Wydawnictwa zwartePobieranie 27.43 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar27.43 Kb.
Biblioteka Pedagogiczna

w Piotrkowie Trybunalskim

Multimedialne Centrum Informacji i Promocji

oprac. Sylwia Brzeżańska


CENTKIEWICZ ALINA(1907-1993)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE
Człowiek, o którego upomniało się morze / Alina i Czesław Centkiewicz. – Wyd. 5. – Warszawa : „Czytelnik”, 1978

Sygn. 41922
Fridtjof, co z ciebie wyrośnie? : opowieść o Nansenie / Alina i Czesław Centkiewicz. - Wyd. 8 – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1978

Sygn. 38892

Filia Radomsko 9157 (Wyd. 3 z 1966 r.)
Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewicz. – Warszawa : „Iskry”, 1961

Sygn. 15192
Na białym szlaku / Alina i Czesław Centkiewicz. – Wyd. 6. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1966

Sygn. 20153, 9524 (Wyd. 3 z 1958)
Na białym szlaku i inne opowiadania / Alina i Czesław Centkiewicz. – Wyd. 4 zm. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1961

Filia Radomsko 5244
Na podbój Arktyki / Alina i Czesław Centkiewicz. – Wyd. 8. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1978

Sygn. 78612, 12059 (Wyd. 4 uzup. z 1959)

Filia Opoczno 2759
Nie prowadziła ich Gwiazda Polarna / Alina i Czesław Centkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : „Iskry”, 1977

Filia Radomsko 23421
Odarpi syn Egigwy / Alina i Czesław Centkiewicz. – Wyd. 4. – Warszawa : „Czytelnik”, 1955

Sygn. 10924, 9784 (Wyd. z 1959 r.), 25737 (Wyd. z 1970 r.)
Okrutny biegun / Alina i Czesław Centkiewicz. – Warszawa : „Iskry”, 1969

Sygn. 23904, 81750 (Wyd. z 1969 r.)
Tajemnice szóstego kontynentu / Alina i Czesław Centkiewicz. – Warszawa : „Czytelnik”, 1960

Sygn. 12881, 39548 (Wyd. 2 z 1961 r.)
Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei / Alina i Czesław Centkiewicz. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1964

Sygn. 41994, 81341 (Wyd. 3 z 1968 r.)
W lodach Eisfiordu / Alina i Czesław Centkiewicz. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1956

Sygn. 3413
Zaczarowana zagroda / Alina i Czesław Centkiewicz. – Wyd. 5. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988

Sygn. 12989 B, 12990 B


Zdobywcy Bieguna Północnego / Alina i Czesław Centkiewicz. – Wyd. 6. – Warszawa : „Iskry”, 1956

Sygn. 6676

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

BIAŁEK Józef Zbigniew : Literatura dla dzieci i młodzieży : w latach 1918-1939 : zarys monograficzny : materiały. – Wyd. 2. – Warszawa : WSiP, 1987. – S. 158-159

Sygn. 64864, 64865, 42139 (Wyd. z 1979 r.), 42140 (Wyd. z 1979 r.), 41006-41015 (Wyd. z 1979 r.), 60107 (Wyd. z 1979 r.)

Filia Tomaszów 40233

Filia Radomsko 28658-28660, 23676-23677 (Wyd. z 1979 r.), 23729 (Wyd. z 1979 r.)

Filia Bełchatów 22037, 22815, 23480, 24281
CYSEWSKI Kazimierz : O literaturze dla dzieci i młodzieży. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. – S. 117-128 : Informacje i cnoty heroiczne : o twórczości Aliny i Czesława Centkiewiczów

Sygn. 89686

Filia Bełchatów 28269
DŁUGOSZ Janina, ORZECH Emilia :  Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych. - Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, [1996]. – S. 125-128 : Alina i Czesław Centkiewiczowie: "Zaczarowana zagroda",

Sygn. 82679

Filia Bełchatów 24832
FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. – Wyd. 2. – Warszawa : WSiP, 1990

Sygn. 76876-76884, 51627-51631 (Wyd. z 1982 r.), 45286 (Wyd. z 1982 r.), 45285 W (Wyd. z 1982 r.)

Filia Radomsko 30488-30490, 25289-25290 (Wyd. z 1982 r.)
FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. – Piotrków Trybunalski : Wydaw. Wydaw. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb, 1999. – S. 51-54 : Centkiewicz Alina, Centkiewiczowie Alina i Czesław Jacek

Sygn. 87404 Czyt
FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli klas początkowych. – Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1998

Sygn. 87973

Filia Bełchatów 26188
JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur : dla szkół podstawowych. – Warszawa : Oficyna Wydaw. „Delta W-Z”, [1995]. – S. 21 : Centkiewiczowie

Sygn. 79457

Filia Radomsko 30574-CZT

KIDA Jan, HADAŁA Anna, DYKA Franciszka : Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III. – Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2000. – S. 77-82 : Alina i Czesław Centkiewiczowie : Zaczarowana zagrodaSygn. 87147

Filia Bełchatów 26635

Filia Tomaszów 38421
KUNCEWICZ Piotr : Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M. – Warszawa : „Graf-Punkt”, 1995. – S. 136 : Alina i Czesław Centkiewiczowie

Sygn. 79279, 79437 W

Filia Bełchatów 24732 P
LEKTURY odległe i bliskie : antologia literatury dla dzieci i młodzieży / wybór i oprac. Stanisław Frycie. – Warszawa: WSiP, 1991. – S. 94-96 : Cenkiewicz Alina

Sygn. 73529
LITERATURA polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. – S. 80 : Centkiewiczowie

Sygn. 86204 Czyt

Filia Bełchatów 26618 P

Filia Radomsko 26418-CZT.
OLCHA Antoni : Centkiewiczowie. – Warszawa : Agencja Autorska Zjednoczenie Księgarstwa, 1973

Sygn. 5328 B

Filia Bełchatów 14677, 9373

Filia Radomsko 17114
SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieży / pod red. Barbary Tylickiej, Grzegorza Leszczyńskiego. – Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich Wydaw., cop. 2002

Sygn. 90528 Czyt

Filia Bełchatów 28483 P
WIELKI Leksykon pisarzy polskich. T. 2, Bru-Dąb / pod red. Jana Pieszczachowicza. - Kraków : Oficyna Wydaw. FOGRA, 2005. – S. 98-99 : Centkiewicz Alina

Sygn. 94754
WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik bibliograficzny. T. 2, C-F / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. – Warszawa : WSiP, 1994

Sygn. 78713 Czyt

Filia Bełchatów 24511 P
ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III : poradnik metodyczny dla nauczycieli. – Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 2000. – S. 44-50 : Alina i Czesław Centkiewiczowie

Sygn. 87972

Filia Bełchatów 28478
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
ZIELIŃSKI S. : Rodacy w lodówce // Nowe Książki. – 1961, nr 23, s. 1420-1423

Wydawnictwa zwarte innych Bibliotek

dostępne na zamówienie czytelnika

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA


MUFTI, osiołek Laili. – Wyd. 2. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1975

NIEZWYKŁA podróż. Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1955

OPOWIEŚCI spod bieguna / Alina i Czesław Centkiewiczowie. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1961

OSACZENI wielkim chłodem / Alina i Czesław Centkiewiczowie. Warszawa : "Czytelnik", 1980

PODBIEGUNOWE opowieści / Alina i Czesław Centkiewiczowie. - Poznań : GMP, [1996?”

TUMBO nigdy nie zazna spokoju / Alina i Czesław Centkiewiczowie. Bydgoszcz : "Somix", 1991

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

TUCZYŃSKI Jan : Marynistyka polska : studia i szkice.Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1975©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna