Województwo lubelskie Wybierz okręg wyborczyPobieranie 23.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar23.55 Kb.
Województwo lubelskie

Wybierz okręg wyborczy: 7


Okręg wyborczy nr 7 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i Zamość oraz powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego (województwo lubelskie).

www: http://www.beatamazurek.pl


e-mail: beatamk@o2.pl

1. Beata Mazurek

Mam 44 lata. Jestem socjologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – specjalistą z zakresu polityki społecznej. Pracowałam w systemie urzędów pracy, ośrodku pomocy społecznej, biurze ochrony pracy NSZZ „Solidarność”. Znam dobrze przepisy dotyczące prawa pracy, bezrobocia, pomocy społecznej, niepełnosprawności, edukacji.

Mandat poselski sprawuję drugą kadencję. Jestem członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, prezydium Klubu Parlamentarnego PiS, a także wiceprezesem PiS okręgu chełmsko-zamojsko-bialskiego. Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przyznał mi medal im. dr. Henryka Jordana, zaś Zarząd Główny Związku Sybiraków wyróżnił mnie Odznaką Honorową Sybiraka. Otrzymałam także odznakę z okazji 55. rocznicy utworzenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Jako poseł domagałam się m.in. zwiększenia: minimalnego wynagrodzenia, środków dla bezrobotnych i osób niepełnosprawnych, nakładów na leczenie, zasiłku rodzinnego, progów zasiłków socjalnych, wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Nie boję się twardo walczyć o ludzkie sprawy, o polską rodzinę, o swój region.

Jestem mężatką, mam dwóch synów.

2. Sławomir Zawiślak

3. Ernest Bejda

www: http://www.abramowicz.com.pl
e-mail: adama@tlen.pl

4. Adam Abramowicz

Mam 50 Lat. Żonaty, mamy pięcioro dzieci. Studiowałem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, gdzie uzyskałem tytuł magistra inżyniera. Ukończyłem także studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.

Jestem współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Lubelskiej, prezesem Zarządu Sieci Detalistów Nasze Sklepy, jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości. Byłem założycielem koła terenowego Towarzystwa Przyjaciół Powściągliwości i Pracy w Białej Podlaskiej.

Byłem radnym Rady Miasta w latach 1998-2002, przewodniczącym Klubu Radnych. Brałem udział w pierwszych bezpośrednich wyborach na Prezydenta Białej Podlaskiej w 2002 roku. W 2006 r wystartowałem w wyborach do Rady Miasta oraz w wyborach prezydenckich, przechodząc do II tury. W Radzie Miasta pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego. W 2007 roku wystartowałem w wyborach do Parlamentu, uzyskując 11970 głosów co pozwoliło mi na zasiadanie w ławach poselskich. Obecnie uczestniczę w pracach Komisji Gospodarki oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

5. Jerzy Rębek

e-mail: henmly@wp.pl

6. Henryk Młynarczyk

Mam 56 lat. Posiadam wykształcenia wyższe techniczne. Studiowałem w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej oraz AGH w Krakowie. Jestem mjr rezerwy Wojska Polskiego.

Byłem jednym z założycieli Niezależnych Związków Zawodowych w wojsku. Służyłem 28 lat, ale nie należałem do partii, ani organizacji młodzieżowej. Byłem dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2003r. Pochodzę z rodziny prawicowej i patriotycznej. Zostałem wybrany na posła na Sejm V kadencji w 2005 r.

W październiku 2006r. w wyniku perturbacji politycznych, po porozumieniu z „Prawem i Sprawiedliwością”, rozumiejąc trudną sytuację w kraju opuściłem szeregi partii i klubu parlamentarnego „Samoobrona” i rozpocząłem współpracę z klubem PiS. Byłem tym posłem, który odchodząc z „Samoobrony” nie dawał większości w Sejmie. W kwietniu 2007 wstąpiłem do partii i klubu PiS. W wyniku uzupełnienia po wyborach samorządowych 14 XII 2010 roku zostałem posłem na Sejm VI kadencji.

Wielokrotnie w swoim życiu dawałem dowód, że jestem odpowiedzialny za losy Polski i Polaków. Jestem człowiekiem, na którego można liczyć w najtrudniejszych sytuacjach.

7. Teresa Hałas

www: http://www.zanko.pl


e-mail: mariusz@zanko.pl

8. Mariusz Zańko

Mam 28 lat, jestem magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuję na stanowisku kierownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Starostwie Powiatowym we Włodawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 5 lat mam zaszczyt pełnić funkcję radnego Rady Miejskiej we Włodawie. Staram się być aktywnym samorządowcem, przykładem tego są liczne interpelacje i zapytania składane przeze mnie.


Działalność w życiu publicznym rozpocząłem w 2004 r. wstępując do Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jestem przewodniczącym FM PiS w województwie lubelskim. Członkiem PiS zostałem w 2009 r., wtedy też zostałem wybrany do Zarządu PiS w powiecie włodawskim na stanowisko skarbnika. W 2010 r. na Kongresie Krajowym PiS w Poznaniu zostałem powołany do Rady Politycznej i Zarządu Okręgowego w Okręgu nr 7.

Bardzo lubię pracę społeczną i odnajduję się działając w organizacjach pozarządowych. Interesuję się funduszami europejskimi, sportem, historią, a w szczególności okresem polskiego podziemia niepodległościowego.

www: http://www.piotrszeliga.pl
e-mail: szeliga.p@wp.pl

9. Piotr Szeliga

Mam 33 lata, jestem nauczycielem, przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Biłgoraju.

Jestem za: wspieraniem polityki prorodzinnej – ulgi na dzieci, dłuższe urlopy macierzyńskie, niższe podatki dla rodzin wielodzietnych, tanie podręczniki szkolne; utrzymaniem ubezpieczeń KRUS; ustaleniem wysokości ubezpieczenia ZUS dla przedsiębiorców w zależności od wysokości dochodów w danym miesiącu; rozwojem energii odnawialnej; utrzymaniem Karty Nauczyciela i zasiłków alimentacyjnych.

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem: skracania dzieciom dzieciństwa poprzez obowiązkową edukację od 6. roku życia; likwidacji szkół; prywatyzacji szpitali; prywatyzacji Lasów Państwowych; legalizacji małżeństw homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci; żywności genetycznie modyfikowanej GMO.

Mam kochaną żonę Angelinę. Moje zainteresowania to m.in.: rozwój gospodarczy regionu, historia, literatura, sport, muzyka, języki obce. Moim celem jest skuteczne działanie dla dobra człowieka i rozwoju Polski.

Drodzy Wyborcy, zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie mojej kandydatury w wyborach do Sejmu RP. Każdy głos jest bardzo cenny. Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie i dobre słowo.

e-mail: Jerzy.szwaj@lubelskie.pl

10. Jerzy Szwaj

Mam 47lat. Jestem żonaty, mamy dwójkę dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie, specjalistą chorób psów i kotów. Ukończyłem też studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Weterynaryjna Ochrona Zdrowia Publicznego. Praca dała mi możliwość zdobycia doświadczenia samorządowego.

W latach 2002-2006 byłem radnym powiatu parczewskiego, od 2006 r. radnym województwa lubelskiego. Byłem także członkiem komisji Infrastruktury i komisji Rozwoju Wsi Rolnictwa. Pasjonuję się fotografią.

11. Paweł Podoba

e-mail: maria.gmyz@wp.pl

12. Maria Gmyz

Jestem architektem. Mam 55 lat. Jestem bezpartyjna. Mąż inż. prowadzi gospodarstwo rolne. Ojciec był w AK. Jestem absolwentką Architektury Politechniki Krakowskiej, studiów podyplomowych na SGGW w Warszawie. Staż zawodowy odbyłam w Paryżu. Od 25 lat prowadzę Architektoniczną Pracownię Projektową, gdzie zatrudniam ludzi. Byłam przewodniczącą Rady Miejskiej w Zamościu. Jestem wiceprezesem: SARP i Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie, przewodniczącą Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji. Byłam główną inicjatorką założenia w Zamościu Katolickich Szkół Publicznych. Od 17 lat jestem organizatorką Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz konkursów plastycznych i poetyckich dla dzieci. Jestem laureatką wielu nagród, m.in. Kryształowej Cegły, Honorowej Odznaki Izby Architektów RP. Zostałam wyróżniona przez Ministra Kultury i Sztuki. Projektowałam liczne obiekty, w tym ołtarz papieski w Zamościu. Moje hobby to rysunek, malarstwo, poezja. Jestem autorką 3 tomików.

Jako poseł chciałbym wspierać przedsiębiorców, by wszyscy mieli pracę, pomagać słabszym, niepełnosprawnym, wstawiać się za obroną życia, pomagać rodzinom, rolnikom, bronić wartości chrześcijańskich.

e-mail: szwed@gmail.com

13. Zdzisław Szwed

Urodziłem się 16 IV 1959 r., z wykształcenia jestem energetykiem – ukończyłem Wydział Elektryczny Politechniki Lubelskiej.

Przez 20 lat związany byłem zawodowo z Zamojską Korporacją Energetyczną SA. W latach 2003–2007 pełniłem funkcję dyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Chełm. Obecnie jestem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Chełmie.


Podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości, uzyskałem mandat radnego w Radzie Miasta Chełm. Od roku 1980 związany jestem z NSZZ „Solidarność”, w którym pełniłem m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, członka Zarządu Regionu Chełmskiego, członka Sekcji Krajowej Energetyki. Jestem prezesem organizacji pożytku publicznego Chełmskiego Towarzystwa Samorządowego – organizatora wielu wydarzeń skierowanych do dzieci .

Uważam, że nasz region potrzebuje skutecznego reprezentanta. Jestem pełen zapału i energii, które chciałbym wykorzystać w działaniu na rzecz rozwoju i promocji Lubelszczyzny.


Z moją żoną Ewą mamy jedno dziecko – syna Michała, absolwenta Szkoły Głównej Handlowej.

14. Jan Brodawka

15. Agnieszka Pudło

16. Dariusz Zagdański

17. Hanna Suchocka

18. Halina Czarnecka

19. Marta Maksymiuk

20. Marcin Duszek

e-mail: ewa_panasiuk@wp.pl

21. Ewa Panasiuk

Posiadam wykształcenie wyższe pielęgniarskie.
W latach 2006-2010, 2010-2014 byłam i jestem radną Sejmiku Województwa Lubelskiego, w
2006-2007 przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny.
Jestem członkiem Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz jestem członkiem Komitetu Reginów oraz zastępcą delegata Komitetu Regionów w Brukseli.

Jako poseł zabiegać będę:


- o zrównoważony rozwój naszego regionu
- zwiększenie dostępu do usług medycznych i programów profilaktycznych
- promocję polityki prorodzinnej i waloryzacje rent i emerytur
- zwiększenie zatrudnienia na umowę o pracę w celu zwiększenia stabilizacji społecznej
i ekonomicznej społeczeństwa
- wyrównania dopłat do upraw na poziomie krajów zachodnich UE
- zmniejszenie opłat do ZUS i US dla przedsiębiorstw przy tworzeniu nowych miejsc pracy

Uczestniczyć będę w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Lubelszczyzny.


W centrum zainteresowania stawiam zawsze dobro człowieka.

22. Hanna Gołoś23. Anna Kusiak-Janiec

24. Michał Mulawa
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna