Święto Latawca azm 2011Pobieranie 22.49 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar22.49 Kb.
Święto Latawca AZM 2011

Tradycje Święta Latawca sięgają w Płocku lat 60. Co roku, na początku jesieni, kiedy wiatry zaczynają przybierać na sile, na osiedlowych trawnikach pojawiały się grupki dzieci z kolorowymi latawcami zbudowanymi z najprzeróżniejszych materiałów. Zadarte do góry głowy i wzrok utkwiony gdzieś wysoko na niebie mówiły jedno: skończyła się linka i latawiec osiągnął najwyższy możliwy pułap. To dopiero był powód do dumy!


Dzisiaj tradycja budowy latawców może nie jest aż tak popularna jak kiedyś, ale dzięki działaniom Aeroklubu i hojności sponsorów rośnie grupa młodych entuzjastów tego „kolorowego” hobby. To właśnie ona spotyka się co roku na początku października na płockim lotnisku, by stanąć w szranki ze swoimi rówieśnikami o laury w dziedzinie budowy i pilotażu latawców!
Zawody Święta Latawca rozgrywane są w pogodny wietrzny dzień, a zawodnicy podzieleni są na 4 grupy wiekowe i konkurują w 2 kategoriach: latawców płaskich i skrzynkowych.

Przed samymi lotami latawce zostają poddane ocenie, ich wygląd zewnętrzny, estetyka wykonania – szczególnie istotne jest kolorowe i ciekawe malowanie. Po ocenie „technicznej” przychodzą najbardziej oczekiwane loty. Każdy zawodnik musi sprawnie wynieść swój latawiec w powietrze. Wtedy komisja ocenia, czy jego lot jest stabilny, czy łatwo unosi się w powietrzu, czy pilotujący latawiec nie ma problemów z jego opanowaniem.

Dodatkowo premiowane są efekty specjalne, np. zastosowanie wyciągu latawcowego do wynoszenia i zrzutu niewielkiego ładunku ze spadochronem. Sumując punkty, komisja wyłania najlepszych startujących, którym przyznawane są ciekawe, związane z lotnictwem nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymują nagrody pocieszenia. Tradycją stała się grochówka dla startujących, wydawana wprost z wojskowej kuchni polowej.

Święto Latawca kojarzy się z miłą atmosferą, a na płytę lotniska zawsze przychodzą dzieciaki z całymi rodzinami, które chętnie pomagają w przygotowaniach do startu i ochoczo dopingują swoich faworytów. Zawody rozgrywane są z poszanowaniem zdrowego ducha rywalizacji, a główny ich cel to zabawa, wypoczynek na świeżym powietrzu i propagowanie ciekawego hobby.


Zawody latawcowe AZM pod nazwą „Święto Latawca” są eliminacjami do mistrzostw Aeroklubu Polskiego, tak więc zwycięzcy II kategorii wiekowej (roczniki 1997-2003) awansują do mistrzostw Polski i w kolejnych zawodach reprezentują Płock.
W niedzielę 2 października odbędą się zawody latawcowe Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej pod nazwą „Święto Latawca AZM o Puchar Prezydenta Miasta Płocka”. Dzięki wsparciu Miasta możliwa jest bardzo atrakcyjna definicja imprezy. Poza nagrodami dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych, rozdamy 100 latawców dla najmłodszych uczestników - młodzików młodszych. Przewidzieliśmy również nagrody w kategoriach najładniejszy latawiec wg publiczności i wg fotoreporterów lokalnych mediów. Przygotowaliśmy również kryterium szkół powiatu płockiego grodzkiego i ziemskiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Ta szkoła, której uczniowie razem uzyskają najwięcej punktów wygra puchar i zajęcia dydaktyczne pt. „Jak zostać pilotem – od latawca do Boeinga” lub „Latać każdy może”.

Wszyscy, którzy przyjdą na lotnisko, będą mogli również zobaczyć pokaz gigantycznych latawców, latawców akrobacyjnych i pociągowych (Landkiting połączenie latawca i „deskorolki”).


Zapraszamy na stronę www.lotniczyplock.pl i www.aeroklubplock.pl


Wyciąg z regulaminu sportowego Aeroklubu Polskiego
Kategorie wiekowe:

I. kategoria młodzików młodszych (do 7 lat, urodzeni od 01.01.2004)

II. kategoria młodzików (do lat 14, roczniki 1997-2003)

III. kategoria juniorów młodszych (do lat 16, roczniki 1995 i 1996)

IV. kategoria ocen (ponad 16 lat, roczniki przed 01.01.1994)
Klasy modeli:

I. KLASA FLP - latawce płaskie 

II. KLASA FLS - latawce skrzynkowe 
1. Definicja 

Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne. 


2. Charakterystyka techniczna 

2.1. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca. 

2.2. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników - takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony itp. 

2.3. Zabrania się stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca. 

2.4. Latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie. 

2.5. Długość holu latawca zawarta być powinna w granicach od 100 do 200 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego. 

2.6. Każdy zawodnik może zgłosić do zawodów w danej klasie 2 latawce oznakowane literami A i B oraz inicjałami zawodnika. 
3. Przepisy bezpieczeństwa 

3.1. Starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych. 

3.2. Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów. Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów nie wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące. 
4. Ocena 

4.1. Oceny każdego latawca dokonuje Komisja sędziowska składająca się z 3 do 5 sędziów. 

4.2. Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot. 
a. Ocena statyczna 

Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za: 

* konstrukcję latawca - do 10 pkt. 

* staranność wykonania latawca - do 10 pkt. 

* zdobienie latawca - do 10 pkt. 

* umieszczenie elementu płockiego 5 pkt. (technika dowolna, bez wydruków)

_______________________________________________________ 

maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną - do 35 pkt. 


b. Ocena za lot 

Każdy zawodnik demonstruje w locie jeden latawiec (spośród dwóch przedstawionych do oceny statycznej). Po sygnale startu, podanym przez głównego sędziego, zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za: 


* jakość lotu - do 20 pkt. 

* za zgłoszony sędziom i zademonstrowany w locie efekt specjalny - do 10 pkt. 

_______________________________________________________ 

maksymalna ilość punktów za lot - do 30 pkt. 


Efekty specjalne mogą być uruchamiane jedynie za pomocą wyciągu lub wyłącznika mechanicznego albo elektronicznego. Oceniany będzie tylko 1 efekt specjalny (większa liczba efektów nie powoduje podwyższenia oceny). 

W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen: 

* lot stateczny - 20 pkt. 

* lot niestateczny - 10 pkt. 

* gdy latawiec nie leci - 0 pkt. 
5. Klasyfikacja 

5.1. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną tego latawca, którym zawodnik wykonywał lot. 5.2. Klasyfikacja końcowa zawodników będzie przeprowadzona oddzielnie w każdej klasie. 
Zawody rozgrywane są według zasad i regulaminu Aeroklubu Polskiego http://www.aeroklubpolski.pl/


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna