Władze rektorskiePobieranie 201.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar201.46 Kb.Uniwersytet Wrocławski


50-137 Wrocław

Plac Uniwersytecki 1

tel. + 48 71 34-36-847

fax: + 48 71 37-52-232

http//www.uni.wroc.plWładze rektorskie:

Rektor prof. dr hab. Leszek PacholskiProrektor ds. Badań Naukowych

i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Krzysztof NawotkaProrektor ds. Nauczania prof. dr hab. Ryszard Cach

Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak

W lipcu 1505 roku król Władysław II Jagiełło podpisał dokument stanowiący o ufundowaniu uniwersytetu. Mimo tak sprzyjającego faktu uniwersytetu nie utworzono 200 lat później, w 1702 roku austriacki imperator Leopold I Habsburg ufundował małą akademię jezuicką z dwoma fakultetami: filozofią i teologią. Nazwano ją Akademią Leopoldyńską. Na początku XIX wieku (w 1811 roku) akademia połączyła się z Protestanckim Uniwersytetem Viadrina, który przeniósł się z Frankfurtu nad Odrą tworząc Universitatis Literarum Vratislaviensis. Druga połowa XIX wieku to dynamiczny rozwój uczelni, w której powstają liczne instytuty, zakłady, laboratoria i kliniki.

Nowy rozdział w historii Uniwersytetu zaczyna się w maju 1945 roku, kiedy to grupa polskich nauczycieli i studentów zwana Grupą Akademicką Kulturalną przybywa do Wrocławia i podejmuje intensywne działania i prace nad otwarciem kolejnego roku akademickiego.

Obecnie w strukturze Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się 10 wydziałów, a na wydziałach są liczne instytuty, zakłady i katedry.

W Uniwersytecie uprawiana jest nauka i prowadzona dydaktyka w niemal wszystkich głównych dziedzinach akademickich. W roku akademickim 2006/2007 na uczelni studiować będzie 39061studentów.


Wydział Filologiczny

pl. Nankiera 15, pok. 223

50-140 Wrocław

tel. 071 37 52 225 (studia stacjonarne)

071 37 52 513 (studia niestacjonarne)
Władze:

Dziekan: – dr hab. prof. nadzw. UWr. Michał Sarnowski

Prodziekan ds. ogólnych i socjalno-bytowych: – dr hab. prof. nadzw. UWr. Jakub Pigoń

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych: – dr hab. prof. nadzw. UWr. Jacek Rzeszotnik

Prodziekan ds. dydaktyki: – dr hab. prof. nadzw. UWr. Marcin Cieński


Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa


Dr hab. prof. nadzw. Marta Skalska-Zlat

50-137 Wrocław

pl. Uniwersytecki 9/13tel. 071 37 52 412, 071 34 37 811 e-mail: ib@liber.ibi.uni.wroc.pl

Instytut Filologii Angielskiej

Dr hab. Leszek Berezowski


ul. Kuźnicza 22

50-138 Wrocławtel. 071 37 52 439 e-mail:elac@uni.wroc.pl

Instytut Filologii Germańskiej


prof. nadzw. Dr hab. Eugeniusz Tomiczek

pl. Biskupa Nankiera 15

50-140 Wrocławtel. 071 37 52 444, 071 37 52 565 e-mail:germanis@szemierz.uni.wroc.pl

Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej


prof. dr hab. Joanna Sachse

ul. Szewska 49

50-139 Wrocławtel. 071 37 52 509, 071 37 52-555 e-mail: secretariat@ifk.uni.wroc.pl

Instytut Filologii Polskiej


prof. nadzw. dr hab. Jan Miodek

50-140 Wrocław

pl. Biskupa Nankiera 15tel. 071 37 52 559 e-mail:filpol@uni.wroc.pl

Instytut Filologii Romańskiej


dr hab. prof. nadzw. Krystyna Gabryjelska

pl. Biskupa Nankiera 4

50-140 Wrocławtel. 071 37 52 435, 071 37 52 436 e-mail:ifr@uni.wroc.pl

Instytut Filologii Słowiańskiej


dr hab. prof. nadzw. UWr. Anna Paszkiewicz

ul. Pocztowa 9

53-343 Wrocławtel. 071 37 54 557 e-mail:sekretariat@slawistyka.uni.wroc.pl

Katedra Filologii Niderlandzkiej

im. Erazma z Rotterdamu


Kierownik dr hab. prof. nadzw. Stefan Kiedroń

ul. Kuźnicza 22

50-138 Wrocławtel. 071 37 52 788;

e-mail: kfn@uni.wroc.pl


Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej


Kierownik prof. dr hab. Andrzej Zawada

ul. Pocztowa 9

53-313 Wrocławtel. 071 37 54-572

e-mail:


sekretariat@dziennikarstwo.uni.wroc.pl

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:

Kierunki akredytowane: filologia, specjalności angielska germańska, niderlandzka, klasyczna, francuska, hiszpańska, słowiańska, filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.


Kierunek studiów

Specjalność

Liczba studentów

Rodzaj studiów

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
487

St - I , Ns- I

Filologia


fil. angielska

fil. germańska

fil. klasyczna

fil. klasyczna i kultura śródziemnomorska

fil. niderlandzka

fil. francuska

fil. hiszpańska

fil. słowiańska

fil. czeska

fil. ukraińska

fil. rosyjska


899

1097


114

122
237

407

179


594

66

-210

St-I Ns-I, St-II Ns-II St-I St-II, Ns- II St-I St-I St-II

St-I St-II Ns-I St-I St-II Ns-II St-I St-II Ns-II St-I St-II Ns-I Ns-I

Ns-I


Filologia polska
1808

St-I St-II Ns-I Ns-II

Dziennikarstwo

i komunikacja społeczna


999

St-I St-II Ns-I Ns-II


Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej Bibliotekoznawstwa - I/PO dla bibliotekarzy

Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - II/PN kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją (Public Relations)

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Filologii Polskiej

Podyplomowe Doskonalące Studia Polonistyczne

Podyplomowe Studia Wiedzy o Teatrze i Filmie

Podyplomowe StudiaWydawnicze

Podyplomowe Studia Komunikacji Językowej

Podyplomowe Studia Logopedyczne - kwalifikacyjne

Podyplomowe Studia Logopedyczne -Neurologopedia - kwalifikacyjne

Podyplomowe Studia Logopedyczne – Specjalność: Emisja głosu

Podyplomowe Studia Logopedyczne Specjalność: Surdologopedia

Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej – Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Podyplomowe Studia Rosyjski Język Biznesu

Podyplomowe StudiaPrzekładu

Podyplomowe Studia Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście

Podyplomowe StudiaKwalifikacyjne Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
ul. Szewska 48, pok.101

50-145 Wrocław

tel. 071 37 52 223 (studia stacjonarne)

071 37 52 274 (studia niestacjonarne)


Władze:

Dziekan: prof. dr hab. Bogdan Rok

Prodziekan ds. nauczania: dr hab. prof. nadzw.UWr. Stefania Walasek

Prodziekan ds. wychowania: dr hab. prof. nadzw. UWr. Edward Czapiewski

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych: dr hab. prof. nadzw. UWr. Jan KęsikNazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Instytut Archeologii


prof. dr hab. Jerzy Piekalski

ul. Szewska 48

50-139 Wrocławtel. 071 37 52 975, 071 37 52 876
e-mail: sekretariat_instytut@archeo.uni.wroc.pl

Instytut Historii Sztuki


dr hab. prof. nadzw. Waldemar Okoń

ul. Szewska 49

50-139 Wrocławtel. 071 37 52 535, 071 37 52 510 e-mail: sekret@szermierz.uni.wroc.pl

Instytut Historyczny


prof. dr hab. Rościsław Żerelik

ul. Szewska 49

50-139 Wrocławtel. 071 37 52 541

Instytut Pedagogiki


dr hab. prof. nadzw. Alicja Szerląg

ul. J. Dawida 1

50-527 Wrocławtel. 071 367 23 16

e-mail: pedagog@dawid.uni.wroc.pl


Instytut Psychologii


prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska

ul. J. Dawida 1

50-527 Wrocławtel. 071 367 18 14

e-mail: psychologia@dawid.uni.wroc.pl


Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Kierownik dr hab. prof. nadzw. Adam Paluch


ul. Szewska 50/51

50-139 Wrocławtel. 071 37 52 471

e-mail: katetno@uni.wroc.pl


Instytut Kulturoznawstwa


Kierownik dr hab. prof. nadzw. Stefan Bednarek

ul. Szewska 50/51

50-139 Wrocławtel. 071 37 52 628

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:

Kierunki akredytowane: etnologia, pedagogika, psychologia, historia sztuki, archeologia, historia, kulturoznawstwo


Kierunek studiów

Specjalność

Liczba studentów

Rodzaj studiów

Archeologia
236


St-I

Etnologia
431

St-I St-II Ns-I Ns-II

Historia
1432

St-I Ns-I Ns-II

Historia sztuki
485

St-I St-II Ns-I Ns-II

Kulturoznawstwo
565

St-I St-II Ns-I Ns-II

Muzykologia
64

St-I St-II

Pedagogika

– kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym

– animacja społ.-kulturalna

– edukacja regionalna


2125*

St-I St-II Ns-I Ns-II

psychologia
1103

St-Jm Ns-Jm

* na wszystkich specjalnościach
Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studia Historii

Podyplomowe Studia ,,Psychologia Zarządzania”

Podyplomowe Studia ,,Szkoła Kontaktów Interpersonalnych”

Podyplomowe Studia ,,Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami”

Podyplomowe Studia w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o specjalnych potrzebach Edukacyjnych

Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej i Leczniczo-Wychowawczej

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wiedzy o Śląsku

Podyplomowe Studia Wiedzy o Sztuce

Podyplomowe Studia Historii Społeczno-Politycznej XX wieku

Podyplomowe Studia Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego

Podyplomowe Studia Dokumentalistyki Dóbr Kultury Materialnej

Podyplomowe Studia Zarządzanie Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26

51-145 Wrocław

tel. 071 37 52 334 ( stacjonarne studia prawa) 071 37 52 312 (niestacjonarne studia prawa)

071 37 52 301 (stacjonarne studia administracji) 071 37 52 347 (niestacjonarne studia administracji) 37 52 722 (niestacjonarne studia ekonomii)

37 52 899 (stacjonarne studia ekonomii)
Władze:

Dziekan: – prof. dr hab. Marek Bojarski

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych prawa: – prof. dr hab. Krystyna Sawicka

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

administracji: – prof. dr hab. Marian Ptak

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych prawa: –  prof. dr hab. WłodzimierzGromski

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

ekonomii: – prof. dr hab. Janina Kundera

Instytut Historii Państwa i Prawa


ul. Kuźnicza 46/47 50-138 Wrocław, tel. 071 37 52 364

Dyrektor dr hab. Marian PtakInstytut Nauk Administracyjnych


ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 349, 071 37 52 340

Dyrektor prof. dr hab. Jan Boć


Instytut Nauk Ekonomicznych


ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, tel. 37 52 358

Dyrektor dr hab. - Jarosław KunderaInstytut Prawa Cywilnego


ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 317

Dyrektor prof. nadzw. dr hab. Tadeusz KuczyńskiKatedra Doktryn Politycznych i Prawnych


ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 332

Kierownik prof. zw. dr hab. Marek MaciejewskiKatedra Kryminalistyki


ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 322, 071 37 52 402

Kierownik dr hab. Prof. nadzw. UWr. Ryszard Jaworski


Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego

ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 273, 071 37 52 672

Kierownik prof. nadzw. dr hab. Zygfryd Siwik

Katedra Postępowania Karnego


ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 328

Kierownik prof. nadzw. dr hab. Zofia ŚwidaKatedra Prawa Finansowego


ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 349; 071 3752340

Kierownik prof. zw. dr hab. Ryszard MastalskiKatedra Prawa Karnego Materialnego


ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 328, 071 37 52 350

Kierownik prof. zw. dr hab. Tomasz KaczmarekKatedra Prawa Karnego Wykonawczego


ul. Uniwersytecka 22 /26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 366

Kierownik prof. nadzw. dr hab. Leszek BoguniaKatedra Prawa Konstytucyjnego


ul. Uniwersytecka 22/ 26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 319

Kierownik prof. zw. dr hab. Bogusław BanaszakKatedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego


ul. Uniwersytecka 22 /26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 325

Kierownik dr hab. prof. nadzw. Krzysztof WójtowiczKatedra Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego


ul. Uniwersytecka 22 /26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 333, 071 37 52 328

Kierownik prof. zw. dr hab. Marek Bojarski


Katedra Teorii i Filozofii Prawa

ul. Uniwersytecka 22 26 50-145 Wrocław, tel. 071 37 52 828

Kierownik prof. zw. dr hab. Andrzej Bator
Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej

50-145 Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26, tel. 071 3752-345

Kierownik prof. dr hab. Jarosław Kundera

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:

Kierunki akredytowane: administracja, ekonomia


Kierunek studiów


Specjalność*

Liczba studentów

Rodzaj studiów

Administracja
5309

St-I St-II Ns-I Ns-II

Prawo
5507

St-Jm Ns-Jm

Ekonomia

– integracja europejska

– ekonomia menedżerska1826

St-I St-II Ns-I Ns-II

* specjalności na niestacjonarnych studiach II stopnia

Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studia Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych

Podyplomowe Studia Kryminalistyki

Podyplomowe Studia Ekspertyzy Dokumentów

Podyplomowe Studia Kryminalistyczno - Prawne dla Celników

Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Podyplomowe Studia Podatkowe

Podyplomowe Studia Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej

Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego

Podyplomowe Studia Zarządzanie w Warunkach Umiędzynarodowienia Gospodarki (Zarządzanie Międzynarodowe)

Podyplomowe Studia Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi

Podyplomowe Studia Prawa Bankowego

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Wykonawczego

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego

Specjalizacja: Prawo Karne Skarbowe w ramach Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego

Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

Specjalizacja: Organizacja Pomocy Społecznej w ramach Podyplomowego Studium Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

Podyplomowe Studia Prawa Ochrony Środowiska

Podyplomowe Studia Zarządzania Bezpieczeństwem

Podyplomowe Studia Legislacji

Podyplomowe Studia Nauk Prawno-Politycznych

Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych

Podyplomowe Studia Skargi Konstytucyjnej

Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych

Podyplomowe Studia Egzekucji Administracji

Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych

Podyplomowe Studia Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów

Wydział Fizyki i Astronomii
pl. Maksa Borna 9, p.102

50-204 Wrocław

tel. 071 37 59 464, 071 37 59 404

e-mail: dziekan@ift.uni.wroc.plWładze:

Dziekan: – prof. dr hab. Henryk Cugier


Prodziekan ds. ogólnych

i studenckich: – dr hab. prof. nadzw. UWr. Czesław Oleksy

Prodziekan ds. dydaktyki: – dr hab. prof. nadzw. UWr. Ewa Dębowska


Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Instytut Astronomiczny


dr hab. Michał Tomczak

ul. M. Kopernika 11

51-622 Wrocławtel. 071 372 93 73, 071 372 93 74 e-mail:astro@astro.uni.wroc.pl

Instytut Fizyki Doświadczalnej


prof. dr hab. Antoni Ciszewski

pl. M. Borna 9

50-204 Wrocław


tel. 071 37 59 302 e-mail: sekr@ifd.uni.wroc.pl

Instytut Fizyki Teoretycznej


prof. zw. dr hab. Robert Olkiewicz

pl. M. Borna 9

50-204 Wrocławtel. 071 37 59 408 e-mail: iftuwr@ift.uni.wroc.pl

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW


Kierunki akredytowane: astronomia, fizyka

Kierunek studiów


Specjalność

Liczba studentów

Rodzaj studiów

Astronomia
85

St-Jm

Fizyka

– fizyka doświadczalna

– fizyka teoretyczna

– fizyka nauczycielska

– fizyka komputerowa

– fizyka medyczna

– ekonofizyka

- nauczanie fizyki i matematyki

- technologie informatyczne

584*

St-I St-II Ns-I


* wszystkie specjalności
Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studium ,,Komputer w nauczaniu fizyki”Wydział Nauk Biologicznych
ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

tel. 071 37 52 221

e-mail: dziekan@biol.uni.wroc.pl


Władze:

Dziekan: – prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

Prodziekan ds. ogólnych: – prof. dr hab. Jacek Pomorski

Prodziekan ds. dydaktycznych: – prof. dr hab.Włodzimierz Doroszkiewicz


Kierunki akredytowane: ochrona środowiska, biologia


Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Instytut Biologii Roślin

prof. dr hab. Grażyna Kłobus

ul. Kanonia 6/8

50-328 Wrocławtel. 071 37 54 078

Instytut Genetyki i Mikrobiologii


prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski

ul. S. Przybyszewskiego 63/77

51-148 Wrocław
tel. 071 325 21 51, e-mail:sekretar@microb.uni.wroc.pl

Instytut Zoologiczny


dr hab. Janusz Kubrakiewicz

ul. H. Sienkiewicza 21

50-335 Wrocławtel. 071 322 28 17, 071 3754-002

Katedra Antropologii


Kierownik

dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Borysławskiul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocławtel. 37 52 284, 3

Wydziałowe Studium Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Elżbieta Lonc

ul. Przybyszewskiego 63/77

51-148 Wrocławtel. 071 37 56 219

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:

Kierunki akredytowane: biologia, ochrona środowiskaKierunek studiów

Specjalność

Liczba studentów

Rodzaj studiów

Biologia

- biologia z chemią

– botanika

– mikrobiologia

– zoologia

– biologia człowieka


912

St-I St-II Ns-I Ns-II

Ochrona środowiska

– ekologia człowieka

– ekologia i ochrona szaty roślinnej

– ekologia i ochrona zwierząt

– geoekologia, ochrona wód i kopalin

– ochrona i kształtowanie środowiska geograficznego467

St-I St-II Ns-I Ns-II


Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studium Biologii dla Nauczycieli


Podyplomowe Studium dla Nauczycieli “Edukacja Ekologiczna i Zdrowotna”


Wydział Biotechnologii
ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

tel. 071 37 52 995, 071 37 52 732
Władze:

Dziekan: - prof. dr hab. Jacek Otlewski

Prodziekan ds. Ogólnych: - prof. dr hab. Stanisław Cebrat

Prodziekan ds. Nauki i Nauczania: - dr hab. Ewa Marcinkowska


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:


Kierunki akredytowane: biotechnologia

Kierunek studiów

Specjalność

Liczba studentów

Rodzaj studiów

Biotechnologia

- biologia molekularna

- biotechnologia medyczna

- biotechnologia peptydów i białek


286

St-I St-II Ns-I

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
ul. Kuźnicza 35

tel. 071 37 52 462

50-138 Wrocław

Władze:


Dziekan: – prof. dr hab. Stanisław Staśko

Prodziekan d.s. Nauczania – dr hab. Stanisław Grykień

Prodziekan d.s. Studenckich – dr hab. Stanisław Mazur


Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego


Prof. dr hab. Jan Łoboda

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław071 37 52 244

Instytut Nauk Geologicznych


Prof. dr hab. Jacek Puziewicz

Pl. M. Borna 9

50-204 Wrocław071 37 59 434

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:
Kierunki akredytowane: geografia, geologia

Kierunek studiów

Specjalność

Liczba studentów

Rodzaj studiów

Geografia

- geografia z biologią

- geografia z historią

- geografia fizyczna

- geografia społeczno-ekonomiczna

- geografia regionalna i turystyki

- kartografia744

St-I St-II Ns-I Ns-II

Geologia

- geochemia środowiska i gospodarka odpadami

- geologia poszukiwawcza

- hydrogeologia

- mineralogia i petrologia412

St-I St-II Ns-I Ns-IIStudia podyplomowe:

Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli

Podyplomowe Studia Turystyki

Podyplomowe Studia Ochrony i Kształtowania Środowiska


Międzywydziałowe Studia Podyplomowe dla Nauczycieli uczących w klasach IV-VI szkoły podstawowej zintegrowanego przedmiotu “PRZYRODA”

Podyplomowe Studia Geologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania środowiskiemWydział Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3

51-149 Wrocław

tel. 071 37 55 200 (studia stacjonarne)

071 37 55 203 (studia niestacjonarne)e-mail: dziekanat@wns.uni.wroc.pl
Władze:

Dziekan: – dr hab. Andrzej Czajowski


Prodziekan ds. ogólnych
i socjalno-bytowych: – dr hab. prof. nadzw. UWr. Jerzy Juchnowski


Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą:

– prof. dr hab. Beata Ociepka.

Prodziekan ds. studenckich: – dr hab. Tadeusz Lebioda

Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Instytut Filozofii


Dr hab. prof. nadzw.UWr.

Leon Miodońskiul. Koszarowa 3

51-149 Wrocław
tel. 071 37 55 224 e-mail: insfil@uni.wroc.pl

Instytut Politologii


Prof. dr hab. Ryszard Herbut

ul. Koszarowa 3/21

51-149 Wrocławtel. 071 37 55 059 e-mail: poczta@politologia.uni.wroc.pl

Instytut Socjologii


dr hab. prof. nadzw. Wojciech Sitek

ul. Koszarowa 3

51-149 Wrocławtel. 071 37 55 097

e-mail:isuwr@uni.


wroc.pl

Instytut Stosunków Międzynarodowych


prof. zw. dr hab. Marian Wolański

ul. Koszarowa 3

51-149 Wrocławtel. 071 37 55 137 071 3755136

Katedra Logiki i Metodologii Nauk


Kierownik prof. nadzw. dr hab. Jan Zygmunt

ul. Koszarowa 3

50-139 Wrocławtel. 071 37 55 216 e-mail: logika@uni.wroc.pl

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:


Kierunki akredytowane: socjologia, politologia, filozofia

Kierunek studiów


Specjalność

Liczba studentów

Rodzaj studiów

Filozofia

– komunikacja społeczna*

742

St-I St-II Ns-I Ns-II

Europeistyka
304

St-I St-II Ns-I Ns-II

Politologia
2198

St-I St-II Ns-I Ns-II

Socjologia

– służby socjalne**

– komunikacja społ. i badanie rynku**1613

St-I St-II

Ns-I, Ns-IIStosunki międzynarodowe

Specjalności:***

– integracja europejska

– wschodnia

– niemcoznawcza

– dyplomacja

– międzynarodowe stosunki gospodarcze

– problemy globalne

- komunikowanie międzynarodowe1613

St-I St-II Ns-I Ns-II* specjalność na stacjonarnych studiach II stopnia/ magisterskich/

* * specjalności na studiach niestacjonarnych

*** specjalności na studiach II stopnia/ magisterskich/
Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studia Filozoficzne

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wiedzy o Społeczeństwie

Podyplomowe Studia Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego

Podyplomowe Studia Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Podyplomowe Studia Rzecznictwa Prasowego

Podyplomowe Studia Ochrony Praw Człowieka

Wydział Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14, p. 8

50-383 Wrocław

tel. 071 37 57 290

071 37 57 291

e-mail: dziekanat@ wchuwr.chem.uni.wroc.pl
Władze:

Dziekan: – dr hab. prof. nadzw. UWr. Leszek Ciunik

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki: – dr Tadeusz Cukierda

Prodziekan ds. ogólnych: – dr hab. prof. nadzw. UWr. Eugeniusz Zych

Prodziekan ds. naukowych: – prof. dr hab. Anna Trzeciak

Prodziekan ds. nauczania – dr hab. prof. nadzw. UWr. Jacek Gliński


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:
Kierunek akredytowany: chemia

Kierunek studiów


Specjalność**

Liczba studentów

Rodzaj studiów

Chemia

– chemia podstawowa

– chemia środowiska

informatyka chemiczna

– chemia biologiczna1303*


St-I St-II Ns-I Ns-II

* na wszystkich specjalnościach

** specjalności na studiach stacjonarnych


Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studia Chemii i Chemii Środowiska


.

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. F. Joliot - Curie 15

50-383 Wrocław

tel. 071 37 57 893, 071 37 57 894

e-mail: dziekan@math.uni.wroc.plWładze:

Dziekan: – prof. dr hab. Tomasz Rolski

Prodziekan ds. dydaktyki

informatyki – dr hab. prof. nadzw. UWr. Witold Charatonik

Prodziekan ds. dydaktyki matematyki i spraw socjalnych: : – dr hab. Grzegorz Karch

Instytut Informatyki


ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław tel. 071 325 12 71, 071 375 78 00, fax: 071 3756-244

e-mail: sekretariat@ii.uni.wroc.pl

Dyrektor dr hab. prof. nadzw. UWr. Krzysztof Loryś

Z-ca Dyrektora ds. finansowych dr Marcin Młotkowski

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych dr Przemysława Kanarek

z-ca Dyrektora ds. naukowych dr Tomasz Jurdziński


Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2/4 50-384 Wrocław tel. 071 328-07-17, 071 37 57 401

e-mail: dyrekcja@math.uni.wroc.pl

Dyrektor: prof. zw. dr hab. Ewa Damek

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych dr Bogdan Mincer

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-finansowych dr Maciej Paluszyński

Z-ca Dyrektora ds. naukowych prof. dr hab. Ludomir Newelski
Dyrektor: prof. zw. dr hab. Ewa Damek

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych dr Bogdan Mincer

Z-ca Dyrektora ds. finansowych dr Maciej Paluszyński

Z-ca Dyrektora ds. naukowych

dr hab. Grzegorz Plebanek

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW


Kierunek akredytowany: informatyka, matematyka

Kierunek studiów

Specjalność

Liczba studentów

Rodzaj studiów

informatyka
560

St-I St-II Ns-I

matematyka

– nauczycielska

– teoretyczna

– zastosowania rachunku prawdopodobieństwa

i statystyki

– matematyka w ekonomii

i ubezpieczeniach

– matematyka z informatyką

– biomatematyka
953*

St-I St-II Ns-I Ns-II

* na wszystkich specjalnościach

Studia Podyplomowe

Podyplomowe Studia Matematyka z Informatyką

Podyplomowe Studia Informatyki dla Nauczycieli

Podyplomowe Studia Edukacji Informatycznej

Podyplomowe Studia Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną
St-Jm – stacjonarne jednolite magisterskie.

Ns-Jm – niestacjonarne jednolite magisterskie,

St-I – stacjonarne pierwszego stopnia/licencjackie/,

Ns-I – niestacjonarne pierwszego stopnia/licencjackie/

St-II – stacjonarne studia drugiego stopnia/magisterskie/,

Ns-II – niestacjonarne studia drugiego stopnia/magisterskie/.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna