Western City w Ścięgnach oraz Polska Liga Western I Rodeo zaprasza na V akademickie Mistrzostwa Polski w jeździe western Regulamin Akademickich Mistrzostw Polski w jeździe westernPobieranie 25.74 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar25.74 Kb.


Western City w Ścięgnach

oraz

Polska Liga Western i Rodeo

zaprasza na

V Akademickie Mistrzostwa Polski w jeździe western


Regulamin Akademickich Mistrzostw Polski w jeździe western (zwanych dalej AMP)

(opracowany według Regulaminu organizowania i rozgrywania zawodów jeździeckich Polskiej Ligi Western i Rodeo)

Termin: 11.09.15

Miejsce: Western City Ścięgny k/Karpacza

Biuro zawodów –czynne:

10 września – 1500 -2000

11 września – 1000 - 1800

12 września – 800 - 2000

13 września – 800 – do końca zawodów

Informacje dodatkowe:

Beata Baca, tel. 501 240 827Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo.

Uczestnicy:

Prawo startu w AMP mają :

 1. studenci do 28. roku życia, którzy posiadają ważną legitymację studencką i ważne zaświadczenie z uczelni, że są studentami – zaświadczenie takie ma wagę, kiedy zostało wystawione najpóźniej tydzień przed AMP,

 2. słuchacze Kolegiów Nauczycielskich do ukończenia 28. roku życia, które posiadają ważną legitymację i ważne zaświadczenie z kolegium, że są słuchaczami – zaświadczenie takie ma wagę, kiedy zostało wystawione najpóźniej tydzień przed AMP,

 3. uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku), którzy posiadają ważną legitymację i ważne zaświadczenie z uczelni (zaświadczenie takie ma wagę, kiedy zostało wystawione najpóźniej tydzień przed AMP)

 4. etatowi pracownicy wyższych uczelni - absolwenci szkół wyższych - zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, którzy posiadają ważne zaświadczenie z działu kadr uczelni, że są pracownikami – zaświadczenie takie ma wagę, kiedy zostało wystawione najpóźniej tydzień przed AMP).

W AMP nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz uczestnicy studiów podyplomowych.

Zawodnicy nie muszą być członkami PLWiR ani innych stowarzyszeń westernowych.Klasy i konkurencje

Klasy konkursów: Open – otwarta dla wszystkichRywalizacja o tytuł Akademickiego Mistrza Polski w jeździe western przebiega w następujących konkurencjach:

 1. western pleasure

 2. trail

 3. western horsemanship

 4. reining

Organizator może podjąć decyzję, że nie zostanie rozegrana konkurencja, do której zgłosi się mniej niż 3 zawodników.

Zasady uczestnictwa

 • Podczas AMP zawodnik reprezentuje uczelnię a nie klub, do którego należy.

 • Podczas trwania zawodów (także poza przejazdami) zawodników obowiązuje zachowanie godne studenta - reprezentanta swojej uczelnia a także postawa zgodna z normami zachowania społecznego.

 • Zawodnicy startujący nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (Uchwała Zarządu PLWiR 23/10)

 • Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do zawodów (nie przewiduje się systemu kwalifikacji do AMP).

 • Zawodnicy dopuszczeni zostaną do zawodów po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do startu w zawodach jeździeckich, lub pisemnego oświadczenia o starcie na własne ryzyko.

 • Konkursy przeprowadzane są bez podziału na kategorie wiekowe koni.

 • Podczas AMP każdy osiodłany koń musi mieć przypięty numer startowy w celu umożliwienia jego identyfikacji (w czasie treningów i podczas rozprężania przed startem).

 • Podczas AMP zawodnik dosiadający konia na rozprężalni musi być ubrany w: koszulę z długim rękawem lub krótkim, klubową koszulkę typu t-shirt lub polo, bluzę, kurtkę, bezrękawnik, dżinsy, buty westernowe. Koszula zapięta, koszulka w spodniach. Ubiór czysty i schludny. Na głowie obowiązkowo kapelusz.

 • W klasie Trail Open jeden koń może wystartować w konkurencji dwa razy - pod dwoma różnymi jeźdźcami (oprócz konkurencji western pleasure i western horsemanship).

 • Obowiązują przepisy PLWiR wyjątek : any bit/two hands: każdy koń, niezależnie od wieku, może być prowadzony za pomocą snaffle bit (wędzidła) lub curb-bit (czanki); jeździec prowadzący konia jedną ręką musi wykonać w ten sposób cały przejazd; jeździec prowadzący konia oburącz musi wykonać w ten sposób cały przejazd.

 • Zawodnicy są zobowiązani posiadać swoje numery startowe jeżeli są członkami PLWiR. Zawodnicy z innych stowarzyszeń westernowych i niezrzeszeni otrzymają numery startowe od organizatora.

Zgłoszenia : przyjmowane będą do dnia 07.09.15– e-mail: beatabaca@op.pl

UWAGA ! za zgłoszenia po terminie będą pobierane podwójne opłaty wpisowe – organizator nie gwarantuje żadnych boksów przy zapisach po terminie
Dokumentacja koni:

 • paszport

 • aktualne szczepienia nie starsze niż pół roku poświadczone wpisem w paszporcie konia

Ważne!

 • Paszporty koni należy jak najszybciej dostarczyć do biura zawodów! Koń, którego paszport wraz z aktualnymi wpisami nie zostanie dostarczony, nie będzie dopuszczony przez lek. wet. do zawodów!

 • Na terenie Western City nie ma możliwości noclegu koni na zawodach poza boksami (np. na wybiegu).

Opieka weterynaryjna: lek.wet. Dorota Węglińska

Warunki techniczne:

 • Hala podłoże piaszczyste

 • Arena piaszczysta na zewnątrz.

Uwaga! konkurencje przeprowadzone zostaną w zależności od pogody w hali lub na zewnątrz

Boksy dla koni: stałe lub przenośne, 3 X 3 metry, ściółka słoma – proszę zabrać żłoby

Cena boksów: 300 zł – pierwsze ścielenie

Żywienie koni: pasza we własnym zakresie , siano - opłata za siano wliczona w cenę boksu.

Opłaty:

Opłata wpisowa: 50 zł

Opłata startowa: 20 zł od konkurencji.

Nagrody:

Medale dla pierwszych trzech zawodników

Dyplomy, flot’s.

Postanowienia końcowe:


 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

 • Organizator zobowiązuje jeźdźców uczestniczących w zawodach do uczestnictwa w uroczystym otwarciu imprezy.

 • W przypadkach uzasadnionych organizator zastrzega sobie prawo do zmian miejsca rozgrywania konkurencji.

 • Organizator podkreśla, że za przypadki niehumanitarnego traktowania konia zawodnik będzie zdyskwalifikowany.

 • Wyniki przejazdów umieszczane są na tablicy informacyjnej bezpośrednio po zakończeniu konkurencji.

 • Kopie score sheet’ów znajdują się w biurze zawodów.

 • Organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów i transportu.

 • Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy !

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna