Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczegoPobieranie 14.7 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar14.7 Kb.

Lp.

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI, WNIOSEK O UDZIELENIE WSKAZAŃ LOKALIZACYJNYCH, WNIOSEK O USTALENIE PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO*

1.

Numer wpisu

A/32/10

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 97, os. Sobów

3.

Znak sprawy

ŚR.III.7635-11/10

4.

Data złożenia

01.02.2010

5.

Dane wnioskodawcy

(Imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)Justyna Rodzoś

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg

8.

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)Urząd Miasta Tarnobrzeg

Wydział Środowiska i Rolnictwa

ul. Mickiewicza 7, pok. 52

0 15 822-65-70 w. 2199.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)B/48/10

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

Brak

12.

Uwagi

Brak


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna