Wydawnictwa zwartePobieranie 25.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.83 Kb.
KONFLIKTY

Wydawnictwa zwarte:

 1. Co to znaczy "umieć żyć" ? : ( praktyczny przewodnik psychologiczny ) / Hanna Traczyńska, Mieczysław Wojciechowski.- Warszawa : Wydawnictwo Ośrodek Psychoedukacji, b.r.

 2. Człowiek sprzymierzeńcem czy wrogiem / Jadwiga Cierniak.- Warszawa : WP, 1978

 3. Dziecko w konflikcie z rodziną / Natalia Han-Ilgiewicz.- Warszawa : Nasza Księgarnia, 1969

 4. Edukacja regionalna / Anna Weronika Brzezińska red..- Warszawa : PWN, 2006

 5. Encyklopedia pedagogiczna / pod redakcją Wojciecha Pomykało.- Warszawa : Innowacja, 1993

 6. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 2. , G-Ł / red. Ewa Różycka.-Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003

 7. Encyklopedia socjologii. Tom 2. , K-N / red. Zbigniew Bokszański.- Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999

 8. Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów / Arthur Schopenhauer. - Kraków-Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983

 9. Ja-ty-my : psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich / Jerzy Mellibruda
  Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia ; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2003

 10. Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi w pracy / Paolo Boschi, Lucia Sprugnoli.- Łódź : JK - Feeria, 2008

 11. Komunikacja codzienna w pedagogice / Hein Retter.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

 12. Konflikty interpersonalne : analiza psychologiczna / Krystyna Balawajder.- Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992

 13. Konflikty w pracy / Robert J. Edelman.-Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

 14. Konflikty w przedsiębiorstwie / Rennie Fritchie.- Warszawa : Wydawnictwo Petit, 1999

 15. Konflikty w zespołach nauczycielskich / Jan Poplucz .- Warszawa : PZWS, 1973

 16. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / Dorota Kubacka-Jasiecka.-Warszawa : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004

 17. Logika walki : szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce / Janusz Reykowski.-Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1984

 18. Nauczyciele wobec wyzwań współczesności : doświadczenia, badania, koncepcje / Ewa Przygońska red.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

 19. Nowe gry i zabawy rozładowujące złość / Petra Stamer-Brandt.- Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

 20. Nowe wyzwania w rozwoju człowieka / Bożydar Kaczmarek red.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

 21. Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. Jarosław Klebaniuk.- Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007

 22. Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku : (Zagadnienia wybrane) / red. Andrzej Radziewicz-Winnicki.- Katowice : ZNP, 1992

 23. Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Aleksander W. Nocuń, Jerzy Szmagalski.- Katowice : Śląsk, 1998

 24. Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

 25. Pomocy - konflikty! : koncepcje, ćwiczenia, metody praktyczne / Friedrich Glasl.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

 26. Porozumienie bez przemocy w mediacjach : jak być trzecią stroną w konflikcie / Liv Larsson.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009

 27. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji : doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe / red. Barbara Jezierska.- Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2013

 28. Psychologia konfliktów : praktyka radzenia sobie ze sporami / Stanisław Chełpa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 200

 29. Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hanna Hamer.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005

 30. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / red. Grażyna Katra.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

 31. Scenariusze lekcji wychowawczych wg programu autorskiego "Żyć skuteczniej" / Małgorzata Jachimska.- Wrocław : UNUS, 1997

 32. Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej / Ryszard Adam Podgórski.- Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2006

 33. Socjologia kryminalistyczna. Tom 1 / Brunon Hołyst.- Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007

 34. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Małgorzata Budyta-Budzyńska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

 35. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym / red. Danuta Borecka-Biernat.- Warszawa : Difin, 2010

 36. Toksyczni koledzy : jak postępować z trudnymi współpracownikami / Alan A. Cavaiola, Neil J. Lavender.- Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza , 2008

 37. Umiejętności komunikacji międzyludzkiej : skrypt dla studentów / Marek Świeca.- Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2000

 38. Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Walter G. Stephan.-Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

 39. Zachowania w organizacji / Stephen P. Robbins.- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Akceptacja mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych / Hanna Przybuła-Basista // Chowanna. - 2011, tom 2, s. 251-278

 2. Analiza obszarów konfliktowych u pacjentów z rozpoznaniem nerwicy, psychopatii i psychozy / Barbara Płużek-Pilecka // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1977, nr 2, s. 13-21

 3. Bardzo dobry ... konflikt / Martyna Goryniak // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 90-92

 4. Dynamika konfliktów interpersonalnych dzieci w aspekcie modelu konfliktu D. R. Petersona / Małgorzata Cywińska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 32-40

 5. Dyrektor placówki oświatowej wobec konfliktu / Elżbieta Falkowska // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 6, s. 20-21

 6. Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci może pomóc... : rozwiązanie konfliktu wśród uczniów we współpracy z rodzicami / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 11, s. 17-19

 7. "Ja i inni - chcę być dobrym kolegą" : scenariusz zajęć profilaktycznych - rozwiązywanie dziecięcych konfliktów w grupie przedszkolnej / Halina Bugla // Antidotum. - 2005, nr 7, s. 13-15

 8. Jak budować relacje z uczniami? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 7, s. 12

 9. Jak rozwiązywać konflikty w szkole? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 34-35

 10. Jak rozwiązywałam niektóre konflikty w klasie / Anna Wadas-Gadawska // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 2, s. 45-46

 11. Jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym w szkole / Grażyna Barnaś // Nowa Szkoła. - 2004, nr 10, s. 40-42

 12. Jestem tym, co do mnie mówisz / Janina Janowska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 24-29

 13. K jak konflikt / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 19, s. 12

 14. Kierowanie konfliktem / Dariusz Stankiewicz // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 20-22

 15. Kłótnia na zdrowie / Adriana Klos // Charaktery. - 2012, nr 11, s. 80-82

 16. Konflikt - jak go rozumieć cz.1 / Mieczysław Wojciechowski // Remedium . - 1999, nr 3, s. 18-20

 17. Konflikt - jak go rozumieć cz.2 / Mieczysław Wojciechowski // Remedium . - 1999, nr 4, s. 16-19

 18. Konflikt a nerwica / Grażyna Kwiatkowska-Żelazny // Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne. - 1987, nr 2/3, s. 67-78

 19. Konflikt asertywnie zażegnany / Aleksandra Teliszewska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 50-56

 20. Konflikt, który buduje / Ewa Mażul // Charaktery . - 2006, nr 6, s. 26- 28

 21. Konflikt małżeński a funkcjonowanie dziecka / Przemysław Eugeniusz Kaniok // Remedium. - 2011, nr 3, s. 22-23

 22. Konflikt moralny w poradnictwie : w świetle teorii dezintegracji pozytywnej / William J. Hague // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1987, nr 2/3, s. 11-24

 23. Konflikt pokoleń w domu i w szkole : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 8, s. 12

 24. Konflikt w procesie sprawowania władzy rodzicielskiej / Ewa Wesołowska // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2004, nr 2, s. 84-92

 25. Konflikt w szkole / Wioletta Król-Terlak // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 12-13

 26. Konflikt, który buduje / Ewa Mażul // Charaktery . - 2006, nr 6, s. 26- 28

 27. Konflikty i ich rozwiązywanie w środowisku domu dziecka / Robert Rutkowski // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 1, s. 8-14

 28. Konflikty i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie / Konrad Bar // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1-2, s. 57-64

 29. Konflikty między nauczycielami a agresywność uczniów / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 49-55

 30. Konflikty nastolatków / Piotr Tkacz // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 18-20

 31. Konflikty w pracy przyczyną obniżenia efektywności zespołu / Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 4-8

 32. Konflikty w relacjach nauczyciel - uczeń i nauczyciel - rodzic / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 16-19

 33. Konflikty w świetle teorii psychologicznych / Anatol Bodanko // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3-4, s. 81-98

 34. Konflikty w zakładzie pracy i szkole / Anatol Bodanko // Nauczuciel i Szkoła. - 2008, nr 1-2, s. 49-76

 35. Konflikty wśród dzieci - jak pomóc w ich rozwiązywaniu / Violetta Kruczkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 38-39

 36. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych / Krystyna Balawajder // Chowanna. - 1994, z. 2, s. 17-29

 37. Mediacja - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy / Magdalena Grudziecka // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 28

 38. Mediacja jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych / Krzysztof Polak // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 4-5, s. 30-34

 39. Mediacje rówieśnicze - skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów / Agnieszka Kuliś // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2008, nr 3, s. 47-51

 40. Motywy interakcji konfliktowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Małgorzata Cywińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 11-17

 41. Nauczmy się rozwiązywania konfliktów / Iwona Kijowska // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7-8, s. 38-42

 42. Nauczyciel jako mediator w konfliktach rówieśniczych / Marcin Jaroszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 29-31

 43. Nauczyciele i uczniowie o konfliktach szkolnych / Ewa Przygońska // Edukacja. - 1996, nr 3, s. 43-60

 44. Od konfliktu w klasie szkolnej do porozumienia bez przemocy / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1-2, s. 63-75

 45. Pedagog - komandos / Marcin Ziemniewicz // Remedium. - 2008, nr 10, s. 8-9

 46. Pomiędzy sprzątaniem świata a obroną wolności / Janusz Żmijski // Emocje. - 2013, nr 1, s. 17-19

 47. Porozumienie bez przemocy : rozwiązywanie konfliktów według Marshalla Rosenberga / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 27, s. 12

 48. Postacie konfliktu / Kazimierz Obuchowski // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 55-57

 49. Poszukiwanie potencjału integracyjnego w konfliktach szkolnych / Tomasz Zimny // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 7-8, s. 20-23

 50. Pożytki płynące z...konfliktów / Sławomir Prusakowski // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 121-130

 51. Przyjaźń i konflikty / Małgorzata Cywińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 4-9

 52. Recepta na naprawę krzywdy / Monika Kaźmierczak // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 42-49

 53. Regulowanie szkolnych konfliktów / Ewa Przygońska // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 24

 54. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością w rolach rodzinnych i zawodowych / Monika Parchomiuk // Praca Socjalna. - 2013, nr 4, s. 90-109

 55. Rodzice i dzieci w sytuacji konfliktowej / Wiesława Kowalska // Wychowanie na co dzień. - 2002, nr 6, s. 30-31

 56. Rodziny zgodne i konfliktowe. Jaka jest moja rodzina? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum / Joanna Głowacka // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 8-9

 57. Rozwiązanie konfliktu rodziców w praktyce / Irena Sierpowska-Glapiak // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 17

 58. Rozwiązywanie konfliktów / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. I-VIII

 59. Rozwiązywanie konfliktów a powodzenie związku / Monika Marczak // Remedium. - 2010, nr 7-8, s. 10-11

 60. Rozwiązywanie konfliktów w klasie / Maria Gawryś // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 35-39

 61. Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci / Małgorzata Cywińska // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 5-12

 62. Rozwiązywanie konfliktów. Cz.1 / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2006, nr 11, s. 22-23

 63. Rozwiązywanie konfliktów. Cz.2 / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2007, nr 1, s. 22-23

 64. Słowne judo / Ewa Joanna Morawska // Charaktery. - 2011, nr 6, s. 78-82

 65. Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych : konspekt lekcji wychowawczej / Marek Pisarski // Wychowawca. - 1998, nr 3, s. 20

 66. Strategie rozwiązywania konfliktów / Monika Marczak // Remedium. - 2011, nr 5, s. 28-29

 67. Styl wychowania w rodzinie a konflikty z rówieśnikami / Małgorzata Cywińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, s. 12-15 (wkł.)

 68. Sytuacja konfliktowa: wyzwanie czy bariera nie do pokonania? : Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III gimnazjum) / Kinga Kaczmarek 2013 // Remedium. - 2013, nr 4, s. 5-6 (wkł.

 69. Trudne sytuacje - rozwiązywanie konfliktów na zajęciach z dziećmi / Renata Śleboda // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 32-35

 70. Trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych wśród dzieci / Małgorzata Cywińska // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 10-11, s. 13-16

 71. Twórcze rozwiązywanie konfliktów między nauczycielem a uczniem / Iwona Tyrna-Łoj // Chowanna. - 1999, nr 1-2, s. 8-23

 72. Wokół konfliktu / Ewa Mażul // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 26-30

 73. Wpływ konfliktów dorosłych na dzieci / Wiesław Sikorski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 36-38

 74. Wychowanie moralne na płaszczyźnie konfliktu rodzice - dzieci / Krzysztof Drabik // Wychowanie na co dzień. - 1999, nr 6, s. 8-10

 75. Wyłanianie przywódców i konflikty grupowe / Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 10, s. 22-23

 76. Zajęcia na temat przemocy / Róża Kurzawa // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 431-433

 77. Zespół Gardnera sposobem radzenia sobie z konfliktem rodziców / Izabela Owczaruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 12-17

 78. Złość się pod kontrolą / Ewa Joanna Morawska // Charaktery. - 2011, nr 8, s. 82-85

 79. Złożoność i integracja poznawcza wobec spraw konfliktowych a postawy negocjacyjne / Anna Potocka-Hoser // Studia Socjologiczne. - 1990, nr 1-2, s. 82-103

Sabina Frost Racibórz 2014


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna