Województwo małopolskie małopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73Pobieranie 0.53 Mb.
Strona1/13
Data09.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE -

MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI

i URZĄDZEŃ WODNYCH w KRAKOWIE

31-153 Kraków ul. Szlak 73

Tel.: /12/ 618-80-11 fax.: /12/ 618 80 10

NIP: 676-212-58-84

Regon: 000577544

e-mail: sekretariat@mzmiuw.krakow.pl

http : www.mzmiuw.krakow.pl

adres do korespondencji: j.w.

e-mail: ppor@mzmiuw.krakow.pl

Nr sprawy: ZIR-271-27/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn:


Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 poz.759 z 2010 r. z późn zm. )

Kraków, dnia 19.09.2012r.Zatwierdził


  1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
  1. Zamawiający:

Województwo Małopolskie- Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Tel.: 012 618-80-11

Fax.: 012 618-80-10

Regon: 000577544

e-mail: sekretariat@mzmiuw.krakow.pl

http: www.mzmiuw.krakow.pl


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji „Ustawą” lub „Pzp”.
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dostarczanej do obiektów Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Szczegółowy wykaz obiektów oraz ich charakterystykę przedstawiają poniższe tabele.


Zadanie nr 1

Tabela nr 1.

Obiekt

Przepompownia Wawrzeńczyce P - 1

Rodzaj przyłącza

Napowietrzne

Miejsce przyłączenia do sieci - granica własności


Zaciski odejściowe od linii 15kV Wawrzeńczyce

Moc przyłączeniowa

250 kW

Moc umowna

Istniejąca 120 kW, proponowana od 1.10.2012 – 130 kW

Roczne zużycie energii - suma

W szczycie przedpołudniowym

W szczycie popołudniowym

W pozostałych godzinach doby152 295 kWh


Grupa taryfowa

Istniejąca B 21, proponowana od 1.10.2012 – B22

Napięcie zasilania

3 x 400 / 230 V

Grupa przyłączeniowa

III

Układ pomiarowy

Po stronie WN – bramka pomiarowa
    • Tabela nr 2.


Obiekt

Przepompownia Wawrzeńczyce P - 2

Rodzaj przyłącza


Napowietrzne

Miejsce przyłączenia do sieci - granica własności


Zaciski odejściowe od linii 15kV Wawrzeńczyce

Moc przyłączeniowa

150 kW

Moc umowna

Istniejąca 180 kW, proponowana od 1.10.2012 – 130 kW

Roczne zużycie energii

W szczycie przedpołudniowym

W szczycie popołudniowym

W pozostałych godzinach doby116 203 kWh


Grupa taryfowa

Istniejąca B 21, proponowana od 1.10.2012 – B22

Napięcie zasilania

3 x 400 / 230 V

Grupa przyłączeniowa

III

Układ pomiarowy


Półpośredni

Tabela nr 3.

Obiekt

Przepompownia Koźlica P - 3

Rodzaj przyłącza

Napowietrzne

Miejsce przyłączenia do sieci - granica własności


Zaciski odgałęźne ni istniejącej linii 15kV

Moc przyłączeniowa

180 kw

Moc umowna

Istniejąca 120 kW, proponowana od 1.10.2012 – 100kW

Roczne zużycie energii - suma

W szczycie przedpołudniowym

W szczycie popołudniowym

W pozostałych godzinach doby50 687 kWh


Grupa taryfowa

Istniejąca B 21, proponowana od 1.10.2012 – B22

Napięcie zasilania

3 x 400 / 230 V

Grupa przyłączeniowa

III

Układ pomiarowy


Półpośredni  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna