw., kolor.

Sygnatura: DVD/001010 (ob. nr 1)


31. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy : oświetlenie / konsult. Bogdan Rączkowski- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2014]. - 1 płyta wiz. [DVD] (22 min 49 s). : dźw. kolor.

Sygnatura: DVD/001011 (ob. nr 1)


32. CZYNNIKI

CZYNNIKI szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy : pyły / konsult. Bogdan Rączkowski- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2014.- 1 płyta wiz. [DVD] (19 min 36 s) : dźw., kolor.

Sygn. DVD/001005 (ob. nr 1)
33. CZYNNIKI

CZYNNIKI szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy : wibracje / konsult. Bogdan Rączkowski- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2014.- 1 płyta wiz. [DVD] (22 min 30 s)

Sygnatura: DVD/001006 (ob. nr 1)
34. ĆWICZENIE

ĆWICZENIE zgrywające kompanii zaopatrzenia / reż. Bolesław Parulski ; Oddział Bazy Szkoleniowej Dowództwa Wojsk Lądowych. - Warszawa : CTK, 1997. - 1 dysk optyczny [DVD] (28 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/656 - DVD/658 (ob. nr 1)
35. DAY IN

DAY in The Life of a Soldier / Defense Language Institute English Language Center. - Texas : Lackland Air Force Base, [200?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (14 min 55 s) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/813 - DVD/814 (ob. nr 1)
36. DWADZIEŚCIA

23 [DWADZIEŚCIA trzy] mm automatyczna lufa wkładkowa do 125 mm armaty czołgowej / reż. Edward Wojtara ; Inspektorat Szkolenia Sztabu Generalnego WP. - Warszawa : Media Corporation, 1994. - 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/632 - DVD/635 (ob. nr 1)
37. DZIAŁANIE

DZIAŁANIE głowicy kumulacyjnej / reż. Marian Cieślik ; scen. Karol Jach ; konsult. Antoni Nawrocki. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna ZNTN, 1998. – 1 dysk optyczny [DVD] (10 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/659 - DVD/661 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000131 (ob. nr 2)


38. DZIAŁANIE

DZIAŁANIE układu hydraulicznego czołgu T-72 M1 ; Zasady użytkowania, obsługiwania i diagnozowania symulatora Jaguar-3 / Oddział Bazy Szkoleniowej Dowództwa Wojsk Lądowych ; scen. Leszek Surówka, Jerzy Waśkiewicz. - Piła : Studio Video CTK CSCS, 1997. - 1 dysk optyczny [DVD] (8, 34 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/806 - DVD/807, DVD/000992 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000210 (ob. nr 2)


39. DZIAŁANIE

DZIAŁANIE zespołów obrony przeciwchemicznej / reż. Edward Wojtara ; zdjęcia i montaż komputerowy Jan Jerzy Dziuba. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 2000. – 1 dysk optyczny [DVD] (22 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/662 - DVD/664, DVD/929 - DVD/931 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000132 (ob. nr 2)


40. DZIAŁANIE

DZIAŁANIE zwiadowców w terenie górzystym / scen. Marek Wisłowski ; realiz. Jacek Filipiak, Artur Zakrzewski, Zdzisław Lewandowski. - Warszawa : LUNETA, 1998. – 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/665 - DVD/666, DVD/000932 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 133 - DVD 134 (ob. nr 2)

41. DZIEJE

DZIEJE Orła Białego. - Warszawa : Dom Wojska Polskiego, 1996. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor. ; 12 cm

Sygn.: DVD 000135 (ob. nr 2)
42. ERGONOMIA

ERGONOMIA i profilaktyka przy pracy siedzącej i stojącej / oprac. Szymon Ziętkiewicz ; konsult. Danuta Idczak, Aleksander Panow. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2010]. - 1 dysk optyczny [DVD] (43 min): dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000613 (ob. nr 1)
43. ESSO

ESSO Military Briefing parts 1,2 & 3 : the American Language Course English for Specjal Purposes Series. - Texas : Lackland Air Force Base, [200?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (33 min 40 s) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000808 (ob. nr 1)
44. GARNIZONOWA

GARNIZONOWA baza do szkolenia zintegrowanego ; Poligonowa baza szkolenia / scen. Wacław Skorża, Leopold Zagórski, Grzegorz Krysztof. - Warszawa : Czołówka, [19-?]. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000136 (ob. nr 2)
45. GENERAŁ

GENERAŁ Anders i jego armia / scen. i realiz. Zbigniew Wawer, Tadeusz Kondracki ; reż. Edward Wojtara. - Warszawa : Dom Wojska Polskiego, 1996. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000137 (ob. nr 2)
46. GRUPA

GRUPA ratunkowo-ewakuacyjna : (ewakuacja sprzętu) / realiz. Jan Chodkiewicz. - Warszawa : Mavo, 1994. – 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/667 - DVD/668 (ob. nr 1)
47. GRUPA

GRUPA rozpoznawcza w działaniach taktycznych / reż. Edward Wojtara. - Warszawa : Audio Video Film, 1998. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000138 (ob. nr 2)
48. GRZECHY

GRZECHY kierowców / scen. i reż. Bolesław Parulski ; Dowództwo Wojsk Lądowych. - [B.m. : b.w.,199?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (40,32 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000599 (ob. nr 1)
49. GUATEMALAN

GUATEMALAN Insurgency & Counter : Insurgency : 1981-1982 / Defense Language Institute English Language Center. - Texas : Lackland Air Force Base, [200?]. – 1 dysk optyczny [DVD] ( 28 min 42 s) : dźw., kolor

Sygn.: DVD/809 - DVD/811(ob. nr 1)
50. INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNE środki ochrony przed skażeniem / Dowództwo Wojsk Lądowych ; scen. Roman Jaworski ; konsultacja Ryszard Ruminak. - Warszawa : KABART FILM, 2002. - 1 dysk optyczny [DVD] (21 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/669 - DVD/672, DVD/935 - DVD/936 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 139 - DVD 140 (ob. nr 2)


51. INSTRUKTAŻ

INSTRUKTAŻ ogólny : BHP w praktyce / oprac. Bogdan Rączkowski. - Stan na 27 lipca 2004 r.. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2004]. - 1 dysk optyczny [DVD] (35 min): dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000507 (ob. nr 1)
52. JAK PROWADZIĆ

JAK prowadzić instruktaż stanowiskowy / oprac. Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała ; współpr. Leszek Skuza. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2010]. - 1 dysk optyczny (31 min) [DVD] : dźw., kolor

Sygn.: DVD/000612 (ob. nr 1)
53. JAK SOBIE

JAK sobie radzić z molestowaniem seksualnym ? : film edukacyjny przeznaczony dla żołnierzy Wojska Polskiego / reż. Paweł Filarski ; Ministerstwo Obrony Narodowej. - Gdańsk : Video Studio : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA, [2007?]. – 1 dysk optyczny [DVD] (22 min 25 s) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/00534, DVD/00542 (ob. nr 1)
54. JÓZEF

JÓZEF Piłsudski ; Generał Anders i jego armia ; Generał Maczek i jego pancerni / scen. Witold Zadrowski. - [B.m.] : Video Kontakt, [1998?]. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor. Sygn.: DVD 000141 (ob. nr 2)


55. KIEROWANIE

KIEROWANIE ogniem plutonu czołgów w obronie / scen. Jerzy Mączka ; reż. Bolesław Parulski. - Piła : Studio Video CTK, 1996. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/673 - DVD/675 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000142 (ob. nr 2)


56. KIEROWANIE

KIEROWANIE ogniem plutonu zmechanizowanego w obronie / Zarząd X Sztabu Generalnego WP ; reż Bolesław Parulski ; scen. Zbigniew Fehler. - Piła : Studio Video CTK, 1996. - 1 dysk optyczny [DVD] (31 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/676 - DVD/678 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000143 (ob. nr 2)


57. KIEROWCA

KIEROWCA + alkohol = fatalne skutki / scen. i reż. Bolesław Parulski ; Zarząd Techniczny Sztabu Generalnego WP. - [Warszawa : b.w.], 1999. - 1 dysk optyczny [DVD] (18,25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000598 (ob. nr 1)
58. KOBIETY

KOBIETY i wojna / scen. i realiz. Marek Widarski. - Warszawa : Fundacja Filmowa Armii Krajowej, 2005. - 1 dysk optyczny [DVD] (60 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000094, DVD/000996 (ob. nr 2)
59. KONFLIKT

KONFLIKT w Zatoce Perskiej ; Irak - Kuwejt / realiz. Piotr Noglik, Jan Wodyński. - [B.m.] : Studio M GZSB WP, 1991. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000144 (ob. nr 2)
60. KTO AMV

KTO AMV 8X8 "ROSOMAK": video szkoleniowe - pojazd IDP-2-11. - Siemianowice Śląskie : Wojskowe Zakłady Mechaniczne, 2005. - 1 dysk optyczny [DVD] (50 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000506 (ob. nr 1)
61. MASZ

MASZ szansę ; Pierwsza jazda ; Zanim wyjedziesz ; Zderzenie / scen. Jerzy Janecki, Bolesław Parulski, Jan Szettel. - Piła : Studio Video CTK CSSCS, 1993. - 1 dysk optyczny [DVD] (10, 18, 13, 10 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000955 (ob. nr 1)
62. METODYKA

METODYKA wykorzystania laserowych symulatorów strzelań w szkoleniu taktycznym i ogniowym wojsk / scen. i koment. Jerzy Antończak. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 2001. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/679 - DVD/681, DVD/938 - DVD/939 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000146 (ob. nr 2)


63. METODYKA

METODYKA wykorzystania w szkoleniu pododdziałów czołgów trenażerów typu "BESKID" / scen. i reż. Jerzy Antończak ; zdj., montaż komputerowy Jan Jerzy Dziuba. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 2002. - 1 dysk optyczny [DVD] (29 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/684 - DVD/685, DVD/000941 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000148 (ob. nr 2)


64. METODYKA

METODYKA wykorzystania w szkoleniu pododdziałów czołgów trenażerów typu "BESKID-2 M/K" / scen. i reż. Jerzy Antończak ; zdj. i montaż komputerowy Jan Jerzy Dziuba. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 2003. - 1 dysk optyczny [DVD] (29 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/682 - DVD/683, DVD/000940 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000147 (ob. nr 2)


65. METODYKA

METODYKA wykorzystania w szkoleniu pododdziałów zmechanizowanych trenażerów typu "ORTLES" / Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa ; Wrocław : KABART FILM, 2002. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/688 - DVD/689, DVD/000943 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000150 (ob. nr 2)

66. METODYKA

METODYKA wykorzystania w szkoleniu pododdziałów zmechanizowanych trenażerów typu "ORTLES-3 M/K" / scen. i reż. Jerzy Antończak ; zdj. i montaż komputerowy Jan Jerzy Dziuba. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 2003. - 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/686 - DVD/687, DVD/000942 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000149 (ob. nr 2)


67. METODYKA

METODYKA wykorzystania w szkoleniu trenażera do nauki jazdy czołgami typu T-72 i PT-91 "Jaguar 3 i 4" / realiz. Bronisław Bubiak ; scen., koment. Jerzy Antończak ; Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa : KABART FILM, 2004. - 1 dysk optyczny [DVD] (29 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/690 - DVD/691, DVD/000944 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000151 (ob. nr 2)


68. METODYKA

METODYKA wykorzystania w szkoleniu urządzenia treningowego do nauki jazdy BWP / scen. i konsultacja Jerzy Antończak ; Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa ; Wrocław : KABART FILM, 2003. - 1 dysk optyczny [DVD](28 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000692 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000152 (ob. nr 2)


69. METODYKA

METODYKA wykorzystania w szkoleniu urządzenia treningowego TCW-97 "CYKLOP" / scen. i reż. Jerzy Antończak ; zdj. i montaż komputerowy Jan Jerzy Dziuba. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 2003. – 1 dysk optyczny [DVD] (27 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/693 - DVD/695, DVD/945 - DVD/946 (ob. nr 1)
70. METODYKA

METODYKA wykorzystania w szkoleniu urządzeń szkolno-treningowych do czołgów LEOPARD-2A4 / realiz. Bronisław Bubiak ; scen., konsult., koment. Jerzy Antończak ; Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa : KABART FILM, 2004. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000696, DVD/000947 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000153 (ob. nr 2)


71. METODYKA

METODYKA wykorzystania w szkoleniu załóg czołgów PT-91 symulatora "Beskid-3" / scen. i konsult. Jerzy Antończak ; konsult. Witold Łabiński. - Wrocław : Kabart Film, 2004. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor. ; 12 cm

Sygn.: DVD/697 - DVD/698, DVD/000948 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000154 (ob. nr 2)


72. MIĘDZYNARODOWY

MIĘDZYNARODOWY Festiwal Orkiestr Wojskowych, Kraków 2008. - Warszawa : Studio Filmowe Domu Wojska Polskiego, 2008. - 1 dysk optyczny [DVD] (1, 54 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000602 (ob. nr 1)
73. MIŁOŚĆ

MIŁOŚĆ żąda ofiary : Polacy w bitwach o Angilę i ... / reż. Andrzej Klimaszewski. - Warszawa : Studio Filmowe KRONIKA, 1997. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor. ; 12 cm

Sygn.: DVD 000155 (ob. nr 2)
74. MOŻLIWOŚCI

MOŻLIWOŚCI taktyczno-ogniowe KTO "ROSOMAK" / Dowództwo Wojsk Lądowych. Pion Szkolenia. Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych ; scen. Krzysztof Słowik ; konsult. Wojciech Ziółkowski, Rafał Miernik. - Warszawa : KABART FILM, [2007?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (27 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/569 - DVD/570, DVD/000998, DVD/906 - DVD/908, VHS/000905, DVD/699 - DVD/703, DVD/583 - DVD/584 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 156 - DVD 159 (ob. nr 2)


75. MULTIEDU

MULTIEDU - BHP : multimedialne materiały szkoleniowe wspomagające prowadzenie szkoleń BHP : materiały żródłowe & slajdy : filmy. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2011. - 2 dyski optyczne [DVD] + Klucz

Sygn.: DVD/000630 (ob. nr 1)
76. MUSZTRA

MUSZTRA : doskonalenie oraz nauczanie wybranych elementów musztry indywidulanej i zespołowej / reż. Jan Chodkiewicz ; scen. i konsult. Leszek Jaworski. - Warszawa : MAVO, 1995. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000160 (ob. nr 2)
77. NARZUTOWE

NARZUTOWE zapory minowe i sposoby wykonywania przejść ; Charakterystyka systemów i środków minowania. Cz. 1 ; Pokonywanie narzutowych zapór minowych. Cz. 2 / scen. Marian Tomaszewicz ; reż. Edward Wojtara. - Warszawa : Sztab Generalny WP, 1994. – 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000161 (ob. nr 2)
78. NEW OPPORTUNITIES

NEW Opportunities : Around the World. - Essex : Pearson Education, cop. 2006. – 1 dysk optyczny [DVD] (42 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000518 (ob. nr 1)
79. NEW OPPORTUNITIES

NEW Opportunities UK/USA. - Essex : Pearson Education, cop. 2006. - 1 dysk optyczny [DVD] (32 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000519 (ob. nr 1)

80. NIEBEZPIECZNA

NIEBEZPIECZNA szkoła : filmowy pakiet edukacyjny / scenariusz, reżyseria i muzyka Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael ; [Sosnowiec] : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2008. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor. - (Pierwsza pomoc)

Sygn.: DVD 000120 (ob. nr 2)


81. NIEBEZPIECZNA

NIEBEZPIECZNA ulica : filmowy pakiet edukacyjny / scenariusz, reżyseria i muzyka Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael ; [Sosnowiec] : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2008. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor. - (Pierwsza pomoc)

Sygn.: DVD 000119 (ob. nr 2)
82. NIEBEZPIECZNY

NIEBEZPIECZNY dom / scenariusz, reżyseria i muzyka Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael ; [Sosnowiec] : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2008. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor. - (Pierwsza pomoc)

Sygn.: DVD 000121 (ob. nr 2)
83. NIEFORMALNE

NIEFORMALNE obyczaje żołnierskie : szlak od kota do dziadka / scen. i realiz. Karol Nowakowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1994. - 1 dysk optyczny [DVD] (55 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/704 - DVD/707, DVD/949 - DVD/950 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 162 - DVD 163 (ob. nr 2)


84. NISZCZENIE

NISZCZENIE obiektów komunikacyjnych / Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych. Dowództwo Wojsk Lądowych. - Wrocław : Pracownia Pomocy Dydaktycznych WSO im. T. Kościuszki, 1998. – 3 dyski optyczne [DVD] DVD 1-2: Sposoby niszczenia mostów i wiaduktów różnych konstrukcji Organizacja pracy plutonu saperów podczas przygotowania mostów do niszczenia / reż. Wiktor Gołębiowski. - 1 dysk optyczny [DVD] (50 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000951 (ob. nr 1)
85. NISZCZENIE

NISZCZENIE obiektów komunikacyjnych / Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych. Dowództwo Wojsk Lądowych. - Wrocław : Pracownia Pomocy Dydaktycznych WSO im. T. Kościuszki, 1998. - 3 dyski optyczne [DVD] DVD 3: Sposoby niszczenia dróg kołowych / scen. Marian Tomaszewski. - 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000952 (ob. nr 1)
86. NISZCZENIE

NISZCZENIE obiektów komunikacyjnych / Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych. Dowództwo Wojsk Lądowych. - Wrocław : Pracownia Pomocy Dydaktycznych WSO im. T. Kościuszki, 1998. - 3 dyski optyczne [DVD] DVD 4: Organizacja pracy plutonu saperów podczas przygotowania do niszczenia dróg kołowych / scen. Marian Tomaszewski. - 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000953 (ob. nr 1)

87. NISZCZENIE

NISZCZENIE przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych ; Przepisy bezpieczeństwa w szkoleniu z minerstwa i zapór ; Oddział torujący ; Psychologiczne przygotowanie do pokonywania przeszkód i zapór inżynierskich / scen. Władysław Jasieński, Edward Łańcucki, Kazimierz Sheybal ; red. Bohdan Świątkiewicz, Wojciech Mondrewicz. - Warszawa : Czołówka, 1993. - 1 dysk optyczny [DVD] (13,27,26,21 min) : dźw., cz.-b., kolor.

Sygn.: DVD/000708 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000164 (ob. nr 2)
88. OBIEKTY

OBIEKTY fortyfikacji polowej dla potrzeb misji pokojowych ONZ / scen. i reż. Krzysztof Ksztoń ; Sztab Generalny WP. Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. T. Kościuszki, 1997. - 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000709, DVD/000954 (ob. nr 1)
89. OBIETNICA

OBIETNICA / aut. programu Piotr, Tomasz Nowakowski ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy RAFAEL, cop. 2006. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min 28 s) : dźw. kolor. + Co każdy powinien wiedzieć o alkoholu : materiały pomocnicze : 22 s. ; 16 cm. - (Filmowy pakiet edukacyjny : lekcje przestrogi)

Sygn.: DVD/000918, DVD/000524 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000098 (ob. nr 2)


90. OBRONNE

OBRONNE prowadzenie pojazdu : pojazd, droga / scen. Kazimierz Sitek, Jan Szeffel, Ryszard Smokowski ; reż. Bolesław Parulski. - Piła : Studio Video CTK CSSCS, 1993. - 1 dysk optyczny [DVD] (56 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000957 (ob. nr 1)
91. OBRONNE

OBRONNE prowadzenie pojazdu : zanim wyjedziesz w drogę / scen. Jan Szeffel. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. T. Kościuszki, 1997. - 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000956 (ob. nr 1)
92. OCHRONA

OCHRONA wojsk przed środkami zapalającymi / scen. Ryszard Świątek ; Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa : LUNETA, 1998. - 1 dysk optyczny [DVD] (21 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000710 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000165 (ob. nr 2)


93. ODTWARZANIE

ODTWARZANIE gotowości bojowej batalionu czołgów wycofanego z walki / scen. Grzegorz Wiloch, Czesław Dudar ; Oddział Bazy Szkoleniowej Dowództwa Wojsk Lądowych. - [B.m.] : Agencja Produkcji Programów Telewizyjnych "BEHEMOT", 1999. – 1 dysk optyczny [DVD] (20 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/711 - DVD/713 (ob. nr 1)
94. OGÓLNE

OGÓLNE zasady obrony w mieście : zasady natarcia w mieście w/g poglądów państw NATO ; Działania plutonu piechoty w obronie osiedla / scen. Romuald Królak, Emanuel Jastrzębski, Adam Kiełczyński ; realiz. Kazimierz Sheybal. - Warszawa : Czołówka, 1991. - 1 dysk optyczny [DVD] (35, 25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000714 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000166 (ob. nr 2)


95. OGÓLNE

OGÓLNE zasady prowadzenia natarcia w terenie zurbanizowanym ; Działanie plutonu piechoty w natarciu na osiedle / realiz. Janusz Chodkiewicz, Kazimierz Sheybal. - Warszawa : Czołówka, 1991. – 1 dysk optyczny [DVD] (45, 20 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000715 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000167 (ob. nr 2)


96. ONI

ONI / aut. programu Piotr, Tomasz Nowakowski ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy RAFAEL, cop. 2006. - 1 dysk optyczny [DVD] (21 min 4 s) : dźw., kolor. + Co każdy powinien wiedzieć o przemocy : materiały pomocnicze : 21 s. ; 16 cm. - (Filmowy pakiet edukacyjny : lekcje przestrogi)

Sygn.: DVD/000914, DVD/000522 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000099 (ob. nr 2)


97. OPOWIEŚĆ

OPOWIEŚĆ o pierwszym Marszałku Rzeczypospolitej ; Mazurek Dąbrowskiego / scen. i realiz. Edmund Szaniawski. - Warszawa : Czołówka, 1991. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000168 (ob. nr 2)
98. ORGANIZACJA

ORGANIZACJA i funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń w wojsku / scen. i konsult. Edward Moskal, Mirosław Lekiewicz, Jarosław Stocki. - Wrocław : KABART FILM, 2001. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/716 - DVD/719, DVD/958 - DVD/959 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 169 - DVD 170 (ob. nr 2)


99. ORGANIZACJA

ORGANIZACJA obrony w rejonie zurbanizowanym. - Warszawa : Czołówka, 2000. – 1 dysk optyczny [ DVD] (21 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/720 - DVD/721 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000171 (ob. nr 2)


100. ORGANIZACJA

ORGANIZACJA rozpoznania artyleryjskiego BZ/Bpanc. / reż. Bolesław Parulski ; scen. Marek Leśniewicz ; Zarząd X Sztabu Generalnego WP. - Piła : Studio Video CTK CSSCS, 1996. - 1 dysk optyczny [DVD] (32 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000960 (ob. nr 1)

101. ORGANIZACJA,

ORGANIZACJA, uzbrojenie drużyny piechoty i obowiązki żołnierzy w walce ; Działanie żołnierzy na polu walki ; Drużyna piechoty w obronie ; Drużyna piechoty w natarciu / scen. Maciej Żytecki ; realiz. Janusz Chodnikiewicz. - Warszawa : Czołówka, 1993. - 1 dysk optyczny [DVD] (15, 15, 20, 10 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/722 - DVD/724, DVD/000961 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000172 (ob. nr 2)
102. OSOBISTE

OSOBISTE sanitarne wyposażenie żołnierza ; Opatrywanie ran i tamowanie krwawienia ; Unieruchamianie złamań / reż. Stefan Karliński ; Główny Zarząd Szkolenia Bojowego WP. - Warszawa : Czołówka, 1983-1984. – 1 dysk optyczny [DVD](12, 28, 32 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000725, DVD/000962 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000173 (ob. nr 2)


103. OSZCZĘDNA

OSZCZĘDNA jazda - Eco driving. - Szczecin : WINFOR Sp. z o.o., 2011. - 1 dysk optyczny [DVD] (21 min) : dźw.,kolor.

Sygn.: DVD/000620 (ob. nr 1)
104. OŚRODEK

OŚRODEK Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych : Bemowo Piskie / reż. Jan Jerzy Dziuba. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, [2006?]. – 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000528 (ob. nr 1)
105. OŚRODEK

OŚRODEK Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych : Nowa Dęba / produkcja Jan Jerzy Dziuba. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, [2006?]. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000527 (ob. nr 1)
106. OŚRODEK

OŚRODEK Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych : Wędrzyn / Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa : KABART FILM, [2006?]. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000529 (ob. nr 1)
107. OŚRODEK

OŚRODEK Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych : Żagań / Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa : KABART FILM, [2006?]. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000526 (ob. nr 1)
108. PIERWSZA

PIERWSZA pomoc przedlekarska / oprac. Roman Skowroński, Paweł Mikłaszewicz. - Gdańska : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2008?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (88 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000593, DVD/000963 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000123 (ob. nr 2)

109. PLUTON

PLUTON piechoty górskiej na zasadzce / kier. produkcji Czesław Dudar ; Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa : LUNETA, 1998. – 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000964, DVD/000726 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000174 (ob. nr 2)


110. PLUTON

PLUTON szturmowy kawalerii powietrznej / reż. Edward Wojtara. - Warszawa : Audio Video Film, 1997. – 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000965 (ob. nr 1)
111. PODODDZIAŁOWA

PODODDZIAŁOWA baza logistyczna / scen. i reż. Bolesław Parulski ; Oddział Bazy Szkoleniowej Dowództwa Wojsk Lądowych ; Oddział Szkolenia Logistycznego Dowództwa Wojsk Lądowych. - Warszawa : CTK, 1999. - 1 dysk optyczny [DVD] (20 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/727 - DVD/728 (ob. nr 1)
112. PODWODNY

PODWODNY dywizjon : film jest prezentacją dokonań polskiej broni podwodnej od momentu powstania do dnia dzisiejszego / scen. i reż. Teodor Ratkowski, Krzysztof Pomes ; Ministerstwo Obrony Narodowej. - Warszawa : Studio Obiektyw, 2006. – 1 dysk optyczny [DVD] (44 min) ; dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000560, DVD/000904 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000113 (ob. nr 2)


113. POKONYWANIE

POKONYWANIE obrony przeciwlotniczej / scen. i konsultacja Bolesław Halerz, Tadeusz Kuziora ; realiz. Tadeusz Łukawski. - Warszawa : Czołówka, 1993. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000733 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000177 (ob. nr 2)


114. POKONYWANIE

POKONYWANIE przeszkód wodnych : BWP (cz.1) : BRDM-2 (cz. 2) / realiz. Jan Chodkiewicz. - Warszawa : Mavo, 1994. - 1 dysk optyczny [DVD] (35 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/969 - DVD/970, DVD/734 - DVD/735 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000178 (ob. nr 2)


115. POLIGONOWA

POLIGONOWA baza szkoleniowa ; Garnizonowa baza do szkolenia zintegrowanego / realiz. Marian Rawitt ; scen. i realiz. Grzegorz Jerzy Krysztof. - Warszawa : Czołówka, 1995. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000179 (ob. nr 2)

116. POLOWY

POLOWY skład środków bojowych / reż. Edward Wojtara ; zdjęcia i montaż komputerowy Jan Jerzy Dziuba. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 2000. - 1 dysk optyczny [DVD] (21 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/736 - DVD/738 (ob. nr 1)


117. POLSKIE

POLSKIE Państwo Podziemne (1939-1945) / scen. i realiz. Andrzej Sapija. - Warszawa : Fundacja Filmowa Armii Krajowej, 2002. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000180 (ob. nr 2)
118. POSŁUGIWANIE

POSŁUGIWANIE się aparatem tlenowym ewakuacyjnym ATE-1 / scen. Dariusz Zagórski ; konsul. Ryszard Syryjczyk. - Wrocław : KABART FILM, 2001. - 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000739, DVD/000972 (ob. nr 1)
119. POSTERUNEK

POSTERUNEK obserwacyjny ; Posterunek obserwacji skażeń : wykrywanie i monitorowanie skażeń / scen. i konsult. Kazimierz Krasowski, Mariusz Wojtaszek ; Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa : PHU Atlantis, 2004. – 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/740 - DVD/743, DVD/000973 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 181 - DVD 183 (ob. nr 2)


120. POTĘGA

POTĘGA w Leopardzie. - [Toruń] : Trwam, 2008. - 1 dysk optyczny [DVD] (14,30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/594 - DVD/596 (ob. nr 1)
121. POZNAŃ

POZNAŃ : zapraszamy do Poznania. - [Poznań : b.w., 200?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (4 min 35 s) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 96 - DVD 97 (ob. nr 2)
122. POZOROWANIE

POZOROWANIE skażeń : środki i sprzęt do pozorowania skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Cz. 1-2 / Szefostwo Wojsk Obrony Przeciwchemicznej Sztabu Generalnego WP ; scen. Ryszard Świątek ; reż. Edward Wojtara. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 1995. – 1 dysk optyczny [DVD] (24, 22 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000744 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000184 (ob. nr 2)


123. POZOSTAĆ

POZOSTAĆ człowiekiem : prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w szkoleniu pojedynczego żołnierza / reż. Andrzej Kuśmider ; Departament Wychowania i Promocji Obronności MON. - Warszawa : Studio Filmowe Domu Wojska Polskiego, 2006. – 1 dysk optyczny [DVD] (28 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000532, DVD/536 - DVD/538, DVD/745 - DVD/750, DVD/898 - DVD/902, DVD/000563, DVD/551 - DVD/554, DVD/543 - DVD/546 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 105 - DVD 106, DVD 000116, DVD 109 - DVD 110, DVD 000103, DVD 185 - DVD 186 (ob. nr 2)


124. PRACA

PRACA na mapie topograficznej / scen. i realiz. Bogdan Fiałkowski ; Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP. - Wrocław : Pracownia Pomocy Dydaktycznych WSO im. T. Kościuszki, 1996. – 1 dysk optyczny. [DVD] (18 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/751 - DVD/752, DVD/000974 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000187 (ob. nr 2)


125. PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA wypadków drogowych. - Szczecin : WINFOR Sp. z o.o., 2011. – 1 dysk optyczny [DVD] (20 min) : dźw., kolor. ; 12 cm

Sygn.: DVD/000623 (ob. nr 1)
126. PRZECHOWYWANIE

PRZECHOWYWANIE uzbrojenia i sprzętu wojskowego (na przykładzie czołgu T-72) / scen. Marian Babuska, Krzysztof Rechnio ; reż. Jan Chodkiewicz. - Warszawa : Mavo, 1996. – 1 dysk optyczny [DVD] (42 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/753 - DVD/755, DVD/976 - DVD/977 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 188 - DVD 189 (ob. nr 2)


127. PRZECHOWYWANIE

PRZECHOWYWANIE uzbrojenia i sprzętu wojskowego wojsk lądowych w Siłach Zbrojnych RP / Sztab Generalny Wojska Polskiego. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1994. - 1 dysk optyczny [DVD] (28 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/756 - DVD/760, DVD/978 - DVD/979 (ob. nr 1)
128. PRZEDMEDYCZNE

PRZEDMEDYCZNE zabiegi ratujące życie [Film] : prezentacja multimedialna / oprac. kursu Krystian Gruba, Marek Siuta, Bogusława Zajączkowska. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael ; [Sosnowiec] : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2008. - 1 dysk optyczny [CD-ROM] : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Pierwsza pomoc)

Sygn.: DVD 000122 (ob. nr 2)
129. PRZEPRAWA

PRZEPRAWA czołgu T-72 po dnie / scen. Wiesław Światłowski ; Oddział Bazy Szkoleniowej Dowództwa Wojsk Lądowych. - Poznań : Agencja Produkcji Programów Telewizyjnych "BEHEMOT", 1999. - 1 dysk optyczny [DVD] (20 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/761 - DVD/763, DVD/000980 (ob. nr 1)
130. PRZEWÓZ

PRZEWÓZ transportem drogowym towarów niebezpiecznych. - Łódź : UNIQA, 2007. – 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/539 - DVD/540 (ob. nr 1)

131. PRZEZNACZENIE

PRZEZNACZENIE, zadania, struktura i wyposażenie batalionu ratownictwa inżynieryjnego, sposoby wykorzystania w czasie klęsk żywiołowych. - Wrocław : KABART FILM, 2001. – 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000764 (ob. nr 1)


132. PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE i szkolenie batalionu ISAF do misji pokojowych / scen. i koment. Sławomir Surgiewicz ; realiz., zdj., montaż Jan J. Dziuba. - Warszawa : Audio, Wideo, Film Jan J. Dziuba, 2007. - 1 dysk optyczny [DVD] (80 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000576, DVD/001000, DVD/000765, DVD/000588 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000118, DVD 000190 (ob. nr 2)


133. PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE i użytkowanie mobilnych zestawów laserowych symulatorów "Czantoria" w szkoleniu / Dowództwo Wojsk Lądowych. Oddział Bazy Szkoleniowej ; scen. Andrzej Rusin ; scen. i koment. Robert Formicki ; koment. Ireneusz Maliszewski. - Warszawa : KABART FILM, [2007?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min)

Sygn.: DVD/591 - DVD/592, DVD/579 - DVD/580, DVD/001001 (ob. nr 1)
134. PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE i użytkowanie zestawów laserowych symulatorów strzelań "Czantoria 1" w szkoleniu strzeleckim / Dowództwo Wojsk Lądowych. Oddział Bazy Szkoleniowej ; scen. Andrzej Rusin. - Warszawa : KABART FILM, 2007. - 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/766 - DVD/768 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000191 (ob. nr 2)


135. PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE i walka pododdziałów w nocy / realiz. Janusz Chodkiewicz. - Warszawa : Czołówka, 1992. - 1 dysk optyczny [DVD] (25 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000769 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000192 (ob. nr 2)


136. PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE uzbrojenia bojowego wozu piechoty do strzelania. - Wrocław : KABART FILM, 2001. - 1 dysk optyczny [DVD] (23 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/770 - DVD/771, DVD/981 - DVD/982 (ob. nr 1)
137. PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE załogi i plutonu czołgów do walki w rejonie wyjściowym / realiz. Stanisław Wrona. - Poznań : Agencja Produkcji Programów Telewizyjnych "BEHEMOT", 1999. - 1 dysk optyczny [DVD] (20 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/772 - DVD/776 (ob. nr 1)

138. PRZYSTRZELIWANIE

PRZYSTRZELIWANIE broni strzeleckiej / scen. Stanisław Piotrowski ; Oddział Bazy Szkoleniowej Dowództwa Wojsk Lądowych. - [Warszawa] : Agencja Produkcji Programów Telewizyjnych "BEHEMOT", 1999. – 1 dysk optyczny [DVD] (20 min) : dźw., kolor

Sygn.: DVD/777 - DVD/779 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 193 - DVD 194 (ob. nr 2)
139. RĄCZKOWSKI, BOGDAN

INSTRUKTAŻ ogólny / Bogdan Rączkowski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2004]. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000090 (ob. nr 2)
140. ROZPOZNANIE

ROZPOZNANIE na szczeblu taktycznym : pojedynczy zwiadowca w działaniach bojowych / scen. i konsult. Józef Chmiel, Waldemar Figiel ; reż. Wojciech Mandrewicz. - Warszawa : Mavo, 1993. – 1 dysk optyczny [DVD] (31 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/780 - DVD/781 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000195 (ob. nr 2)


141. ROZWINIĘCIE

ROZWINIĘCIE kompanii logistycznej batalionu ogólnowojskowego w obronie ; Przeznaczenie i struktura kompanii logistycznej ; Rozwinięcie kompanii logistycznej batalionu ogólnowojskowego w obronie / Oddział Bazy Szkoleniowej Dowództwa Wojsk Lądowych. - [B.m.] : Agencja Produkcji Programów Telewizyjnych "BEHEMOT", 1999. – 1 dysk optyczny [DVD] (20 min) : dźw., kolor

Sygn.: DVD/782 - DVD/783 (ob. nr 1)
142. SIEDEM

SIEDEM dni do powstania ; Tobie Ojczyzno / realiz. Andrzej Sapija, Krzysztof Nowak-Tyszowiecki. - Warszawa : Fundacja Filmowa Armii Krajowej, 2005. - 1 dysk optyczny [DVD] (20 min 21 s) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000095, DVD/000997 (ob. nr 2)
143. SPOSOBY

SPOSOBY załadunku pojazdów wojskowych do samolotów transportowych / scen. Bronisław Bubiak ; Dowództwo Wojsk Lądowych. - Warszawa ; Wrocław : KABART FILM, 2003. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor

Sygn.: DVD/784 - DVD/785 (ob. nr 1)
144. SPRAWDZENIE

SPRAWDZENIE justowania uzbrojenia oraz ładowanie armaty w różnych reżimach pracy SKO w czołgu Leopard 2A4 / scen. Zbigniew Markowski ; realiz. Stanisław Rozum. - [Wyd. nowe]. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 2005. - 1 dysk optyczny [DVD] (22 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/511 - DVD/512 (ob. nr 1)

145. STRZELANIE

STRZELANIE w pododdziałach działań specjalnych / scen. i konsult. Jan Świeboda. - Warszawa : MAVO, 1993. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000196, DVD/000984 (ob. nr 2)


146. SURVIVAL

SURVIVAL : sztuka przetrwania : sposoby i metody przetrwania w nieznanym terenie : technika, praktyka, sprzęt. - Radomsko : Wydawnictwo Koga, [2010]. - 1 dysk optyczny [DVD] (97,53 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/614 - DVD/616 (ob. nr 1)
147. SYMBOLE

SYMBOLE narodowe i wojskowe / scen. Jacek Macyszyn, Józef Rudny ; reż. Edward Wojtara. - Warszawa : Audio Video Film, 1998. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000197 (ob. nr 2)
148. SYMULATOR

SYMULATOR strzelań "Czantoria" / scen. i realiz. Karol Nowakowski. - Warszawa : Kano, 1999. - 1 dysk optyczny [DVD] (11 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/786 - DVD/787, DVD/000985 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000198 (ob. nr 2)


149. SZKOLENIE

SZKOLENIE wojsk w zakresie ochrony przed środkami trującymi i substancjami promieniotwórczymi / scen. i konsul. Ryszard Świątek ; zdj. Jan Jerzy Dziuba ; reż. Edward Wojtara. - Warszawa : Audio Video Film, 1998. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor. ; 12 cm

Sygn.: DVD 000199 (ob. nr 2)
150. SZKOLENIE

Szkolenie wstępne bhp : instruktaż ogólny / Bogdan Rączkowski.- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2015].- 1 płyta wiz. [DVD] (34 min 55 s) : dźw., kolor.

Sygnatura: DVD/001012 (ob. nr 1)
151. SZTUCZNE

SZTUCZNE oddychanie i zewnętrzne uciskanie serca ; Pierwsza pomoc w oparzeniach / scen. Jerzy Drapiewski ; scen. i reż. Stefan Karliński ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Główny Zarząd Szkolenia Bojowego. - Warszawa : Czołówka, 1983-1988. - 1 dysk optyczny [DVD] (15, 30 min) : dźw., kolor. - (Pierwsza Pomoc Na Polu Walki)

Sygn.: DVD/788 - DVD/791, DVD/986 - DVD/987 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 200 - DVD 201 (ob. nr 2)


152. ŚMIGŁOWCE

ŚMIGŁOWCE bojowe / scen. i reż. Robert E. Ball. - Warszawa : Play Film, 1995. – 1 dysk optyczny : dźw., kolor. ; 19 cm

Sygn.: DVD 000202 (ob. nr 2)

153. TRENUJCIE

TRENUJCIE ekologicznie / scen. i reż. Clive Mitchel ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków Społecznych. - Warszawa : Biuro Ochrony Środowiska, 1996. - 1 dysk optyczny [DVD] ( 23 min) : dźw., kolor

Sygn.: DVD/000792 (ob. nr 1)


154. TV STORY

TV Story / aut. programu Piotr, Tomasz Nowakowski ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy RAFAEL, cop. 2006. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min 4 s) : dźw., kolor. + Co każdy powinien wiedzieć o mediach : materiały pomocnicze: 24 s. ; 16 cm. - (Filmowy pakiet edukacyjny : lekcje przestrogi)

Sygn.: DVD/000520, DVD/000915 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000100 (ob. nr 2)


155. URZĄDZENIA

URZĄDZENIA polowe służby żywnościowej / scen. Aleksander Stawicki, Andrzej Taratajcio ; reż. Włodzimierz Więch. - Poznań : Studio Video WSOSK, 1993. - 3 cz. DVD 1: Przeznaczenie, wyposażenie i funkcjonowanie batalionowego punktu żywnościowego ; Przeznaczenie, wyposażenie i funkcjonowanie pułkowego składu żywnościowego ; Zaopatrywanie w żywność na szczeblu taktycznym ; Przeznaczenie, wyposażenie i funkcjonowanie Kasyna ; Przeznaczenie, wyposażenie i funkcjonowanie Dywizyjnej Piekarni Polowej ; Żywienie w transporcie kolejowym ; Organizacja zaopatrywania jednostek pływających MW ; Organizacja żywienia załóg jednostek pływających. - 1 dysk optyczny [DVD] ( 25, 18, 15, 31, 20, 10, 16, 11 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000793 (ob. nr 1)
156. URZĄDZENIA

URZĄDZENIA polowe służby żywnościowej / scen. Aleksander Stawicki, Andrzej Taratajcio ; reż. Włodzimierz Więch. - Poznań : Studio Video WSOSK, 1993. - 3 cz. DVD 2: Przeznaczenie, wyposażenie i funkcjonowanie batalionowego punktu żywnościowego ; Przeznaczenie, wyposażenie i funkcjonowanie pułkowego punktu żywnościowego ; Zaopatrywanie w żywność na szczeblu taktycznym. - 1 dysk optyczny [DVD] ( 25, 18, 10 min) : dźw., kolor

Sygn.: DVD/000794 (ob. nr 1)
157. URZĄDZENIA

URZĄDZENIA polowe służby żywnościowej / scen. Aleksander Stawicki, Andrzej Taratajcio ; reż. Włodzimierz Więch. - Poznań : Studio Video WSOSK, 1993. - 3 cz. DVD 3: Przeznaczenie, wyposażenie i funkcjonowanie Dywizyjnej Piekarni Polowej ; Przeznaczenie, wyposażenie i funkcjonowanie Kasyna Polowego ; Żywienie w transporcie kolejowym : Organizacja zaopatrywania jednostek pływających MW ; Organizacja żywienia załóg jednostek pływających. - 1 dysk optyczny [DVD] ( 20, 31, 10, 16, 11 min) : dźw., kolor

Sygn.: DVD/000795 (ob. nr 1)
158. URZĄDZENIA

URZĄDZENIA treningowe do szkolenia ogniowego / scen. Miłosz Biały, Jerzy Antończak ; reż. Mirosław Jankowski, Adam Mysiak ; Zarząd X Sztabu Generalnego WP. - Poznań : Studio HETMAN WSO im. Stefana Czarnieckiego, 1996. - 2 dyski optyczne DVD 2: Pododdziały czołgów. - 1 dysk optyczny [DVD] (20 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/796 - DVD/798, DVD/988 - DVD/989 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 203 - DVD 204 (ob. nr 2)


159. UWAGA

UWAGA stereotyp! : film edukacyjny przeznaczony dla żołnierzy Wojska Polskiego / reż. Paweł Filarski ; Ministerstwo Obrony Narodowej. - Gdańsk : Video Studio : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych SYNERGIA, [2007?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (24 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000535, DVD/000541 (ob. nr 1)
160. VADECUM

VADECUM wykładowcy 1.0 professional : kompletny multimedialny materiał do prezentacji części teoretycznej kursu na prawo jazdy kategorii C, D, C+E, D+E. - Szczecin : WINFOR Sp. z o.o., 2011. - 2 dyski optyczne [DVD] ; 12 cm + Załącznik: Instrukcja obsługi programu. Projekty zajęć teoretycznych : 171 s. ; 21 cm DVD 1: Część wspólna kategoria C, C+E, D, D+E. – 1 dysk optyczny. [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000618 (ob. nr 1)
161. VADECUM

VADECUM wykładowcy 1.0 professional : kompletny multimedialny materiał do prezentacji części teoretycznej kursu na prawo jazdy kategorii C, D, C+E, D+E. - Szczecin : WINFOR Sp. z o.o., 2011. - 2 dyski optyczne [DVD] ; 12 cm + Załącznik: Instrukcja obsługi programu. Projekty zajęć teoretycznych : 171 s. ; 21 cm DVD 2: Część specjalistyczna kategoria C, C+E, D,D+E. - 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000619 (ob. nr 1)
162. W SIDŁACH

W sidłach / aut. programu Piotr, Tomasz Nowakowski ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy RAFAEL, cop. 2006. - 1 dysk optyczny [DVD] (33 min 24 s) + Co każdy powinien wiedzieć o sektach : materiały pomocnicze : 22 s. - (Filmowy pakiet edukacyjny : lekcje przestrogi)

Sygn.: DVD/000916, DVD/000523 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000101 (ob. nr 2)


163. W SZPONACH

W szponach dwóch wrogów : rok 1939 pakt Hitler-Stalin, obrona Polski przed napaściami, Palmiry, Katyń ; Partnerzy : powstanie NATO, strajki robotnicze, Solidarność ; Twierdza na bagnach : o Twierdzy Osowiec. - Warszawa : Studio Filmowe Domu Wojska Polskiego, 1999-2000. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000205 (ob. nr 2)
164. WALCZĄC

WALCZĄC zgodnie z zasadami / Departament Wychowania i Promocji Obronności MON. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 2000. - 1 dysk optyczny [DVD] (28 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/799 - DVD/801 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000206 (ob. nr 2)


165. WYKORZYSTANIE

WYKORZYSTANIE w działaniach bojowych strzelców wyborowych 12,7 mm WKM "TOR" i 7,72 mm TRG-22 / Dowództwo Wojsk Lądowych. Pion Szkolenia. Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych ; scen. Andrzej Rusin, Krzysztof Dąbrowski ; koment. Mirosław Galant ; koment. Janusz Król. - Warszawa : KABART FILM, [2007?]. - 1 dysk optyczny [DVD] (30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/573 - DVD/574, DVD/000586, DVD/000999, DVD/910 - DVD/911, DVD/802 - DVD/803 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 207 - DVD 208 (ob. nr 2)


166. WYPADEK

WYPADEK - i co dalej ? ; Zabójcza prędkość / scen. i reż. Bolesław Parulski ; Zarząd Techniczny Sztabu Generalnego WP. - [Warszawa : b.w.], 1997-1998. - 1 dysk optyczny [DVD] (43,59 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000600 (ob. nr 1)
167. WYPADKI

WYPADKI przy pracy / konsultacja Bogdan Rączkowski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, [2011]. - 1 dysk optyczny [DVD] (55:30 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000629, DVD/001007 (ob. nr 1)
168. WYZNACZANIE

WYZNACZANIE współrzędnych prostokątnych stanowisk ogniowych sposobem biegunowym / scen. i reż. Marian Rzemykowski ; zdj. i montaż komputerowy Jan Jerzy Dziuba. - Warszawa : AUDIO VIDEO FILM, 2002. - 1 dysk optyczny [DVD] (22 min 12 s) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/804 - DVD/805, DVD/000990 (ob. nr 1)
169. WZOREK, ROMAN

ZAGROŻENIA wypadkowe i zawodowe w zakładach obróbki drewna / scen. Krzysztof Krzemień ; Roman Wzorek. - Bydgoszcz : Państwowa Inspekcja Pracy, 2005. – 1 dysk optyczny [DVD] : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000530 (ob. nr 1)
170. Z KRONIKI

Z kroniki Auschwitz. - Warszawa : DIGIT-FILM, 2005. - 1 dysk optyczny [DVD] (134 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/00533, DVD/000994 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000104 (ob. nr 2)


171. ZAKŁADANIE

ZAKŁADANIE przeciwpiechotnych zapór minowych ; Zakładanie przecipancernych zapór minowych / scen. Marian Tomaszewicz ; reż. Edward Wojtara. - Warszawa : Media Corporation, 1994. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000209 (ob. nr 2)

172. ZASADY

ZASADY bezpieczeństwa podczas użytkowania środków bojowych / konsult. Janusz Cegła, Stanisław Mroczka, Bogusław Wiśniewski. - [Kołobrzeg?] : TV Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 1997. - 1 dysk optyczny [DVD] (16 min) : dźw., kolor

Sygn.: DVD/729 - DVD/732, DVD/966 - DVD/967 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 175 - DVD 176 (ob. nr 2)
173. ZASADY

ZASADY i praktyka mocowania ładunków w transporcie drogowym. - Szczecin : WINFOR Sp. z o.o., 2011. – 2 dyski optyczne [DVD] ; 12 cm DVD 1: Wśród siłaczy. – 1 dysk optyczny [DVD] (24 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000621 (ob. nr 1)
174. ZASADY

ZASADY i praktyka mocowania ładunków w transporcie drogowym. - Szczecin : WINFOR Sp. z o.o., 2011. - 2 dyski optyczne [DVD] ; 12 cm DVD 2: Niech moc będzie z Tobą. - 1 dysk optyczny [DVD] (24 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000622 (ob. nr 1)
175. ZASADZKA

ZASADZKA ; Działanie żołnierza na polu walki / scen. i reż. Waldemar Nanuś ; zdj. Mirosław Jankowski, Wiesław Sapa. - Poznań : Hetman, 1995. – 1 dysk optyczny [DVD] (3, 16 min) : dźw., kolor.

Sygn.: DVD/000993 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000211 (ob. nr 2)


176. ZAUTOMATYZOWANY

ZAUTOMATYZOWANY zestaw kierowania ogniem "TOPAZ" / scen. i koment. Andrzej Lewandowski, Zbigniew Szor ; reż. Edward Wojtara. - Warszawa : Audio Video Film, 2001. - 1 dysk optyczny : dźw., kolor.

Sygn.: DVD 000212 (ob. nr 2)
177. ZBRODNIA

ZBRODNIA Katyńska / scen. i realiz. Maciej Sieński. - Warszawa : Feniks, 1991. – 1 dysk optyczny : dźw., kolor. Sygn.: DVD 000213 (ob. nr 2)


178. ŻYCIE

ŻYCIE pod murem / aut. programu Piotr, Tomasz Nowakowski ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy RAFAEL, cop. 2006. - 1 dysk optyczny [DVD] (28 min 15 s) : dźw., kolor. + Co każdy powinien wiedzieć o narkotykach : materiały pomocnicze : 24 s. ; 16 cm. - (Filmowy pakiet edukacyjny : lekcje przestrogi)

Sygn.: DVD/000521, DVD/000917 (ob. nr 1)

Sygn.: DVD 000211 (ob. nr 2)

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna