Władze rektorskiePobieranie 293.98 Kb.
Strona1/5
Data10.05.2016
Rozmiar293.98 Kb.
  1   2   3   4   5

U

niwersytet Łódzki

90 - 131 Łódź, ul. Narutowicza 65

tel. (48) 42 635 40 02, 42 635 40 00

fax.: (48) 42 665 57 71, 42 635 40 43

http://www.uni.lodz.pl

e-mail: rektoratul@uni.lodz.plWładze rektorskie:
Rektor – prof. .zw. dr hab. Wiesław Puś

Prorektor ds. nauki – prof. zw. dr hab. Henryk Piekarski

Prorektor ds. nauczania – prof. zw. dr hab. Eliza Małek

Prorektor ds. studenckich – prof. zw. dr hab. Andrzej Nowakowski

Prorektor ds. współpracy
z zagranicą – prof. zw. dr hab. Wojciech Jan Katner

Prorektor ds. ekonomicznych – prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski


Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej, a pierwszym rektorem – prof. Tadeusz Kotarbiński.

Początkowo uczelnia składała się z trzech Wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego i Prawno-Ekonomicznego. Następnie powołano Wydział Lekarski oraz Stomatologiczny i Farmaceutyczny, które jednak w 1950 r. zostały wyłączone z UŁ, dając początek łódzkiej Akademii Medycznej. W 1956 roku do Uniwersytetu włączono Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną, w roku 1961 – Wyższą Szkołę Ekonomiczną (powstał Wydział Ekonomiczny, który w 1964 r., po przejęciu socjologii z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, stał się Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym). W roku 1991 przyłączono do UŁ zlokalizowany w Łodzi Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu warszawskiej AWF, który wszedł w strukturę nowoutworzonego Wydziału Nauk o Wychowaniu. Kolejne istotne zmiany w strukturze UŁ to:


  • powstanie Wydziału Zarządzania (1994 r. poprzez wydzielenie części katedr z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego),

  • powstanie w 1994 roku Instytutu Studiów Międzynarodowych (który w roku 2000 przekształcono w Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych),

  • podział (w 1996 r.) Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na dwa wydziały: Matematyki oraz Fizyki i Chemii,

  • podział (w 2001 r.) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na dwa wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk Geograficznych.

Obecnie w skład Uniwersytetu wchodzi jedenaście Wydziałów:


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Wydział Filologiczny,

Wydział Filozoficzno-Historyczny,

Wydział Fizyki i Chemii,

Wydział Matematyki,

Wydział Nauk Geograficznych,

Wydział Nauk o Wychowaniu,

Wydział Prawa i Administracji,

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,

Wydział Zarządzania.
Uniwersytet Łódzki jest uczelnią państwową.

Uczelnia oferuje 5-letnie jednolite studia magisterskie, 3- i 3,5-letnie studia I stopnia oraz 2- i 2,5- lub 3 letnie studia II stopnia we wszystkich systemach.

Uniwersytet prowadzi również studia podyplomowe i doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych, matematycznych, chemicznych, fizycznych, biologicznych, prawnych, ekonomicznych oraz nauk o Ziemi.

W roku 2002 uruchomione zostały magisterskie Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze; ich słuchacze – pod kierunkiem opiekunów naukowych – studiują w trybie indywidualnym, mogąc wybierać kierunek: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.20 kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną, 15 kierunków otrzymało pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2006/2007 studiuje ok. 38 tys. osób (bez studiów podyplomowych). Uczelnia zatrudnia 2276 pracowników naukowych. UŁ prowadzi 29 kierunków studiów i 134 specjalizacji.

W Uczelni tworzone są od kilku lat wyodrębnione ze struktur wydziałowych ośrodki naukowo-badawcze, jak na przykład Ośrodek Badań Europejskich, Ośrodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet oraz Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.

Biblioteka Uniwersytecka jest jedną z największych bibliotek w Polsce, a największą w Łodzi i posiada (łącznie z 100 bibliotekami zakładowymi) około 3 mln woluminów. W 2006 roku do użytku oddany został nowy budynek Biblioteki. Posiada on otwarte magazyny, gdzie studenci mają dostęp do zbiorów, wydzielone zostały również czytelnie: informacyjna, cimeliów, pokoje do pracy indywidualnej (przystosowane także dla osób niepełnosprawnych), miejsca nauki zbiorowej dla studentów oraz sala konferencyjna i projekcyjna wyposażone w system TV SAT i audio Video. Nowy budynek wyposażony jest we wrzutnie do zwrotu książek, komplet standardowych instalacji wewnętrznych (mediów), najnowocześniejszy radiowy system zabezpieczenia i zarządzania zbiorami RFID (Radio Frequency Identification); klimatyzację i wentylację; systemy: TV dozorowej, sygnalizacji antywłamaniowej i kontroli dostępu, wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sieci strukturalne. W Pracowni Konserwacji Zbiorów znajduje się jedyna w Łodzi i regionie komora odkażająca.

W Uniwersytecie Łódzkim znajduje się najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, powstałe w 1952 roku, przygotowujące obcokrajowców do studiów w różnych typach uczelni.

Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 92 wyższymi uczelniami w 30 krajach.

Dzięki wprowadzeniu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na 27 kierunkach studiów i podpisaniu 150 umów dwustronnych w ramach programu SOCRATES/ERASMUS studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 20 krajach Europy.

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego biorą udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: SOCRATES, Jean Monnet, CEEPUS, TEMPRA, ACE, INCO-COPERNICUS,The Fift Framework Programme (FPS).

Uniwersytet Łódzki widoczny jest w działaniach organizacji międzynarodowych, których jest członkiem: European University Association/EUA, Alliance of Universities for Democracry/AUDEM, INTER-University Dubrovnik, Agence Universitaire de la Francophonie/AUF, Association of European Schools of Planning/AESOP. Działa także w ramach europejskich sieci uniwersytetów: Grupo Compostela de Universidades, European Universities Continuing Education Network (EUCEN) oraz Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee). Do wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych, nie wymienionych tutaj, należą wydziały, instytuty, katedry i zakłady, a także pracownicy naukowi UŁ.

Współpraca ta stała się podstawą wielu wspólnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych, w tym realizowanych w UŁ studiów prowadzących do uzyskania podwójnych dyplomów. Są to: „Polsko-Francuskie Studia Specjalne typu MBA” (Wydział Zarządzania i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3), „Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA” (studia realizowane wspólnie przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania/Wydzial Zarządzania i R.H. Smith School of Business University of Maryland i Towson University), studia podyplomowe w zakresie studiów tłumaczeniowych (Wydział Filologiczny we współpracy z Uniwersytetem Strasbourg II), podyplomowe studia magisterskie prowadzące do uzyskania dyplomu magisterskiego UŁ oraz dyplomu Master of Arts in Computer-based English Language Studies Uniwersytetu w Lancaster (na Wydziale Filologicznym). W ramach współpracy z Uniwersytetem François Rabelais w Tours we Francji prowadzone są podyplomowe studia pn. „Szkoła Prawa Francuskiego”, gdzie absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Diplôme de Droit Français, który będzie podstawą do ubiegania się o przyjęcie na III cykl studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tours oraz „Dyplom Prawa Francuskiego” UŁ. W ramach współpracy z Uniwersytetem Teksańskim w Austin prowadzone są podyplomowe studia komercjalizacji nauki i technologii, których absolwenci otrzymują, obok świadectwa UŁ, certyfikat IC² Institute University of Texas w Austin za realizowany w Polsce program Master of Science in Science and Technology Commercialization.

Uczelnia uczestniczy również w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID. UŁ uczestniczy w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.

W ramach umowy offsetowej Polski i USA w lutym 2004 r. rozpoczął działalność program ATAC (Accelerated Technology Assessment and Commercialization), skierowany do wynalazców, naukowców i innowatorów oraz przedsiębiorstw z sektora high-tech. Prowadzony jest przez Akcelerator Technologii oraz Centrum Innowacji UŁ we współpracy z partnerem offsetowym UŁ Uniwersytetem Teksańskim w Austin i Instytutem IC2.

W lutym 2004 r. został uroczyście otwarty (w gmachu Wydziału Zarządzania) American Corner – Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji w Łodzi. American Corner stworzony z myślą o szerzeniu wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki jest pierwszą tego typu placówką w Polsce.

  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna