Warunki montażU systemów odprowadzenia spalinPobieranie 10.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.45 Kb.


WARUNKI MONTAŻU
systemów odprowadzenia spalin
Systemy odprowadzania spalin, produkowane przez PPH Wadex wykonane są ze stali nierdzewnych pochodzących od renomowanych producentów europejskich. Zastosowane materiały stopowe gwarantują wieloletnią żywotność wykonanych elementów.
Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania instalacji odprowadzania spalin należy przestrzegać podanych poniżej warunków montażu:
Montażu instalacji odprowadzania spalin powinna dokonywać osoba przeszkolona i posiadająca odpowiednie uprawnienia. WADEX S.A. przeszkolonym przez siebie instalatorom wydaje CERTYFIKAT potwierdzający, że jego właściciel ukończył szkolenie w zakresie warunków technicznych i montażu systemów kominowych będących w ofercie PPH WADEX S.A. • Instalacje odprowadzenia spalin należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz z ich przeznaczeniem a w szczególności:

 • rozdzielcze i koncentryczne systemy kominowe typu TURBO, wykonane z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej przeznaczone są do odprowadzania do atmosfery spalin z kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania i doprowadzania z zewnątrz pomieszczenia powietrza do komory spalania, opalanych gazem lub olejem opałowym,

 • systemy kominowe jedno- i dwuścienne (SPUk i DWWk), wykonane z blachy nierdzewnej przeznaczone są do kotłów kondensacyjnych o większych mocach, opalanych gazem lub olejem opałowym,

 • systemy SPUż i DWWż, wykonane z blachy zaliczanej do gatunku żaroodpornych przeznaczone są do urządzeń grzewczych, opalanych drewnem i paliwami stałymi,

 • system rur i kształtek o symbolu WK, wykonany z 2 mm blachy czarnej, pokrytej lakierem żaroodpornym, przeznaczony jest do odprowadzania do przewodu kominowego spalin z palenisk, opalanych paliwami stałymi oraz do wykonywania redukcji i adapterów do wszystkich kotłów stałopalnych i kominków .

 • Paliwo używane do opalania urządzeń grzewczych musi być właściwej jakości. W szczególności dotyczy to paliw, dostarczanych użytkownikom indywidualnie (olej opałowy, drewno, pellets, brykiet). Należy tu stosować się do zaleceń producentów urządzeń grzewczych. W szczególności dotyczy to zawartości siarki (poniżej 0,2 % masy w paliwie ) jak też w przypadku paliw bazujących na drewnie stosowania wyłącznie drewna liściastego co najmniej 3 lata sezonowanego.

 • Systemy spalinowe z blachy nierdzewnej nie mogą być stosowane w miejscach, gdzie pobór powietrza do spalania ma bezpośredni kontakt z substancjami zawierającymi chlorki, bromki, jodki oraz związki zawierające wolny chlor (pralnie, lakiernie, malarnie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne), których oddziaływanie na zastosowany materiał wyraźnie skraca żywotność komina.

 • Kotłownia nie może być lokalizowana w pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, usługowych lub innych, które mogą mieć pośredni kontakt wymienionymi wcześniej pomieszczeniami (np. poprzez kanały wentylacyjne).

 • Miejsca przejść przez ściany lub stropy muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementami komina z uwagi na fakt, że zaprawa cementowa zawiera związki chloru, zwiększające ryzyko korozji.

 • Należy unikać bezpośredniego kontaktu elementów systemu kominowego z innymi materiałami, wykonanymi ze stali węglowych lub kolorowych.

 • Podczas montażu i przechowywania elementów instalacji, materiał należy zabezpieczyć przed kontaktem z zaprawami cementowymi oraz przed zarysowaniami i zagnieceniami.

 • Miejsca łączenia instalacji kominowej i kotła, ze względu na możliwość występowania korozji, należy elektrycznie odseparować.

 • Co najmniej raz w roku należy dokonać przeglądu komina oraz dwa razy w roku przeprowadzić czyszczenia instalacji przez uprawnionych mistrzów kominiarskich.


Niespełnienie powyższych warunków montażu może doprowadzić do skrócenia żywotności komina lub wkładu kominowego

jak też utraty gwarancji
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna