Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym dotyczącym: Zadania obejmującego budowę całodobowego lądowiska dla lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na dachu parkingu wielopoziomowego Dane Wykonawcy: Nazwa AdresPobieranie 10.56 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.56 Kb.
Załącznik nr 2 do OWUWDT
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
Dotyczącym:

Zadania obejmującego budowę całodobowego lądowiska dla lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na dachu parkingu wielopoziomowego

Dane Wykonawcy:
Nazwa ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adres

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon___________________________________________________________________________
Faks_____________________________________________________________________________
e-mail____________________________________________________________________________

Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię_____________________________________________________________________________
Nazwisko_________________________________________________________________________
Tel______________________________________________________________________________
Faks_____________________________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________________________
Nazwa i adres zrealizowanej inwestycji
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dane Zamawiającego na rzecz, którego była realizowana inwestycja (nazwa, ades)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu dialogu technicznego prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku oświadczam, że zapoznałem się z treścią OWPDT oraz wyrażam gotować uczestniczenia w Dialogu.
________________________

podpis


Pieczęć firmowa

Strona z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna