Warsztaty dla Młodych NaukowcówPobieranie 21.8 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar21.8 Kb.

Sieć Naukowa SURUZ

(Surfaktanty i Układy Zdyspergowane w Teorii i Praktyce)


Wydział Chemii

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej


Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział w Lublinie


zapraszają naWarsztaty dla Młodych Naukowców


Warstewki Powierzchniowe,

Filmy Langmuira
i Langmuira – Blodgett24 – 25 stycznia 2007

Lublin

Temat Warsztatów:

Warstewki Powierzchniowe,
Filmy Langmuira i Langmuira - Blodgett


Cel:

  • Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami warstewek powierzchniowych.

  • Prezentacja prac doktorantów i młodych pracowników nauki.


Miejsce:

24 – 25 stycznia 2007, Wydział Chemii UMCS,

Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 3, Lublin.


Organizatorzy:

  1. Sieć Naukowa SURUZ.

  2. Wydział Chemii UMCS.

  3. PTCh, Oddział w Lublinie.


Adresy i kontakty:

Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS,

Zakład Chemii Teoretycznej, Wydz. Chemii UMCS,

Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 3/621, 20-031 Lublin,

tel. 081-5375652, fax. 081-5375685, theor@hermes.umcs.lublin.pl.
Rejestracja:

Do 12 stycznia 2007! Temat 15 minutowych prezentacji ustnych młodych pracowników naukowych w języku angielskim lub polskim prosimy przesyłać na email: ankaa@vega.umcs.lublin.pl (Anna Andrzejewska).


Koszty:

Koszt uczestnictwa dla osób przyjezdnych, obejmujący dwudniowe zakwaterowanie i wyżywienie wynosić będzie ok. 160 zł/osobę.


PROGRAM

Środa, 24 stycznia:

10:30 – 11:15 – „Adsorpcja wielowarstwowa filmów polielektrolitowych na powierzchniach ciał stałych – Prof. dr hab. Piotr Warszyński

11:15 – 12:00 – „Badania aktywności powierzchniowej składników surfaktantu płucnego” – dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski

12:00 – 12:15Przerwa na kawę

13:00 – 14:30 – Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi
Kurtowi Binderowi z Uniwersytetu Johannesa

Gutenberga w Moguncji (Niemcy)13:00 – 14:30 – Obiad

17:30 – 19:00 – Sesja naukowa w Lubelskim Towarzystwie
Naukowym

17:30 – 18:15 – „Na pograniczu biologii i chemii czyli cztery
historyjki z morałem” – Prof. dr hab. Paweł
Kaflarski

18:15 – 19:00 – „Biotworzywa ceramiczne do zastosowań w
medycynie” – Mgr Beata Zbomirska –
Wnukiewicz

19:30 – 20:00Kolacja
Czwartek, 25 stycznia:

9:00 – 9:40 – „…..” – Prof. dr hab. Jerzy Rogalski

9:40 – 10:15 – Przerwa na kawę

10:15 – 12:00 – Sesja Młodych Naukowców

12:00 – 13:00 – Obiad

13:00 – 13:10Podsumowanie warsztatów

KARTA WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA
Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres:

ankaa@vega.umcs.lublin.pl

do 12 stycznia


Tytuł, stopień…………………………………………..

Imię…………………………………………………….

Nazwisko………………………………………………

Instytucja………………………………………………

…………………………………………………………

Adres……………………………………………….......

…………………………………………………………

tel:………………………………………………….......

e-mail:………………………………………………….

Zamierzam zgłosić wystąpienie ustne (15 minut) w ramach


sesji młodych naukowców.

Tytuł wystąpienia:………………………………….....

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Autorzy:………………………………………………..

…………………………………………………………

Opłata konferencyjna – 100 zł/os + koszt noclegów

Noclegi (Dom Studenta Zaocznego, ul. Sowińskiego 17):Pokój

23/24.01.07

24/25.01.07

25/26.01.07

2 os – 35 zł/os1 os – 70 zł/osApartament 2os. – 60 zł/os


Opłatę konferencyjną i opłatę za noclegi w DSZ należy przelać na podane niżej konto:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: BRE S.A. O/Lublin

Numer rachunku: 25 1140 1094 0000 2905 1600 1031

Z dopiskiem: SURUZ


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna