Walczymy z asfPobieranie 70.17 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar70.17 Kb.
Zestawienie informacji, 22.04.2015 r.
THE 3RD CONGRESS OF POLISH AGRI-FOOD EXPORTERS

POLISH MARKET, 2015-04-01, AUTOR NIEZNANY, str.: 27 3WALCZYMY Z ASF

www.wrotapodlasia.pl, 2015-04-21, . . 6RYCZAŁT DLA ROLNIKÓW MA OGRANICZYĆ SZARĄ STREFĘ

www.tvagro.pl, 2015-04-21, . . 8BO JABŁKO ZASŁUGUJE NA SWOJE ŚWIĘTO

www.jablonka.info, 2015-04-21, PAULINA OMEN-KLEPACZ 9ROLNICY PÓJDĄ WYBRAĆ SWÓJ SAMORZĄD

DZIENNIK POLSKI, 2015-04-22, . BCA, str.: 6 11AMBASADOR REPUBLIKI FRANCUSKIEJ Z WIZYTĄ W LUBUSKIEM

www.zwrp.pl, 2015-04-22, . . 12ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY DO POWIATOWYCH RAD IZB ROLNICZYCH

www.pomorska.pl, 2015-04-22, . AGW 13JUŻ NIEDŁUGO BĘDZIE MOŻNA LEGALNIE KUPIĆ PRZETWORY PROSTO OD ROLNIKA

www.polskieradio.pl, 2015-04-22, . . 14CZYM ODCHWASZCZAĆ SOJĘ?

www.topagrar.pl, 2015-04-22, . . 15KWIECIEŃ W POLU- PORADY

www.wiescirolnicze.pl, 2015-04-21, . . 16POSŁOWIE POWOŁALI PODKOMISJĘ WS. WSTRZYMANIA SPRZEDAŻY ZIEMI

www.finanse.wp.pl, 2015-04-22, . PAP 17


THE 3RD CONGRESS OF POLISH AGRI-FOOD EXPORTERS

POLISH MARKET, 2015-04-01, AUTOR NIEZNANY, str.: 27On 12 March 2015, the 3rd Congress of Polish Agri-Food Exporters, organized by the Association of Polish Exporters, was held at the Ministry of Agriculture and Ru rai Development under the Honorary Patronage of Eugeniusz Grzeszczak, Deputy Speaker of the Parliament, Marek Sawicki, Minister of Agriculture and Rural Development, and Province Marshals.


The topie of the Congress was "The New Financial Framework 2014-2020 for Agri-Food Exports".
The 3rd Congress was hosted by Mieczysław Twaróg, President of the Board of the Association of Polish Exporters; it was attended by 120 representatives of export-production Companies and institutions from all over the country.
Among the participants in the 3rd Congress were Marek Sawicki, Minister of Agriculture and Rural Development; Jerzy Chróścikowski, Chairman of the Senate Agriculture and Rural Development Committee; Janusz Golos, Consultant in the Chancellery of the Polish President; Michał Skotnicki, Head of the Staszów's District; Maria Rasała, General Counsellor of the Minister of Economy; Andrzej Grabowski, General Counsellor of the Minister of Infrastructure and Development; Sławomir Krużmanowski, Deputy Director of the Department of Units Subordinate to or Supervised by the Ministry of Economy;
Wojciech Pobóg-Pągowski, First Counsellor, Head of the Trade and Investment Promotion Section in the Polish Embassy in the Czech Republic; Mirosław Węglarczyk, First Counsellor, Head of the Trade and Investment Promotion Section in the Polish Embassy in Spain; Włodzimierz Sadzik, Counsellor, Head of the Trade and Investment Promotion Section in the Polish Embassy in Romania; Maciej Leśny, President of the Supervisory Board of mBank S.A.; Wiktor Szmulewicz, President of the National Council of the Ag-ricultural Chambers (KRIR); Lucjan Zwołak, Deputy President of the Agricultural Market Agency (ARR); Prof. Andrzej Lenart, Warsaw University of Life Sciences (SGGW); Prof. Longin Pastusiak, Vistula University; Franciszek Adamicki, Director of the Research Institute of Horticulture; Prof. Andrzej Kowalski, Director of the Institute of Agricultural and Food Economics; Agnieszka Rembisz, Director of the Office of International Coopera-tion of the Agricultural Market Agency (ARR); Marek Jakubicz, Director of the Export Credit Insurance Corporation KUKE; represent-atives of the Embassy of the Czech Republic, the Embassy of Slovenia, ministries of economy, infrastructure and development, agriculture, Bank Gospodarstwa Krajowego, and province marshal's offices.
Prospects for the pro - in novative and pro-ecological development of agri-food exports in 2014 were presented by Marek Sawicki,
Minister of Agriculture. During this part of the session, Marek Sawicki, handed in the Honorary Award "Distinguished Services for Agriculture" to: 1. Abramczyk Ryszard, President of Abramczyk Sp. z o.o.
2. Adamiak Stanisław, President of Zomar S.A.
3. Bartold Lech, owner of Zakłady Spożywcze Malwa 4. Bożek Michał, President of Ustronianki Sp. z o.o.
5. Chmielewska Grażyna, Director of HZ Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
6. Jakus Bronisław, President of PPH Mandam Sp. z o.o.
7. Jarosz Stanisław, President of Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Taurus Sp. z o.o.
8. Kędziora Bogusław, President of Sando Sp. z o.o.
9. Maciaszek Żaneta, owner of Gospodars-two Ogrodnicze Żaneta Maciaszek 10. Pawlak Paweł, Sales and Marketing Manager of Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 11. Pawłowski Waldemar, President of Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie 12. Rygalska Aniela, President of Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach 13- Zagólski Wiesław, President of Bartex Sp. z o.o.
14. Zdanowski Jan, co-owner of Zakład Mięsny Wierzejki Sp.j.
Certińcates of Distriction of the Minister of Agriculture and Rural Development were handed to: 1. Oniszczuk Mikołaj, Head of the Corps of Polish Exports Promoters 2. Nalazek Wojciech, Head of the Newsroom of Agricultural Program me of Telewizja Polska S.A.
Afterwards, Mieczysław Twaróg, President of the Board of the Association of Polish Ex-porters handed in the Honorary Medal "Dis-tinguished Services for Export" to: 1. Wojciech Pobóg-Pągowski, First Coun-sellor, Head of the Trade and Investment Promotion Section in the Polish Embassy in the Czech Republic, 2. Mirosław Węglarczyk, First Counsellor, Head of the Trade and Investment Promotion Section in the Polish Embassy in Spain, 3. Waldemar Broś, President of Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich 4. Leon Wawreniuk, Vice-President of Stowarzyszenie AgroBiznesKlubu 5. Małgorzata Cebelińska Manager of HZ Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie 6. Leszek Bąk, President of Owoc Sandomierski Spółka z o.o.
During the next part of the Congress ac-tivities aimed at the development of agri-food exports were presented by: Prof. Andrzej Kowalski, Director of the Institute of Agricultural and Food Economics; Wojciech Pobóg-Pągowski, First Counsellor, Head of the Trade and Investment Promotion Section in the Polish Embassy in the Czech Republic; Mirosław Węglarczyk, First Counsellor, Head of the Trade and Investment Promotion Section in the Polish Embassy in Spain; Włodzimierz Sadzik, Counsellor, Head of the Trade and Investment Promotion Section in the Polish Embassy in Romania; Marek Jaku-bicz, Director of the Export Credit Insurance Corporation KUKE; Expert in the Export Finance Department of Bank Gospodarstwa Krajowego; and Agnieszka Rembisz, Director of the Office of International Cooperation of the Agricultural Market Agency (ARR). It should be stressed that during the Congress the assessment of agri-food exports was made, including:
Activities aimed at the development of agri-food exports Use of European Union funds that are the chance for the development of ag-ri-food exports ♦ Promotional activities aimed at boosting agri-food exports
The topie of the 3rd Congress aroused great interest among exporters participating in the Congress. The Congress adopted a position on the implementation of the EU financial framework 2014-2020 aimed at the development of agri-food exports. In this area the priority tasks are:
Use of instruments aimed at supporting agri-food exports Implementation of European Union's funds aimed at agri-food exports Concentration of funds on promoting agri-food exports Realisation of pro-innovative and pro-ecological development of agri-food ex-ports.

WALCZYMY Z ASF

www.wrotapodlasia.pl, 2015-04-21, . .
Przedmiotowy program został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 517), które wejdzie w życie z dniem 29 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem program bioasekuracji realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny, augustowskim w gminach Lipsk i Płaska, białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo oraz sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.


Posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na ww. obszarach zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do niżej wymienionych wymagań bioasekuracji określonych w ww. programie w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. do dnia 29 maja 2015 r.
Wymagania bioasekuracji, poza obecnie obowiązującymi: 1) zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem; 2) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni; 3) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku); 4) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie; 5) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; 6) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym; 7) zapewnienie aby: a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach, b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne, c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
Posiadacze utrzymujący świnie na ww. obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do ww. wymagań mogą do dnia 29 maja 2015 r., złożyć do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.
W takim przypadku: 1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.; 2) posiadaczowi świń będzie przysługiwać: - odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności, - rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie rekompensat należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. do 29 lipca 2015 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię ww. decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie.
Natomiast posiadaczom utrzymującym świnie na ww. obszarach, którzy nie dostosują, w terminie 1 miesiąca od wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. do dnia 29 maja 2015 r., gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracjii nie złożą w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w ww. programie bioasekuracji: 1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzje nakazujące zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazujące wprowadzania do gospodarstwa utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.; 2) będą przysługiwać jedynie odszkodowania za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności, 3) nie będzie przysługiwać ww. rekompensata.
Najważniejsze terminy: - 29 kwietnia 2015 r. – wejście w życie rozporządzenia wprowadzającego program bioasekuracji - 29 maja 2015 r. – termin na dostosowanie gospodarstwa do wymogów bioasekuracji termin na złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań bioasekuracji - 29 lipca 2015 r. – termin na złożenie wniosku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie rekompensaty
Za: Podlaska Izba Rolnicza www.pirol.pl

RYCZAŁT DLA ROLNIKÓW MA OGRANICZYĆ SZARĄ STREFĘ

www.tvagro.pl, 2015-04-21, . .
Ryczałt dla rolników ma ograniczyć szarą strefę
Od przyszłego roku rolnicy będą mogli sprzedawać przetworzone wyroby, np. dżemy, kompoty, sery, wędliny czy ciasta, stosując preferencyjną 2-proc. stawkę podatku od przychodów ewidencjonowanych. Pozwolą na to zmiany w ustawie o PIT i zryczałtowanym podatku dochodowym, które w zeszłym tygodniu bez poprawek przyjął Senat.
Z nowelizacji przepisów zadowolony jest Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Twierdzi, że pozwoli ona rolnikom na sprzedaż wyrobów bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i np. uzyskiwania numeru REGON. Nie wykluczy ich też z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). - To szansa dla małych gospodarstw-twierdzi Wiktor Szmulewicz.
Jego zdaniem wprowadzenie ryczałtu ograniczy szarą strefę, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo konsumenta. Prezes KRIR tłumaczy, że jeżeli rolnik zgłosi taką działalność fiskusowi, będzie musiał zachować minimalne standardy przetwarzania.
Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje też ważną zmianę dla producentów rolnych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o przychodach rocznych przekraczających równowartość 1,2 mln euro. Będą oni musieli prowadzić księgi rachunkowe.
źródło: biznes.interia.pl

BO JABŁKO ZASŁUGUJE NA SWOJE ŚWIĘTO

www.jablonka.info, 2015-04-21, PAULINA OMEN-KLEPACZ
Zaproszenie na tę uroczystość przyjęli: Jan Traczyk – naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Paweł Siennicki – członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, Jacek Pruszkowski – członek Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, Andrzej i Sławomir Dolińscy – właściciele Szkółki Drzewek Owocowych.

Na wstępie pani dyrektor Danuta Borowiec przypomniała historię nowowiejskiej placówki, która wielokrotnie zmieniała swą nazwę, ale zawsze kierunkiem wiodącym wśród profilów kształcenia pozostawał technik ogrodnik. Szczególne podziękowania skierowała pani dyrektor do panów Andrzeja i Sławomira Dolińskich, którzy podczas praktyk od wielu lat przygotowują uczniów Technikum Ogrodniczego do egzaminów zawodowych.


Następnie zebrani mieli przyjemność wysłuchania programu artystycznego, według scenariusza pani Ewy Malowaniec, w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Znalazły się w nim ludowe piosenki z jabłuszkiem w tle, arkadyjska wizja wsi z czasów renesansu, a także odniesienia do współczesnej doli sadownika. Na gitarze akompaniował Aleksander Bajoryński. Całość spuentowała piosenką „Niech no tylko zakwitną jabłonie” Aleksandra Krawiec. Niewątpliwie podniosło to na duchu wszystkich sadowników, dając nadzieję na dobry rok.
Pan Jacek Domański zaskoczył w tym roku nowym pomysłem na konkurs: Rozpoznaj gatunki sadownicze. Należało tym razem rozpoznać gatunki sadownicze po ich pędach. Uczestnicy konkursu otrzymali w kopertach po 10 gałązek. Na wykonanie zadania mieli 3 minuty. Najlepiej poradził sobie uczeń klasy IV Technikum Ogrodniczego – Sebastian Kilijański.
Wyjątkowym punktem programu tegorocznego Święta Jabłka była prezentacja laureata XVIII edycji konkursu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Zdobywca indeksu na wyższą uczelnię, Arkadiusz Kłos – uczeń klasy IV Technikum Ogrodniczego, przedstawił w niej, jak zmodernizować gospodarstwo ojca, aby przynosiło w przyszłości większe dochody. Mówiąc o Integrowanej Produkcji Owoców, wskazał na stroje ochronne, które mieli na sobie uczniowie klasy IV Technikum Ogrodniczego.
Drugim, towarzyszącym imprezie konkursem, był: Najlepszy sadownik. Uczniowie odpowiadali na pytania z dziedziny sadownictwa, przygotowane przez pana Jacka Domańskiego, a zadawane przez prowadzącą - panią Annę Zabieglińska-Szwedo. Najbogatszą wiedzą sadowniczą wykazał się Ernest Trzaska z klasy III Technikum Ogrodniczego.
Aby i uczniowie pozostałych profilów kształcenia mogli sprawdzić swój refleks i swoją wiedzę, nauczyciele pozostałych kierunków przygotowali konkurs: Mistrzowie w zawodzie. Zadaniem grup o charakterze interdyscyplinarnym było przyporządkowanie przedmiotów związanych z różnymi zawodami do ich nazw. Uczniowie bardzo szybko poradzili sobie z wykonaniem polecenia. Konkurs prowadziła pani Anna Glazer-Obłoczyńska.
Na koniec pan Jacek Domański zaproponował coś dla ciała, mianowicie: Jedzenie jabłka na czas. Chętni uczniowie otrzymali po jednym jabłku, ważącym około 20 dekagramów. Należało je zjeść w ciągu dwóch minut tak, żeby z jabłka pozostał ogonek. Bezkonkurencyjny okazał się w tym konkursie Mateusz Streflik z klasy IV Technikum Ogrodniczego.
Sympatycznym akcentem było wręczenie nagród. Za zajęcie I miejsca w konkursie Rozpoznaj gatunki sadownicze oraz za zajęcie I miejsca w konkursie Najlepszy sadownik uczniowie Sebastian Kilijański i Ernest Trzaska otrzymali nagrody ufundowane przez Mazowiecką Izbę Rolniczą, a wręczył je pan Jacek Pruszkowski. Mateusz Streflik dostał „worek” jabłek. Zwycięska drużyna w konkursie Mistrzowie w zawodzie została uhonorowana dyplomami. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody pocieszenia. Po raz kolejny Święto Jabłka stało się okazją do nauki poprzez zabawę.
Barbara Frydrych

ROLNICY PÓJDĄ WYBRAĆ SWÓJ SAMORZĄD

DZIENNIK POLSKI, 2015-04-22, . BCA, str.: 6
Rolnicy pójdą wybrać swój samorząd

Powiat krakowski Kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej można zgłaszać do 11 maja. Natomiast na 31 maja w całym kraju zarządzone zostały wybory członków izb.


Mija czteroletnia kadencja organów izby. O mandat jej członka mogą ubiegać się płatnicy podatku rolnego, dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy mieszkają w podkrakowskich gminach.
Kandydat na członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej powinien dostarczyć: zgłoszenie, zgodę na kandydowanie i listę co najmniej 50 podpisów popierających go rolników. Informacje i druid są w siedzibach gmin, biurze MIR i na www.mir.krakow.pl. (BCA)
©O

AMBASADOR REPUBLIKI FRANCUSKIEJ Z WIZYTĄ W LUBUSKIEM

www.zwrp.pl, 2015-04-22, . .
W środę w urzędzie marszałkowskim z ambasadorem spotkał się wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Spotkanie dotyczyło współpracy z regionem partnerskim m.in. w zakresie gospodarki, rolnictwa i zagospodarowania zasobami naturalnymi. Dzień wcześniej ambasadora w regionie lubuskim powitała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Współpraca Lubuskiego z francuskim departamentem le Lot trwa od 17 października 2008 r. kiedy Marszałek województwa podpisał porozumienie między naszym regionem a francuskim departamentem. Porozumienie zawarto w dziedzinie: nauki, kultury, gospodarki, rolnictwa i zagospodarowania zasobami naturalnymi oraz wzmocniło współpracę na poziomie samorządu regionalnego i samorządów lokalnych.


Współpraca koncentrowała się na takich dziedzinach, jak: wymiana uczniów i kadry pedagogicznej, współpraca w zakresie rewitalizacji miasteczek atrakcyjnych turystycznie, promocji lokalnego dziedzictwa narodowego oraz współpracy między izbami rolniczymi obu regionów.

ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY DO POWIATOWYCH RAD IZB ROLNICZYCH

www.pomorska.pl, 2015-04-22, . AGW
Kandydować i głosować mogą wszyscy płatnicy podatku rolnego powyżej 1 ha. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza to łącznie 260 osób, które zostaną wybrane w 144 okręgach wyborczych - gminach, którym przypisana jest liczba mandatów (1 lub 2).

Listy wyborców przygotowuje gmina. Spis osób uprawnionych do głosowania powinien pojawić się w urzędzie do wglądu najpóźniej 17 maja. Nieprawidłowości można zgłosić gminie.


Podatnik podatku rolnego to właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty lub posiadacz gospodarstwa rolnego. Głosować mogą też członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy posiadają w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, z siedzibą na terenie działania izby. Trzecia z wymienionych w instrukcji izby grup to osoby fizyczne i prawne, które są podatnikami podatku rolnego z działów specjalnych produkcji rolnej z siedzibą na terenie działania izby.
Co z dopłatami, jeśli rolnik nie spełnia wymogu zazieleniania? [wideo]
Kandydaci mogą zgłaszać się do komisji okręgowych do 11 maja.
Wybory do rad powiatowych izb rolniczych

JUŻ NIEDŁUGO BĘDZIE MOŻNA LEGALNIE KUPIĆ PRZETWORY PROSTO OD ROLNIKA

www.polskieradio.pl, 2015-04-22, . .
Jedynka

Sprzedaż bezpośrednia będzie mogła być prowadzona wyłącznie w miejscu wyprodukowania produktu lub na targowiskach , foto: Pixabay.com


Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, która umożliwi sprzedaż bezpośrednią w gospodarstwach rolnych, czeka na podpis prezydenta. Ma obowiązywać od 1 stycznia.
Na nowe przepisy od lat czekają rolnicy.
- Zobaczymy jeszcze, jakie będą dodatkowe wymagania sanitarne, weterynaryjne i innych służb co do miejsca przetwarzania tych produktów i innych rzeczy - zaznacza prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. - Ten system podatkowy zachęci wielu ludzi do takiej sprzedaży bez potrzeby rejestrowania firmy, nie wypada się również z KRUS. Są to dodatkowe plusy. Będzie to pobudzenie przedsiębiorczości na wsi – dodaje.
Nowe przepisy zmniejszą szarą strefę
Nowe przepisy mają zmniejszyć też szarą strefę.
- Do tej pory była to szara strefa. Ludzie chętnie kupowali i poszukiwali takich produktów – mówi Wiktor Szmulewicz. - Teraz będzie to można robić, do kwoty równowartości 150 tys. euro będzie opodatkowanie 2 proc. rocznie. Dla małych gospodarstw ta sprzedaż bezpośrednia będzie mogła być więc znacząca – uważa.
Sprzedaż tylko w miejscu wyprodukowania produktu lub na targowiskach
Sprzedaż bezpośrednia będzie mogła być prowadzona wyłącznie w miejscu wyprodukowania produktu lub na targowiskach.
W oczekiwanych przepisach wykonawczych do ustawy ma się znaleźć lista produktów przetworzonych i zasady, na jakich będzie można je sprzedawać. Na to wszystko od lat czekają rolnicy.
Karolina Mózgowiec, awi

CZYM ODCHWASZCZAĆ SOJĘ?

www.topagrar.pl, 2015-04-22, . .
Zawiera on metrybuzynę i zalecany jest do zwalczania chwastów dwuliściennych. Należy go stosować do 3 dni po siewie w dawce 0,55 l/ha. Niestety, wśród krajowych herbicydów próżno szukać innych środków do odchwaszczania soi.

W innych krajach Europy, gdzie uprawia się nieco dłużej tę roślinę, zarejestrowanych jest więcej środków i prowadzone są badania nad wprowadzeniem kolejnych. Doświadczenia z odchwaszczeniem soi prowadzone są przykładowo w Bawarskiej Izbie Rolniczej w Niemczech. Przez kilka ostatnich lat przeanalizowano tam blisko 300 wariantów odchwaszczania soi. Spektrum problematycznych chwastów obserwowanych w doświadczeniach było typowe dla uprawy soi, a mianowicie: komosa biała, chwastnica jednostronna, chwasty rumianowate, szarłat szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata czy jasnoty.


W doświadczeniach tych wykazano, że zastosowanie herbicydów zabezpieczyło 10–20% plonu ziarna soi. Natomiast przy silnej presji chwastów wartość ta wzrastała nawet do 60%. Do zabiegów przedwschodowych wykorzystano do zwalczania chwastów 2-liściennych herbicydy zawierające takie substancje czynne, jak (w nawiasie podano przykładowe herbicydy zarejestrowane w kraju, ale mogące różnić się zawartością substancji czynnej w 1 l środka): chlomazon w ilości 360 g/l środka (np. Command 360 CS, Clomaz 36 SC, Golden Clomazon 360 CS, Kalif 360 CS, Reactor 360 CS), pendimetalina w ilości 455 g/l środka (np. Stomp Aqua 455 CS), czysta metrybuzyna w ilości 700 g/kg środka (np. Sencor Liquid 600 SC) lub jej mieszanina z flufenacetem (np. Plateen 41,5 WG).
Do zabiegów powschodowych użyto natomiast preparaty zawierające: bentazon w ilości 480 g/l (np. Basagran 480 SL, Agro Bentazon 480 SL, Wolof A 480 SL) lub tifensulfuron metylu w ilości 500 g/kg środka (np. Harmony 75 WG, Refine 75 WG – zawierają 750 g/kg s.cz.). Do niszczenia chwastów 1-liściennych wykorzystano herbicydy zawierające fluazyfop-P-butylowy (np. Fusilade Forte 150 EC) lub cykloksydym (np. Focus Ultra 100 EC). mwal

KWIECIEŃ W POLU- PORADY

www.wiescirolnicze.pl, 2015-04-21, . .
Nie zapominamy o możliwości wykonania wsiewek seradeli, koniczyny, traw i mieszanek traw z koniczyną w zboża. Ilość wysiewu zbóż w mieszankach obniżamy o 30-40 % w porównaniu do siewu czystego i dodajemy nasiona grochu lub peluszki (50-60% mniej niż w siewie czystym). Pamiętajmy o zaprawianiu nasion siewnych - to pierwszy krok do uzyskania wysokich i dobrych jakościowo plonów. Po wysiewie można dokonać oprysku na chwasty. W zależności od przebiegu pogody mogą wystąpić pierwsze uszkodzenia roślin przez oprzędziki. Największe szkody wyrządza oprzędzik pręgowany na plantacjach grochów, począwszy od kiełkujących nasion i liści. Jeśli stwierdzimy występowanie więcej niż 2 chrząszczy na 1 m2, powinniśmy dokonać oprysku takimi preparatami jak: Karate, Decis czy Fastac.

Na plantacjach pszenic ozimych, które siane były w optymalnych terminach i dobrze przezimowały, należy rozważyć już możliwość zastosowania herbicydów. Stosunkowo najdłużej będziemy musieli poczekać z zabiegami herbicydowymi na pszenicach późno sianych i o słabej kondycji po zimie. Na tych polach muszą się pojawić wyraźne oznaki regeneracji pszenicy - intensywne zazielenienie, minimum 4-5 liści, faza krzewienia.


Plantacje zwarte rzepaku, które dobrze przezimowały, nie wymagają pielęgnacji uprawowej. Natomiast na plantacjach uszkodzonych przez mróz, bronowanie jest zabiegiem pożądanym, gdyż usuwa uszkodzone części roślin, spulchnia glebę i przyspiesza regenerację roślin. Jeżeli na plantacji występują chwasty rumianowate, przytulia czepna, gwiazdnica, miotła zbożowa, perz, samosiewy zbóż, wówczas niezbędne jest zastosowanie herbicydów wiosną. Jednym z najgroźniejszych szkodników w rzepaku jest chowacz brukwiaczek, który swoją aktywność i jednocześnie największą szkodliwość przejawia w marcu i kwietniu. Dobór preparatów do jego zwalczania jest bardzo szeroki (większość pyretroidów - np. Decis, Fastac, Karate, Trebon). Najważniejsze jednak jest sprawdzenie, czy występuje szkodnik i jakie jest jego nasilenie. Próg ekonomicznej szkodliwości dla tego owada wg Instytutu Ochrony Roślin to w marcu 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni, natomiast na początku kwietnia - 6 chrząszczy na 25 roślinach. Jeśli stwierdzimy taką ilość szkodników, należy niezwłocznie wykonać zabieg. Zastosowanie żółtego naczynia z wodą na plantacji jest w tym przypadku najlepszym wskaźnikiem pojawienia się szkodników rzepaku.
Tekst: Honorata Dmyterko, Porady przygotowane przez Grzegorza Wysockiego z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu

POSŁOWIE POWOŁALI PODKOMISJĘ WS. WSTRZYMANIA SPRZEDAŻY ZIEMI

www.finanse.wp.pl, 2015-04-22, . PAP
Sejmowa komisja rolnictwa skierowała projekt do podkomisji.

Projektowane przepisy mają wstrzymać na 5 lat sprzedaż ziemi rolniczej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), do czasu wzrostu dochodów polskich rolników, pozwalającego im, na równi z rolnikami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, konkurować w nabywaniu ziemi rolniczej w Polsce - mówił Krzysztof Jurgiel przedstawiając projekt posłów PIS na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.


1 maja 2016 roku kończy się okres ochronny na sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom, zapisany w Traktacie Akcesyjnym Polski do UE. Od tej daty cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich UE będą mogli bez ograniczeń nabywać ziemię rolną w Polsce - tłumaczył Jurgiel.
Jak mówił, opinie prawne "w zasadzie nie kwestionują możliwości uchwalenia takiej ustawy", jest jednak szereg uwag wynikających z opinii, które wymagają przedyskutowania. Poseł zaproponował powołanie podkomisji, która zajęłaby się tymi przepisami do czasu uzyskania stanowiska rządu.
Projekt trafił do laski marszałkowskiej 11 lutego, do pierwszego czytania został skierowany 8 kwietnia. W pracach Sejmu są też trzy inne projekty dotyczące obrotu ziemią oraz projekt ustawy o dzierżawie rolnej.
Według posłów PiS, sytuacja dochodowa polskich rolników jest obecnie zła m.in. z powodu rosyjskiego embarga. Niskie dochody nie pozwalają zakup ziemi rolnej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Z raportu opublikowanego przez KE wynika, że polscy rolnicy zarabiają średnio trzy razy mniej niż rolnicy francuscy czy innych państw UE. Uzyskują oni mniej niż 10 tys. euro rocznie, podczas gdy rolnicy z Danii - 49 tys. euro, Wielkiej Brytanii - 43 tys. euro i Luksemburga - 35 tys. euro.
Ziemia jest dobrem rzadkim, dlatego trzeba ją w szczególny sposób chronić - przekonywał poseł Krzysztof Ardanowski (PiS). Dodał, że dysproporcje w dochodach, a także "ekspansja" rolników z krajów, w których gruntów rolnych brakuje mogą zaowocować masową sprzedażą polskiej ziemi. Inni posłowie tej partii wskazywali, że już teraz można obserwować zjawisko wykupywania ziemi.
W opinii Ardanowskiego, nie ma woli politycznej uregulowania obrotu ziemią po 1 maja 2016, gdyż projekty ustaw PiS czy PSL nie są rozpatrywane. Projekt PiS jest już w pracach sejmowych od ponad dwóch lat i podkomisja nie zebrała się w tym czasie ani razu - argumentował.
Zdaniem europosła Zbigniewa Kuźmiuka (PiS) ANR stała się instytucja realizująca cele fiskalne i nie dba o interesy rolników i poprawę struktury agrarnej, stąd wysokie ceny w przetargach na zakup ziemi i wysokie czynsze dzierżawne.
Posłowie PiS (m.in. Zbigniew Dolata, Dariusz Bąk, Robert Telus, Zbigniew Babalski) przyznali, że procedowany w środę projekt jest "krzykiem rozpaczy" i nie byłoby go, gdyby rozpoczęto prace nad innymi projektami w tej sprawie.
Stanisław Kalemba (PSL) opowiedział się za pracami nad projektami, które wcześniej trafiły do Sejmu. Jak mówił projekty PiS i PSL są zbieżne w 90-95 procentach. W jego opinii najpełniejszym jest jednak "drugi" projekt (PSL), który niedawno został skierowany do połączonych komisji rolnictwa oraz Unii Europejskiej.
Według Piotra Walkowskiego (PSL), choć przepisy dotyczące sprzedaży ziemi zostały poprawione, zdarzają się przypadki zbywania państwowych gruntów mimo negatywnej opinii izb rolniczych. Dlatego trzeba pilnie zmienić zasady zakupu ziemi, by osoba prywatna czy spółka mogła nabyć tylko raz 300 (lub 500 ha) ziemi. Należy też rozwiązać sprawę gruntów, do których mają roszczenia jej byli właściciele.
Przewodniczący podkomisji, która ma się zająć projektem PSL, Leszek Korzeniowski (PO) wyjaśnił, że prace rozpoczną się natychmiast po dostarczeniu wszystkich dokumentów ze strony rządu. Zaznaczył, że w ubiegłej kadencji też najtrudniej było uzgodnić przepisy dotyczące obrotu ziemią.
Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk poinformował, że rząd przygotowuje swe stanowisko do druku 3109, jest już ono po konsultacjach międzyresortowych.
Obecny na posiedzeniu komisji wiceprzewodniczący Solidarności RI Zbigniew Obrocki poinformował, że uregulowanie sprzedaży ziemi cudzoziemcom jest jednym z postulatów protestujących przed gmachem kancelarii premiera rolników. Podkreślił, że nie opuszczą oni "zielonego miasteczka" do czasu uchwalenia stosownej ustawy i podpisania jej przez prezydenta.
Taki postulat zgłosił też w liście otwartym szef tej organizacji senator Jerzy Chróścikowski. W odpowiedzi na list minister rolnictwa Marek Sawicki tłumaczył, że "z informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że przedłużenie moratorium na sprzedaż ziemi cudzoziemcom o 5 lat jest niemożliwe z uwagi na konieczność zatwierdzenia przez wszystkie państwa członkowskie Unii zgodnie z ich wymaganiami konstytucyjnymi".


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna