Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery ZawodowejPobieranie 179.99 Kb.
Strona3/3
Data06.05.2016
Rozmiar179.99 Kb.
1   2   3

Kierunki studiów:


Pedagogika:

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:


Specjalności:

Studia stacjonarne, I stopnia:

1. Praca socjalna

2. Resocjalizacja

3. Wychowanie obronne z problematyką przestępczości

Studia niestacjonarne:

1. Praca socjalna

2. Resocjalizacja

3. Wychowanie obronne z problematyką przestępczości

4. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną

5. Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną

6. Edukacja medialna z projektowaniem graficznym

7. Diagnoza i terapia pedagogiczna

8. Edukacja zdrowotna z rehabilitacją

Studia II stopnia: kierunek pedagogika

Specjalności:

1. Praca socjalna

2. Resocjalizacja

3. Wychowanie obronne z problematyką przestępczości

4. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

6. Edukacja medialna z projektowaniem graficznym
Pedagogika

Studia II stopnia (magisterskie) trzyletnie:Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Psychologia, Studia jednolite magisterskie

Specjalności (do wyboru na trzecim roku studiów):

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

1. Psychologia społeczna

2. Psychologia zdrowia

3. Psychologia biznesu


Psychologia dla magistrów

oferta dla absolwentów studiów magisterskich i lekarskich (od 1990 roku) kierunków takich jak pedagogika, pedagogika specjalna, prawo, administracja, medycyna, socjologia, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, filologie, ekonomia, finanse, marketing i zarządzanie


i innych. W programie studiów psychologicznych automatycznemu zaliczeniu podlegają przedmioty, które student zrealizował już na ukończonym kierunku (na podstawie suplementu dyplomu lub indeksu).

Specjalności (do wyboru na trzecim roku studiów):

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

1. Psychologia społeczna

2. Psychologia zdrowia

3. Psychologia biznesu


Bezpieczeństwo wewnętrzne, Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności (do wyboru na drugim roku):

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

2. Zarządzanie kryzysowe

3. Zarządzanie obronnością • Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
  w Białymstoku


Niepubliczne nauczycielskie kolegium Języków Obcych w Białymstoku
ul. Ogrodowa 23
15-027 Białystok
tel. (085) 654 43 23, (085) 749 90 76, 0513 170 072
e-mail: nnkjo@op.pl
http://www.nnkjobialystok.republika.plstrona główna, rekrutacja 2011/2012
Kierunki studiów:
nauczyciel języka angielskiego - dzienne 3 letnie licencjackie
nauczyciel języka angielskiego - zaoczne 3 letnie licencjackie
Dyplom licencjacki nadaje Uniwersytet Warszawski
Tytuł magistra można uzyskać na uczelniach krajowych oraz zagranicznych


 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

18-402 Łomża, ul. Studencka 19

tel. +48 86 216 94 97 fax. +48 86 215 11 89
http://www.wsa.edu.pl - strona główna

Kierunki studiów: Budownictwo I stopnia (inżynierskie), stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność: Budownictwo zrównoważone


Informatyka I stopnia (inżynierskie)
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (licencjackie)

Sudia stacjonarne  - VI semestrów


Studia niestacjonarne – VI semestrów
Rolnictwo I stopnia (inżynierskie)

Specjalności:

Agrobiznes

Doradztwo rolne

Ochrona środowiska obszarów wiejskich

Nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła


Rolnictwo II stopnia (magisterskie)

Specjalności:

Ekonomika rolnictwa

Doradztwo rolne

Towaroznawstwo I stopnia (inżynierskie), 3,5-letnie studia I stopnia (kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera), stacjonarne i niestacjonarne


Specjalności:

Towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych

Hotelarstwo z gastronomią i turystyką

Handel i obsługa celna


Pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia (licencjackie)
Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne - pomostowe (licencjackie)

Edukacja Techniczno Informatyczna I stopnia (inżynierskie), stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność:

Nauczanie Techniki i Informatyki


 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 26

15-555 Białystok

tel. 0 /prefiks/ 85 732-12-93

wsap@wsap.bialystok.pl

wsap@wsap.edu.pl
http://www.wsap.edu.pl – strona główna

http://www.wsap.edu.pl/wsap/w/o-rekrutacji,zakladka/ – rekrutacja 2011/ 2012

Kierunki Studiów:

Informatyka – 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Informatyka w administracji

Informatyka w reklamie


Administracja, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Administracja celna

Zarządzanie służbami porządku publicznego

Administracja skarbowa

Administracja rządowa

Administracja samorządu terytorialnego

Zarządzanie jakością w administracji publicznej

Zarządzanie Agroturystyką
Administracja – studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Specjalności:- europejska

- ogólna


Bezpieczeństwa narodowe, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Filologia – lingwistyka stosowana, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Filozofia – studia I stopnia, stacjonarne
Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Kulturoznawstwo – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

- Dziennikarstwo telewizyjne

- Socjologia kultury

- Stosunki międzykulturowe

- Zarządzanie i Animacja Kultury


Pedagogika – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

- Pedagogika resocjalizacyjna
Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Służby zagraniczne i międzynarodowy system ochrony praw człowieka

Zarządzanie funduszami zagranicznymi

Służby graniczne

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Handel zagraniczny

Turystyka międzynarodowa


Zdrowie publiczne - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Administracja ochrony zdrowia

Inspekcja sanitarna

Higienistka stomatologiczna
Administracja - studia II stopnia, studia stacjonarne
Psychologia - jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Psychologia pracy, zarządzania i stresu

Psychologia penitencjarna i sądowa

Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia rozwoju i wychowania


Psychologia dla magistrów, studia 5-letnie


 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Dział Spraw Studenckich

ul. Choroszczańska 31 p. 15, 16, 17

15-732 Białystok

(085)6520997,(085)6514817

(085)6520925
http://www.wse.edu.pl – strona główna
http://www.wse.edu.pl/s,oferta_edukacyjna,44.html - rekrutacja 2011/2012
Kierunki studiów:

Ekonomia, studia I stopnia

o stacjonarne (dzienne)

o niestacjonarne (zaoczne)

Specjalności na studiach I stopnia:


 • Fundusze i projekty Unii Europejskiej

 • Rachunkowość i system fiskalny

 • Finanse i bankowość

 • Ekonomika i zarządzanie firmą

 • Integracja europejska i handel zagraniczny

 • Usługi informatyczne w biznesie (wyłącznie na studiach stacjonarnych)

 • Ekonomika turystyki

Ekonomia, studia II stopnia

o stacjonarne (dzienne)

o niestacjonarne weekendowe (zaoczne)

Specjalności na studiach II stopnia:


 • Fundusze i projekty Unii Europejskiej

 • Ekonomika i zarządzanie firmą

 • Rachunkowość i system fiskalny

 • Integracja europejska i handel zagraniczny

 • Usługi informatyczne w biznesie (wyłącznie na studiach stacjonarnych)

 • Ekonomika turystyki

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia I stopnia, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe:

 • 3 letnie studia I-go stopnia (licencjackie), stacjonarne (dzienne),

 • 3 letnie studia I-go stopnia (licencjackie), niestacjonarne (zaoczne).


Specjalności na studiach I stopnia:

 • Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Integracja europejska i handel zagraniczny

 • Obsługa ruchu granicznego

 • Turystyka międzynarodowa

Socjologia:

 • 3 letnie I-go stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne),

 • 3 letnie I-go stopnia (licencjackie) niestacjonarne (zaoczne).

Specjalności na studiach I stopnia:

 • Resocjalizacja i pomoc społeczna

 • Marketing społeczny

 • Socjologia gospodarcza
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok

tel. 085-678-58-67, 085-678-58-23

fax. 085-678-59-18

http://www.wsfiz.edu.pl/v2006 - strona główna
Kierunki studiów:

Zarządzanie

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne – 3 lata


Specjalności na kierunku:

 • zarządzanie logistyką

 • zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie

 • zarządzanie kadrami i psychologia zarządzania

 • reklama i grafika komputerowa

 • euromenedżeeryzm

Dostępne również specjalności z innych kierunków studiów: • systemy informacji przestrzennej (GIS)

 • dziennikarstwo i public relations

 • administracja i samorząd terytorialny

 • e-biznes

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne – 2 lata:


Specjalność: zarządzanie organizacjami


 • zarządzanie międzynarodowe

 • zarządzanie organizacjami
 • informatyka w zarządzaniu

 • organizacja i administrowanie

 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw


 • organizacja i dowodzenie

 • zarządzanie w sporcie

 • zarządzanie funduszami Unii Europejskiej


Europeistyka

Studia I stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym trwają 3 lata.

Specjalności na kierunku:


 • fundusze i projekty Unii Europejskiej

 • administracja i samorząd terytorialny

 • euromenedżeryzm

Dostępne również specjalności z innych kierunków studiów: • dziennikarstwo i public relations

 • e-biznes

 • systemy informacji przestrzennej (GIS)


Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia: 3 lata

Specjalności:


Dostępne są również specjalności:

  • e-biznes

Studia II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne, 2 lata


Specjalności:
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

 • informatyka w finansach i rachunkowości

 • analityka finansowa

 • rachunkowość i finanse w administracji


• bankowość i rynek kapitałowy
Informatyka i ekonometria

Studia I stopnia 3 lata

Specjalności:


 • informatyka gospodarcza

 • grafika komputerowa

 • e-biznes

Dostępne są również specjalności:

 • systemy informacji przestrzennej (GIS)


Gospodarka przestrzenna

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne: 3 lata

Specjalności:


 • administracja i gospodarka regionalna

 • fundusze i projekty Unii Europejskiej

 • systemy informacji przestrzennej GIS

 • projektowanie przestrzeni publicznej (studia inżynierskie)

Dostępne są również specjalności:

  • administracja i samorząd terytorialny

Studia II stopnia,   • projektowanie przestrzeni publicznej (studia inżynierskie)

   • systemy informacji przestrzennej GIS


Politologia

Studia stacjonarne (dzienne)- 3 lata, 6 semestrów

Studia niestacjonarne(zaoczne) - 3 lata , 6 semestrów

Specjalności: • administracja i samorząd terytorialny

 • dziennikarstwo i public relations

Dostępne również specjalności z innych kierunków studiów: • reklama i grafika komputerowa

 • systemy informacji przestrzennej GIS


Filologia

Studia stacjonarne (dzienne)- 3 lata, 6 semestrów

Studia niestacjonarne(zaoczne) - 3 lata , 6 semestrów

Specjalności:


 • filologia angielska, 5 letnie studia magisterskie

 • filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem biznesu

Studia II stopnia:

Studia stacjonarne (dzienne) - 2 lata, 4 semestry
Studia niestacjonarne (zaoczne) - 2 lata, 4 semestry
Wydział zamiejscowy WSFiZ w Ełku
Kierunki studiów:
Zarządzanie

Studia I stopnia

Specjalności:


 • informatyka w zarządzaniu

 • zarządzanie w administracji publicznej

 • zarządzanie logistyką

 • zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie

 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 • zarządzanie w turystyce i hotelarstwie


Filologia

Studia I stopnia

Specjalność:


 • filologia angielska, z elementami translatoryki


Informatyka

Studia I stopnia

Studia inżynierskie stacjonarne – 3,5 roku

Studia inżynierskie niestacjonarne – 4 lata

Specjalność:


 • grafika komputerowa


Budownictwo

Studia I stopnia

Studia inżynierskie stacjonarne – 3,5 roku

Studia inżynierskie niestacjonarne – 4 lata
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Białymstoku

15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 40a

tel.: ( (85) 664.74.05, fax: (85) 664.74.04,
e-mail: wsgnbia@wsgn.pl
http://www.wsgn.pl/content/view/131/40 - strona główna
Kierunki:

Studia wyższe na kierunku Ekonomia prowadzone są w wielu formach, dzięki czemu student może wybrać między studiami stacjonarnymi, niestacjonarnymi i eksternistycznymi, a także między studiami zawodowymi (licencjackimi) i magisterskimi.


Ekonomia, studia I stopnia

Specjalność:

Gospodarowanie nieruchomościami w zakresie:


 • Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzania nieruchomościami

 • Wyceny nieruchomości

 • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

ul. Krakowska 9 15-875 Białystok

tel. 085 749 94 30 fax 085 749 94 31
http://www.wskosm.pl – strona główna

http://rekrutacja.wskosm.pl - rekrutacja 2011/2012


Studia I stopnia:


 • Biotechnologia

 • Fizjoterapia

 • Kosmetologia

 • Pielęgniarstwo

 • Ratownictwo medyczne

Studia II stopnia:

 • Kosmetologia

 • Fizjoterapia (w organizacji) • Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku

15- 021 Białystok ul. Kamienna 17
tel.: 085 732 30 91, tel/fax.: 085 732 30 65
e-mail: wsmiiu@wsmiiu.edu.pl
http://www.wsmiiu.edu.pl – strona główna
Kierunki:

Kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych (licencjackich) dziennych (stacjonarnych) i zaocznych (niestacjonarnych)


Informatyka

Specjalność:
Logistyka

Specjalność: • zarządzanie logistyką

 • systemy logistyczne


Matematyka

Specjalność: • Matematyka i informatyka w bankowości

 • Matematyka i informatyka w nauczaniu podstawowym i gimnazjalnym • Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku

ul. Sobieskiego 3, 15-013 Białystok

rektorat tel. 085 732 89 44

dziekanat tel. 085 732 02 60

e- mail: wsm@wsm.bialystok.pl  http://www.wsm.bialystok.pl – strona główna

http://www.wsm.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=7 - rekrutacja
Kierunki:
Turystyka i rekreacja

3,5 letnie studia licencjackie.

Specjalności: menedżer turystyki

menedżer hotelarstwa i gastronomii


Ekonomia

3,5 letnie studia licencjackie

Specjalności: menedżer gospodarki turystycznej

menedżer obszarów wiejskich


Techniki dentystyczne

3,5 letnie studia inżyniersko- techniczne

Specjalność: propedeutyka i ortodoncja
Budownictwo (w organizacji)


 • Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II
  w Suwałkach


16-400 Suwałki

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

fax +48 (087) 565 81 37; 33

http://www.wssm.home.pl

e-mail: sekretariat@wssm.home.pl


http://www.wssm.home.pl – strona główna
Kierunki:

3 letnie studia


Administracja

Pedagogika

Specjalności:

Pedagogika społeczna z bezpieczeństwem publicznym

Asystent rodziny i osób niepełnosprawnych

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia i elementami socjoterapii

Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną (tzn. wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna)

Edukacja regionalna z rekreacją ruchową

Pedagogika w zakresie pracy socjalno-wychowawczej z rewalidacją


 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 49, 15- 213 Białystok

Tel. 085 713 15 91, 085 732 16 50,

Fax. 085 713 15 92

e-mail: wswfit@wswfit.com.pl
http://wswfit.com.pl – strona główna

http://www.wswfit.com.pl/site-media/baner-rekrutacja/rekrutacja.html – rekrutacja 2011/2012

Kierunki:

Studia I i II stopnia.

Wychowanie fizyczne

Specjalności: • koszykówka

 • piłka siatkowa

 • piłka nożna

 • lekkoatletyka

 • pływanie

 • kulturystyka

 • podnoszenie ciężarów

 • aerobik

 • piłka ręczna

 • tenis stołowy

 • badminton

 • samoobrona

 • taniec towarzyski


Turystyka i rekreacja – studia I stopnia

Specjalności: • obsługa ruchu turystycznego

 • hotelarstwo i gastronomia

Studenci kierunku TiR mogą również uczestniczyć w zajęciach specjalizacyjnych
z kierunku WF i uzyskać stopnie instruktora sportu lub rekreacji w wybranych dyscyplinach.


 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
tel. (0-86) 216 70 50, 216 50 19; fax (0-86) 216 47 75

administracja@lomza.janski.edu.pl


dziekanat@lomza.janski.edu.pl

Numery telefonów: (086) 216 70 50, (086) 216 50 19, fax (086) 216 47 44http://www.lomza.janski.edu.pl – strona główna

http://www.lomza.janski.edu.pl/Uczelnia,zasadyrekrutacji.html – rekrutacja 2011/2012
Studia I stopnia

Kierunki:


Zarządzanie

specjalności: • zarządzanie organizacjami,

 • informatyka w zarządzaniu,

 • zarządzanie potencjałem społecznym,

 • zarządzanie finansami,

 • rachunkowość zarządcza

 • zarządzanie turystyką

 • zarządzanie w instytucjach publicznych


Socjologia

Specjalności: • Socjologia komunikacji społecznej

 • Socjologia rozwoju regionalnego

 • Dziennikarstwo i Public Relations


Pedagogika

Specjalności:   • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Studia II stopnia, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zarządzania w Warszawie


Kierunek:

Zarządzanie

Specjalności:   • Ekonomia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Komunikacja w zarządzaniu

 • Systemy informatyczne w zarządzaniu

 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

 • Zarządzanie organizacjami

 • Zarządzanie oświatą

 • Zarządzanie projektami unijnymi

 • Zarządzanie w administracji publicznej

 • Zarządzanie w gospodarce przestrzennej1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna