Wpływ domieszkowania Ru na własności nadprzewodnikowe międzymatelicznego związku MgCNi3-x­­RuxPobieranie 10.84 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar10.84 Kb.
Wpływ domieszkowania Ru na własności nadprzewodnikowe międzymatelicznego związku MgCNi3-x­­Rux

T. Klimczuk1,2, V. Gupta1, G. Lawes3, A.P. Ramirez3, R.J. Cava1
1Department of Chemistry, Princeton University, Princeton NJ 08544, USA

2Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdansk University of Technology, Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk, Poland,

3Los Alamos National Laboratory Los Alamos, New Mexico 87544, USA

Międzymetaliczne związki o wzorze strukturalnym: AXM3 są ze względu na budowę krystalograficzną swoistym łącznikiem pomiędzy klasycznymi międzymetalicznymi materiałami typu AuCu3 a perowskitowymi tlenkami CaTiO­3­. Tym samym odkrycie nadprzewodnictwa w MgCNi3 stworzyło wyjątkową okazję badań nadprzewodnictwa w układzie międzymetalicznym ale o strukturze wspólnej dla materiałów HTSC.


Przedstawione zostaną rezultaty badań krystalograficznych (XRD), podatności magnetycznej i ciepła właściwego MgCNi3-xRux. Wyniki badań wskazują, że podstawienie Ru (4d) w miejsce Ni (3d) nie prowadzi, tak jak w przypadku domieszkowania innymi metalami 3d, do gwałtownego obniżenia temperatury krytycznej. Wyznaczone na podstawie pomiarów ciepła właściwego wartości parametru Sommerfelda (exp) pokazują, że wraz ze wzrostem ilości domieszki (x) w MgCNi3-xRux, exp maleje, co stoi w sprzeczności z teoretycznymi obliczeniami widma gęstości stanów DOS(E).
Przedstawione zostaną także wstępne wyniki badań dla MgCNi3-xFex a także dla próbek gdzie z sukcesem domieszkowano pozycję węgla: MgC1-xBxNi3 i MgC1-xNxNi3.


Powyższy rysunek zaczerpnięto z pracy: M.A. Hayward, M.K. Haas, A.P. Ramirez, T. He, K.A. Regan, N. Rogado, K. Inumaru, and R.J. Cava, Solid State Commun. 119, (2001) 491


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna