Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery ZawodowejPobieranie 179.99 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar179.99 Kb.
  1   2   3Wojewódzki Urząd Pracy

w Białymstoku

Centrum Informacji i Planowania Kariery ZawodowejINFORMACJA O UCZELNIACH WYŻSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIMBIAŁYSTOK 2011

Maturzysto - czas na decyzję!
Elektroniczny informator o uczelniach został przygotowany z myślą
o maturzystach, ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2011/ 2012. Zbiór zawiera linki do stron 7 uczelni państwowych oraz 15 uczelni niepaństwowych, działających na terenie województwa podlaskiego.


Odnośniki do stron uczelni pomagają znaleźć bieżące informacje na temat rekrutacji. Informator pozwala osobom wybierającym kierunek studiów na bieżąco sprawdzać informacje na temat aktualnej rekrutacji.

Mamy nadzieję, że taka forma informatora pozwoli państwu w łatwy sposób skorzystać z aktualnych danych.

Wszystkim maturzystom życzymy, aby byli przyjęci na wymarzone studia, zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku

Opracowano w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w oparciu o dane zamieszczone na stronach internetowych uczelni wyższych.
BIAŁYSTOK 31.05.2011

UCZELNIE PUBLICZNE • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ul. Miodowa 22/24

00-246 Warszawa

tel. 22 831 02 16-18

fax. 22 831 91 01

e-mail: rektorat@at.edu.plhttp://www.at.edu.plStrona główna Akademii

Dział nauczania - informacje dla kandydatów na studia
tel. 22 635 74 14
fax. 22 831 41 14
e-mail: dziekanat@at.edu.pl
Wydział Sztuki Lalkarskiej
15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 14
centrala: (85)7435398, 7435453
sekretariat: (85)7435187

sekretariat@atb.edu.pl

dziekanat: (85)7435086, fax: (85)7435353dziekanat@atb.edu.pl

http://atb.edu.pl - Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

http://www.at.edu.pl/page.php?name=rekrutacja_wsl – rekrutacja
Wydziały Akademii Teatralnej:

Wydział Aktorski, aktorstwo dramatyczne, jednolite studia magisterskie, stacjonarne - Warszawa
Wydział Reżyserii, reżyseria dramatu, jednolite studia magisterskie, stacjonarne - Warszawa
Wydział Wiedzy o Teatrze, studia I stopnia, stacjonarne i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne - Warszawa
Wydział Sztuki Lalkarskiej:

kierunki: aktorstwo lalkarskie, reżyseria teatru lalek, jednolite studia magisterskie, stacjonarne – Białystok
 • Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

ul. Warszawska 46 15-077 Białystok


tel. (085)748-20-29
fax (085)732-50-99
www.awsd.bialystok.pl
e-mail: rektorat@awsd.bialystok.pl

http://www.awsd.bialystok.pl – Strona główna Archidiecezji


 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

16-400 Suwałki


ul. Teofila Noniewicza 10
tel. (087) 56 28 429
fax (087) 56 28 430
email: sekretariat@pwsz.suwalki.pl
http://www.pwsz.suwalki.pl/pwsz/pl.html - Strona główna szkoły

http://www.pwsz.suwalki.pl/pwsz/pl - rekrutacja 2011/2012

Wydział: Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny

Studia stacjonarne:

Kierunek –  finanse i rachunkowość


Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie)
Specjalności: rachunkowość w przedsiębiorstwie

Kierunek –  ekonomia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3 - letnie (licencjackie)
Specjalność: ekonomika turystyki

Kierunek – filologia angielsko-rosyjska (w przypadku uzyskania uprawnień)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie (licencjackie)
Specjalność: filologia angielska (specjalność główna) z filologią rosyjską (specjalność dodatkowa)

Kierunek – pedagogika (po uzyskaniu uprawnień)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie)

Studia niestacjonarne:

Kierunek –  finanse i rachunkowość

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie)
Specjalność: rachunkowość w przedsiębiorstwie

Kierunek –  ekonomia

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie)
Specjalność: ekonomika turystyki

Kierunek – filologia angielsko-rosyjska (w przypadku uzyskania uprawnień)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie (licencjackie)
Specjalność: filologia angielska (specjalność główna) z filologią rosyjską (specjalność dodatkowa

Wydział: Instytut Budownictwa

Kierunek – budownictwo

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie 3,5 – letnie


Specjalności na studiach stacjonarnych:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • budownictwo ekologiczne i energooszczędneSpecjalność na studiach niestacjonarnych:

 • budownictwo ogólne

Kierunek – architektura i urbanistyka

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie, 3,5 letnie
Wydział: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie 3,5 - letnie:

Kierunek - zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalności:


 • Przetwórstwo rolno – spożywcze

 • Zarządzanie środowiskiem

Kierunek – rolnictwo

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie 3,5-letnieSpecjalności:

 • Agrobiznes

 • Agronomia

 • Agroturystyka

Kierunek – transport

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie 3,5 - letnieSpecjalności:

 • Transport wewnątrzzakładowy

 • Eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych

Wydział: Instytut Ochrony Zdrowia

Kierunek – Ratownictwo medyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie 3 – letnie

Kierunek - pielęgniarstwo
Studia stacjonarne 3 – letnie licencjackie oraz pomostowe, które trwają:


 • trzy semestry – dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 i później,

 • pięć semestrów – dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81,

 • trzy semestry – dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych,

 • dwa semestry – dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwu i pół letnich medycznych szkół zawodowych.

Studia niestacjonarne – I stopnia, licencjackie, pomostowe

Kierunek – kosmetologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku kosmetologia trwają 6 semestrów (3 lata).
Kierunek – fizjoterapia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie)

(po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Kierunek – bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie),

(po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)


 • Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok


woj. podlaskie
tel. centrala (085) 746-90-00 do 09 | fax. (085) 746-90-15

Uczelniania Komisja Rekrutacyjna

(085) 746 90 37

rekrutacja@pb.edu.pl

http://www.pb.bialystok.pl/Oferta-uczelni.html - Oferta Politechniki 2011/2012

http://www.pb.bialystok.pl – Strona główna Politechniki
WYDZIAŁY:

http://www.wa.pb.edu.pl – Wydział Architektury

http://www.pb.bialystok.pl/Wydzial-Architektury-rekrutacja.html - informacje dla kandydatów

Kierunki:

Kierunek – architektura i urbanistyka

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).
Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura i urbanistyka

Studia II stopnia, 1,5-roczne, niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku architektura i urbanistyka

Kierunek – architektura wnętrz

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe), (studia prowadzone w języku polskim oraz angielskim)


Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku architektura wnętrz.

Absolwent posiada zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie architektury wnętrz.

Umie rozwiązywać problemy w różnorodnych zadaniach projektowych obejmujących

kształtowanie otoczenia człowieka. Pogłębiona wiedza pozwala na rozwiązywanie

zadań projektowych w zakresach poznanych na studiach I stopnia, lecz w odniesieniu

do obiektów dużych, o złożonej funkcji i strukturze formalnej. Absolwent jest

przygotowany do twórczej pracy projektowej oraz do podjęcia pracy artystyczno-badawczej
i popularyzatorskiej, a także upowszechniania wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia człowieka.
Kierunek – grafika

Studia licencjackie, 3-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).

Specjalność – projektowanie graficzne
http://wb.pb.edu.pl – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

http://wb.pb.edu.pl/Aktualnosci-dla-Kandydatow.html - informacje dla kandydatów

Kierunki:

Kierunek – architektura krajobrazuSpecjalność: Kształtowanie terenów zieleni

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalność – kształtowanie terenów zieleni (studia I stopnia), studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu, a także kierunków pokrewnych, zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Senatu PB.

Specjalność - projektowanie i urządzanie krajobrazu,

Kierunek – budownictwo

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku budownictwo i kierunków pokrewnych.

Specjalności:


 • konstrukcje budowlane (studia I stopnia stacjonarne)

 • budownictwo drogowe (studia I stopnia stacjonarne)

 • realizacja i eksploatacja budynków (studia I stopnia stacjonarne)

 • inżynieria lądowa (studia I stopnia niestacjonarne)

 • inżynieria drogowa (studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

 • inżynieria procesów budowlanych (studia II stopnia, stacjonarne)

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

Kierunek - gospodarka przestrzenna

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są

dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku gospodarka przestrzenna.

Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) są przeznaczone

dla absolwentów studiów licencjackich kierunku gospodarka przestrzenna oraz

studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich kierunków pokrewnych

Specjalności: • gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami

 • planowanie terenów otwartych

Kierunek – inżynieria środowiska

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalności:

urządzenia i instalacje sanitarne
Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są

dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku inżynieria środowiska i kierunków pokrewnych.


Specjalności:

wodociągi i kanalizacje (studia stacjonarne)

sieci i systemy sanitarne (studia niestacjonarne)

ogrzewnictwo i wentylacje (studia stacjonarne)

advanced technologies in environmental engineering (studia stacjonarne), studia prowadzone w języku angielskim
Kierunek – ochrona środowiska

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).


Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku ochrona środowiska i kierunków pokrewnych.

Specjalności: • systemy ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu (studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

 • ekoinżynieria (studia II stopnia, stacjonarne)

 • kształtowanie środowiska (studia II stopnia, niestacjonarne)

Studia III stopniadoktoranckie, 4-letnie, dyscypliny naukowe: budownictwo (studia niestacjonarne) oraz inżynieria środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne).

http://www.we.pb.edu.pl – Wydział Elektryczny

http://www.we.pb.edu.pl/oferta-wydzialu,16,0.html – informacje dla kandydatów

Kierunki:

Kierunek – elektrotechnika

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalności:


 • automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa (studia stacjonarne I stopnia)

 • elektroenergetyka i technika świetlna (studia stacjonarne I stopnia)

 • inżynieria elektryczna (studia niestacjonarne I stopnia)

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku elektrotechnika i kierunków pokrewnych.

Specjalności:

 • automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa

 • elektroenergetyka i technika świetlna


Studia III stopnia – doktoranckie, stacjonarne, 4-letnie, dyscyplina naukowa elektrotechnika.
Kierunek – elektronika i telekomunikacja

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), studia II stopnia, 1,5 roku, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku elektronika


i telekomunikacja oraz kierunków pokrewnych.

Specjalności:

 • aparatura elektroniczna (studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia stacjonarne)

 • teleinformatyka i optoelektronika (studia stacjonarne I i II stopnia, studia II stopnia – niestacjonarne)


Kierunek – energetyka

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalności: inżynieria wytwarzania i przesyłu energii
http://www.wi.pb.edu.pl – Wydział Informatyki

http://www.wi.pb.edu.pl/pl/rekrutacja - informacje dla kandydatów

Kierunek - informatyka

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia, 1,5-roczne (przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich

kierunku informatyka) lub 2-letnie (przeznaczone są dla absolwentów studiów

licencjackich kierunku informatyka oraz absolwentów kierunków pokrewnych),

stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalności:


 • informatyka (I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

 • grafika komputerowa i multimedia (studia II stopnia, stacjonarne)

 • informatyka i finanse (studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

 • inteligentne technologie internetowe (studia II stopnia, stacjonarne)

 • inżynieria oprogramowania (studia II stopnia, studia stacjonarne)

 • systemy informatyczne (studia II topnia, niestacjonarne)

Kierunek – matematyka

Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjlaności:


 • matematyczne metody informatyki (studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne)


http:/ http://www.wz.pb.edu.pl/aktualnosci-dla-kandydatow.html - informacje dla kandydatów

/www.wz.pb.edu.plWydział Zarządzania
Kierunek – logistyka

Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Kierunek – politologia

Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Kierunek – turystyka i rekreacja

Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).Specjalności:

 • zarządzanie działalnością turystyczną (studia II stopnia)

 • zarządzanie przestrzenią (studia II stopnia)

Kierunek – zarządzanie

Studia licencjackie, 3-letnie, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku zarządzanie i marketing, kierunków pokrewnych oraz kierunków pozaekonomicznych.Specjalności:

 • informatyka gospodarcza (studia II stopnia)

 • rachunkowość i zarządzanie finansami (studia II stopnia)

 • zarządzanie przedsiębiorstwem (studia II stopnia)

 • zarządzanie w handlu zagranicznym (studia II stopnia)

 • zarządzanie publiczne (studia II stopnia)

 • marketing (studia II stopnia)

Kierunek – zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są

dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych

magisterskich) kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz kierunków

pokrewnych.

Specjalności:


 • zarządzanie nowoczesnymi technologiami

 • ekoinżynieria


Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce

Kierunek – leśnictwo

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalności:

gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopniahttp://www.wm.pb.edu.pl – Wydział Mechaniczny

http://www.wm.pb.edu.pl/zasady-rekrutacji.html - informacje dla kandydatów

Kierunek – mechanika i budowa maszyn

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).


Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku mechanika i budowa maszyn i kierunków pokrewnych.
Studia III stopnia, stacjonarne, 4-letnie.

Specjalności:

 • komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania (studia I stopnia)

 • konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów (studia I stopnia)

 • inżynieria produkcji(studia stacjonarne I stopnia)

 • mechanika i informatyka stosowana (studia II stopnia)

 • pojazdy samochodowe (studia II stopnia)

 • technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja (studia II stopnia)

Kierunek - automatyka i robotykaStudia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku automatyka i robotyka oraz kierunków pokrewnych.

Specjalności:

 • roboty mobilne (studia I stopnia)

 • automatyzacja i informatyzacja procesów (studia I stopnia)

 • automatyka przemysłowa (studia II stopnia)

 • systemy informatyczne (studia II stopnia)

 • bezpilotowe obiekty latające (studia II stopnia)

Kierunek – edukacja techniczno-informatyczna. Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalności:

 • techniki informatyczne i multimedialne

 • nauczanie techniki i informatyki (specjalność nauczycielska: specjalność główna – technika, dodatkowa – informatyka)

Kierunek – inżynieria biomedyczna

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).Specjalności:

 • protetyka, ortotyka i materiały medyczne

 • inżynieria rehabilitacji, protetyka i ortoptyka

 • materiały medyczne i inżynieria rehabilitacji

Studia II stopnia, Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu PB.

1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku inżynieria biomedyczna oraz kierunków pokrewnych.

Specjalności:


 • nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny

 • informatyka w medycynie

Kierunek – technika rolnicza i leśna

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalności:


 • inżynieria żywności

 • inżynieria rolnicza

 • odnawialne źródła energii

Studia II stopnia 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone

są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych

magisterskich) kierunku technika rolnicza i leśna oraz kierunków pokrewnych. (Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu PB).

Specjalności:


 • inżynieria żywności

 • inżynieria rolnicza

Studia III stopnia – doktoranckie, stacjonarne, 4-letnie:Specjalności:http://www.zwzs.pb.edu.pl – Zamiejscowy Wydział Zarządzania środowiskiem w Hajnówce

http://www.zwzs.pb.edu.pl/oferta.html - informacje dla kandydatów

Kierunek – leśnictwo

studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalność:


 • gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych
 • Uniwersytet w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel.: +48 85 745 70 00 (centrala)
fax.: +48 85 745 70 73 (centrala)
e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl

http://www.uwb.edu.pl – Strona główna Uniwersytetu

http://www.uwb.edu.pl/kandydaci.php – rekrutacja 2011/2012
WYDZIAŁY:

http://biol-chem.uwb.edu.pl – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Instytut Biologii:

Kierunek – biologia

Stacjonarne 3-letnie studia I stopnia i 2 letnie II stopnia

Biologia - stacjonarne 4-letnie studia III stopnia


Kierunek – chemia,

Stacjonarne3 letnie I stopnia i 2 letnie II stopnia,


Kierunek - ochrona środowiska, studia I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne
http://www.weiz.uwb.edu.pl – Wydział Ekonomii i Zarządzania

http://www.uwb.edu.pl/studenci.php?p=843 - rekrutacja 2011/ 2012

Kierunki studiów:

Kierunek - Ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia), studia stacjonarne
i niestacjonarne 4 letnie, doktoranckie, III stopnia

Kierunek - Ekonomia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie


Kierunek - Ekonomiczno-prawny - stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Kierunek - Zarządzanie - studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia)

Specjalności:

 zarządzanie organizacjami publicznymi

 zarządzanie przedsiębiorstwem
Kierunek - Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Specjalność handel międzynarodowy - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne


Kierunek - Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność współpraca międzynarodowa - stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
http://labfiz.uwb.edu.pl/main/index.php - Wydział Fizyki

http://labfiz.uwb.edu.pl/main/rekrutacja.php - rekrutacja 2011/2012

Fizyka, studia I i II, stacjonarne i niestacjonarne

Fizyka, fizyka medyczna – stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Fizyka, techniki komputerowe – stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia


http://www.hist-soc.uwb.edu.pl – Wydział Historyczno- Socjologiczny

Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi następujące kierunki studiów:

Kierunek - historia (studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia)

Kierunek - niestacjonarne 4-letnie studia III stopnia, doktoranckie w dziedzinach historii


i socjologii

Kierunek - socjologia (studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia)

Kierunek - stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Kierunek - filozofia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia


http://matinf.uwb.edu.pl/pl/index.mhtml - Wydział Matematyki i Informatyki

http://matinf.uwb.edu.pl/pl/rekrutacja.mhtml - rekrutacja
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna