Województwa Warmińsko – MazurskiegoPobieranie 78.76 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar78.76 Kb.
PROGRAM

XII Spartakiady Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 1. Termin - 13 września 2014r. /sobota/ godz. 1000 .

2. Miejsce - obiekty sportowe AZS – UWM w Olsztynie.

3. Organizator - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu

Marszałkowskiego, Biuro Sportu Urzędu

Marszałkowskiego, Warmińsko Mazurski Szkolny Związek


Sportowy, Komitet Organizacyjny.

4. Cel - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.


5. Uczestnictwo - w X Spartakiadzie uczestniczyć będą dziewczęta

i chłopcy w trzech grupach wiekowych:

Grupa I – 7 – 10 lat, ur. w 2007r., 2006r., 2005r., 2004r.,

Grupa II – 11 – 14 lat, ur. w 2003r., 2002r., 2001r., 2000r.,

Grupa III – 15 – 18 lat, ur. w 1999r., 1998r., 1997r., 1996r.

PROGRAM ZAWODÓW

GRY I ZABAWY (Grupa I )


Uwagi organizacyjne:


 1. Płeć dziecka jest dowolna, zespoły 6-cio osobowe /1 zespół/. 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania drobnych zmian w przebiegu konkurencji np. długości odcinków do pokonania czy

też rodzaju przyborów np. zamiast woreczków z grochem,

woreczków z inną substancją itp. bez wcześniejszego informowania

poszczególnych placówek biorących udział w zawodach. 1. Zawodnicy powinni być wyposażeni w strój sportowy, zapewniający możliwość bezpiecznego udziału w poszczególnych konkurencjach. 1. Wiek zawodników liczony jest rocznikowo. 1. Kolejność przeprowadzania poszczególnych konkurencji ustalona będzie w terminie późniejszym. 1. Klasyfikacja drużynowa: Miejsca w poszczególnych konkurencjach są punktowane od 1 pkt / za ostatnie miejsce/ rosnąco co 1 pkt. Suma punktów zdobyta przez drużynę w poszczególnych konkurencjach gier i zabaw decyduje o wyniku w końcowej klasyfikacji drużynowej. Wygrywa zespół , który uzyska największą ilość punktów łącznie we wszystkich konkurencjach.

BIEG WAHADŁOWY
 1. Liczba zawodników: 6

 2. Miejsce : boisko, plac / o równym podłożu/ lub sala

gimnastyczna

 1. Przebieg zabawy : zawodnicy ustawieni w 2 rzędach po 3 osoby poza

liniami START, META.

S

T M

A E

R T

T A

„A” „B”


→ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - →

x-x-x x-x-x

← - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ←

_______________ 15 m _______________M S

E T

T A

A R

T
Na sygnał sędziego rozpoczynają bieg / jeden zawodnik z drużyny/, z miejsca „A” do miejsca „B”. Tam poprzez dotknięcie prawą dłonią do prawej dłoni partnera, daje mu sygnał do biegu, a sam ustawia się na końcu rzędu. Bieg kontynuowany jest do momentu, gdy każdy zawodnik wróci na swoje miejsce, a więc przebiegnie dystans 15 m dwa razy.

Wygrywa drużyna , która w najkrótszym czasie przebiegła dystans.


RZUTY DO CELU


1. Liczba uczestników : 6

2. Miejsce : linia rzutów oraz oddalony od niej o 5 m okrąg

o średnicy 1 m.


3. Przebieg zabawy : każdy z uczestników wykonuje 3 rzuty / w sposób

dowolny/ woreczkiem z grochem zza linii rzutów ,

starając się wcelować do okręgu. Zawodnik otrzymuje

punkt, gdy woreczek po rzucie wpadnie do okręgu. Jeśli

na skutek poślizgu wypadnie z okręgu, lecz

pierwszy kontakt z podłożem odbył się w nim, to rzut

jest premiowany punktem.

x-x-x-x-x-xPunktacja:

Po wykonaniu przez wszystkich zawodników po 3 rzuty, sumowana

jest liczba wszystkich trafień, będąca jednocześnie ilością punktów

jaką uzyskał zespół.

-5-

WYŚCIG Z WORECZKIEM NA GŁOWIE

1/ Liczba zawodników : 6

2/ Miejsce : boisko, plac, sala sportowa.

3/ Przebieg zabawy:

Zawodnicy ustawieni w rzędzie przed linią startu. W odległości 15 m ustawiona chorągiewka. Zadaniem zawodnika jest dotarcie do chorągiewki z woreczkiem na głowie, ominięcie jej i powrót na linię startu /cały czas z woreczkiem na głowie/. Zawodnik może poruszać się w sposób dowolny, tj. iść lub biec. Jeśli podczas wyścigu woreczek spadnie z głowy, wówczas uczestnik musi wrócić na to miejsce , ułożyć woreczek na głowie i kontynuować zabawę. Jeśli nie zastosuje się do tego np. nie wróci na miejsce gdzie woreczek spadł, rozpoczął wyścig gdy woreczek nie leżał na głowie bez podtrzymywania go ręką , to w konsekwencji drużyna otrzymuje karę w postaci doliczenia 5 sekund do rezultatu końcowego. Gdy zawodnik rażąco narusza przepisy np. przez dłuższy czas trzyma woreczek ręką na głowie lub przemieszcza się trzymając woreczek w ręku to w konsekwencji drużyna może zostać zdyskwalifikowana.

Sygnałem do rozpoczęcia wyścigu przez kolejnego zawodnika jest przekroczenie przez poprzednika linii START, META.

Każda drużyna ma do dyspozycji 2 woreczki.

Zawodnik kolejny po odbywającym wyścig czeka na start z przygotowanym na głowie woreczkiem.

Wyścig kończy się, gdy wszyscy zawodnicy drużyny pokonają wyznaczony dystans.

Wygrywa zespół , który w najkrótszym czasie pokona trasę.

START

← - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

x-x-x-x-x-x → - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

______________ 15 m _______________META

SKOKI DODAWANE


1. Liczba zawodników : 6 .

2. Miejsce : boisko, plac , sala sportowa

3. Przebieg zabawy :

Zawodnicy ustawiają się w rzędzie przed linią startu. Pierwszy zawodnik wykonuje w dowolny sposób / z miejsca bez rozbiegu/ jeden skok, rozpoczynając go mając palce stóp przed linią startu. Skok mierzony jest do najbliższego śladu pozostawionego przez zawodnika dowolną częścią ciała, mierząc od linii startu. Ślad ten jest linią startu do skoku dla następnego uczestnika zabawy. I tak kolejno wszyscy zawodnicy. Wygrywa zespół, który łącznie skoczył najdalej.Informacje dodatkowe

(do gier i zabaw)

 1. Do gier i zabaw placówki wyznaczają maksymalnie 6 zawodników.
 1. W przypadku gdy ilość dzieci zgłoszonych przez placówkę do gier i zabaw w grupie I będzie niewystarczająca, wówczas wyznaczeni przez opiekuna zawodnicy zespołu będą mogli dodatkowo wykonać ćwiczenie. Jednak żaden uczestnik nie może powtarzać konkurencji więcej niż 1 raz.


Przykład 1.

Drużyna liczy 5 zawodników. W tym przypadku 1 zawodnik wykonuje

ćwiczenie dwukrotnie.
Przykład 2.

Drużyna liczy 3 zawodników. W tym przypadku każdy z zawodników

wykonuje ćwiczenie dwukrotnie. Liczba dzieci w zespole nie może być

mniejsza niż 3.
 1. Wiek zawodników w grupie I zawiera się pomiędzy 7 a 10 rokiem życia. 1. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn uzyska taką samą ilość punktów w klasyfikacji drużynowej od I do III miejsca, wówczas nastąpi dogrywka. Polegać ona będzie na dodatkowym przeprowadzeniu zabawy „Rzuty do celu” tyle razy, aż zostanie wyłoniony zwycięzca.

Drużyny od IV miejsca mogą być klasyfikowane exequo.
Grupa II


 • dziewczęta i chłopcy uczestniczą w zawodach w dwa ognie – zespół

składa się z 5 osób i 1 osoby rezerwowej;

 • dziewczęta i chłopcy uczestniczą w zawodach lekkoatletycznych

w następujących konkurencjach:

  • 60 m dziewcząt;

  • 300 m dziewcząt;

  • 100 m chłopców;

  • 600 m chłopców;

  • sztafeta wahadłowa 6x 60 m dziewcząt i chłopców;

  • skok w dal ze strefy 1 m szerokości dziewcząt i chłopców;

  • rzut piłeczką palantową dziewcząt i chłopców;

Zawodnik/czka/ ma prawo startu w dwóch konkurencjach lekkoatletycznych i sztafecie;

Zawodnik startujący w biegach na 600 m nie może startować w drugiej biegowej konkurencji lekkoatletycznej;


Grupa III


 • dziewczęta uczestniczą w zawodach w dwa ognie – zespół składa się z 5 osób i 1 osoby rezerwowej;

 • chłopcy rozgrywają turniej koszykówki do jednego kosza – zespół składa się z 3 zawodników i 1 rezerwowego;

 • dziewczęta i chłopcy – uczestniczą w zawodach lekkoatletycznych w następujących konkurencjach:

  • 60 m dziewcząt;

  • 300 m dziewcząt;

  • 100 m chłopców ;

  • 1000 m chłopców;

  • sztafeta wahadłowa 6 x 60 m dziewcząt i chłopców;

  • skok w dal ze strefy 1 m szerokości dziewcząt i chłopców;

  • rzut piłeczką palantową dziewcząt i chłopców;

Zawodnik/czka/ ma prawo startu w dwóch konkurencjach lekkoatletycznych i sztafecie;

Zawodnik startujący w biegu na 1000 m nie może startować w drugiej biegowej konkurencji lekkoatletycznej;Miejsca gier – zabaw, gier zespołowych oraz program minutowy zawodów lekkoatletycznych i otwarcia zostaną przekazane w terminie późniejszym. Prosimy o przesłanie do 15 czerwca 2014 r. zgłoszeń ilościowych w poszczególnych konkurencjach i grach.
Placówka do każdej konkurencji lekkoatletycznej, indywidualnej wystawia tylko 1 zawodnika.

Wszystkie biegi rozgrywane są w seriach na czas.

W skokach i rzutach zawodnicy mają trzy próby.

REGULAMIN
zawodów w „Dwa ognie”

Liczba graczy: 5 + rezerwowy

Boisko: 8m x 16 m

Czas gry: 1 x 5 min.

Ustawienia: 4 zawodników w polu, 1 za linią końcową.

Cel gry: Poprzez rzut piłki ręką – (oma), trafić w zawodnika drużyny

przeciwnej ( poniżej głowy).


Przebieg gry: Po wylosowaniu prawa rozpoczęcia gry, zawodnik stojący poza

linią końcową „matka” podaje piłkę dla swych graczy będących

w polu. Ci zaczynają rzucać piłką w swych rywali, którzy unikają

trafień, stosując uniki, podskoki lub chwyty piłki, starając się

przejąć ją. Jeśli im się uda, to zaczynają rzucać w tym samym

celu w rywali. Każde trafienie w zawodnika drużyny przeciwnej,

po którym piłka nie zostanie przez niego chwycona

i upadnie na ziemię, liczy się jako 1 pkt.


Zasady obowiązujące w czasie gry:


 1. Piłka zbijająca jednego gracza nie zbija drugiego ( np. w czasie lotu otarła się o 2 zawodników i spadła na ziemię). Wówczas zbitym jest tylko zawodnik trafiony jako pierwszy.

 2. Piłka schwycona przez drugiego gracza uwalnia od zaliczenia trafienia pierwszego (np. piłka lecąc ociera o jednego zawodnika, a drugi zawodnik tej samej drużyny chwyta ją w locie nim upadnie na ziemię). Wówczas trafienia nie zalicza się jako punkt dla drużyny atakującej.

 3. Gracz, który chwycił piłkę rzuconą przez drużynę atakującą, nie jest uważany za zbitego.

 4. Piłką rzuca ten gracz, który ją chwycił.

 5. Piłkę można trzymać tylko 3 sek. Po tym czasie, jeśli nie nastąpi rzut, piłka przekazana jest drużynie przeciwnej.

 6. Z piłką można wykonać max. 3 kroki. Jeśli zawodnik wykona ich więcej, piłkę otrzymuje drużyna przeciwna.


 1. Trafiony gracz pozostaje na boisku.

 2. Każdy z zawodników pozostających na boisku może rzucać piłką.

 3. Gracz, który bez piłki przekroczy którąkolwiek linię boiska uważany jest za trafionego. Tak więc drużyna przeciwna zdobywa wówczas punkt.

10) Gracz, który przekroczy jedną z linii mając w ręku piłkę, nie uznany

zostaje za trafionego, lecz oddaje piłkę drużynie przeciwnej.

11) Jeśli piłka wypadnie poza obręb boiska ( na aut), to żadnemu z zawodników będących

na boisku nie wolno po nią podążać wykraczając poza linię boiska. Piłkę przejmuje

„matka” po stronie której (licząc od linii środkowej) znajduje się piłka.

12) Piłkę wybitą na aut może zdobyć dla swojej drużyny każdy z graczy, jeśli

nie wykracza on poza linię boiska.

13) Ustawienie czterech zawodników na boisku jest dowolne.

14) W czasie gry można za zgodą sędziego głównego dwukrotnie dokonać

zmiany zawodnika w jednej drużynie.

15) Czas na zmianę zawodnika doliczany jest do czasu gry.

16) Jeśli po zakończeniu regulaminowego czasu gry jest remis, wówczas gra

toczy się do momentu uzyskania przez którąkolwiek z drużyn jedno-

punktowej przewagi.

17) W uzasadnionych przypadkach drużyna może być pomniejszona o 1 zawodnika.

REGULAMIN

ZAWODÓW W KOSZYKÓWCE DO 1 KOSZA

Zespół składa się z 3 zawodników grających i z zawodnika rezerwowego.

Gra odbywa się na 1 kosz. Obowiązują zasady koszykówki ulicznej.


 • gra się do 16 pkt. lub max 8 min. pełnego czasu gry;

 • nie ma przerw na żądanie;

 • przed grą drużyny losują kto rozpoczyna grę;

 • kosz uzyskany ma wartość 1 pkt;

 • kosz uzyskany zza linii dystansowej ma wartość 2 pkt.;

 • po faulu drużyna wznawia grę zza linii dystansowej;

 • po każdej zmianie posiadania piłki musi być ona odegrana poza linię dystansową;

 • linia dystansowa: odległość od kosza 6 m;

 • w sytuacjach spornych piłka przyznawana jest drużynie broniącej się;

 • nie ma rzutów wolnych;

 • w dwóch ostatnich minutach obowiązuje przepis 24 sek. ( mierzony przez mediatora);

 • jeżeli zawodnik specjalnie fauluje to może on zostać zdyskwalifikowany co wyklucza go z gry w całym turnieju;

 • jeżeli zawodnik specjalnie fauluje w ostatnich sekundach meczu to może zostać zdyskwalifikowana cała drużyna, co wyklucza ją z gry w całym turnieju;

 • zawodnicy sędziują sami, w sprawach spornych decyduje mediator;

 • główna zasada to gra fair play;

 • w przypadku remisu o kolejności decydują rzuty osobiste wykonywane na przemian przez jednego zawodnika z każdej drużyny. Wygrywa drużyna, której zawodnik (w parze rzutów) pokona rywala.PROGRAM MINUTOWY
XII Spartakiady Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Województwa Warmińsko – Mazurskiego

14.09.2014r. – obiekty sportowe AZS – UWM w Olsztynie
godz. 1000 - zbiórka uczestników i opiekunów przy budynku, gdzie znajdują się

szatnie,


godz.1015 - ustawienie zawodników przy szatniach,

godz.1025 - wyprowadzenie uczestników i opiekunów na płytę boiska,

godz.1030 - uroczyste otwarcie

 • Wciągnięcie flagi przez reprezentantów z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

 • Odczytanie apelu olimpijskiego przez zawodnika z Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie,

 • Zapalenie znicza przez zawodnika z Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie,

 • Uroczyste otwarcie Spartakiady, którego dokona Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

 • Występy artystyczne,

  • Defilada, którą prowadzą:

    1. Anna Norejko, Dyrektor Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie,

    2. Bożena Mrozowska, Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

    3. Jacek Zmysłowski i Rafał Zapadka – wicedyrektorzy Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku


godz. 1100 - zawody lekkoatletyczne grupy II, kat. 11-14 lat,

- gry i zabawy grupy I, kat. 7-10 lat (na płycie boiska),

- dwa ognie dziewcząt grupy III, kat. 15-18 lat (na płycie boiska),

- koszykówka chłopców grupy III, kat.15-18 lat(boisko za trybuną),godz. 1230 - zawody lekkoatletyczne grupy III, kat. 15 – 18 lat,

godz. 1230 - dwa ognie dziewcząt i chłopców (na płycie boiska) grupy II ,

kat.11 – 14 lat,godz. 1400 - zakończenie zawodów.

PROGRAM MINUTOWY
Zawodów lekkoatletycznych

X Wojewódzkiej Spartakiady Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Olsztyn, 13.09.2014r.
Grupa II – 11-14 lat

godz. 1100 - 60 m dziewcząt – serie na czas;

- rzut piłeczką palantową dziewcząt;

- skok w dal chłopców;

godz.1115 - 100 m chłopców – serie na czas;

godz.1130 - 300 m dziewcząt – serie na czas;

godz.1145 - 600 m chłopców;

- skok w dal dziewcząt;

- rzut piłeczką palantową chłopców;

godz. 1200 - sztafeta wahadłowa dziewcząt – serie na czas;

godz. 1215 - sztafeta wahadłowa chłopców – serie na czas;
Grupa III – 15 – 18 lat:

godz. 1230 - 60 m dziewcząt – serie na czas;

- skok w dal chłopców;

- rzut piłeczką palantową dziewcząt;

godz. 1245 - 100 m chłopców – serie na czas;

godz. 1300 - 300 m dziewcząt – serie na czas;

godz. 1315 - 1000 m chłopców;

- skok w dal dziewcząt;

- rzut piłeczką palantową chłopców;

godz. 1330 - sztafeta wahadłowa dziewcząt – serie na czas;

godz. 1345 - sztafeta wahadłowa chłopców – serie na czas;

Biegi rozgrywane będą w seriach na czas. W skoku w dal i w rzucie piłeczką palantową wszyscy zawodnicy (-czki) mają po trzy próby. Zawodnik startujący w biegu na 600 m i 1000 m nie może startować w drugiej biegowej konkurencji lekkoatletycznej.

Program

(wersja w przypadku deszczu)X Spartakiady Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miejsce: hala sportowa UWM – Kortowo Olsztyn

godz. 1015 – zajęcie miejsc na trybunach

godz. 1030 – uroczyste otwarcie

- wciągnięcie flagi przez reprezentantów z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

- odczytanie apelu olimpijskiego przez zawodniczkę

z Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie,

- uroczyste otwarcie Spartakiady, którego dokona……………………………………………

- występy artystyczne.godz. 1100 – zawody sportowe

Uwaga: Wszyscy zawodnicy startujący w konkurencjach sportowych na hali muszą posiadać obuwie sportowe na zmianę.

Program minutowy zawodów sportowych

(wersja halowa)

godz. 1100 – gry i zabawy (grupa I), kat. 7-10 lat

dwa ognie dziewcząt (grupa II), kat. 11-14 lat1100 – koszykówka chłopców (grupa III), kat. 15-18 lat

1200 – dwa ognie chłopców (grupa II), kat. 11-14 lat

dwa ognie dziewcząt (grupa III), kat. 15-18 lat1300 – sztafeta wahadłowa dziewcząt (grupa II), kat. 11-14 lat

1315 – sztafeta wahadłowa chłopców (grupa II), kat. 11-14 lat

1330 – sztafeta wahadłowa dziewcząt (grupa III), kat. 15-18 lat

1345 – sztafeta wahadłowa chłopców (grupa III), kat. 15-18 lat

Uwaga: Ze względu na konieczność dostosowania wymienionych konkurencji

do warunków hali sportowej, niektóre przepisy (wymiary, dystanse,czasy rozgrywek i inne) mogą ulec zmianie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna