Wybrane problemy z historii kultury (Problemy kultury antycznej) 30w forma zaliczeniaPobieranie 371.95 Kb.
Strona2/12
Data07.05.2016
Rozmiar371.95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1. Początki demokracji szlacheckiej do 1505 roku.


literatura:

K. Baczkowski, Rady Kallimacha, Kraków 1989, s. 7-22.

J. Bardach, Początki sejmu, [w:] Historia sejmu polskiego, t. I, pod red. J. Michalskiego. Warszawa 1984, s. 13-17, 28-62.

F. Papee, Aleksander Jagiellończyk. Kraków 1999.

F. Papee, Jan Olbracht, Poznań 1999.

2. Polityka wewnętrzna Zygmunta Starego (1506-1548).


literatura:

A. Sucheni-Grabowska, Społeczność szlachecka a państwo, [w:] Polska w epoce Odrodzenia, pod red. A. Wyczańskiego. Wyd. 2, Warszawa 1986, s. 29-39.

A. Sucheni-Grabowska, Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Kraków 1988, s. 7-26.

W. Uruszczak, Sejm w latach 1506-1540, [w:] Historia sejmu polskiego, t. I, pod red.

J. Michalskiego. Warszawa 1984, s. 64-82, 97-113.

Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1979, s. 171-183, 187-197,336-371.

A. Wyczański, Dogonić Europę, Kraków 1987, s. 17-26.

A. Wyczański, Polska - Rzeczpospolitą szlachecką, 1454-1764. Wyd. 2, Warszawa 1991,s. 71-89.

3. Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta (1548-1572).


literatura:

S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988, s. 96-127.

A. Sucheni-Grabowska, Społeczność szlachecka a państwo, [w:] Polska w epoce Odrodzenia, pod red. A. Wyczańskiego. Wyd. 2, Warszawa 1986, s. 48-80.

A. Sucheni-Grabowska, Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Kraków 1988, s. 27-54.

A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August, król Polski i Wielki Książę Litewski (1520-1572), Warszawa 1996.

4. Rzeczpospolita w latach 1572-1586.


literatura:

S. Grzybowski, Henryk Walezy, Wrocław 1980, s. 107-122.

S. Płaza, Wielkie bezkrólewie, Kraków 1988, s. 2-21, 28-38, 67-80.

A. Wyczański, Polska - Rzeczpospolitą szlachecką, 1492-1764. Wyd. 2, Warszawa 1991,

s. 203-215.

5. Polityka wewnętrzna Zygmunta III Wazy (1587-1632).


literatura:

S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 189-226, 243-252.

L. Podhorodecki, Wazowie w Polsce, Warszawa 1985.

H. Wisner, Rokosz Zebrzydowskiego, Kraków 1989.

H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów, Warszawa 2002.

H. Wisner, Zygmunt III Waza, Wrocław 1991, s. 11-35, 82-99, 207-212.


6. Polityka wyznaniowa Władysława IV (1632-1648).


literatura:

U. Augustyniak, Wazowie i „królowie rodacy”: studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, Warszawa 1999.

W. Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1972, s. 118-121,136-150, 244-254, 274-278, 359-362, 369-375.

J. Dzięgielewski, O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej

w latach panowania Władysława IV, Warszawa 1986, s. 62-77, 83-93, 108-130, 206-211.

B. Fabiani, Na dworze Wazów w Warszawie, Warszawa 1988.

A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, s. 71-73,

82-88.

L. Podhorodecki, Wazowie w Polsce, Warszawa 1985.

K. Targosz-Kretowa, Teatr dworski Władysława IV, Kraków 1978.

H. Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław 1995, s. 48-62, 112-147.

H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów, Warszawa 2002.

A. Wyczański, Polska - Rzeczpospolitą szlachecką, 1492-1764. Wyd. 2, Warszawa 1991,s. 240-247.

7. Sprawa kozacka w czasach Władysława IV i Jana Kazimierza (1632-1654).


literatura:

T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej, Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku, Warszawa 1985.

J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wrocław 1988.

W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, wyd. 3, Wrocław 2001, s. 83-108.

W. A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Warszawa 1984.

Z. Wójcik, Wojny kozackie w dawnej Polsce, Kraków 1989, s. 1-4, 55-58.


8. Kryzys państwa za Jana Kazimierza (1648-1668).


literatura:

A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, s. 288-293, 305-309, 553-579.

L. Podhorodecki, Wazowie w Polsce, Warszawa 1985.

T. Wasilewski, Ostatni Waza na polskim tronie, Katowice 1984.

Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, Warszawa 1997, s. 39-63, 134-148, 168-178, 191-206.

H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów, Warszawa 2002.


9 i 10. Rzeczpospolita w czasach narodowych monarchów (1669-1696).


literatura:

A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki, 1640-1673, Kraków 1984, s. 101-120, 167-173, 176-192, 234-235, 253-261.

Z. Wójcik, Jan III Sobieski, 1629-1696. Warszawa 1983, s. 453-457, 472-505.

11. Społeczeństwo szlacheckie wobec Augusta II (1697-1733).


literatura:

A. Link-Lenczowski, Rzeczpospolita na rozdrożu 1696-1736, Kraków 1994, s. 1-10, 44-61.

H. Olszewski, O skutecznym rad sposobie, Kraków 1989, s. 9-18, 21-24.

J. Staszewski, August II, Warszawa 1986.


12. Rywalizacja stanów za panowania Augusta III (1733-1763).


literatura:

A. Link-Lenczowski, Rzeczpospolita na rozdrożu 1696-1736, Kraków 1994, s. 56-72.

H. Olszewski, O skutecznym rad sposobie, Kraków 1989, s. 53-58.

J. Staszewski, August III Sas, Wrocław 1989, s. 130-167, 194-215, 249-276.1


13. Rzeczpospolita w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego (do Sejmu Wielkiego).


literatura:

A. Czaja, Lata wielkich nadziei. Walka o reformę państwa polskiego w drugiej połowie XVIII, Warszawa 1992.

A. Zgorzelska, Stanisław August nie tylko mecenas, Kraków 1996, s. 6-12, 17-21, 26-27.

K. Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998.


14. Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.


literatura:

Konstytucja 3 maja, oprac. J. Łojek, Lublin 1989.

J. Michalski, Witaj majowa jutrzenko, Kraków 2000.

15. Upadek Rzeczypospolitej w XVIII w.


literatura:

Francić M., Insurekcja kościuszkowska, Kraków 1988.

Powstanie kościuszkowskie 1794, pod red. J. Wojtasika, t. 1-3, Warszawa 1997.

Zahorski A., Naczelnik w sukmanie, Kraków 1990, s. 13-26.


HISTORIA POWSZECHNA XIX W. (1789 – 1918)
30 W

Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: prof. dr hab. Janusz Zuziak

Warunki wpisania: zaliczenie 4 semestru

Cele kursu:
Podstawowe treści kursu: Francja w przededniu wielkiej rewolucji burżuazyjnej. Sytuacja społeczno-ekonomiczna i polityczne. Wielka rewolucja francuska 1789 – 1799. Imperium Napoleona 1799 – 1815. Święte Przymierze. Europa pokongresowa 1815 – 1846. Wiosna Ludów 1846-1849. Rosja w latach 1796-1856. Wyzwolenie Grecji i Serbii. Wojna krymska. Cesarstwo Napoleona III. Zjednoczenie Niemiec. Komuna Paryska. Anglia w epoce wiktoriańskiej. Amerykańska wojna secesyjna. Kontynent amerykański na przełomie XIX i XX wieku. Kraje Dalekiego Wschodu w II połowie XIX wieku. Wojna rosyjsko- japońska i konflikty bałkańskie. Francja kresie Trzeciej Republiki. Sytuacja międzynarodowa w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej. Pierwsza wojna światowa – wybuch, przebieg i zakończenie. Dwie rewolucje w Rosji i koniec I wojny światowej. Konferencja wersalska i traktaty pokojowe.

Literatura podstawowa:

L. Bazylow, Historia powszechna 1789-1918, (różne wydania);

A. Czubiński, Europa dwudziestego wieku, Poznań 1997;

Historia powszechna 1879 – 1990. Wybór dokumentów, red. M. Nadolski, Warszawa 1991.

M. Kukiel, Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, (różne wydania);

J. Pajewski, Historia powszechna 1871 – 1918, (różne wydania);

E. Tarle, Dzieje Europy 1871-1918, (różne wydania);

M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, (różne wydania);

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna