Warszawa e-insurance I nowoczesne technologie w prawie ubezpieczeniowym



Pobieranie 16.98 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.98 Kb.


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

POLSKIEGO ODDZIAŁU AIDA

12 PAŹDZIERNIKA 2012 r., WARSZAWA
E-insurance i nowoczesne technologie w prawie ubezpieczeniowym
9.00- 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 – otwarcie konferencji

Colin Croly – Chairman of the AIDA Europe

Prof. E. Kowalewski – Uniwersytet M. Kopernika

Prof. Monika Całkiewicz – Prorektor Akademii L. Koźmińskiego

Dr Mariusz Maciejewski – Instytut Nauk Prawnych PAN

10:30 – 12.00 - Panel I


Temat: E- insurance – perspektywa europejska

Prowadzenie dr Marcin Orlicki



  1. PEICL a nowelizacja umowy ubezpieczenia w prawie polskim

Prof. Eugeniusz Kowalewski, Uniwersytet M. Kopernika,
dr Dariusz Fuchs, Uniwersytet Śląski


  1. Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia przez internet

Prof. Jérôme Kullmann, University of Paris-Dauphine, Dyrektor Institut des Assurances de Paris,University of Paris I - Panthéon-Sorbonne, Wiceprezes AIDA, Wiceprezes AIDA Europe, Prezes Oddziału Francuskiego AIDA


  1. Niedozwolone praktyki handlowe w marketingu na odległość produktów ubezpieczeniowych

Prof. Pierpaolo Marano, Associate Professor, Università Cattolica del Sacro Cuore, Członek AIDA Europe Committee


  1. E- ubezpieczenia a konsument w Unii Europejskiej

Dr Katarzyna Malinowska, Uniwersytet Warszawski

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 – 15:00 Panel II
Temat: Nowe technologie w ubezpieczeniach – regulacje prawne cz. I

Prowadzenie dr Katarzyna Malinowska


  1. E-ubezpieczenia i nowe technologie – szanse i ryzyka prawne

Piotr Narloch, Concordia Polska TUW


  1. Pośrednictwo ubezpieczeniowe online

Prof. Ionannis Rokas, Athens University of Economics & Business Sciences, Managing Partner of I.K. Rokas & Partners Law Firm


  1. Wykorzystanie nowych technologii przy zawieraniu umów ubezpieczenia a pośrednictwo ubezpieczeniowe

Bartosz Wojno, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


  1. Sposoby wykonywania uprawnień podmiotów umów ubezpieczenia zawartych przez Internet lub telefon

dr Marcin Orlicki, Uniwersytet A. Mickiewicza


  1. Zawieranie umów ubezpieczenia w modelu B2C przez Internet a przepisy kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia

Paweł Sukiennik, Underwriting Director, Leadenhall Polska


  1. 4. E-insurance w prawie polskim – wybrane zagadnienia

Beata Mrozowska, HoganLovells
15:00 – 15:30 Przerwa kawowa

15:30 – 16:15 Panel dyskusyjny


Temat: „E-insurance – aktualne zagadnienia”

W panelu wezmą udział m.in.: Magdalena Barcicka, b. Wiceprezes UFG, Iwona Filipska, Olejnik Filipska, Anna Grykin, Link4, Paweł Zylm, Zespół ds. Ubezpieczeń Direct PIU.

16:15 – 16:20 Podsumowanie, zamknięcie konferencji






©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna