Wojewoda mazowieckiPobieranie 10.66 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar10.66 Kb.

WOJEWODA MAZOWIECKIINFORMACJA PRASOWA, 29 GRUDNIA 2011 r.


Bądź legalnie! Rusza abolicja dla cudzoziemców

Od 1 stycznia do 2 lipca 2012 r. cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce mogą wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody o legalizację swojego pobytu w trybie abolicji. Będzie ona udzielana na 2 lata. Wielu z nas zna przypadki nawet całych rodzin przebywających w naszym kraju nielegalnie, na przykład z powodu błędu formalnego przy próbie uregulowania swojego statusu prawnego, czy wypadków losowych. Chcemy takim ludziom pomóc – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Na podstawie statystyk z poprzednich abolicji szacuje się, że na Mazowszu z nowych przepisów skorzysta najwięcej cudzoziemców w kraju.
Ustawa abolicyjna obejmie osoby, które przebywają w Polsce nielegalnie i nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 roku. Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium RP skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 roku. Abolicja obejmie także wszystkich, wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy. Przepisy abolicyjne dają również unikalną możliwość uregulowania statusu prawnego cudzoziemcom, którzy występowali pod innymi danymi osobowymi. Wystarczy, że we wniosku wskażą swoje poprzednie personalia i przedstawią jakikolwiek dokument je potwierdzający.
Po złożeniu kompletnego wniosku cudzoziemiec otrzyma w paszporcie stempel, który będzie potwierdzeniem jego legalnego pobytu do czasu wydania ostatecznej decyzji. Legalizacja pobytu w trybie abolicji spowoduje wygaszenie wszystkich dotychczasowych decyzji o wydaleniu oraz zobowiązujących do opuszczenia Polski. Usunięte zostaną również dane cudzoziemca znajdujące się w rejestrze osób niepożądanych na terytorium RP - zapewnia Rafał Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W czasie obowiązywania abolicji cudzoziemcy będą mogli podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez dodatkowego zezwolenia, które będzie wymagane tylko w przypadku umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło). Po upływie ważności decyzji abolicyjnej, w celu przedłużenia legalnego pobytu, cudzoziemcy będą mogli skorzystać ze zwykłego trybu jego legalizacji.
Od cudzoziemców powyżej 14 roku życia funkcjonariusze Straży Granicznej będą pobierać odciski linii papilarnych - w dniu złożenia wniosku lub w toku postępowania. W przypadku cudzoziemców, którzy z przyczyn od nich niezależnych, np. z powodu pobytu w szpitalu, nie mogą stawić się osobiście, możliwe jest pobranie odcisków linii papilarnych w miejscu ich pobytu wyjaśnia ppłk Mariusz Piętka, komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (NwOSG). Odciski będą pobierane w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach pracy urzędu. W przypadku dużej liczby zainteresowanych, dodatkowe stanowisko zostanie uruchomione w siedzibie NwOSG przy ul. Taborowej 33.
Cudzoziemcy przebywający na terenie województwa mazowieckiego zainteresowani zalegalizowaniem swojego pobytu w Polsce w trybie abolicji, mogą między 1 stycznia a 2 lipca 2012 r. wystąpić z wnioskiem do wojewody mazowieckiego. Szczegółowe informacje na temat procedury, w tym o miejscach składania wniosków i niezbędnych dokumentach znajdują się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem „Abolicja dla cudzoziemców”. Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił specjalny portal internetowy www.abolicja.gov.pl oraz telefon informacyjny: 22 601 75 25.
To już trzecia ustawa abolicyjna dająca możliwość nielegalnie przebywającym w Polsce imigrantom uzyskania zezwolenia na pobyt na czas określony. Poprzednie abolicje przeprowadzono w latach 2003 i 2007. Z tej ostatniej na Mazowszu skorzystało 1463 cudzoziemców – najwięcej w całym kraju. Większość (969 osób) stanowili obywatele Wietnamu.
Dodatkowych informacji udzielają:
Ivetta Biały Ewa Piechota

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego Rzecznik Prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemcówtel. 22 695 60 63 / 696 652 782 tel. 22 601 74 41 / 723 982 615

rzecznik@mazowieckie.pl media@udsc.gov.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna