Września 1939 r rozpoczęła się II wojna światowa. O godzinie 45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein”Pobieranie 13.41 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.41 Kb.
  1. września 1939 r. rozpoczęła się

II.wojna światowa.
O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.
Tak rozpoczął się w największy konflikt zbrojny trwający do 08 maja 1945 r. Objął on swoim zasięgiem prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, część Bliskiego Wschodu.

Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi (III Rzesza, Włochy, Japonia) i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). Działania wojenne pozbawiły życia, między 50 a 78 milionów ludzi (w zależności od źródeł). Według najnowszych opracowań w czasie wojny zginęło 5,6 - 5,8 mln Polaków.


Rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego wprowadzony zostaje na terenie całej Polski stan wojenny.

P
olacy, po ataku niemieckim, nie poddawali się. Stawiali opór okupantowi.Do czasu...

17 września, bez wypowiedzenia wojny, na teren Polski wkroczyła Armia Czerwona. Sowieci w nocie przedstawionej w nocy 17 września 1939 r. ambasadorowi RP w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu, stwierdzili jednostronnie zaprzestanie istnienia państwa polskiego.

P
rezydent nie ogłosił formalnie stanu wojny pomiędzy ZSRR a Polską, a Naczelny Wódz nie wydał jednoznacznego rozkazu stawiania oporu najeźdźcy. Dowódcy i żołnierze byli zdezorientowani. W konsekwencji wzięto do niewoli ok. 250 tysięcy żołnierzy i oficerów.
Na wieść o agresji ZSRR rząd polski ewakuował się w nocy 17 września na terytorium sojuszniczej Rumunii. Jednakże, wbrew porozumieniu polsko - rumuńskiemu o swobodnym prawie przejazdu, pod naciskiem niemiecko-sowieckim, rząd polski został internowany. 30 września prezydent Ignacy Mościcki, przekazał władzę Władysławowi Raczkiewiczowi, co zapoczątkowało działalność Rządu RP na uchodźstwie. Na terenie Polski rozpoczęły działalność, podporządkowane Rządowi RP na uchodźstwie, struktury państwa podziemnego.
Kampania wrześniowa dobiegła końca, wojska niemieckie i sowieckie zajęły terytorium Polski i zdławiły zorganizowany opór wojsk polskich (6 października zakończyła się ostatnia batalia kampanii – bitwa pod Kockiem).

III Rzesza i ZSRR rozpoczęły okupację terytorium Rzeczypospolitej i likwidację polskiej państwowości, według traktatu z 28 września.

Rozpoczął się dla Polaków czas nierównej walki z okupantami, represji, niewoli.


Bibliografia  1. www.1939.pl

  2. www.konflikty.wp.pl

  3. www.wikipedia.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna