Wniosek o utworzenie nowej specjalności: Fizyka jądrowa i oddziaływań fundamentalnychPobieranie 275.97 Kb.
Strona1/8
Data05.05.2016
Rozmiar275.97 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Wniosek o utworzenie nowej specjalności:
Fizyka jądrowa i oddziaływań fundamentalnych


  1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów:

Fizyka jądrowa i oddziaływań fundamentalnych

Nuclear physics and fundamental interactions
  1. Prowadzony kierunek studiów w ramach którego utworzona zostanie nowa specjalność

Fizyka

Physics  1. Specjalizacje w ramach proponowanej specjalności:

a) Fizyka cząstek i oddziaływań fundamentalnych

Physics of particles and fundamental interactions  1. Fizyka jądra atomowego

Physics of atomic nucleus

  1. Spektroskopia jądrowa

Nuclear spectroscopy


  1. Jednostka mająca prowadzić specjalność:

Wydział Fizyki UW

Faculty of Physics University of Warsaw  1. Rodzaj studiów, forma studiów, czas trwania studiów:

Studia drugiego stopnia, stacjonarne, dwa lata


  1. Przewidywany termin rozpoczęcia studiów:

Rok akademicki 2010/2011


  1. Uzasadnienie merytoryczne:

Wiedza o budowie i oddziaływaniach podstawowych składników materii należy do kanonu wykształcenia fizyka. Własności kwarków i gluonów, zbudowanych z nich hadronów (protonów i neutronów), które tworzą złożone układy jąder atomowych, są powiązane z własnościami dwóch rodzajów oddziaływań fundamentalnych: oddziaływania silnego i oddziaływania słabego. Badania w tym zakresie, dotyczące zarówno własności cząstek fundamentalnych jak i jąder atomowych, należą do wiodących kierunków współczesnych badań podstawowych. Wiedza o procesach zachodzących w mikroswiecie cząstek przekłada się na zastosowania aplikacyjne, do których należą przede wszystkim energetyka jądrowa, medyczne metody jądrowe diagnostyczne i terapeutyczne, techniki datowania czy też techniki kontroli materiałów. Poza zastosowaniami bezpośrednimi, związany z badaniami w zakresie cząstek fundamentalnych i badaniami jądrowymi rozwój metod instrumentalnych i analitycznych (np. w zakresie technik informacyjnych) jest istotnym elementem postępu technologicznego.Rekrutacja – załącznik A:
(wypełnia Wydział ???)

Opis studiów – załącznik B:

B1: Oczekiwane cele kształcenia

??? dla kierunku studiów !!! ??? – jeżeli nie – czy istnieje jakiś wzorzec?B2: Kwalifikacje absolwenta ( tu dla specjalności – czy nie powinno być dla kierunku ?)
Absolwent posiada poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę

ogólna z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności –


„Fizyka jądrowa i oddziaływań fundamentalnych” – oraz wybranej specjalizacji:
„Fizyka cząstek i oddziaływań fundamentalnych” lub „Fizyka jądra atomowego” lub “Spektroskopia jądrowa”. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na definiowanie oraz rozwiązywanie problemów fizycznych – zarówno rutynowych jak i niestandardowych. Potrafi korzystać z literatury oraz prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Absolwent ma podstawowe pojęcie o problemach energetyki jądrowej, zastosowań izotopów promieniotwórczych w biologii, medycynie, rolnictwie itp., zastosowań promieniowania w materiałoznawstwie, a także zdobywa wiedzę z obszaru ochrony środowiska w zakresie zagrożeń powodowanych przez naturalne i sztuczne promieniowanie radioaktywne. Wiedza i umiejętności absolwenta umożliwiają mu podjęcie pracy w: jednostkach badawczych, laboratoriach przemysłowych i laboratoriach diagnostycznych. Absolwent ma nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

B3 Ramowy program studiów dla kierunku i poziomu kształcenia ( wg mnie tu powinny znaleźć się przedmioty dla wszystkich specjalności ! - cały czas nie rozumiem podziału na przedmioty podstawowe i kierunkowe?)

A. Przedmioty podstawowe
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Laboratorium fizyczne

90

10

Elementy fizyki jądrowej i fizyki cząstek

30

3

Wykład specjalistyczny -

Fizyka jądra atomowego I60

6

Wykład specjalistyczny -

Fizyka cząstek elementarnych I60

6

Proseminarium Fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych I

30

3

Specjalistyczne laboratorium fizyczne

210

20

Wykład specjalistyczny -

Fizyka jądra atomowego II60

6

Wykład specjalistyczny -

Fizyka cząstek elementarnych II60

6

Proseminarium Fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych II

30

3

Pracownia specjalistyczna

240

25

Seminarium specjalistyczne

Fizyki jądra atomowego30

2

Seminarium „ Struktura jądra atomowego”

30

2

Seminarium specjalistyczne

Fizyka cząstek i oddziaływań fundamentalnych30

2

Seminarium specjalistyczne: Fizyka cząstek z elementami astrofizyki

30

2

B. Przedmioty kierunkowe
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Fizyka teoretycznaFizyka fazy skondensowanejFizyka kwantowa

Razem 240

27

Wykład monograficzny - Wybrane zagadnienia spektroskopii jądrowej

15

2

Warsztaty Fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych

30

3

Wykład monograficzny -

Reakcje jądrowe15

2

Wykład monograficzny –

Metody doświadczalne w fizyce subatomowej30

3

Wykład monograficzny –

Metody Statystyczne30

3

Wykład monograficzny – Wybrane zagadnienia astrofizyki cząstek

15

2

Wykład monograficzny _ Wybrane zagadnienia oddziaływań fundamentalnych

15

2

C. Przedmioty dodatkoweNazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Przedmioty ogólno-uniwersyteckie
6


B4: Szczegółowy plan studiów zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku i poziomu kształcenia .........

Dla specjalności „Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych”


I semestrNazwa

przedmiotuwykład

ćwiczenia

Konwersa
torium

Punkty ECTS

forma zaliczenia

Laboratorium fizyczne
90
10
Fizyka teoretyczna
Fizyka fazy skondensowanej
Fizyka kwantowa

24027
Elementy fizyki jądrowej i fizyki cząstek

303

Egzamin lub zaliczenie na ocenęII semestrNazwa

przedmiotuwykład

ćwiczenia

Konwersa
torium

Punkty ECTS

forma zaliczenia

Wykład specjalistyczny -

Fizyka jądra atomowego I606

egzamin

Wykład specjalistyczny -

Fizyka cząstek elementarnych I606

egzamin

Proseminarium Fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych I30

3

zaliczenie na ocenę

Specjalistyczne laboratorium fizyczne
210
20

zaliczenie na ocenę

Wykład monograficzny - Wybrane zagadnienia spektroskopii jądrowej

152

egzamin

Warsztaty Fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych
30
3

zaliczenie na ocenę

Wykład monograficzny -

Reakcje jądrowe152

egzamin

Wykład monograficzny –

Metody doświadczalne w fizyce subatomowej303

egzamin

Wykład monograficzny –

Metody Statystyczne303

egzamin

Wykład monograficzny – Wybrane zagadnienia astrofizyki cząstek

152

egzamin

Wykład monograficzny – Wybrane zagadnienia oddziaływań elementarnych

152


egzamin

Przedmioty ogólno-uniwersyteckie


3
Student jest zobowiązany zaliczyć (w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji) jeden z wykładów specjalistycznych, specjalistyczne laboratorium, proseminarium i jeden z wykładów monograficznych lub warsztaty.

Łączna liczba godzin dla I roku – 675

Łączna liczba punktów ECTS dla I roku – 73Semestr III


Nazwa

przedmiotuwykład

ćwiczenia

Konwersa
torium

Punkty ECTS

forma zaliczenia

Wykład specjalistyczny -

Fizyka jądra atomowego II606

egzamin

Wykład specjalistyczny -

Fizyka cząstek elementarnych II606

egzamin

Proseminarium Fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych II30

3

zaliczenie na ocenę

Pracownia specjalistyczna – przedmiot roczny
Wykład monograficzny - Wybrane zagadnienia spektroskopii jądrowej

152

egzamin

Warsztaty Fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych
30
3

zaliczenie na ocenę

Wykład monograficzny -

Reakcje jądrowe152
Wykład monograficzny –

Metody doświadczalne w fizyce subatomowej303

egzamin

Wykład monograficzny –

Wybrane zagadnienia astrofizyki cząstek152

egzamin

Wykład monograficzny – Wybrane zagadnienia oddziaływań elementarnych

152

egzamin

Przedmioty ogólno-uniwersyteckie


3  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna