WSzSp rzp 333/76/2013 Lublin dn. 2014-01-07 Informacja o wyniku postępowaniaPobieranie 112.53 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar112.53 Kb.

WSzSp - RZP - 333/76/2013 Lublin dn. 2014-01-07Informacja

o wyniku postępowania
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, zestawów do kaniulacji i innego sprzętu medycznego jednorazowego użytku z 12 miesięcznym okresem realizacji zamówienia, na poszczególne pakiety wybrano najkorzystniejsze oferty tj. te, które zaoferowały najniższą cenę (kryterium oceny ofert : cena – 100% ) :


Nr pakietu

Wykonawca

Wartość oferty

brutto

Ilość punktów

1

Covidien Polska Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa15 184,80

100,00

2

AKME Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa8 623,80

100,00

3

VYGON Polska Sp. z o.o.

ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa991,44

100,00

4

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze28 886,76

100,00

5

Skamex Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź15 195,60

100,00

6

Promed S.A.

ul. Krajewskiego 1B 01-520 Warszawa61 927,20

100,00

7

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska18 820,60

100,00

8

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze37 523,52

100,00

9

Beryl Med. Ltd. , 1ST Floor,

26 Fouberts Place, W1F 7PP Londyn, Aglia14 051,23

100,00

10

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze68 258,16

100,00

11

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze50 623,49

100,00

12

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze11 871,36

100,00

15

Viomedical Sp. z o.o.

ul. Mielczarskiego 3, 02-798 Warszawa27 702,00

100,00

16

Kamed – Pośrednictwo Handlowe Krzysztof Kresa, 03-802 Warszawa

30 996,00

100,00

17

Beryl Med. Ltd. , 1ST Floor,

26 Fouberts Place, W1F 7PP Londyn, Aglia2 916,00

100,00

18

Beryl Med. Ltd. , 1ST Floor,

26 Fouberts Place, W1F 7PP Londyn, Aglia9 642,24

100,00

19

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze3 991,68

100,00

Postępowanie na pakiet nr 14, 20 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu .
Postępowanie na pakiet nr 13 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Umowa z powyższymi Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 i ust. 2 pkt. 2.1a) i pkt. 3a) oraz art. 94 ust. 1 pkt. 2 (pakiet nr 6, 19)
Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania : brak
Informacja o ofertach odrzuconych z postępowania :


  1. Hammermed Sp. z o.o. Sp. k-a – w zakresie pakietu nr 14,

  2. Vygon Polska Sp. z o.o. - w zakresie pakietu nr 6,

  3. EuMed Sp. z o.o. – w zakresie pakietu nr 19,

  4. Beryl Med. Ltd. – w zakresie pakietu nr 14,

  5. Zarys Sp. z o.o. – w zakresie pakietu nr 14.Informacja o Wykonawcach , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :

Pakiet nr 1


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

02

Covidien Polska Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa15 184,80

100,00

Pakiet nr 2


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

12

AKME Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa8 623,80

100,00

Pakiet nr 3


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

05

VYGON Polska Sp. z o.o.

ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa991,44

100,00

Pakiet nr 4


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

04

SUMI K. Rek A. Krzanowski Sp. J.

ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek45 997,20

62,80

10

MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna

ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy65 826,00

43,88

11

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze28 886,76

100,00

13

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska41 301,58

69,94

14

Skamex Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź69 444,00

41,60

17

Covidien Polska Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa54 280,80

53,22

Pakiet nr 5


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

14

Skamex Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź15 195,60

100,00

Pakiet nr 6


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

15

Promed S.A.

ul. Krajewskiego 1B 01-520 Warszawa61 927,20

100,00

Pakiet nr 7


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

10

MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna

ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy27 322,29

68,88

11

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze20 094,57

93,66

13

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska18 820,60

100,00

Pakiet nr 8


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

11

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze37 523,52

100,00

13

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska42 180,48

88,96

14

Skamex Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź45 321,12

82,79

Pakiet nr 9


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

09

Beryl Med. Ltd. , 1ST Floor,

26 Fouberts Place, W1F 7PP Londyn, Aglia14 051,23

100,00

11

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze15 878,59

88,49

Pakiet nr 10


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

11

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze68 258,16

100,00

14

Skamex Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź80 870,40

84,40

15

Promed S.A.

ul. Krajewskiego 1B 01-520 Warszawa95 472,00

71,50

Pakiet nr 11


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

11

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze50 623,49

100,00

15

Promed S.A.

ul. Krajewskiego 1B 01-520 Warszawa65 450,16

77,35

Pakiet nr 12


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

07

Cezal S.A.- Wrocław Oddział Karków

ul. Balicka 117, 30-149 Kraków15 811,20

75,08

11

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze11 871,36

100,00

13

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska14 722,56

80,63

14

Skamex Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź38 880,00

30,53

15

Promed S.A.

ul. Krajewskiego 1B 01-520 Warszawa23 742,72

50,00

16

PZL Cezal Lublin Sp. z o.o.

al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin13 426,56

88,42

Pakiet nr 13


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

08

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa75 219,84

100,00

Pakiet nr 15


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

01

Hagmed Zając i Tomaszewski Sp. J.

ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka33 534,00

82,61

03

Viomedical Sp. z o.o.

ul. Mielczarskiego 3, 02-798 Warszawa27 702,00

100,00

10

MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna

ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy39 916,80

69,40

Pakiet nr 16


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

09

Beryl Med. Ltd. , 1ST Floor,

26 Fouberts Place, W1F 7PP Londyn, Aglia34 776,00

89,13

18

Kamed – Pośrednictwo Handlowe Krzysztof Kresa, 03-802 Warszawa

30 996,00

100,00

Pakiet nr 17


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

09

Beryl Med. Ltd. , 1ST Floor,

26 Fouberts Place, W1F 7PP Londyn, Aglia2 916,00

100,00

Pakiet nr 18


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

09

Beryl Med. Ltd. , 1ST Floor,

26 Fouberts Place, W1F 7PP Londyn, Aglia9 642,24

100,00

Pakiet nr 19


Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

11

Zarys Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze3 991,68

100,00Jednocześnie wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w przetargu.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna