Wprowadzenie do spartadosPobieranie 0.76 Mb.
Strona1/16
Data02.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16SpartaDos X

Podręcznik Użytkownika

 1. WSTĘP.
 1. WPROWADZENIE DO SPARTADOS.

Co to jest DOS?

SpartaDOS.

Command Processor.

Początek pracy.

Formatowanie dyskietki.

Katalog dyskietki.

Tworzenie plików testowych.

Ustawienie czasu i daty.

Parametry.

Kopiowanie plików.

Kasowanie plików.

Jokery.


Katalogi.

Katalog bieżący.

Uruchamianie programów.

BASIC, CAR i X.

Budowanie plików poleceń.

Praktyka.

Odpowiedniki DOS 2.


 1. PRZEGLĄD SPARTADOS X.

Nazwy plików.

Rozszerzenie nazw plików.

Jockery.

Katalogi.

Nazwy szlaków.

Długość polecenia.

Identyfikatory urządzeń.

Ustalona stacja i katalog.

Nazwy dyskietek.

Zgodność formatu dyskietek.

Użycie zewnętrznych modułów ze SpartaDOS X.


 1. COMMAND PROCESSOR - POLECENIA.

ARC -(archiwizacja plików).

ATR (atrybuty).

BASIC.

BOOT (odczyt wstępny).CAR (moduł).

CHDIR (zmiana katalogu).

CHKDSK (sprawdzenie dyskietki).

CHTD (zmiana czasu/daty).

CHVOL (zmiana nazwy dyskietki).

CLS (czyszczenie ekranu).

COPY (kopiowanie pliku).

DATE (ustawienie daty).

DIR i DIRS (katalog).

DUMP (wyświetlenie pliku).

ERASE (skasowanie pliku).

FIND (odszukanie pliku).

FORMAT (formatowanie dyskietki).

KEY (bufor klawiatury).

LOAD (odczyt pliku).

MEM (sprawdzenie pamięci).

Program MENU.

MKDIR (tworzenie katalogu).

PATH (szlak).

PAUSE (przerwa).

PEEK.

POKE.


PROMPT (wskazanie).

RENAME (zmiana nazwy pliku).

RMDIR (usunięcie katalogu).

RPM (sprawdzenie szybkości stacji).

RS232 (odczyt procedury RS232).

SAVE (zapis pliku binarnego).

SET (parametry systemu).

SWAP (zmiana numeru stacji).

TD (wyświetlanie czasu/daty).

TIME (ustawienie czasu).

TYPE (wyświetlanie pliku).

UNERASE (odtworzenie pliku).

VER (numer wersji).

VERIFY (weryfikacja zapisu).

X (odłączenie modułu).


 1. COMMAND PROCESSOR - SZERSZE MOŻLIWOŚCI.
Pliki poleceń.
Standardowy plik poleceń.
Kierowanie I/O.
Szlak poszukiwań.
 1. PROGRAMOWANIE ZE SPARTADOS X.

Funkcje SpartaDOS X z Basica.

Uwagi o ustalonej stacji.

Dostęp do systemu przez CIO.

Otwarcie pliku.

Bezpośredni dostęp do katalogów.

Wykorzystanie szlaku (path).

Tryb śledzenia.

Zmiana nazwy pliku (RENAME).

Skasowanie pliku (ERASE).

Zabezpieczenie pliku (ATR +P).

Odbezpieczanie pliku (ATR -P).

Ustawienie pozycji w pliku (POINT).

Odczyt pozycji w pliku (NOTE).

Odczyt długości pliku.

Odczyt pliku binarnego (LOAD).

Tworzenie katalogu (MKDIR).

Kasowanie katalogu (RMDIR).

Zmiana bieżącego katalogu (CHDIR).

Ustalenie odczytu wstępnego (BOOT).

Ustawienie atrybutów (ATR).

Formatowanie dyskietki (FORMAT).

Odczyt danych (CHRDSR).

Odczyt bieżącego katalogu (CHDIR).

Tablica danych SpartaDOS.

Wektory pod OS ROM.

Wartości tablicy na stronie 7.

 1. INFORMACJE TECHNICZNE.

Format dyskietki SpartaDOS.

Struktura katalogu.
 1. KONFIGURACJA SYSTEMU.

Procedura SPARTA.SYS.

Procedura SIO.SYS.

Procedura INDUS.SYS.

Procedura ATARIDOS.SYS.

Procedura RAMDISK.SYS.

Procedura CLOCK.SYS.

Procedura JIFFY.SYS.

Procedura XEP80.SYS.
 1. UŻYCIE INNYCH PROGRAMÓW.

Turbo Basic XL.

Pliki AUTORUN.SYS

Rozszerzenie Basica XE.

MAC/65 i DDT.

AtariWriter+.

Inne programy użytkowe i gry.

Atari XF551 i inne stacje.


 1. KOMUNIKATY BŁĘDÓW.

 2. ALFABETYCZNY SPIS POLECEŃ.

 3. SPIS POLECEŃ WEDŁUG FUNKCJI.

Pliki poleceń.

Polecenia dla katalogów.

Polecenia obsługi dyskietek.

Polecenia obsługi plików.


Uruchamianie programów.

Warianty pracy Command Processor.

Polecenia czasu/daty.

Polecenia użytkowe i programowe.

 1. SŁOWNIK.

 2. WYKAZ BŁĘDÓW.

Rozdział 1

WSTĘP

Gratulujemy Ci udanego zakupu. Jesteśmy pewni, że po bliższym zapoznaniu się z SpartaDOS X stwierdzisz, iż jest to dyskowy system operacyjny o największych możliwościach spośród wszystkich systemów zaprojektowanych dla ośmiobitowych komputerów ATARI (a także dla wszystkich komputerów ośmiobitowych).


Jeżeli jest to twój pierwszy kontakt z jakąkolwiek wersją SpartaD0S, powinieneś prześledzić krok po kroku wszystkie przykłady pokazane w Rozdziale 2. To pomoże zrozumieć Ci, jak działa SpartaDOS oraz jak wykorzystać jego możliwości.
Rozdział 3 opisuje podstawowe funkcje SpartaDOS X oraz różnice w stosunku do poprzednich wersji SpartaDOS. Rozdział ten powinien przeczytać każdy użytkownik.
Rozdział 4 opisuje szczegółowo zestaw poleceń SpartaDOS X i zawiera dokładne informacje o każdym poleceniu. Dopóki nie zapa­miętasz tych poleceń, prawdopodobnie najczęściej będziesz korzystał z tego rozdziału.
Rozdział 5 opisuje szersze możliwości, takie jak pliki poleceń (batch files), kierowania I/O i szlaki przeszukiwań (search path). Informacje te nie są konieczne do używania SpartaDOS X, lecz mogą pomóc w pełnym wykorzystaniu jego możliwości dla zaoszczędzenia czasu i łatwiejszego wykonywania złożonych operacji oraz w konfigurowaniu Twojego systemu do optymalnej pracy.
Rozdział 6 tłumaczy programowanie i opisuje proste instrukcje Basica dla początkujących programistów oraz szczegóły dostępu w języku maszynowym do wnętrza SpartaDOS X dla profesjonalistów. Przykłady podane są w Basicu i języku maszynowym, co pozwala na dołączenie ich do własnych programów.
Rozdział 7 zawiera szczegółowy opis techniczny struktury dyskietki i jej katalogu stosowanych przez SpartaDOS X. Rozdział ten prawdopodobnie nie zainteresuje większości użytkowników, lecz jest napisany dla tych, którzy tworzą bardziej złożone programy.
Rozdział 8 zawiera informacje niezbędne do ustalenia konfigura­cji SpartaDOS X w Twoim systemie. Dzięki temu możesz w pełni wykorzystać modyfikacje Twojego komputera (jak np. rozszerzenie pamięci) oraz urządzeń peryferyjnych.
Ponadto książka zawiera dodatki opisujące komunikaty błędów oraz współpracę SpartaDOS X z różnymi programami i urządzeniami peryferyj­nymi, a także skrócony wykaz poleceń SpartaDOS X w kolejności alfabetycznej i według realizowanych funkcji.
SpartaDOS X jest najbardziej złożonym dyskowym systemem operacyjnym dostępnym dla ośmiobitowych ATARI. Niektóre operacje mogą więc być znacznie trudniejsze do nauczenia niż w innych DOS-ach. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek problemy ze SpartaDOS X zwróć się do P:Z: "Karen", ul. Obronców 23, 03-933 Warszawa.
Uwaga o zgodności: istnieją pewne programy, które nie działają ze SpartaDOS X (a także z innymi DOS-ami). Niektóre programy są zabezpieczone lub mają DOS wbudowany. SpartaDOS X jest bardziej zgodny z innymi programami niż poprzednie wersje SpartaDOS, lecz zawsze będzie istniała grupa programów, które z nim nie działają.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna