Wapniowcowe oPobieranie 28.3 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar28.3 Kb.

RĘDZINY

litogenicze

Wapniowcowe o

różnym


stopniu rozwoju

ACca-Cca

O-ACca-Cca

A-Bbr-Cca


SG wierzchnich poziomów różny, jeśli z miękkich I aktywnych skał węglanowych to SG zwięzły

Odczyn alkaiczny, duże/ pełne wysycenie KS zasadami, znaczny udział zw próchniczno- wapniowych

CZARNOZIEMY

litogeniczne

czarnoziemne

A-AC-Cca

A-AC-C-Cca

A-ABbr-Bbr-C


Proc glebo. polega na dominacji proc bilogicznych nad wietrzeniem fazy min oraz przemieszczeniem prod wietrzenia

Zasobna w zw próchniczne, odczyn lekko kwaśny/ obojętny

BRUNATNE

WŁAŚCIWE


autogeniczne

brunatnoziemne

O-A-Bbr-Cca

O-A-Bbrg-GcaPolega na wymywaniu węglanów i innych soli rozp, częściowe wymywanie wod. Fe i Al oraz bardziej ruchliwych form próchnicznych, brak przemieszczenia iły, wolnego Fe i Al

Klimat umiarkowany, pod lasami liściastymi. Odczyn słabo kwaśny/ obojętny. W Polsce z lessów

PŁOWE

autogeniczne

brunatnoziemne

O-Eet-Bt-C

O-A-Bbr-Eet-Bt-C

O-A-Eet-Btgg-Cgg


Polega na wymywaniu węglanów i innych soli rozp, częściowe wymywanie wod. Fe i Al oraz bardziej ruchliwych form próchnicznych, pionowe przemieszczanie iłu koloidalnego i wolnego Fe, Al z poziomów wierzchnich w głąb

Klimt umiarkowany wilgotny. Odczyn lekko kwaśny-> obojętny

BIELICOWE

autogeniczne

bielocoziemne

O-A-Ees-Bhfe-C

Intensywne wietrzenie i rozkład min pierwotnych, gromadzenie sub org w postaci ściółki, przemienny typ gosp wodnej, wypłukiwanie z poziomu org ruchliwych kw humusowych pod wpływem zakwaszonej wody deszczowej.Skała mac- ubogie w skł zasadowe, piaski luźne/ słabo gliniaste.

Pod roślinnością borową, ze skał ubogich w skł zasadowe, skała mac- piaski luźne/ słabo gliniaste. Odczyn kwaśny. Rolniczo mało przydatne (niska pojemność, mało min ilastych, uboga skała mac)

BIELICE

autogeniczne

bielicoziemne

O-Ees-Bt-Bfe-C

Skała mac- piaski kwarcowe, zwietrzeliny granitów

Odczyn bardzo kwaśny, tylko pod lasy. Poziom Ol- surowiny (mało zmienione resztki), Of- butwinowy (częściowo rozłożone), Oh- humusowy ( silnie rozłożone resztki)

CZARNE ZIEMIE

semihydrogeniczne

Czarne ziemnie

A-Cca-G

Ap-Aa-Cca-G

Aa-Bbr-C


Skała mac- utwór min zasobny w CaCO­3 i części ilaste. Akumulacja mat org w warunkach dużej wilg, przemiany sub org w zw próchniczne, trwałe połączenia kw humusowych wysycanych Ca z iłem koloidalnym, rozwój proc oglejenia na dole profilu

Klimat umiarkowanie kontynentalny/ oceaniczny. Roślinność łąkowa przy udziale bagiennej. Odczyn alkaiczny/ obojętny

TORFY

hydrogeniczne

bagienne

PO-O-D

PO-tpr-OtprAkumulacja org masy zachodzi w procesie torfotwórczym, przewaga war beztlenowych
GL MURSZOWE

Hydrogecznine

Pobagienne

Mt-Ot-D

Mn-Om


AO-Mt-Ot

W procesie murszenia, po osuszeniu gl bagiennych, uruchomienie skł pok, zmiana struktury
MADA RZECZNA

napływowe

aluwialne

A-AC-G

A-Bbr-C


Powstają z mat osadzonego przez przepływające wody. Budowa warstwowa (różne uziarnienie)

Wyściełają trasy rzek, składają się z osadów aluwialnych

GL DELUWIALNE

napływowe

deluwialne

A-AC-D

A-Bbr-C-DPowstają u podnóży stoków, w małych dolinach, słabo przesortowane, częste procesy glejowe

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna