Warszawa, 10 stycznia 2011 r. Wg rozdzielnikaPobieranie 20.68 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar20.68 Kb.

Warszawa, 10 stycznia 2011 r.Wg. rozdzielnika


oznaczenie sprawy: ZP/10/2010
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na terenie miasta stołecznego Warszawy”.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 11 ofert. Żadna z ofert nie została odrzucona, żaden Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy POLCLEAN Katarzyna Kadziszewska z siedzibą przy ul. Witebskiej 11/3, 15-388 Białystok, z uzyskaną liczbą punków 100.

Pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu oraz przyznana im punktacja w kryterium cena:


Multi Serwis Cleaner, ul. Sportowa 6, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

93,03

Alarmkomplex Sp. z o.o., Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

56,33


Agencja Usługowo-Handlowa ,,INTERSERVICE” s.c. Bogusław Kultys, Joanna Wieteska, ul. Mickiewicza 63 lok. 31, 01-625 Warszawa

62,19

Agencja Ochrony Osób i Mienia ,, Patronage”, Staroguby 20, 06-445 Strzegowo

73,63

AGNUS Agnieszka Szustak, ul. Fersta 1a, 03-683 Warszawa

70,94

Konsorcjum: Uniwersum Ochrona Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Usługowa Spółdzielnia ,,Uniwersum”, ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa

84,39

Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak, ul. Klemensiewicza 5A lok. 32, 01-318 Warszawa

77,63

Zakład Usług Porządkowo-Remontowych Hanna Śniarowska, ul. Zwycięzców 51 m. 51, 03-937 Warszawa

75,09

BM Complex, ul. Blokowa 6, 03-614 Warszawa

53,32

P.U.H. VIVA AQUA, ul. Blokowa 8, 03-641 Warszawa

46,63

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania ani żadna oferta nie została odrzucona, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w zw. art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem.Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu.
Z poważaniem,
Rozdzielnik:
1. Multi Serwis Cleaner, ul. Sportowa 6, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, fax: 52 346 55 78

2. Alarmkomplex Sp. z o.o., Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, fax: 22 651 82 20

3. Agencja Usługowo-Handlowa ,,INTERSERVICE” s.c. Bogusław Kultys, Joanna Wieteska, ul. Mickiewicza 63 lok. 31, 01-625 Warszawa, fax: 22 635 34 44

4. Agencja Ochrony Osób i Mienia ,, Patronage”, Staroguby 20, 06-445 Strzegowo, fax: 22 427 85 78

5. POLCLEAN Katarzyna Kadziszewska, ul. Witebska 11/3, 15-388 Białystok, fax: 85 744 30 51

6. AGNUS Agnieszka Szustak, ul. Fersta 1a, 03-683 Warszawa, fax: 22 678 86 60

7. Konsorcjum: Uniwersum Ochrona Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Usługowa Spółdzielnia ,,Uniwersum”, ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa, fax: 22 632 44 85 wew.232

8. Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak, ul. Klemensiewicza 5A lok. 32, 01-318 Warszawa, fax: 22 886 63 41

9. Zakład Usług Porządkowo-Remontowych Hanna Śniarowska, ul. Zwycięzców 51 m. 51, 03-937 Warszawa, fax: 22 672 68 27

10. BM Complex, ul. Blokowa 6, 03-614 Warszawa, fax: 22 840 30 80

11. P.U.H. VIVA AQUA, ul. Blokowa 8, 03-641 Warszawa, fax: 22 678 56 58


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna