Wszyscy uczestnicy postępowaniaPobieranie 13.02 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar13.02 Kb.

Nysa, dnia 22.02.2013r.

Nr ZP-10/2013
Wszyscy uczestnicy

postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów oraz diatermii chirurgicznej
Informacja o wyborze ofert
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę respiratorów oraz diatermii chirurgicznej /Nr ZP-10/2013/ wybrane zostały oferty Wykonawców:


Część Nr 1 – dostawa respiratów stacjonarnych


COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o.

02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162


Część Nr 2 – dostawa diatermii chirurgicznej


ERBE Polska Sp. z o.o.

02-954 Warszawa, ul. Marconich 8


Oferty spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umowy zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium “cena” oraz łączna punktacja

Numer oferty

Wykonawca

Ilość punktów w kryterium “cena”

Łączna punktacja

Część nr 1

2

COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o.

02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162100

100

Część nr 2

1

ERBE Polska Sp. z o.o.

02-954 Warszawa, ul. Marconich 8100

100

Zamawiający________________________________________________________________________________________________________________

Szpital Nysa
NIP 753 – 19-67-997, REGON 000 313 443

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna