Wprowadzenie do programu przygotowań duchowychPobieranie 17.44 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.44 Kb.

Cz@t ze Słowem!

WPROWADZENIE DO PROGRAMU PRZYGOTOWAŃ DUCHOWYCH

__________________________________________________________________________________


Cz@t ze Słowem! - program przygotowań duchowych do ŚDM w Krakowie
Duszpasterstwo młodzieżowe, tak jak byliśmy przyzwyczajeni je prowadzić, ucierpiało w zderzeniu ze zmianami społecznymi. W zwyczajnych strukturach młodzi często nie znajdują odpowiedzi na swoje niepokoje, potrzeby, problemy i zranienia. Nas, dorosłych, kosztuje słuchanie ich z cierpliwością, zrozumienie ich niepokojów i ich żądań, mówienie językiem, który oni rozumieją. Z tego samego powodu propozycje wychowawcze nie przynoszą oczekiwanego owocu (…). Nawet jeśli nie zawsze łatwo jest podejść do młodych, dokonany został postęp w dwóch sferach: w świadomości, że cała wspólnota ich ewangelizuje i wychowuje oraz że pilna jest potrzeba, aby mieli oni większy wpływ (…). Jakie to piękne, że młodzi są «pielgrzymami wiary», szczęśliwi, że mogą nieść Jezusa na każdej ulicy, na każdym placu, w każdym zakątku ziemi! (…) Wyzwania są po to, aby im podołać. Bądźmy realistami, ale nie tracąc radości, śmiałości i poświęcenia pełnego nadziei! Nie dajmy się okraść z misyjnej siły!

Franciszek, Evangelii gaudium, 105-106.109Młodzi i Papież. Razem!

Kto jest duszpasterzem młodzieży: biskup, proboszcz czy wikariusz? Ile trzeba mieć lat, aby pracować z młodymi nad kształtowaniem ich relacji do Jezusa? Duszpasterstwo młodzieży to hobby nielicznych zapaleńców czy misja całego Kościoła? Oto pytania, na które nie można nie odpowiedzieć ruszając w trzyletnią drogę przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

Szukając na nie odpowiedzi zacznijmy od samej „góry”. Nikomu z nas nie trzeba przedstawiać sylwetek Jana Pawła II, Benedykta XVI i Papieża Franciszka. Ba, nie trzeba przedstawiać ich nawet ludziom młodym, którzy nie często interesują się wielkimi tego świata. Każdy z wymienionych Papieży na trwałe zapisał się w sercach wielu dziewcząt i chłopców szukających pogłębienia wiary oraz własnego miejsca we wspólnocie Kościoła. Ukoronowaniem tej papieskiej troski o młodych w ciągu trzech ostatnich pontyfikatów stały się Światowe Dni Młodzieży oraz coroczne orędzia papieskie do młodych całego świata.

Biskupi, prezbiterzy, diakoni … wszystkie ręce na pokład!

Skoro przykład idzie z „góry”, przeto na drodze przygotowań przy młodych nie może zabraknąć wszelkich stanów duchowieństwa: biskupów, proboszczów, wikariuszy, prefektów, duszpasterzy akademickich i wszystkich realizujących w Kościele misję duszpasterską. Skoro ponad dwudziestoletnia historia Światowych Dni Młodzieży dowodzi, że kolejni Papieże nie mogą nie być duszpasterzami młodych, to tym bardziej nie mogą nimi nie być ci, którzy młodych mają u siebie, na wyciągnięcie ręki.Co jednak robić?

Ponownie popatrzmy na samą „górę”, a zobaczymy, że papieska troska o młodzież nie sprowadza się jedynie do przewodniczenia ogólnoświatowym spotkaniom organizowanym co kilka lat w różnych miejscach globu. Benedykt XVI w przemówieniu do Kardynałów Kurii Rzymskiej (22 grudnia 2008) powiedział: „Należy pamiętać, że Światowe Dni Młodzieży nie są jedynie doświadczeniem tego tygodnia, w czasie którego stają się one publicznie widoczne dla świata. Istnieje długa droga przygotowań zewnętrznych i wewnętrznych, która do nich prowadzi”.

Tak jak nie można cieszyć się pięknem widoków rozciągających się z najwyższych szczytów gór, jeśli wcześniej nie podejmie się trudu mozolnej i długotrwałej wspinaczki, tak też nie można oczekiwać owoców spotkania w Krakowie, jeśli wpierw nie wyruszmy razem na wspólną drogę trzyletnich przygotowań duchowych i organizacyjnych.

Papież Franciszek, jak każdy Biskup Rzymu, oczekuje od Kościoła, w tym też od młodych i ich pasterzy, codziennego wysiłku wzrastania w zażyłości z Chrystusem. To właśnie w powszednim pogłębianiu wiary przez młodych Światowe Dni Młodzieży znajdują swój sens. Z tej racji potrzebne są duszpasterskie namysły i wypracowane strategie, aby Kościół młodych objawiał swoje istnienie nie tylko podczas światowych spotkań, ale także pomiędzy nimi. Jest to wyzwanie, które stoi przed całym Kościołem Powszechnym, ale ze względu na najbliższe spotkanie w Krakowie w 2016 roku, szczególnie dotyczy Kościoła, który jest w Polsce.Trzyletni program przygotowań duchowych

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży przygotowało program „Cz@t ze Słowem!”, będący pierwszą częścią trzyletniej propozycji obejmującej okres od pierwszej niedzieli adwentu 2013 r. aż do spotkania w Krakowie w roku 2016. Przygotowane treści i formy spotkań zostały rozłożone cyklicznie na dwanaście miesięcy. Autorzy starali się zachować spójność z rokiem liturgicznym oraz z ogłoszoną przez Komisję Duszpasterską KEP koncepcją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, którego zadaniem jest przygotowanie nas do jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski.

Poszczególne lata przygotowań poświęcone będą następującym tematom:
a) 2013/2014 – SŁOWO (kerygmat)
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3);
b) 2014/2015 – SAKRAMENTY (liturgia)
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8);
c) 2015/2016 – CARITAS (diakonia)
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).

W pierwszym roku program bazuje na Słowie Bożym, które prowadzi człowieka do wiary w Jezusa, Syna Bożego. Punktem wyjścia spotkań miesięcznych jest jednak sytuacja egzystencjalna młodego człowieka, której interpretacja zostaje oświecona w świetle Słowa Bożego.Tematy miesięczne roku 2013/2014

Grudzień 2013 Tożsamość MOJE ID


Styczeń 2014 Godność V.I.P.
Luty 2014 Rodzina 24/7 ONLINE
Marzec 2014 Przynależność LUBIĘ TO!
Kwiecień 2014 Styl życia WYLANSUJ SIĘ!
Maj 2014 Wolność OGARNIJ SIĘ!
Czerwiec 2014 Bunt RABAN
Lipiec 2014 Wyciszenie STATUS: ZARAZ WRACAM
Sierpień 2014 Radość ŁYKNIJ ŻYCIA!
Wrzesień 2014 Miłość ONA I ON
Październik 2014 Pokora BEZ ŚCIEMY
Listopad 2014 Odpowiedzialność ZALOGUJ SIĘ!

Cz@t ze Słowem!

Bieżąca propozycja stawia więc w centrum Słowo Boże, które jako światło interpretujące codzienne radości i smutki młodego człowieka wzywa go do wiary i osobistego wyboru Chrystusa. Zaakcentowanie wymiaru kerygmatycznego i ewangelizacyjnego ma być pomocne w oferowaniu doświadczenia wiary młodzieży, której relacja z Bogiem jest często powierzchowna, a która pozostaje w zasięgu duszpasterskiego oddziaływania na przykład na katechezie czy w ramach przygotowania do bierzmowania.

Materiały przygotowane na każdy miesiąc zawierają wprowadzenie, konspekt spotkania w grupie, medytacje biblijne do indywidualnego wykorzystania, video komentarze do niedzielnych Ewangelii oraz propozycję wspólnotowej celebracji. Konspekty pracy w grupach oparte są na metodzie ewangelicznej rewizji życia: widzieć, ocenić, działać.

Program dla każdej parafii

Adresatem programu jest każda parafia. Nie każmy młodym szukać kościoła gdzieś daleko, w innych miastach czy dzielnicach. Raczej niech krążą i docierają do nich duszpasterze i animatorzy. Młodzi niech znajdą ten program jak najbliżej siebie.

Niech w każdej parafii powstanie mała grupa formacyjna, która co miesiąc będzie zasiadać do stołu Słowa Bożego. Niech w każdej parafii trwa adoracja i wspólnotowa modlitwa za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży 2016. Jeśli jakaś wspólnota ma nadmiar animatorów, niech w duchu służby i apostolstwa weźmie w „adopcję” parafię, gdzie takich liderów brakuje. Służmy sobie nawzajem tym darem, jaki każdy posiada. Program został pomyślany w taki sposób, aby poprzez formację i aktywizację młodych (spotkanie w grupie, medytacja) służył przygotowaniu całej wspólnoty parafialnej (celebracje) do przeżycia tego ważnego kościelnego wydarzenia jakim będą ŚDM 2016.

Program w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży KDM.ORG.PL.

***

Nad przygotowaniem programu pracowali: ks. Marek Adamczyk (Radom), ks. Sebastian Adamczyk (Włocławek), ks. Adam Bab (Lublin), ks. Marcin Baran (Tarnów), ks. Krzysztof Biela (Katowice), ks. Janusz Bolewski (Drohiczyn), Jacek Garbaczewski (Krajowe Biuro ŚDM), Magda Grubczyk (Gniezno), ks. Krzysztof Grzybowski (Drohiczyn), ks. Robert Grzybowski (Drohiczyn), Jakub Gwit (Gniezno), Róża Jasionowska (Lublin), ks. Witold Kałmucki (Kalisz), ks. Andrzej Kiciński (KUL), ks. Tomasz Kijowski SDB (Kraków), ks. Stanisław Kłyś (Tarnów), ks. Łukasz Knieć (Opole), ks. Marcin Kulczynski (Gniezno), ks. Daniel Leśniak (Opole), ks. Andrzej Lubowicki (Drohiczyn), ks. Piotr Łabuda (Tarnów), Rafał Łączny (Warszawa), Katarzyna Murek (Gliwice), Katarzyna Osińska (Krajowe Biuro ŚDM), ks. Robert Patro (Zielona Góra), ks. Przemysław Pilarski (Włocławek), ks. Artur Pytel (Gliwice), ks. Łukasz Różycki (Ełk), Monika Rybczyńska (Krajowe Biuro ŚDM), Anna Salawa (Krajowe Biuro ŚDM), Jakub Sobecki (Gniezno), ks. Zbigniew Sobolewski (Ad Gentes), ks. Ryszard Stankiewicz (Zielona Góra), Paulina Stepnowska (Lublin), Marta Wideł (Tarnów), ks. Marcin Wierzbicki (Katowice), ks. Andrzej Wołpiuk (Bielsko Biała), ks. Krzysztof Wons SDS (Kraków), Patrycja i Grzegorz Woźniak (Gliwice).Całemu Zespołowi Redakcyjnemu za trud włożony w przygotowanie programu składamy serdeczne podziękowanie.

Bp Henryk Tomasik, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży
Bp Damian Muskus, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016
Ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM__________________________________________________________________________________
W drodze na XXXI Światowy Dzień Młodzieży – KRAKÓW 2016

www.kdm.org.pl, www.krakow2016.com
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna