Wybory prezydenckie I do rad prowincji – podstawowe informacje afganistanPobieranie 18.4 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar18.4 Kb.

WYBORY AFGANISTAN 2009

/materiał informacyjny dla prasy/WYBORY PREZYDENCKIE I DO RAD PROWINCJI – PODSTAWOWE INFORMACJE

AFGANISTAN:

W dniu 20.08.2009 r. w Afganistanie na podstawie Artykułu 33 Konstytucji odbyły się wybory prezydenckie i do Rad Prowincji.

Nad przeprowadzeniem wyborów czuwa Niezależna Komisja Wyborcza powołana na podstawie artykułu 156 Konstytucji.

W całym Afganistanie wydano 17 mln kart do rejestracji wyborców. Zarejestrowało się 15,6 mln obywateli z czego ok. 35 – 38% to kobiety. 4,3 mln mieszkańców Afganistanu wcześniej nie głosowało w wyborach.

O fotel prezydenta Islamskiej Republiki Afganistanu początkowo ubiegało się 44 kandydatów w tym dwie kobiety. Później liczba ta zmalała do 37. Wśród kandydatów jest również obecnie sprawujący ten urząd Hamid Karzaj.

O zasiadanie w Radach Prowincji ubiega się 3 197 kandydatów. Na liczbę tę składa się 2 864 mężczyzn i 333 kobiety.

Zgodnie z prawem aby zostać Prezydentem Islamskiej Republiki Afganistanu kandydat musi zdobyć 50% głosów. W innym przypadku w drugiej turze biorą udział dwaj kandydaci, którzy zdobyli najwyższe poparcie w pierwszej turze.

GHAZNI:

Na liście kandydatów do fotela Prezydenta Afganistanu znajduje się 2 kandydatów pochodzących z prowincji Ghazni oraz 93 kandydatów do rady prowincji.

W prowincji Ghazni wydano 809 675 kart do rejestracji wyborców.

Głosowanie odbyło się w 368 centrach wyborczych.DOWÓDCA POLSKICH SIŁ ZADANIOWYCH

PŁK RAJMUND ANDRZEJCZAK

O WYBORACH W AFGANISTANIE

Polskie Siły Zadaniowe, które odpowiadają za prowincję Ghazni są jednym z trzech zasadniczych elementów systemu bezpieczeństwa. Zgodnie z przyjętym na czas wyborów rozwiązaniem utworzono trzy kręgi odpowiedzialności. W pierwszym kręgu za centra wyborcze bezpośrednio odpowiedzialna była afgańska policja. Następnie, w drugim kręgu armia afgańska, która stanowiła odległy element gotowy do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Na samym końcu są Polskie Siły Zadaniowe. Taki system obowiązuje także we wszystkich innych brygadach naszego regionu.

W tym miejscu warto jednak zauważyć, że bezpieczeństwo w prowincji Ghazni Polskie Siły Zadaniowe zaczęły tworzyć już znacznie wcześniej. Proces ten rozpoczął się w okresie zimy. Wtedy przyjechaliśmy do prowincji, która była dla nas mało znana. Przyjechaliśmy do zupełnie innego zakątka świata i przede wszystkim nie chcieliśmy być odbierani jako siły, które chcą narzucać Afgańczykom pomysł na każdy dzień. Uczyliśmy się także jakie są ich potrzeby i jakie jest ich zdanie. Myślę, że jest to bardziej istotne niż sama liczba śmigłowców czy legendarnych Rosomaków, które brały udział w systemie zabezpieczenia wyborów.

Jesteśmy tu już 11 miesięcy i to właśnie teraz okaże się na ile jesteśmy efektywni, na ile potrafiliśmy zbudować poprawne relacje, na ile efektywne są elementy Afgańskich Sił Bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o armię to moim zdaniem jest ona dobrze przygotowana do wykonywania swoich zadań, natomiast jeżeli chodzi o policję to tu jest jeszcze sporo do zrobienia.Jeśli chodzi o sam dzień wyborów to Polskie Siły Zadaniowe przygotowały się na różne scenariusze, w tym również i te najbardziej niebezpieczne, i najbardziej skomplikowane. Przygotowane do tego były nasze wszystkie systemy. Przygotowaliśmy się na wszelkie możliwości. Jeśli zaś chodzi o samych Afgańczyków, to tak jak zdecydują 20 sierpnia, tak obudzą się 21 w swoim Afganistanie, w którym my tylko stwarzamy warunki do tego aby mogli, tak jak my kiedyś podjąć właściwe decyzje. To jest tak naprawdę ich dzień.

WYBORCZY KALENDARZ:

 1. 18.04 – 24.04 – Początek procesu rejestracji kandydatów (biura IEC na szczeblu centralnym i prowincji rozpoczęły dostarczanie wymaganych dokumentów i informacji dla kandydatów).

 2. 25.04 – 08.05 – Rejestracja kandydatów.

 3. 09.05 – 15.05 – Przygotowanie wstępnej listy kandydatów (w tym okresie komisja opracowała wstępną listę kandydatów w oparciu o informacje dostarczone przez nich samych).

 4. 16.05 – 21.05 – Publikacja wstępnej listy kandydatów (w tym okresie były rejestrowane skargi i zażalenia dotyczące spełniania wymogów przez poszczególnych kandydatów, były dokonywane ewentualne korekty zawartych w liście treści oraz istniała możliwość wycofania swojej kandydatury).

 5. 16.05 – 08.06 – Weryfikacja skarg i zażaleń dotyczących spełniania wymogów przez poszczególnych kandydatów.

 6. 09.06 – Publikacja informacji o rozstrzygnięciu skarg i zażaleń.

 7. 09.06 – 12.06 – Przygotowanie ostatecznej listy kandydatów przez IEC.

 8. 12.06 – Publikacja ostatecznej listy kandydatów.

 9. 16.06 – 17.08 – Czas kampanii wyborczej (kampania zostanie zakończona 48 godzin przed dniem wyborów). 1. 20.08 – WYBORY PREZYDENCKIE I DO RAD PROWINCJI.

 2. 20.08 – 02.09 – Dostarczenie wyników wyborów z obwodowych i rejonowych komisji wyborczych do Kabulu.

 3. 03.09 – 16.09 – Ogłoszenie wstępnych wyników wyborów prezydenckich.

 4. 17.09 – Certyfikacja i ogłoszenie wyborów prezydenckich.

 5. 17.09 – Ustalenie drugiej tury wyborów prezydenckich (jeżeli prezydent Afganistanu nie zostanie wyłoniony w pierwszej turze).

LINIA CZASOWA WYBORÓW 2009 W AFGANISTANIEORGANIZACJA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA – PODSTAWOWE ZADANIA

 • Pierwszy krąg bezpieczeństwa lokali wyborczych: w odległości ok. 1000 m – ANP (Policja Afgańska) i NDS.

 • Drugi krąg bezpieczeństwa lokali wyborczych: w odległości ok. 2000 m – ANA (Armia Afgańska)

 • Trzeci krąg bezpieczeństwa lokali wyborczych: w odległości ok. 5000 m – siły ISAF


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna