Wiosenne zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimychPobieranie 213.03 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar213.03 Kb.
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W KATOWICACH

DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

KOMUNIKAT Z DNIA 26.03.2009

Wiosenne zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych


Chwasty towarzyszą uprawom zbóż przez cały okres wegetacyjny. Konkurują z nimi o składniki pokarmowe, wodę
i światło Obniżają znacznie plony i pogarszają jakość ziarna. Walkę z chwastami rozpoczynamy już wczesną wiosną
z chwilą ruszenia wegetacji roślin. Zalecane herbicydy ( przedstawia poniższa tabela) zwalczają skutecznie większość uciążliwych gatunków chwastów, ale dobór właściwego dla danej plantacji preparatu zależy od występującego zachwaszczenia i fazy rozwojowej chwastów.

pszenica

pszenżyto

jęczmień

żyto

Środek ochrony roślin

(Substancja biologicznie czynna)

miotła zbożowa

mak polny

przetaczniki

przytulia czepna

rumiany

rdesty

jasnoty

chabry

tobołki,tasznik
gwiazdnica
ostrożeń polny
bratek polny


Na przedwiośniu, gdy można wjechać w pole lub bezpośrednio po ruszeniu wegetacji

x

x

#

#

Quazar 550 SC

(diflufenikan, izoproturon )

++

++

++

++

++

++

++

+

++

++

-

++

Wiosną bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia zbóż

x

x

#

x


Atlantis 04 WG @

(jodosulfuron metylosodowy,

mezosulfuron metylowy)

++

+

+

0

++

0

0

0

++

++

0

0


x

#

x

x

Basagran DP 566 SL (bentazon ,dichloroprop)

0

++

++

++

++

++

+

++

++

++

++

+

x

x

x

x


Chisel 75 WG @

( tifensulfuron metylowy,

chlorosulfuron)

++

++

+

++

++

++

++

+

++

++

+++

x

x

x

x

Fortel 61,5 WG

(izoproturon, amidosulfuron)


++

+

+

++

++

+

0

+

++

++

-

0

x

x

x

x
Fox 480 SC
(bifenoks)

0

+

++

+

+

++

++

-

++

+

0

++

x

x

x

x

Granstar 75 WG

( tribenuron metylowy)


0

++

+

+

++

++

++

++

++

++

++

+

x

x

x

x

Grodyl 75 WG

(amidosulfuron)


0

0

-

++

++

++

0

-

++

++

-

0

x

x

#

x

Huzar 05 WG

(jodosulfuron metylosodowy)

++

++

++

++

++

++

++

+

++

++

++

+

x

x

x

x

Lintur 70 WG
( dikamba, triasulfuron)


0

++

+

++

++

++

+

++

++

++

-

++

x

x

x

x

Mocarz 75 WG


(dikamba, tritosulfuron)

0

++

+

++

++

++

++

-

++

++

-

+

x

x

#

x

Patrol 500 SC

( izoproturon)

++

++

0

0

++

0

0

+

++

++

0

0

x

x

x

#

Segal 65 WG

( metrybuzyna, amidosulfuron)

0

+

++

++

++

+

++

+

++

++

0

+

x

x

#

x

Sekator 6,25 WG
(jodosulfuron metylosodowy
amidosulfuron)


0

++

++

++

++

++

++

-

++

++

++

+

x

x

x

x

Solar 200 EC
( cynidon etylowy)


0

+

++

++

+

++

++

-

++

0

0

+

x

x

x

x

Starane Super 101 SE (fluroksypyr, florasulam)


0

-

++

++

+

++

++

+

++

++

+

+

Od początku do końca fazy krzewienia zbóż

x

#

x

#

Agritox 500 SL

( MCPA)


-

+

0

0

0

0

+

+

++

0

+

0

x

x

x

x

Aminopielik Super 464 SL(2,4- D, dikamba)


0

++

-

++

++

++

-

++

++

++

++

-

x

x

x

x

Aminopielik Tercet 500 SL

(2,4- D, dikamba, mekoprop)0

++

++

++

++

+

+

++

++

++

++

+

x

x

x

x

Aminopielik D 450 SL

(2,4- D, dikamba)0

++

-

++

++

++

-

++

++

++

++

-

x

x

x

x

Chwastox D 179 Sl
( MCPA, dikamba)


0

-

++

++

++

++

-

++

++

++

+

-

x

x

x

x

Chwastox Trio 540 SL (MCPA, dikamba, mekoprop)

0

++

++

++

++

++

-

++

++

++

++

+

x

x

x

x
Chwastox Turbo 340 SL (MCPA, dikamba)

0

++

++

+

++

++

+

++

++

++

-

+

x

x

#

#
Dicopur Top 464 SL
(2,4-D, (dikamba)

0

++

0

++

++

++

+

++

++

++

++

+

Od fazy 3- liści do fazy pierwszego kolanka

x

x

x

x


Aminopielik Gold 530 EW

(2,4- D fluroksypyr)

0

++

+

++

++

++

+

++

++

++

++

+


x

x

x

x

Gold 450 EC

(2,4-D, fluroksypyr)

0

-

+

++

++

++

++

++

++

++

++

+

Od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka

x

x

x

x

Factor 365 SE

( metosulam, 2,4 D)


0

++

+

++

++

++

+

++

++

++

++

+

x

x

x

#

Kantor 050 SC

( florasulam)

0

++

+

++

++

++

+

+

++

++

+

+

x

x

x

x

Mustang 306 SE

(2,4 D, florasulam)0

++

+

++

++

++

+

++

++

++

++

+

x

x

x

x

Tomigan 250 EC (fluroksypyr)


0

-

++

++

++

++

++

-

++

++

+

+

Wiosną po ruszeniu wegetacji do początku liścia flagowego

x

x

x

x

Starane 250 EC

(fluroksypyr)


0

-

++

++

+

++

++

-

++

++

+

+

x

#

#

#

Granstar Strong (tribenuron met., fluroksypyr)


0

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

x- herbicyd zalecany do stosowania w danym gatunku zboża

# nie zaleca się do stosowania w danym gatunku zboża


++ chwasty wrażliwe na dany herbicyd

+ chwasty średnio-wrażliwe na dany herbicyd,

0 chwasty odporne na dany herbicyd

brak danych

@ stosować zawsze z adiuwantem (środek wspomagający)

Termin wycofania środka ochrony roślin z obrotu:

Aminopielik Gold 530 EW 16.07.2009

Aminopielik Super 464 SL 29.10.2009

Basagran DP 566 31.08.2009

Segal 65 WG 14.07.2009

Quazar 550 SC 12.07.2009UWAGA !!!

Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

W komunikatach wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem;

www.minrol.gov.pl> Informacje branżowe> Produkcja roślinna> Ochrona roślin

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu
[art.71 pkt.1,2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr.133 z 2008r., poz.849 tekst jednolity)]

Opracowała: Wiesława Kruk WIORiN w Katowicach

Z up. Kierownika Delegatury
Henryk Gruszka

Starszy Specjalista


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna