Wave network & European Info Centre Against ViolencePobieranie 61.33 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar61.33 Kb.

WAVE Network &

European Info Centre Against Violence

Bacherplatz 10/4, 1050 Vienna, Austria

Tel.: +43-(0)1-5482720 | fax: +43-(0)1-5482720-2

e-mail: office@wave-network.org

internet: http://www.wave-network.org/

oraz


Fundacja Centrum Praw Kobiet

Ul. Wilcza 60 lok. 19,

00-679 Warszawa

Tel.: +48 (22) 652-01-17, fax: +48 (22) 622-25-17

e-mail: temida@cpk.org.pl

internet: http://www.cpk.org.pl


mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

w XII międzynarodowej konferencji

Europejskiej Sieci Kobiet przeciwko Przemocy (WAVE) pt.:

Europa zjednoczona przeciwko

przemocy wobec kobiet:

lepsze prawo, polityka i usługi dla ofiar

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 października 2010 roku

w Centrum Konferencyjno-Kongresowym, przy ul. Bobrowieckiej 9, w Warszawie

Językami oficjalnymi konferencji są polski i angielski

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich wystąpień, wypowiedzi i głosów w dyskusji

Poniżej informacja techniczna nt. dojazdu i cen noclegów

Program konferencjiPo południe (godzina do ustalenia)

gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamierzamy umieścić tablicę poświęconą Izabeli Jarudze-Nowackiej - minister tego resortu, wicepremier, pełnomocniczce rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, wieloletniej posłance na Sejm

gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamierzamy umieścić tablicę poświęconą Izabeli Jarudze-Nowackiej - minister tego resortu, wicepremier, pełnomocniczce rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, wieloletniej posłance na SejmCeremonia odsłonięcia tablicy, upamietniąjącej Izabelę Jarugę-Nowacką, feministkę i polityczkę, charyzmatyczną kobietę polskiej lewicy, która zginęła 10 kwietnia 2010 w katastrofie smoleńskiej.

Ministersywo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa13 października, środa

19:00 – 21:00 Powitalny drink w restauracji centrum konferencyjnego

przy ul. Bobrowieckiej 9

14 października, czwartek – Dzień otwarty

8.30 – 9:00-9:30 Rejestracja

Moderatorki konferencji:

Michaela Krenn, Abuse Intervention Center Vienna, Austria

Katarzyna Bielawska, Centrum Praw Kobiet

09:00-09:30 Konferencja prasowa (m. in. standardy minimum dla schronisk i poradni dla kobiet)

09:30-10:00 Otwarcie konferencji

Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet i Rosa Logar, WAVE

Wprowadzenie:

Jolanta Kwasniewska, szefowa Fundacji Porozumienie bez Barier, Pierwsza Dama w latach 1995-2005

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Christine Bergmann, była Minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży, Niemcy

Paweł Pawlak, Z-ca Burmistrza warszawskiej dzielnicy WOLA

Hanna Machińska, Dyrektor Biura Informacji Rady Europy

10:00-11:00 Panel 1: Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i dzieci w polskim ustawodawstwie i polityceMagdalena Kochan, posłanka na Sejm RP

Renata Durda, Niebieska Linia

Mirosław Starzyński – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Elżbieta Lesiak – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

Ewa Urban, Instytut Zdrowia Publicznego

Przedstawiciel Komendy Głównej Policji

Przedstawiciel Prokuratury Krajowej

Moderacja: Sylwia Spurek, specjalistka w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30-12:00 Panel 2: Rada Europy - Konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowejCarlo Chiaromonte - Rada Europy, Komisja ds. Zapobiegania i Zwalczania Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej (CAHVIO)

Hilary Fisher, przedstawicielka WAVE w Komisji Rady Europy CAHVIO

José Mendez-Bota, deputowany do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Renee Römkens, Uniwersytet w Tillburgu, Holandia

Colette De Troy – Europejskie Centrum Działania (EPAC)

Moderacja: Dagmara Baraniewska, Program DAPHNE, Polska

12.00-13:00 Panel 3: Unia Europejska - strategia i rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Rosa Logar, WAVE, Austria i Špela Veselič

Renatas Mazeika, DG Justice, Freedom and Security/Unit Financial support for Fundamental Rights and citizenship

Carmen Romero Lopez, deputowana do Parlamentu Europejskiego, Hiszpania, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Sprawozdawczyni Raportu „Europejski Nakaz Ochrony“

Joanna Senyszyn, deputowana do Parlamentu Europejskiego, Polska, Komisja Praw Kobiet oraz Równouprawnienia

Bogdan Wieruszewski, Instytut Praw Człowieka, Polska Akademia Nauk,

Moderacja: Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet, Polska13:00-14:00 Przerwa na lunch

14:00-15:30 Panel 4: Schroniska i inne usługi dla kobiet ofiar przemocy.Jak zapewnić minimalne standardy?

Renate Augstein, Federalne Ministerstwo ds. Kobiet, Rodziny i Seniorów

Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet

Marina Pisklakova-Parker, ANNA - Rosyjska Federacja Centrów Interwencji Kryzysowej, Rosja

Tove Smaadahl, The Secreteriat of the Shelter Movement, Norwegia

Moderacja: Katarzyna Kądziela, niezależna ekspertka, Polska15:30-16:00 Przerwa na kawę

16:00-17:00 Panel 5: Położyć kres zabójstwom kobiet – likwidacja luk w systemie ochrony kobiet przed przemocąMiguel Lorente, rząd Hiszpanii, specjalista ds. przemocy ze względu na płeć

Anna Pramstrahler, Casa delle Donne Bologna, Italy

Gulsun Kanat Dinc, Mor Cati, Turcja

Ute Rösemann, współpracowniczka projektu sieci Wave “PROTECT”, Niemcy

Moderacja: Regina Webhofer, sieć WAVE, Austria

17:00-17:15 Podsumowanie

Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet

19:00 Kolacja w Restauracji „Blue Cactus“:

ul. Zajączkowska 11 (spacer 10 min)

(kolacja na koszt uczestniczek i uczestników konferencji)

15 października br. , piatek

Przedpołudnie – część otwarta

Popołudnie – wewnętrzna konferencja dla sieci WAVE oraz dla organizacji pozarządowych

09:00-10:15 Panel 6: Ochrona imigrantek, członkiń mniejszości i kobiet przebywających nielegalnie w krajach UE

Ilaria Boiano, Inna Kobieta (Differenza Donna - Scuola Superiore Sant'Anna), Włochy

Eve Geddie, PICUM – Platforma Współpracy Międzynarodowej Platform ds. Nielegalnych Migrantów, Belgia

Deniz Kemi, WAVE, Wiedeń

Anna Lipowska-Teusch, Centrum Interwencji Kryzysowej, Kraków

Sumanta Roy i Marai Larasi - IMKAAN, UK NGO specjalistki do spraw przemocy wobec czarnych, azjatek, uchodźczyń i mniejszości etnicznych

Moderacja: Julia Girardi, WAVE Austria

10:20-10:00 przerwa na kawę

10:30-12:00 Panel 7: Prawo dzieci do ochrony przed przemocy; wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej

Anita Heiliger – KOFRA, Niemcy

Marie Petterson, ROKS, Szwecja

Marcella Pirrone, prawniczka, Włochy

Maria Rösslhumer, Austriacka Sieć Schronisk, Austria

Petra Viegas, AMCV, Portugalia

Moderacja: Patricia Schneider, BIG-Koordinierung, Niemcy12:00-12:10 Podsumowanie części otwartej konferencji.

Maria Rösslhumer, WAVE, Austria

Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet

12:10 – 13.00 Przerwa na lunchWarsztaty


13:00-14:30 Sesja I
15:00-16:30 Sesja II

I sesja warsztatowa:

Warsztat A: Strategie na rzecz podniesienia liczby i jakości usług dla kobiet w Europie


Shpresa Banja, Women Forum Elbasan, Albania

Lily Greenan, Scottish Women‘s Aid, Wielka Brytania

Nicola Harwin, Women´s Aid Wielka Brytania

Katarzyna Przyborowska, OPTA and Magdalena Pietrowska - Centrum Praw Kobiet

Marina Pisklakowa-Parker, ANNA – National Centre for the Prevention of Violence, Rosja

Tove Smaadahl, The Secreteriat of the Shelter Movement, Norwegia


Moderacja: Julia Girardi, WAVE, Austria
Sprawozdawca: Maja Sticker, Abuse Center Vienna, Austria


Warsztat B: Nowe rozwiązania w ustawodawstwie na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet


Sue Else, NNEDV, USA

Marie Glass, ROKS, Szwecja

Monica Kocaqi, Refleksione Associaton, Albania

Rosa Logar, Domestic Abuse Center, Austria

Marcella Pirrone, Associazione Nationale contro la violencia, Włochy

Moderacja: Andres Abad, IMRM, Hiszpania

Sprawozdawca: Klara Weiss, Domestic Abuse Intervention Center Vienna, Austria

Warsztat C: Jak przezwyciężyć traumę przemocy, poprawić sytuację i wzmocnić psychicznie kobiety, które doświadczyły przemocy?


Dusana Karlovska, Fenestra, Słowacja

Katarzyna Miłoszewska, Centrum Praw Kobiet, Wrocław

Lilija Vasiliauskienė, Vilnius Women´s House, Litwa

Rossanka Venelinova, NADJA Foundation, Bułgaria

Moderacja: Dola Twomey, Rape Crisis Center, Irlandia

Sprawozdawca: Ute Rösemann, Freelancer WAVE Project PROTECT, Niemcy


Warsztat D: Nowe modele wsparcia dla dzieci i młodzieży
Katinka Ingves, Women's shelter Ellinor, Szwecja

Ida Jansson, ROKS, Szwecja

Emma Söderström and Carin Göransson, SKR, Szwecja

Maria Keller-Hamela, Fundacja “Dzieci Niczyje”, Polska
Moderacja: Maria Rösslhumer, WAVE, Austria

Sprawozdawca: Sonja Plessl, WAVE, Austria


14:30-15:00 Przerwa na kawę
15:00-16:30: II sesja warsztatowa


Warsztat E: Położyć kres bezkarności w przypadkach przemocy seksualnej wobec kobietMary Crilly and Dola Twomey, Rape Crisis Center, Irlandia

Eileen Maitland, Rape Crisis Centre Scottland, Wielka Brytania

Katarzyna Kądziela, niezależna ekspertka, Polska

Maja Mamula, Women’s Room, Chorwacja
Moderacja: Katarzyna Matuszewska, Centrum Praw Kobiet, Polska

Sprawozdawca: Silvia Sinnmayer


Warsztat F: Strategie przeciwdziałania ubóstwu i przemocy finansowej
Bosch Laura, Stichting LOS, Holandia
Popinder Kaur, Haven Wolverhampton, Wielka Brytania
Regina Webhofer, WAVE, Austria
Katarzyna Bielawska, Centrum Praw Kobiet

Moderacja: Greenan Lily, Women's Aid Szkocji, UK


Sprawozdawca: Kemik Deniz, WAVE, Austria

Warsztat G: Lobbing na rzecz skutecznej konwencji Rady Europy oraz kompleksowej strategii i dyrektywy Unii Europejskiej


Hilary Fisher, przedstawicielka WAVE w Radzie Europy
Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet

Warsztat H: „Open space“ (temat sesji będzie określony podczas konferencji)

Moderacja:
Sprawozdawca:

16:30-16:45 Przerwa na kawę

16:45-17:30 Podsumowanie warsztatów części I i plany na przyszłość

Moderacja: Julia Girardi, WAVE, Austria

18:00 Kolacja

19:00 „Anuszka“ – spektatkl przygotowany przez uczestniczki grupy terapeutyczno-teatralnej dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzonej w Fundacji Centrum Praw Kobiet.Saturday, Ocotber 16 – WAVE network conference
Przejazd do Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 9, Warszawa (10 min. piechotą od dworca W-wa Centralna)
09:00-10:30 Podsumowanie warsztatów części II i plany na przyszłość
Moderacja: Julia Girardi, WAVE, Austria

10:3--10:45 Przerwa kawowa
10:45-11:15 Podsumowanie: cele i strategia WAVE w przyszłym roku.

Kolejne imprezy – planowanie.


12:00-12:15 przerwa kawowa

12:15-13:30 Omówienie Światowej Kferencji dot. Schronisk dla Kobiet i Globalnej Sieci Schronisk


Sue Else, NNEDV, USA
11:15 – 12:15 Podsumowanie: WAVE cele i strategie na kolejne lata

Planowanie przyszłej/przyszłych konferencji WAVE


Mary Crilly i Dola Towney, European Trauma Network, Rape Crisis Center, Irlandia

Fakultatywnie: wizyta w biurze Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19.


W trakcie trwania konferencji:


  • Stoiska z materiałami informacyjnymi


Informacja techniczna
Jak dojechać do Centrum Konferencyjno-Kongresowego

Ul. Bobrowiecka 9, Warszawa?
Ul. Bobrowiecka znajduje się w pobliżu ulic: Czerniakowskiej, Chełmskiej i Jana Sobieskiego.

Dojazd środkami komunikacji miejskiej:

- autobus linii 119 (kierunek Międzylesie): wysiąść na 10 przystanku: BOBROWIECKA.

- autobus linii 131 (kierunek Sadyba): wysiąść na 11 przystanku: CHEŁMSKA, a następnie dojść do ul. Bobrowieckiej (2 min).

Autobusy jadą następującą trasą:

Ul. Hoża, Pl. Konstytucji, Metro Politechnika, Pl. Unii Lubelskiej, Ul. Spacerowa

Możliwośc noclegu na terenie Centrum - rezerwacja i płatność we włąsnym zakresie.

Kontakt:

Piotr Kotwica: piotr@centrumkonferencyjne.com.pl

tel: ( 22 ) 559-21- 56/58 fax: ( 22 ) 559-22-18

Cennik (ze śniadaniem):

Pokój akademicki jednosobowy: 135,00 zł

Pokój akademicki dwuosobowy: 170,00 zł

Pokój profesorski jednosobowy: 157,25 złPokój akademicki dwuosobowy: 165,75 zł


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna