Wydanie specjalne 40 lat FraternitasPobieranie 25.15 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar25.15 Kb.
FRATERNITAS

pol Vol. XL. N. 137 - OFM Roma - Email: rbahcic@ofm.org - 10. 11. 2007

Wydanie specjalne

40 lat Fraternitas
Dzisiaj, 10 listopada 2007, obchodzimy 40 rocznicę wydania pierwszego numeru Fraternitas, który był napisany po łacinie.

Na zdjęciu można zobaczyć i przeczytać pierwszą stronę tego nowego biuletynu naszego Zakonu.

Najlepsze życzenia i podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali przy Fraternitas, czy to jako redaktorzy, czy jako tłumacze albo w jakikolwiek inny sposób. Redaktor Fr. Robert Bahčič
Krótka historia Fraternitas
Fraternitas należy uznać jako jeden z pierwszych dojrzałych owoców Kapituły generalnej w 1967 roku. Bardzo tego chciał Minister generalny O. Konstantyn Koser, pragnąc w ten sposób wzmocnić więzy braterskie wewnątrz Zakonu, przy poszanowaniu wolności i różnic, z jakimi Bóg stworzył każdego człowieka.

Fr. Alberto Maria Lopera Trujillo tak pisał 8 listopada 1967:

“Razem z Biurem Protokołu powstał projekt (już w trakcie realizacji) wiadomości lub biuletynu dla Zakonu.

Wydaje mi się, że myśl powierzenia tego biuletynu trosce tego Biura wypływa z faktu, że Biuro Protokołu będzie miało pod ręką źródło tych wszystkich informacji. Jednak jeżeli weźmie się pod uwagę, że praca tego Biura, zwłaszcza w ciągu pierwszych miesięcy, będzie pochłaniać wiele czasu, moim zdaniem powinno się pomyśleć o stworzeniu Biura niezależnego, albo przynajmniej nie zależnego bezpośrednio od zatrudnionych w Protokole.”


Pierwszy numer Fraternitas ukazał się z datą: 10 listopada 1967.

W prezentacji pierwszego numeru został ukazany cel tego biuletynu (po łacinie):

Te “Informationes” nie mają być niczym innym, jak tylko pewnym nośnikiem czy narzędziem, aby łatwiej dostarczyć wszystkim braciom Zakonu tych wiadomości albo działalności różnych Jednostek naszej Rodziny (np. Kuria generalna, Regiony, Konferencje Ministrów prowincjalnych, Prowincje, etc.), jak też mniejszych grup i pojedynczych braci, które wyda się właściwe czy pożyteczne podać do wiadomości całej rodziny franciszkańskiej.

Potem powoli utworzył się zespół redakcyjny Fraternitas. I tak w dniu 28 lutego 1969 mamy następujący skład:


Odpowiedzialny: Fr. Alberto Lopera

Redaktor główny: Fr. Dario Pili

Redaktor dla języka włoskiego, francuskiego i hiszpańskiego: Fr. Dario

Redaktor dla języka niemieckiego i angielskiego: Fr. Sergio

Redaktor dla języka chorwackiego i węgierskiego: Fr. Zdenko

Redaktor dla języka polskiego i angielskiego (USA): Fr. Henryk i Beda

Redaktor dla języka portugalskiego: Fr. Alberto Lopera.
Fr. Dario Pili pisze 6 grudnia 1970 roku do ojca Konstantyna Kosera, Ministra generalnego, krótkie sprawozdanie z pracy wykonanej dla Fraternitas:
“W tym roku 1970 ukazały się trzy zeszyty Fraternitas w języku włoskim i trzy zeszyty w języku łacińskim, w sumie 252 stron. W 1969 roku wyszło pięć zeszytów w języku łacińskim, łącznie 183 strony.”

Następnie Fr. Dario mówi o trudnościach, na jakie napotyka w swej pracy: pisanie na maszynie, tłumaczenie na łacinę, zbieranie wiadomości, wysyłka…


Do redakcji Fraternitas napływały liczne listy zawierające krytykę: jedni uważali, że niekiedy za dużo miejsca daje się tzw. prądom “postępowym”, podczas gdy inni skarżyli się, że zbyt wiele miejsca poświęca się “martwym tradycjom”.

Minister generalny osobiście odpowiadał braciom krytykującym biuletyn, mówiąc, że “celem Fraternitas jest informować, a nie osądzać. Właśnie dlatego całą odpowiedzialność pozostawiono głównemu Redaktorowi, i nie istnieje nawet ‘uprzednia cenzura’.”


Do redakcji napływały także pozytywne prośby. Konferencja Ministrów prowincjalnych Włoch poprosiła o wydawanie Fraternitas po włosku i zamówiła od razu 670 egzemplarzy. Przedtem na przykład w 1970 roku wysyłano 509 egzemplarzy na cały świat i 147 do Włoch. To wszystko znacznie zwiększyło ilość pracy.

Wśród pozytywnych i negatywnych aspektów i opinii Fraternitas rozwijała się, także przy zmianach Redaktorów. Każdy z nich starał się poprawić jakość Fraternitas. Szukano sposobów dostarczania Fraternitas do każdego klasztoru Zakonu, w różnych językach; szukano też braci z różnych prowincji gotowych do współpracy, czy to przy zbieraniu wiadomości czy w tłumaczeniu tekstów, itd.

Przez te lata Fraternitas była wydawana z różną częstotliwością, od 3 do 12 numerów rocznie, i była tłumaczona na różne języki.

Przez dwa i pół roku drukiem i wysyłką Fraternitas zajmowało się wydawnictwo Franciscan Publishers of Pulaski, Wisconsin, USA.


Od stycznia 2002 roku Kuria generalna OFM przestała wysyłać Fraternitas do Prowincji drogą pocztową. Od tego roku Fraternitas zawsze można znaleźć 1° dnia każdego miesiąca, w ośmiu językach, na naszej stronie internetowej http://www.ofm.org/fraternitas/.

Definitorium generalne prosiło także Sekretariaty prowincjalne o publikowanie Fraternitas w całości, a nie tylko wybranych wiadomości.


Fraternitas, pisze Definitorium generalne w 2001, jest środkiem, by się poznawać i by poznawać, i w ten sposób czuć się Wspólnotą powszechną. (Prot. N. 091605 12 DIC. 2001)
Dyrektorzy Fraternitas
Fr. Alberto Lopera Trujillo - Twórca (Prowincja św. Pawła Apostoła - Kolumbia): 094; 79 lat

Fr. Dario Pili - współtwórca (Prowincja Matki Bożej Łaskawej, Sardynia - Włochy): 056; 78 lat

Fr. John-Marie Cassese (1980-1981) (Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP, Nowy Jork - USA): 085; 81 lat

Fr. Theophilus Mizuno (1983-1985) (Prowincja św. Męczenników Japońskich - Japonia): 039; 68 lat

Fr. Juan Pujol (1985-1986) (Prowincja św. Michała, Rosario - Argentyna): 092; 70 lat

Fr. Patrick Mc Closkey (1986-1992) (Prowincja św. Jana Chrzciciela, Cincinnati - USA): 086; 59 lat

Fr. John Quigley (1992-1993) (Prowincja św. Jana Chrzciciela, Cincinnati - USA): 086; 62 lata

Fr. Raphael Damian Bonanno (1993-1995) (Prowincja Najśw. Imienia Jezus, Nowy Jork - USA): 087; 71 lat

Fr. Clarêncio Neotti (1995-2003) (Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP - Brazylia): 013; 72 lata

Fr. Gianfranco Pinto Ostuni (2003-2006) (Prowincja św. Michała Archanioła, Foggia - Włochy):043; 46 lat

Fr. Robert Bahčič (2006 - ) (Prowincja św. Krzyża, Ljubljana - Słowenia):067; 41 lat

Strona tytułowa Fraternitas zmienia się co pewnien czas

Esperanto” jako język Fraternitas


Już w 1974 ktoś proponował, by pisać Fraternitas w języku “esperanto”; ponownie próbował w 1994. Na pewno byłoby ciekawe pisać Fraternitas tylko w jednym języku “esperanto”, i w ten sposób nasi tłumacze (którym należy się wielkie podziękowanie) zostaliby bez pracy….

Zobacz tekst z 1994 r.


Numery Fraternitas, strony, języki
Pierwszy numer Fraternitas ukazał się 10 listopada 1967, po łacinie, 12 stron.

Drugi numer ukazał się 10 grudnia 1967, po łacinie, 13 stron.

W 1968 ukazało się 9 numerów, po łacinie, francusku, hiszpańsku, włosku, 124 strony.

W 1969 ukazało się 5 numerów, po łacinie, 183 strony.

W 1970 ukazały się 3 numery, po włosku i po łacinie, 252 strony.

W 1971 ukazało się 9 numerów, po łacinie, francusku, hiszpańsku i włosku, 188 stron.

W 1972 ukazały się 2 numery, w różnych językach, 137 stron.

W 1973 ukazały się 4 numery, po łacinie, 135 stron.

W 1974 ukazało się 5 numerów, po łacinie, 227 stron.

W 1975 ukazały się 2 numery, po łacinie, 60 stron.

W 1976 ukazały się 2 numery, po łacinie, 34 strony.

W 1977 ukazały się 2 numery, po łacinie i w różnych językach, 30 stron.

W 1978 ukazały się 4 numery, w różnych językach, 67 stron.

W 1979 ukazał się tylko jeden numer, w różnych językach, 19 stron.

W 1980 ukazało się 7 numerów, w siedmiu językach (angielski, włoski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski i polski), 37 stron.

W 1981 ukazało się 9 numerów, w dziewięciu językach, 52 strony.

W 1982 ukazało się 7 numerów, w różnych językach, 34 strony; (od grudnia 1982 każdy numer miał dwie strony poświęcone Komisji Sprawiedliwości i Pokoju naszego Zakonu).

W 1983 ukazało się 10 numerów, w różnych językach, 59 stron.

W 1984 ukazało się 10 numerów, w różnych językach, 58 stron; (od kwietnia 1984 Biuro ds. Formacji i Studiów miało do swej dyspozycji dwie strony Fraternitas co dwa miesiące, na przemian z Komisją Sprawiedliwości i Pokoju).

W 1985 ukazało się 10 numerów, w różnych językach, 78 stron.

W 1986 ukazało się 10 numerów (plus jeden numer specjalny), w różnych językach, 117 stron.

W 1987 ukazało się 10 numerów, w różnych językach, 80 stron.

W 1988 ukazało się 10 numerów, w różnych językach, 76 stron.

W 1989 ukazało się 10 numerów, w różnych językach, 79 stron.

W 1990 ukazało się 10 numerów, w różnych językach, 81 stron.

W 1991 ukazało się 10 numerów, w różnych językach, 83 strony.

W 1992 ukazały się 4 numery, w różnych językach, 32 strony.

W 1993 ukazało się 6 numerów, w różnych językach, 52 strony.

W 1994 ukazało się 10 numerów, w różnych językach, 48 stron.

W 1995 ukazało się 7 numerów, w różnych językach, 44 strony.

W 1996 ukazało się 12 numerów, w różnych językach, 48 stron.

W 1997 ukazało się 12 numerów, w różnych językach, 48 stron.

W 1998 ukazało się 11 numerów, w różnych językach, 44 strony.

W 1999 ukazało się 11 numerów, w różnych językach, 44 strony.

W 2000 ukazało się 11 numerów, w różnych językach, 44 strony.

W 2001 ukazało się 11 numerów (plus dwa numery dodatkowe), w różnych językach, 56 stron.

W 2002 ukazało się 11 numerów, w różnych językach, 44 strony.

W 2003 ukazało się 11 numerów (plus jeden numer specjalny), w różnych językach, 52 strony.

W 2004 ukazało się 11 numerów (plus jeden numer specjalny), w różnych językach, 52 strony.

W 2005 ukazało się 11 numerów, w różnych językach, 45 stron.

W 2006 ukazało się 10 numerów (plus jeden numer specjalny), w różnych językach, 72 strony
Podziękowanie
Dziękuję Fr. Joaquin Arturo Echeverry, który pomógł mi zebrać potrzebne materiały, nawiązać kontakty z poprzednimi redaktorami i dawał cenne sugestie; a Fr. Johannes Schneider’owi dziękuję za rysunki.

FRATERNITAS - OFM – Roma

Direttore responsabile: Gino Concetti - Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas. Email: rbahcic@ofm.org


­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna