Warunki korzystania z niniejszej publikacjiPobieranie 0.57 Mb.
Strona1/15
Data09.05.2016
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Poradnik w zakresie efektywności energetycznej

w budynkach publicznych


Warunki korzystania z niniejszej publikacji

Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre — EPEC) to wspólna inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Komisji Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących oraz kilku innych państw. Więcej informacji na temat inicjatywy EPEC i jej uczestników można znaleźć pod adresem http://www.eib.org/epec.

Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), a także w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Oryginalna publikacja została wydana przez EPEC w języku angielskim. Niniejszy materiał stanowi tłumaczenie oryginału. Tłumaczenie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki (MG). EPEC nie zweryfikował tłumaczenia z języka angielskiego, w związku z tym zleceniodawca tłumaczenia ponosi odpowiedzialność za jego treść.

Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedlają opinie bądź założenia strategiczne EBI, Komisji Europejskiej lub któregokolwiek z pozostałych członków EPEC. W związku z tym żaden z członków EPEC (łącznie z EBI i Komisją Europejską) nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w tej publikacji ani za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z niej. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem powyższych informacji ponoszą użytkownicy.

EPEC i MG upoważniają odbiorców niniejszego dokumentu do jego użytkowania, pobierania, wyświetlania i powielania oraz do drukowania kopii jego treści, pod warunkiem, że: (i) korzystając z treści zawartej w niniejszym dokumencie, użytkownicy podają źródło cytowanych materiałów oraz (ii) pod żadnym względem dokument ten lub jego treść nie są wykorzystywane do celów komercyjnych.Ministerstwo Gospodarki dziękuje Ministerstwu Rozwoju Regionalnego za współpracę przy weryfikacji tłumaczenia dokumentu.

Skróty i akronimy

COP

Certyfikat udziałowy (ang. Certficate of Participation)

PKB

Produkt krajowy brutto

DB

Projektowanie-Budowa (ang. Design and Build)

GC

Gazy cieplarniane

DBM

Projektowanie-Budowa-Utrzymanie (ang. Design, Build and Maintain)

ARI

Audyt ratingu inwestycyjnego

DBFOM

Projektowanie-Budowa-Finansowanie-Eksploatacja-Utrzymanie (ang. Design-Build-Finance-Operate-Maintain)

IPMVP

Międzynarodowy Protokół Pomiarów Eksploatacyjnych i Weryfikacji Pomiarów (ang. The International Performance Measurement and Verification Protocol)

DBO

Projektowanie – Budowa –Eksploatacja (Design-Build-Operate)

JESSICA

Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich

DBOM

Projektowanie-Budowa-Eksploatacja-Utrzymanie (ang. Design-Build-Operate-Maintain)

PiW

Pomiar i weryfikacja

POE

Pomiar oszczędności energii

O&M

Eksploatacja–Utrzymanie (ang. Operation and Maintenance)

EE

Efektywność energetyczna

O&MM

Eksploatacja-Utrzymanie–Zarządzanie (and. Operation, Maintenance and Management)

EFEE

Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej

PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne

ESCO

Przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company)

OZE

Odnawialne źródła energii

DUE

Dostawca usług energetycznych

UKW

Umowa kupna wierzytelności

EPC

Umowa o poprawę efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contract)

PT

Pomoc techniczna

EVO

Organizacja Oceny Efektywności

(ang. Efficiency Valuation Organization)ZZOUL

Zwolniona z opodatkowania umowa leasingu

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

FPST

Finansowanie przez stronę trzecią

G2G

Przewodnik EPEC po materiałach informacyjnych. Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (ang. EPEC PPP Guide to Guidance – A Sourcebook for PPPs)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna