Ćwiczenie nr 38 Temat: Pomiary pola magnetycznego wytworzonego przez obwody z prądemPobieranie 13.27 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar13.27 Kb.
Ćwiczenie nr 38

Temat: Pomiary pola magnetycznego wytworzonego przez obwody z prądem
Literatura:

1. B. Jaworski, A. Dietłaf, Kurs fizyki t.2, PWN, Warszawa 1984

2. J. Morawiec, Podstawy fizyki cz. 2.

3. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki t. 3 PWN Warszawa 2005.

4. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 PWN Warszawa 1980.

5. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, Warszawa 2003.


Zagadnienia kolokwialne:

1. Pole magnetyczne. Indukcja pola magnetycznego. Strumień indukcji magnetycznej. Natężenie pola magnetycznego.

2. Prawo Biota i Savarta.

3. Prawo Ampere’a.

4. Obliczenie indukcji magnetycznej na osi kołowego przewodnika z prądem.

5. Indukcja magnetyczna na osi solenoidu o skończonej długości.


Przygotowanie zestawu eksperymentalnego do pomiarów.

1. Sprawdzić układ pomiarowy zwracając szczególną uwagę na następujące elementy:

- rejestrator ruchu ma być połączony z modułem bazowym (Basic-Unit) interfejsu Cobra 3. Nie należy zmieniać tych połączeń.

- osiowa sonda Halla do pomiaru indukcji pola magnetycznego musi być połączona z interfejsem Cobra 3 Basic-Unit poprzez moduł pomiarowy teslomierza.

- badany obwód (cewka) powinien być podłączony do wyjścia napięcia prądu stałego na zasilaczu (0…18 V-, 0…5A). W obwodzie powinien znajdować się włączony szeregowo czujnik prądu połączony z wejściem Analog In 2/S2 interfejsu Cobra 3.

- Interfejs Cobra 3 powinien być połączony z komputerem. Do zasilania interfejsu Cobra 3 jest przewidziany specjalny zasilacz 12 V.

2. Włączyć zasilacz (przełącznik na tylnej ściance) i komputer. Kliknąć dwukrotnie ikonę „Measure” na pulpicie. Kiedy ukaże się okno „News about measure 4.2” kliknąć OK. Kliknąć na czerwoną kropkę pod paskiem „Phywe measure 4”. Powinno ukazać się okno startowe „Cobra 3 Force/Tesla”.

Wykonanie pomiarów.

1. Zmierzyć rozkład indukcji magnetycznej B na osi z cylindrycznej cewki w której płynie prąd.

- ustawić sondę Halla na osi solenoidu tak, aby koniec sondy znalazł się w środku cewki.

- w oknie startowym „Cobra 3 Force/Tesla” w pozycji „Channels” zaznaczyć „Flux denisity B”, „Flux denisity B1”, „Current I”. W pozycji X data zaznaczyć „Distance”. Wybrać „Normal measurement”. Kliknąć „Continue”.

-manipulując pokrętłami do regulacji natężenia i napięcia w gnieździe wyjściowym zasilacza ustalić i odnotować wartość natężenia prądu płynącego przez cewkę.

Uwaga: nie można przekraczać maksymalnego dopuszczalnego natężenia podanego dla danej cewki. Należy ustawić natężenie o ok. 20 % niższe.

Zmierzyć długość cewki. Odnotować promień R cewki oraz ilość jej zwojów n.

- przesunąć sondę tak, aby jej koniec znajdował się przy wlocie cewki. Po ustaleniu się wartości indukcji B na ekranie kliknąć klawiszem „Enter” aby uzyskać pierwszy punkt pomiarowy. Następnie przesuwając sondę na osi cewki, aż do jej wylotu, otrzymujemy w analogiczny sposób kilkanaście dalszych punktów pomiarowych. Należy przy tym zadbać o to aby miedzy innymi zmierzyć indukcję B w punkcie z =0 (środek cewki).

W oknie „Cobra 3-measuring” kliknąć „Save value” i „Close”. Na ekranie powinien ukazać się wykres B=f(z). Aby uwidocznić punkty pomiarowe na wykresie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. W oknie „Display options” kliknąć „Channels” a następnie „none”. Wybrać oznaczenie punktów pomiarowych (np.: czarny kwadracik). Kliknąć „OK.”. Wydrukować uzyskany wykres. W tym celu kliknąć „File” a następnie „Printer setup”. W ustawieniach wydruku wybrać drukarkę stosowaną z zestawie. Kliknąć „OK.”. Kliknąć ikonę drukarki a następnie podgląd wydruku „Show preview”. Dać „OK”.

2. Obliczyć wartość indukcji w środku cewki (z=0) ze wzoru:

 (1)

Gdzie μ0 =4 π 10-7 N/A2 –przenikalność magnetyczna próżni.

n- liczba zwojów cewki

l- długość cewki

R- promień cewki

I- natężenie prądu płynącego przez cewkęWynik obliczeń porównać z wartością eksperymentalną B(z)=0.

3. Pomiary i obliczenia wykonane w punktach 1 i 2 powtórzyć dla kilku cewek o różnej geometrii. Wyniki pomiarów i obliczeń teoretycznych B(z=0) zestawić w tabeli.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna