Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa tel.: 22 55 31 318, faks: 22 55 31 337Pobieranie 10.84 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.84 Kb.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

tel.: 22 55 31 318, faks: 22 55 31 337

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

tel.: 22 234 70 83, faks: 22 234 70 60

www.academia.wuw.pl

_____________________________________________________________________________________________________Zgłoszenie udziału w Konkursie na najlepszą książkę
akademicką i naukową ACADEMIA 2016
nazwa wydawnictwa……………………………………………………………………………………
ul. ………………………………………………………………………………….……………………..
kod ………………………… miasto …………………………………………………………………...
osoba do kontaktu ……………………………………………….…………………………………….
e-mail: …………………………………………………. tel. …………………………………………..


  1. Zgłaszamy udział w Konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2016.
  1. Do Konkursu typujemy …………………………….. tytułów w załączonym formularzu
    (wykaz zgłaszanych książek – Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2016).
  1. Załączamy po 2 egz. zgłoszonych książek i zgadzamy się, by po dokonaniu oceny Komisję Konkursową zostały przekazane do bibliotek uczelnianych i na potrzeby konkursu dla publiczności.
  1. Przyjmujemy do wiadomości Regulamin Konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2016 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
  1. Dane do faktury (nie dotyczy wydawców biorących udział w Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016):

nazwa wydawnictwa…………………………………………………………………………..


ul. ………………………………………………………………………………….……………
kod ………………………… miasto ………………………………………………………….
NIP……………………………………………………………………………………………....
……………………………… ………………………………………............

data podpis prezesa / dyrektorapieczątka wydawnictwa


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna