Wiłkomierz (Ukmergė)Pobieranie 35.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.04 Kb.
Wiłkomierz (Ukmergė)


 1. Dr. Andrzejewski Henryk, 1862-4.VIII.1918

Śpij Drogi Ojcze i niech Ci lekką będzie ta ziemia.

 1. Bankowski Adam, 1847-21.XII.1909

 2. Banulewicz Antoni, 1858-28.XI.1914

 3. Baranowski Augustyn, 1858-5.VIII.1895

 4. Belżak Jan, zm. 18.II. ...

 5. Belżakow familia

Tę pamiątkę poświęca Jan Belżak, 1830 r.

 1. Białopetrowicz Józef, zm. 1.III.1906

 2. Biretto Justyn, 1832-25.II.1888

Wdzięczna córka prosi O westchnienie do Boga.

 1. Bortko Jan, zm. 31.XII.1864

 2. Bortko z Tołłoczków Józefa, zm. 25.III.1887

 3. Brilink Klemens, 1866-1906

Tu spoczywają ego dzieci.

Fundatorka ego żona. 1. Brilinka Klemensa dzieci

 2. Butkiewicz Tomasz

 3. Butkiewiczowa Rozalja, zm. 23.XII.1872

 4. Butkiewiczowa z Mackiewiczów Jadwiga, 1858-11.V.1928

 5. Cybulska ze Sławińskich Katarzyna, 1840-20.III.1908

 6. Czekanowski Ignacy, 20.II.1816-18.I.1906

 7. Czyżewska Anastazia, 1844-1922

 8. Danelo Kazimira, 1870-8.IV.1930

 9. Danisewicz Jan, zm. 28.VIII.1896

 10. Dąbrowska Kazimiera

 11. Deksznia Stanisław, 1872-18.I.1919

 12. Dekszniowa

 13. Diener Juljan: S. P. Hier ruht in Gott Juljan Diener, 94 Jahre alt. Friedeiveasche. Od stroskanej córki M. H. 1905 J. N. 15 dnia.

 14. Dobkiewicz Julian, 1857-30.XII.1925

 15. Drasejko Antoni, lat 25

 16. Drasejko Stanisław, lat 66

 17. Drozdowicz Józef, Kawaler Orderów, 1836-1909

Najgodniejszemu stryjowi wdzięczny synowiec.

 1. Drozdowiczowa z Czekanowskich Helena, 30.VIII.1862-5.IV.1904

 2. Dubielewski Jan, Dr. Medycyny, 1800-17.II.1882

Zacny Mężu i Ojcze, wzorze pracy i poświęcenia, cześć Twoim popiołom.

 1. Fryde Aleksandra

 2. Fryde Stefanija, 1852-6.X.1886

 3. Gernicka Genowefa, 22.VI.1916-13.II.1940

Kochanej żonie stroskany mąż.

Żyłaś z sercem i żyć będziesz w sercu moim na wieki. 1. Gieczewski Konstanty, 1865-28.I.1928

 2. Gieduszków rodzina

 3. Ginejko Józef, 1854-9.VII.1930

 4. Grzegorzewski Adolf, 1840-6.XII.1914

 5. Grzegorzewski Adolf, zm. 1916

 6. Iwanowski Aleksander, 10.III.1900-11.III.1940

Cześć Twej pamięci drogi mężu, synie i bracie.

 1. Iwaszkiewicz Pawlina, zm. 1904

 2. Jabłońska Nijola, 9.IV-11.VII.1941

Najdroższej córce Nijoli i najukochańszemu synowi Loli

od stroskanego ojca i nieutulonej w żalu matki. 1. Jabłoński Leopold, 28.II.1937-15.X.1941

 2. Jakubaniowa Zofija, 1852-1.IX.1927

 3. Jankowski Władysław, 1860-9.III.1934

 4. Januszkiewicz Staś, 20.XI.1927-...1931

 5. Jawgiell Witold

Daj strudzonemu przystań spokojną o Matko Boża.

 1. Jawgiellowa z Malewskich Izabella, 1815-4.XII.1896

 2. Jermołowa z Karpuszków Michalina, zm. 22.XII.1895

 3. Kapuścińska Anna, 1844-16.VIII.1911

 4. Kapuściński Paweł, zm. 1920

 5. Kiaturko Teklia, zm. 1947

 6. Klimontt-Klimowicz Juljusz, 4.VII.1819-25.IX.1898

 7. Klimuntt-Klimowiczowa Alina, 1837-21.VII.1913

 8. Kołuwna Benigna, zm. 13.VIII.1904

 9. Kongiell Florijan, 1864-1919

 10. Kongielliowa z Robaszewskich Marija, 1871-1943

 11. Kończewska z Pawłowiczów Emilja, 1836-9.I.1893

 12. Kończewski Serafin, 1828-5.I.1890

 13. Koryzno Ewa

 14. Koryzno Józef

 15. Koryzno Konstanty, 1864-6.I.1939

 16. Kozłowska Anna: S. P. Annie Kozłowskiej, Najlepszej Matce, kładzie ten pomnik Syn Antoni, Um. 1854 R. dnia 1 Czerwca.

 17. Krogiert Juzef, 1849-1.X.1937

 18. Krogiertowa z Paszkowskich Kazimira, 1871-20.VII.1928

 19. Liniewicz Adam, 1839-5.X.1910

Prosi przechodnie o westchnienie do Boga za jego duszie.

 1. Lisowska z Liegieckich Benigna, 1812-12.XII.1889

 2. Lisowski Dyonizy, 1808-9.I.1894

 3. Doktór Łabudź Rajmund, zm. 22.VII.1945

 4. Łapuszewska z Czekanowskich Marya, 1858-1.III.1904

 5. Łaskowski Józef, 1842-24.IV.1895

 6. Łukowska Henika, 1911-1946

 7. Łukowska Jadwiga, 1890-1950

 8. Łukowska z Kozłowskich Michalina, 1847-8.XI.1913

 9. Łukowska z Polakowskich Teresa, zm. 1926

 10. Łukowski Bronisław, 1850-1917

 11. Łukowski Józef, zm. 1916

 12. Łukowski Julian, 1852-31.I.1924

 13. Łukowski Kazimierz, tragiczna ofiara wojny 1941 r.

 14. Łukowski Wilhelm, 1873-1922

 15. Łukowski Zenon, zm. 1917

 16. Mackiewicz Antoni, Kapitan Wojsk Rossyjskich, zm. 14.IV.1965

 17. Mackiewicz Jadwiga, zm. 1944

Uczniowie.

 1. Maćiunas Antoni, 1853-23.I.1906

 2. Malewska z Odyńców Konstancya, 18.II.1810-10.III.1854

 3. Malinowska Helena, 1889-1922

 4. Medyński Piotr, major, 1811-18.II.1894

Wdzięczna żona tę pamiątkę poświęca.

 1. Mingajło Michał, zm. 22.I.1892

Fundator Romalt M.

 1. Misiewiczowa Konstancja, zm. 5.III.1887

 2. Monczuńska z Koryznów Katarzyna, 1843-27.XI.1903

 3. Monczuński Klemens

 4. Monkiewicz Aleksander, 1865-28.XI.1922

Kochanemu Bratu wdowód uznania jego szczerej pracy,

spowodowałej śmierć przedwczesną od braci. 1. Monkiewicz Franciszek, 1880-25.IX.1949

 2. Monkiewicz Józef, 1892-1949

 3. Neszokotis Władysław

Rodzina Budukiewiczuw.

 1. Neszokotisowa Franciszka

 2. Niewęgłowski Antoni, zm. 4.V.1925

 3. Obremska z Naumskich Karolina, 1831-25.VIII.1910

 4. Obremski Gasper, 1819-17.V.1914

 5. Ostrowska Marija, 1860-1946

Pokój za ich duszy.

 1. Ostrowski Jan, 1856-1922

 2. Ostrowski Ludwik, 1845-1918

 3. Paszkowska Stefanija, zm. 1922

 4. Paszkowska Wanda, 1915-1934

Tszczą pamięć pozostające z rodziny.

 1. Paszkowska: Ukochanej matce dzieci Paszkowscy, zm. 18.IV.1904.

 2. Pawłowicz Adam, 1828-16.V.1891

 3. Pesu Albert, zm. 6.VII.1919

 4. Petelczyc Onufry, 1824-11.VIII.1909

Prosi O modlitwę za spokój jego duszy.

 1. Petelczycowa Kamilla, 1836-11.XII.1904

 2. Pieczulowa Zofja, 1840-29.IX.1928

 3. Pietkiewicz Tadeusz, 1789-10.VI.1887

 4. Piotrowicz Kazimierz, 1860-29.IV.1930

 5. Piotrowska Zofia

 6. Piper Michał, 19.XI.1867-19.IV.1942

 7. Pniewski Piotr, pułkownik, 6.I.1830-11.I.1903

 8. Poczobut Wincenta, 1852-1945

 9. Podolski Kostanty, 1848-2.XI.1918

Pamiątka od syna Stanisława i synowy Stanisławy.

 1. Podrez Juliusz, 1835-1897

 2. Popławska Zofia

 3. Powicki Józef, 1844-11.III.1899

Cześć Jego drogiej pamięci.

A światłość wiekuista niech Mu świeci. Amen. 1. Pożerska z Boreyszów Barbara

 2. Pożerski Adam

 3. Prokopowicz Aurelii rodzina

 4. Prokopowicz Aurelija

 5. Przyałgowski Jan, 1840-25.VIII.1909

 6. Ks. Radwiłłowicz Stanisław, Proboszcz Wiłkomierski, 1868-10.XI.1906

 7. Radwiłłowiczowa z Paszkowskich Izabella, 1864-8.III.1928

 8. Rakowski Juljan: Juljanowi Rakowskiemu zmarłemu 1854 Dworzaństwo Wiłkomierskie stawia ten pomnik.

 9. Renard Witold, 10.IV.1884-31.V.1886

 10. Robaszewska z Piłkowiczów Barbara

 11. Robaszewski Antoni, zm. 1859

 12. Robaszewski Ildefons, zm. VIII.1909

 13. Robaszewski Michał, zm. 1919

 14. Rodziewiczowa z Pawłowiczów Teresa

Tę pamiątkę poświęca Alfry: Pawłowicz.

 1. Romanowski Jan, 1825-24.VII.1900

 2. Romejko Jadwiga, 1901-17.III.1919

 3. Ruszkowska Janina, 1917 – zm. śm. trag. 14.VII.1931

 4. Ruszkowski Jan, zm. 1902

 5. Ruszkowski Władysław, 1860-13.IX.1929

 6. Ks. Rymowicz Joann, 8.III.1796-7.I.1886

 7. Sabatovič Katażina Salama, zm. 1903

 8. Sacewicz Jakób, zm. 9.VIII.1855

 9. Sawicka Filomena, 1873-11.III.1908

 10. Sawrymowicz Wiktor, 4.III.1812-4.XII.1877

Stroskana żona z synem i 4 córkami

prosi o Wieczne Odpocznienie. 1. Schmidttowa z Łyków Joanna, 1790-28.X.

 2. Siemaszko Alfons

 3. Skinder Jan, 1863-6.VI.1948

 4. Sliżewska Helena, 1902-1.XI.1918

 5. Sliżewski Julian, 1912-1941

 6. Sliżewski Juzef, 1919-1943

 7. Sliżewski Tadeusz, 1877-1940

 8. Songajłło Aleksander, 1848-27.VII.1905

 9. Songajłło J.

 10. Stankiewicz Jadwiga, 1865-23.V.1881

 11. Stankiewicz Jan, 1825-14.IV.1909

 12. Stankiewicz Jan, 1878-17.I.1910

Pozostałe sierotki Władysława i Halina

proszą o westchnienie do Boga. 1. Stankiewicz Kazimierz, 28.II.1934-7.I.1899

Wieczne odpocznienie racz mu dać Panie,

a ziemia ojczysta niech mu lekką będzie. Amen. 1. Stankiewicz z Dylkiewiczów Konstancya, 20.XII.1823-20.I.1881

 2. Stankiewiczówna Kazimira: Mogiła Kazimiry, córki 2 letniej Stankiewiczow zmarłej 7 List. 1876 r.

 3. Stecewicz z Matkiewiczów Julja, 1839-23.I.1904

 4. Strazdowa Marijana, 1829-24.III.1898

 5. Surwiłło Michał, zm. 1922

 6. Swiderski Aleksander, 1910-13.V.1930

 7. Szarawska Maryja, 1885-17.IX.1902

 8. Szarawska Wanda, 1905-21.IV.1916

 9. Szczawiński Władysław, 1893-18.IV.1914

 10. Szukiewicz Leon, 1883-23.IV.1889

 11. Szulewicz Paweł, zm. 5.III.1891

Życie Jego było jednem poświęceniem dla Rodziny i Społeczeństwa.

Cześć Jego pamięci. 1. Szymkiewicz Aleksander, 1818-19.VIII.1880

Nieutulona w żalu rodzina prosi o westchnienie do Boga.

 1. Targowska Helena, zm. 1921

 2. Targowska Janina, zm. 1919

 3. Targowski Adolf, zm. 1945

 4. Targowski Leon, zm. 1906

 5. Tchórznicki Aleksander, 1921 – zm. śm. trag. 1.VIII.1943

 6. Trabsza Adolfa, 1822-1854

 7. Trabsza Dominik, zm. 2.VII.1883

 8. Trabsza Jadwiga

 9. Trabsza Jadwiga, niemowlę

 10. Trabsza Karolina, zm. 15.I.1885

 11. Trabsza Kazimierz

 12. Trabsza Maria, 1853-27.IV.1871

 13. Tracewska z Racewiczów Anna, 1832-12.II.1886

 14. Tracewski Aleksander, 1824-16.II.1887

 15. Tytasowa z Monwid-Olechnowiczów Helena, 1890-9.X.1939

 16. Ulińska Kazmira, zm. 8.I.1913

Od kochających i wdzięcznych siostrzenic.

 1. Ulińska z Kończów Wiktorya, zm. 8.II.1859

 2. Uliński Feliks, 1831-20.I.1881

 3. Uliński Fryderyk, 27.XI.1824-11.XI.1891

Od stroskanej i wdzięcznej siostry tę pamiątkę.

 1. Uliński Władysław, zm. 30.VI.1857

 2. Ungurys Katażyna, 1830-4.XII.1902

 3. Ungurys Katażyny dzieci

 4. Dr. Urbanowicz Witold, 1838-27.II.1906

 5. Wajtkunas Kazimierz, 1860-26.I.1931

 6. Wartchel Ignacy

Drogiemu Ojcu od Syna, 1896 r.

 1. Wartchelowa Julija, zm. 13.XII.1913

Spi spokojnie najdroższa Mateczko do Sądu Pańskiego

aż my znowu się zobaczymy.Stroskany syn Józef tę pamiątkę uświęca.

 1. Wejss Emilija

 2. Węckiewiczowa z bar. Rosenbergów Wilhelmina, 1827-11.VIII.1911

 3. Wilkoczyńska Katarzyna, 1871-1947

 4. Wilkoczyński Bolesław, 1921-1947

 5. Wilkoczyński Władysław, 1864-1944

 6. Wojciechowska z Robaszewskich Antonina, zm. 4.II.1919

 7. Wojciechowski Mateusz, zm. 18.III.1919

 8. Wojtkiewiczowa z Ławrynowiczów Bronisława, 29.VI.1889-23.VI.1932

 9. Wyrwiczowa z Kończów Anna, 1791-3.IV.1865

 10. Wyszomirski Ludwik, 1825-15.XI.1909

 11. Zambrzicka z Petrunowiczów Franciszka

 12. Zambrzicki Jan

 13. Zaranko Władysław, 1871-1949

 14. Zemler Johanna, 1801-18.II.1901

 15. Zwycewicz Eleonora, 1907-1937

 16. Żółtowska Gabriela, zm. 10.VII.1948

 17. Żyżniewski Władysław, 1907-14.I.1928


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna