Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów dotyczy: zmiany wniosku z dn18. 03. 2009 r o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewówPobieranie 103.47 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar103.47 Kb.
Wrocław, dnia 7.04.09 r.

Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 KobierzyceWNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Dotyczy: zmiany wniosku z dn18.03.2009 r. o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów

Z terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 77, 78/1położonej w Kuklicach gmina Kobierzyce


  1. Dane posiadacza i /lub właściciela nieruchomości:

Skarb Państwa, Starosta Powiatu Wrocławskiego, 50-040 Wrocław, Podwale 28

  1. Tytuł prawny władania nieruchomością: własność


Tab. 1. Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki w miejscowości Kuklice gm. Kobierzyce


Nr drzewa

NAZWA

OBWÓD

/m/

Nr działki

1.

Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

0,55

77

2.

Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

0,50

77

3.

Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

0,25

77

4.

Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

0,35

77

5.

Dąb szypułkowy

(Querus rober)

0,78

77

6.

Świerk

(Picea abies)

0,72

77

7.

Świerk

(Picea abies))

0,45

77

8.

Świerk

(Picea abies)

0,71

77

9.

Dąb szypułkowy

(Querus rober)

0,85

77

10

Dąb szypułkowy

(Querus rober)

0,50

77

11.

Świerk

(Picea abies)

0,43

77

12.

Świerk

(Picea abies)

0,40

77

13.

Dąb szypułkowy

(Querus rober)

1,14

77

14.

Świerk

(Picea abies)

0,30

77


15.

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

0,50

77

16.

Świerk

(Picea abies)

0,34

77

17.

Świerk

(Picea abies)

0,40

77

18.

Świerk

(Picea abies)

0,48

77

19.

Sosna pospolita

dwupienna(Pinus sylwestris)

0,70

047


77

20.

Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

1,14

77

21.

Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

0,74

77

22.

Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

0,57

77

23.

Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

0,48

77

24.

Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

0,56

77

25.

Świerk

(Picea abies)

0,30

77

26.

Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

0,22

77

27.

Jesion wyniosły

(Flaximus exelsior)1,38

77

28.

Jesion wyniosły

(Flaximus exelsior)0,76

77

29.

Jesion wyniosły

(Flaximus exelsior)0,97

77

30.

Świerk

(Picea abies)

0,55

77

31.

Świerk

(Picea abies)

0,12

77

32.

Świerk

(Picea abies)

0,46

77

33.

Świerk

(Picea abies)

0,40

77

34.

Świerk

(Picea abies)

0,50

77Świerk

(Picea abies)

0,53

77
Świerk

(Picea abies)

0,45

77Świerk

(Picea abies)

0,50

77Świerk

(Picea abies)

0,40

77Świerk

(Picea abies)

0,30

77Świerk

(Picea abies)

0,45

77Sosna pospolita

(Pinus sylwestris)

0,54

77Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

1,4

78/1Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

1,76

78/1Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

1,8

78/1Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

1,7

78/1Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

2,4

78/1Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

2,0

78/1Akacja

(Acacia)

0,76

78/1Akacja

(Acacia)

1,58

78/1Akacja

(Acacia)

1,30

78/1Akacja

(Acacia)

1,83

78/1Świerk

(Picea abies)

0,15

78/1Świerk

(Picea abies)

0,30

78/1Świerk

(Picea abies)

0,19

78/1Świerk

(Picea abies)

0,15

78/1Świerk

(Picea abies)

0,11

78/1Świerk

(Picea abies)

0,22

78/1Świerk

(Picea abies)

0,15

78/1Jesion płaczący

(Fraxinus excelsior Pendula)0,52

78/1Świerk

(Picea abies)

0,35

78/1Świerk

(Picea abies)

0,33

78/1Jesion płaczący

(Fraxinus excelsior Pendula)0,51

78/1Świerk

(Picea abies)

0,10

78/1Świerk

(Picea abies)

0,35

78/1Jesion płaczący

(Fraxinus excelsior Pendula)0,51

78/1Świerk

(Picea abies)

0,48

78/1Świerk

(Picea abies)

0,32

78/1Jesion płaczący

(Fraxinus excelsior Pendula)0,32

78/1Świerk

(Picea abies)

0,38

78/1Świerk

(Picea abies)

0,27

78/1Świerk

(Picea abies)

0,25

78/1Świerk

(Picea abies)

0,23

78/1

Na planie sytuacyjnym zaznaczono ponumerowane drzewa do wycinki.

Przeznaczenie terenu, na którym rosną przewidziane do usunięcia drzewa: droga

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów: przebudowa drogi i budowa chodników oraz kanalizacji deszczowej

Termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów: 31.12.2010 r.
…………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

- rys nr 1 – Kuklice zieleń- rys nr 2 – Kuklice zieleń

- Pełnomocnictwo


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna