We use the We do not use thePobieranie 15.62 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.62 Kb.

We use the

We do not use the

1. rzeczowniki wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju: the moon, the sun, the Earth, the equator, the Acropolis, the Tower of London, the Statue of Liberty

2. kina: the Odeon

3. hotele: the Place Hotel

4. teatry: the Silesian Theatre

5. muzea: the National Museum

6. gazety, magazyny: the Guardian (wyjątek: Newsweek, Time)

7. nazwy statków: the Titanic

8. nazwy organizacji: the United Nations

9. galerie: the National Gallery

___________________________________________

10. GEOGRAFIA

- rzeki: the Vistula

- łańcuchy górskie: The Tatras

- morza: the Baltic Sea

- oceany: the Atlantic Ocean

- grupy wysp: the Caribbean Islands

- pustynie: the Sahara

- kanały: the Sues Canal

- kraje, które mają w nazwie słowo; Republic, Kingdom, State: the United States

- kierunki świata: the north, the south

___________________________________________

11. nazwy instrumentów ( z czasownikiem: play) i tańców: the guitar, the waltz, the tango

12. nazwy rodzin: the Kowalskis, the Smiths

13. nazwy narodowości: the Polish, the Chinese

14. tytuły urzędów, jeśli nie pojawia się imię lub nazwisko: the princess, the president, the Pope, ale Prince Charles, President Kennedy

15. stopień najwyższy przymiotników i przysłówków: the best, the most expensive

16. ze słowami: morning, afternoon, evening, np.: in the morning, in the afternoon, ale at night, at midnight

17. okresy historyczne: the Ice Age, the French Revolution, the Second World War, ale War World II

18. liczebniki porządkowe: first, second, etc.

19. z następującymi słowami: beach, station, cinema, theater, coast, country, jungle, seaside, weather, world, shop, capital, city, ground, sea, sky, pub, library, village

20. przymiotniki używane jako “zbiorowości” np. the deaf,

the rich, the privileged

21. nazwy zawierające „of” np. the Garden of Eden , the island of Crete


 1. przed imionami, nazwiskami
 1. z nazwami sportów, gier, dni, miesięcy, kolorów, napoi, posiłków
 1. z nazwami języków np.: English, French, ale the Polish language, the French language
 1. przed nazwami krajów i miast

WYJĄTKI: the Lebanon, the Vatican, the Netherlands, the Ukraine, the Gambia, the Argentine (ale Argentina), the Hague


 1. przed nazwami ulic, placów:

WYJĄTKI: the High Street, the Strand, the Mall, the Bristol road, the A4, the M6, the A42


 1. przed nazwami mostów;

WYJĄTKI: the Golden Gate Bridge, the Bridge of Sighs,

the Fourth Bridge, the Severn Bridge


 1. przed nazwami parków, stacji kolejowych
 1. przed nazwami pojedynczych szczytów górskich, pojedynczych wysp, jezior, kontynentów, ale the Arctic, the Antarctic 1. przed słowami: bed, church, college, court, hospital, prison, school, university ***

He goes to church every Sunday.

We have to be at the church at 2pm for Julie’s wedding.
 1. przed nazwami chorób

WYJATKI: flu /the flu, measles / the measles, mumps/ the mumps


 1. przed pubami, restauracjami, sklepami, bankami, oraz hotelami, które nazywają się od imienia, nazwiska właściciela, założyciela : Jim’s Cafe, Harrods,

 2. przed środkami transportu: by bus, by car, by tram, by train

WYJĄTKI: in the car, on the bus, on the train

*** to watch TV ale to listen to the radio

*** THE is optional with seasons: Where are you going in (the) summer?*** a cold, a toothache, a headache


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna