Warszawa, ul. Poznańska 22Pobieranie 36.76 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar36.76 Kb.Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22

WSPRiTS/ZP/ / 07 Warszawa, dnia 31.01.2007 r.
Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20.12.2006 r. na świadczenie usług medycznych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592), Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie informuje, że w ww. postępowaniu najkorzystniejsze oferty złożyły:

- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska

 1. Urszula Cwyl – lekarz

 2. Edmund Krausse – lekarz

 3. Małgorzata Plewako – lekarz

 4. Jacek Kida – lekarz

 5. Tadeusz Dorywalski – lekarz

 6. Ewa Ulrych – lekarz

 7. Jerzy Przychodzeń – lekarz

 8. Witold Raj – lekarz

 9. Hanna Mirkowska – pielęgniarka

 10. Robert Dziuba – pielęgniarz

 11. Bogdan Tomaszewicz - pielęgniarz

 12. Wacław Gałaj – pielęgniarz

 13. Ewa Magierska – pielęgniarka

 14. Jolanta Rakowiecka – pielęgniarka

 15. Wanda Michalak - pielęgniarka

- dyspozytorzy nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej (pielęgniarki, pielęgniarze)

 1. Jolanta Banasiak

 2. Renata Pacek

 3. Władysława Orlikowska

 4. Jolanta Ostrowska

 5. Agnieszka Koss

 6. Marzena Kalbarczyk

 7. Teresa Zofia Rutkowska

 8. Małgorzata Celej – Pawlak

 9. Małgorzata Drozd

- lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach: kardiologicznej, dermatologicznej, neurologicznej, chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo – ortopedycznej

 1. Waldemar Olejarczyk – lekarz w poradni kardiologicznej

 2. Jerzy Olszewski – lekarz w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej

 3. Ewa Wasiutyńska – lekarz w poradni kardiologicznej

 4. Krystyna Grzegorzewska-Korzeniewska – lekarz w poradni kardiologicznej

 5. Anna Łukowska – lekarz w poradni kardiologicznej

 6. Elżbieta Dziubek – lekarz w poradni dermatologicznej

 7. Dorota Wójcik – lekarz w poradni kardiologicznej

 8. Joanna Biegajło – lekarz w poradni kardiologicznej

 9. Mirosława Kędzierska – lekarz w poradni dermatologicznej

 10. Maria Kasznicka – lekarz w poradni kardiologicznej

 11. Jacek Goncikowski – lekarz w poradni kardiologicznej

 12. Jerzy Rekosz – lekarz w poradni kardiologicznej

- lekarze koordynatorzy CPR

1. Konrad Bońda

2. Janusz Kujawa

3. Jerzy Olszewski

4. Grzegorz Bornstern

5. Krzysztof Gruba

6. Elżbieta Dziubek

7. Jerzy Wassermann

8. Robert Jureczko

9. Marek Gozdek

10. Jacek Wesołowski

11. Marek Chaberski

12. Zygmunt Sadkowski

- lekarze zespołów ratownictwa medycznego

spełniający wymagania systemu do zespołów R

1. Krzysztof Sikorski

2. Mariusz Żywioł

3. Konrad Bońda

4. Anna Szczepańska

5. Janusz Kujawa

6. Janusz Sokołowski

7. Michał Maksymowicz

8. Krzysztof Matla

9. Dariusz Podwójci

10. Waldemar Olejarczyk

11. Marek Pawlina

12. Jerzy Lenard

13. Mohammad Sohail

14. Grzegorz Bornstern

15. Robert Pietruczuk

16. Barbara Palacz

17. Rafał Drabiński

18. Sławomir Garlikowski

19. Zbigniew Wilczyński

20. Kazimierz Oksza-Orzechowski

21. Paweł Syzdół

22. Barbara Gronczewska

23. Piotr Żytomirski

24. Hanna Stańczuk-Żytomirska

25. Zbigniew Stolarski

26. Krzysztof Berak

27. Wojciech Nieliwódzki

28. Izabela Dąbrowska-Goebel

29. Urszula Duszyńska-Skrzęta

30. Anna Stopczyk-Krzyżanowska

31. Iwona Rudzińska

32. Norbert Madrak

33. Maciej Pawłowski

34. Szczepan Łubiński

35. Bożena Sitkowska

36. Janusz Socik

37. Edmund Krausse

38. Ewa Rzeźnicka

39. Jacek Pyłka

40. Maria-Magdalena Tatar

41. Marek Niemirski

42. Krzysztof Jasionowski

43. Lidia Maria Buczyńska

44. Tomasz Jarymowicz

45. Iwonna Gołaszewska

46. Dariusz Michalak

47. Adam Stendel

48. Agnieszka Gawecka

49. Krzysztof Tychmanowicz

50. Włodzimierz Ostaszewski

51. Mariusz Rozbiecki

52. Jacek Gorzkowski

53. Małgorzata Plewako

54. Edyta Flakiewicz

55. Waldemar Rudnicki

56. Jarosław Skorupiński

57. Witold Szychliński

58. Stanisław Stępień

59. Wojciech Gromół

60. Marian Nowicki

61. Tadeusz Żymałkowski

62. Robert Jureczko

63. Tadeusz Dorywalski

64. Krzysztof Mikuta

65. Jacek Bednara

66. Abdel Hafiz Al Khatib

67. Dymitr Książek

68. Piotr Mirosławski

69. Izabela Niemyska

70. Marek Gozdek

71. Anna Ładykowska

72. Leszek Wieczorek

73. Jacek Beliniak

74. Piotr Łukiewicz

75. Marek Marecki

76. Jacek Wesołowski

77. Witold Raj

78. Paweł Kaźmierczak

79. Maciej Lejczak

80. Adam Tołkacz

81. Krystyna Polak

82. Mariusz Nir

83. Alicja Steclekarze do zespołów W

 1. Jolanta Marciniak

 2. Sławomir Langner

 3. Piotr Zduński

 4. Danuta Szejnik-Burdziłowska

 5. Bogdan Stelmach

 6. Piotr Mazurek

 7. Eugeniusz Sendecki

 8. Magdalena Rój

 9. Adam Grabowski

 10. Honory Z. Kiwale

 11. Ewa Ulrych

 12. Wojciech Żubrowski

 13. Mohamad Ammar Kilarji

 14. Rafał Świerczyński

 15. Marzena Franczyk

 16. Małgorzata Sucharska

 17. Marcin Binek

 18. Waldemar Woźniakowski

- pielęgniarki zespołów ratownictwa medycznego

1. Jolanta Ostrowska

2. Agnieszka Koss

3. Marzena Kalbarczyk

4. Małgorzata Celej-Pawlak

5. Małgorzata Drozd- lekarze izby przyjęć i ambulatorium chirurgicznego

1. Jolanta Marciniak

2. Zbigniew Horoszkiewicz

3. Waldemar Olejarczyk

4. Jerzy Olszewski

5. Zdzisław Tarkowski

6. Janusz Czacharowski

7. Tadeusz Kwaśniak

8. Ewa Wasiutyńska

9. Jacek Maltański

10. Andrzej Żmijewski

11. Marek Chaberski

12. Mariusz Nir

13. Cezary Haber

14. Andrzej Arabski

- lekarze specjaliści radiodiagnostyki

1. Dorota Sieklicka- technicy RTG

1. Elżbieta Pyryt

2. Krzysztof Składanowski

3. Agata Wierzbicka

4. Jacek Minkina

5. Magdalena Spytek

6. Jolanta Wiosek

Oferty, które zostały wybrane są najkorzystniejsze pod względem kryteriów przedstawionych w rozdz. IV Szczegółowych Warunków Konkursu, a także odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWK.Podstawą do zawarcia umowy jest wypełnienie przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, projektu umowy.
W przypadku braku protestów, odwołań i skarg oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę obowiązany jest podpisać umowę, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie.
/6NIP 526-17-36-429

REGON 000294674

Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000061291

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna