Wychowanie – wychowawstwo zagadnienia Banasiak, JanPobieranie 14.56 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.56 Kb.
Wychowaniewychowawstwo - zagadnienia


 1. Banasiak, Jan
  Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania : elementy teorii i metodyki / Jan Banasiak.
  Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996

 2. Béliveau, Marie-Claude
  "Nie cierpię szkoły!" : jak pomóc dziecku w problemach szkolnych : poradnik dla rodziców / Marie-Claude Béliveau ; z fr. przeł. Janina Dembska.
  Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2005.

 3. Chojnowska, Elżbieta
  Pedagogiczna waga radosnych przeżyć / Elżbieta Chojnowska. // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 6 (2005), s. 57-59

 4. Danilewska, Joanna
  Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danilewska.
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

 5. Debesse, Maurice
  Etapy wychowania / Maurice Debesse ; z upoważnienia aut. przeł. z fr. Irena Wojnar; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski.
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

 6. Dejnarowicz, Władysława
  Sytuacja i procesy wychowawcze w klasie szkolnej : z doświadczeń wychowawcy klasowego / Władysława Dejnarowicz.
  Wyd. 2 popr.
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

 7. Dudzikowa, Maria
  Humor inteligentnego i dobrego człowieka / Maria Dudzikowa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 3 (2005), s. 49-54

 8. Dudzikowa, Maria
  Z optymizmem o potędze optymizmu / Maria Dudzikowa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 2 (2005), s. 40-44

 9. Figes, Kate
  Te straszne nastolatki / Kate Figes ; przeł. Anna Skucińska.
  Kraków : Wydaw. Literackie, 2003.

 10. Gerstmann, Stanisław
  Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych / Stanisław Gerstmann.
  Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981

 11. Gilly, Michel
  Nauczyciel-uczeń : role instytucjonalne a reprezentacje / Michel Gilly ; [przeł. z fr. Zofia Zakrzewska ; przedm. i red. nauk. Antonina Gurycka].
  Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987

 12. Główne kierunki i zadania w pracy wychowawczej szkół / Ministerstwo Oświaty i Wychowania.
  Wyd. 2].
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986

 13. Gurycka, Antonina
  Nauczyciel mistrzem wychowania w dzisiejszej szkole / Antonina Gurycka. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 27-38

 14. Heyne, David
  Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne, Stephanie Rollings [oraz] (Neville King, Bruce Tonge) ; przekł. Monika Gajdzińska.
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

 15. Hornby, Garry
  Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall ; przekł. Jolanta Bartosik.
  Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

 16. Kaja, Barbara
  Problemy psychologii wychowania : teoria i praktyka / Barbara Kaja.
  Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001.

 17. Klimowicz, Grażyna
  Dylematy ucznia : z doświadczeń dorastającej młodzieży / Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek-Kukacka, Waldemar Kozłowski.
  Warszawa : WSiP, 1994

 18. Kłusek, Urszula
  Nuda, pustka i... umieranie duszy / Urszula Kłusek. // Katecheta. - R. 49, nr 4 (2005), s. 63-67

 19. Lewin, Aleksander
  System wychowania a twórczość pedagogiczna / Aleksander Lewin.
  Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983

 20. Łobocki, Mieczysław
  Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania / Mieczysław Łobocki.
  Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985.

 21. Łopatkowa, Maria
  Pedagogika serca w dobie globalizacji / Maria Łopatkowa.
  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006

 22. Mika, Stanisław
  Psychologia społeczna dla nauczycieli / Stanisław Mika.
  Warszawa : "Żak", 1998.

 23. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu / wybór artykułów z kwartalnika "Perspectives" wydawanego przez UNESCO i red. nauk. Czesława Kupisiewicza ; [tł. z fr. Ewa Regulska, Mirosław S. Szymański].
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989

 24. Pacek, Stefan
  Jak kierować samowychowaniem uczniów / Stefan Pacek.
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984

 25. Podmiotowość w wychowawczych doświadczeniach dzieci i młodzieży : problem węzłowy 11.4 Modernizacja systemu oświaty w PRL. Cz. 1, Wychowanek jako podmiot działań. Cz. 2, Wychowanek jako podmiot doświadczeń. Cz. 3, Źródło doświadczeń - szkolne środowisko wychowawcze / Antonina Gurycka red. nauk. ; red. [cz. 1] Mirosław Kofta ; red. [cz. 2] Andrzej Gołąb ; red. [cz. 3] Paweł Jurczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Psychologii.
  Warszawa : UW, 1985

 26. Polkowski, Tomasz
  Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski.
  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 10 (2005), s. 29-35

 27. Radziewicz, Julian
  O planowaniu pracy wychowawczej / Julian Radziewicz.
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989

 28. Ranschburg, Jenö
  Lęk, gniew, agresja / Jenö Ranschburg ; [tł. z węg. Magdalena Schweinitz-Kulisiewicz].
  [Wyd. 2].
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

 29. Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania : elementy teorii i metodyki / Jan Banasiak.
  Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996 (Warsz. : UW).

 30. Rimm, Sylvia B.
  Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? / Sylvia B. Rimm ; przetł. [z ang.] Dorota Ekiert-Grabowska.
  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

 31. Rola wychowawcy klasy w integrowaniu oddziaływań wychowawczych szkoły i środowiska / pod red. E[dwarda] Kozioła, M[arii] Strzyżewskiej ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.
  Zielona Góra : IKN. ODN, 1989

 32. Seligman, Martin E. P.
  Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Martin E. P. Seligman ; przeł. [z ang.] Andrzej Jankowski.
  [Wyd. 2].
  Poznań : "Media Rodzina of Poznań", cop. 1993

 33. Siemek, Danuta
  Problemy wychowawcze wieku dorastania / Danuta Siemek.
  Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986

 34. Służyć dziecku : profilaktyka i promocja zdrowia : praca zbiorowa / pod red. Adama Dąbka ; [aut. A. Dąbek et al.].
  Zielona Góra : Pełnomocnik Wojewody Zielonogórskiego d/s [do spraw] Zapobiegania Narkomanii, 1993

 35. Szczepański, Jan
  Partnerstwo nauczyciela i ucznia / Jan Szczepański ; Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
  Kalisz : CDN, 1978

 36. Szkoła i rodzina wychowują : (materiały metodyczne do pogadanek z rodzicami) : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Zarząd Główny.
  Wyd. 2 popr.
  Warszawa : TWP. ZG, 1987

 37. Wybrane problemy współczesnej edukacji / pod red. Józefa Kwapiszewskiego ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.
  Słupsk : Wydaw. Uczelniane PAP, 2000.

 38. Wybrane zagadnienia kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży / pod red. Stanisława Popka ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Pedagogiki i Psychologii.
  Lublin : Wydaw. UMCS, 1987

 39. Żywczok, Alicja
  Profilaktyka pesymizmu i negacji życia w wychowaniu szkolnym / Alicja Żywczok. -Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 76-90

 40. Żywczok, Alicja
  Wychowanie do radości życia / Alicja Żywczok.
  Warszawa : "Żak", 2004.

Źródło: Biblioteka NarodowaWybrała: mgr Ewa Gabryliszyn

Gorzów Wlkp.,2007 r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna