Wybrane problemy z historii kultury (Problemy kultury antycznej) 30w forma zaliczeniaPobieranie 371.95 Kb.
Strona9/12
Data07.05.2016
Rozmiar371.95 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

10 W


Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: dr Marek Dutkiewicz

Warunki wpisania: zaliczenie 6 semestru;

Cel kursu: Zapoznanie studentów z problemami organizacji i działaniami zbrojnymi Wojska Polskiego i polskich formacji nieregularnych w latach 1794-1918.
Podstawowe treści kursu: Armia polska doby powstania kościuszkowskiego; Armia Księstwa Warszawskiego; Armia Królestwa Polskiego; Polska myśl wojskowa lat 1832-1864 i formacje powstańcze tego okresu; Polska myśl wojskowa lat 1864-1918 i polskie formacje zbrojne na frontach pierwszej wojny światowej.
Literatura podstawowa:

E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984.

E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794-1938, Warszawa 1973.

T. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa 1981.


Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, pod red. P. Staweckiego, t. II (1648-1864), Warszawa 1966.

Zarys dziejów wojskowości polskiej (1864-1939), pod red. P. Staweckiego, Warszawa 1990.

H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920, Warszawa 1990.

B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814, Warszawa 1905 (reprint Poznań 2003).

B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815-1830, Warszawa 1903 (reprint

Poznań 2003).

S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794, Warszawa 1983.

S.Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie,

listopadowe, styczniowe, Warszawa 1992.

Księga chwały piechoty, pod red. B. Prugar-Ketlinga, Warszawa 1992 (reprint).

Księga jazdy polskiej, pod red. B. Wieniawy-Długoszowskiego, Warszawa 1993 (reprint).

M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, Londyn 1947 (reprint).

M. Kukiel, Wojna 1812 roku, t. 1-2, Warszawa 1937(reprint Poznań 1999).

W. Milewska, J. T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków 1998.

J. Pachoński, Legiony Polskie. Prawda i legendy 1794-1807, Warszawa 1969.

B. Pawłowski, Wojna polsko-austriacka 1809 roku, Warszawa 1996.

Polskie tradycje wojskowe, pod red. J.W. Dyskanta, T. 3. Tradycje walk wyzwoleńczych „Za naszą i waszą wolność” XVIII-XX, Warszawa 1995.

Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, Warszawa 1994.

Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne – militaria – Europa wobec powstania listopadowego, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1980.

Powstanie styczniowe 1863-1864. Aspekty militarne i polityczne, pod red. J. Wojtasika,

Warszawa 1995.

J. Skowronek, Legiony Polskie we Włoszech, Warszawa 1985.

W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830-1831, Warszawa 1993.

J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978.

M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990.
HISTORIA WOJSOWOŚCI POLSKIEJ 1794-1918

20 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Marek Dutkiewicz

Warunki wpisania: zaliczenie 6 semestru;

Cel kursu: Pogłębienie wiedzy z zakresu historii wojskowości polskiej w latach 1794-1918; doskonalenie umiejętności formułowania własnych opinii w oparciu o poznane teksty źródłowe i literaturę.
Podstawowe treści kursu: Analiza przebiegu głównych bitew powstania kościuszkowskiego; Organizacja i boje Legionów Polskich; Analiza przebiegu głównych bitew stoczonych przez wojsko Księstwa Warszawskiego; Analiza przebiegu głównych bitew stoczonych przez wojsko Królestwa Polskiego w 1831 r.; Analiza walk stoczonych podczas powstania styczniowego 1863-1864; Organizacja i walki polskich formacji na frontach I wojny światowej.
Literatura podstawowa:

E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984.

E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794-1938, Warszawa 1973.

T. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa 1981

Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, pod red. P. Staweckiego,

t. II (1648-1864), Warszawa 1966

Zarys dziejów wojskowości polskiej (1864-1939), pod red. P. Staweckiego, Warszawa 1990.

H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920, Warszawa 1990.

B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814, Warszawa 1905

(reprint Poznań 2003).

B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815-1830, Warszawa 1903 (reprint

Poznań 2003).

S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794, Warszawa 1983.

S.Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie,

listopadowe, styczniowe, Warszawa 1992.

Księga chwały piechoty, pod red. B. Prugar-Ketlinga, Warszawa 1992 (reprint).

Księga jazdy polskiej, pod red. B. Wieniawy-Długoszowskiego, Warszawa 1993 (reprint).

M. Kukiel, Wojna 1812 roku, t. 1-2, Warszawa 1937(reprint Poznań 1999).

W. Milewska, J. T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków 1998.

J. Pachoński, Legiony Polskie. Prawda i legendy 1794-1807, Warszawa 1969.

B. Pawłowski, Wojna polsko-austriacka 1809 roku, Warszawa 1996.

Polskie tradycje wojskowe, pod red. J.W. Dyskanta, T. 3. Tradycje walk wyzwoleńczych „Za naszą i waszą wolność” XVIII-XX, Warszawa 1995.

Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, Warszawa 1994.

Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne – militaria – Europa wobec powstania listopadowego, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1980.

Powstanie styczniowe 1863-1864. Aspekty militarne i polityczne, pod red. J. Wojtasika,

Warszawa 1995.

J. Skowronek, Legiony Polskie we Włoszech, Warszawa 1985.

W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830-1831, Warszawa 1993.

J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978.

M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990.


HISTORIA WOJSOWOŚCI POLSKIEJ 1918-1945
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna